Maandelijks archief: oktober 2011

Ooit zal iedereen op de hele wereld deze vrede met elkaar willen vieren, als we alle oorlogen zat zijn en alle corruptie zal zijn verdwenen

Is er crisis??????

Wat een heerlijk filmpje is dit, iedereen denkt, laat de armoede de jeweetwel krijgen. Wij dansen het nieuwe tijdperk in, maar dan zonder geld!!

Veel liefs, Ans

Ik zag twee heiligen. Ze hadden prachtige witte gewaden aan. Ooit hadden zij de Aarde bezocht. Ze hadden in het verre verleden mensen lessen geleerd om de mensen wakker te schudden en te openen en om het collectieve bewustzijn omhoog te brengen.

Dit was maar gedeeltelijk gelukt omdat er toen al leiders waren die het weten in zich hadden. Maar ze wilden niet dat de mens wijzer werd. En ook toen was de mens een kudde dier en liepen ze achter hun leiders aan.

Deze twee heiligen mochten niet zeggen waar zij vandaan kwamen. De mensheid was nog niet zo ver om dit te begrijpen. De mensheid vertelde wel dat zij vurige draken in de lucht zagen en vliegende wielen. Maar niemand kon begrijpen, dat er afgezanten van verre vreemde werelden op deze manier afgedaald waren naar de Aarde.

Er was toen al een strijd aan de gang op de Aarde tussen goed en kwaad. Maar het kwaad had toen het goede overwonnen en de mens tot slaaf gemaakt.

Ze zijn toen vertrokken naar hun wereld en nu keren deze heiligen terug naar de Aarde, die mooie blauwe planeet om het goede te brengen in deze tijd van de overgang.

Ik zag ze zitten in een klein bootje, het weer was zeer slecht. Aan de wal stonden mensen te kijken en te roepen dat zijn terug moesten keren, want het weer was bar slecht. Hoge golven en storm teisterden het land en de zee. Ondanks dat het bootje flink te keer ging, zagen zij dat de storm en de hoge golven, deze heiligen niets deden.

De golven en de storm raakten hen niet. Toen hoorden allen een stem en die zei: “hebt vertrouwen”. “Als je dat hebt, kan niets of niemand je raken”. Doordat vertrouwen verhoog je je trilling en als dat lukt is de trilling van de zee en de storm lager.

En zo ben jij onschendbaar en de mensen waren verbaasd en verbijsterd toen de heiligen ongeschonden aan land kwamen.

En dit was na zeer lange tijd, de eerste les die de mens weer te leren kreeg.

Veel liefs, Ans.

Ik zag een groot licht en ik dacht dat dit naderbij kwam.Maar ik kwam tot de slotsom, dat niet het licht maar ik dichterbij naderde. Dat ik erop afstevende en toen ik dat besefte, leek het razendsnel te gaan. Als een raket vloog ik af op het licht. 

Onderweg daar naar toe kwam er ontzettend veel informatie tot mij. Er werd mij verteld: “kom, hoor en voel of het waar is, want dit is allemaal desinformatie” ! En ik dacht nog…. er zitten zoveel mooie dingen in die informatie, zo logisch allemaal.

Er werd verteld, hoe de bijbel misbruikt was om de mensen om de tuin te leiden. Hoe de geloven de wereld in gebracht waren, om de mens te misleiden. Om de schuldvraag bij God neer te leggen, als dingen fout gaan. Hoe conflicten al eeuwen moedwillig verspreid werden om de mens te misleiden en de vele, vele leugens op allerlei gebied.

Er werd verteld: de wereld staat op zijn kop en de leugen regeert. De mensheid is zo geïndoctrineerd en geprogrammeerd, dat ze alles geloven, wat ze voorgeschoteld wordt. Daar is de T.V. en Internet debet aan.

De leugens en bedrog leiden nu een eigen leven en bijna niemand kan hierin schifting aanbrengen. Niemand raadpleegt zijn eigen weten, maar het geweten van internet. Maar het heeft geen nut er tegen in te gaan. Ze zijn overtuigd van de interrnet waarheid. Er werd verteld: “jij en vele anderen zijn altijd onbegrepen geweest voor de massa”. Kom… in veel dingen weet je wat fout en goed en wat het kwaad is.

Kom nu maar in het licht en razendsnel, zonder ook naar onwaarheden te luisteren, stevende ik af op het licht van de waarheid. Ik die mij eenzaam, ongehoord en onbegrepen voel. Maar de waarheid schuilt in mijn hart.

En straks, als de leugens voorbij zijn, zal alles zo helder worden als de morgenster……

Veel liefs, Ans.

Intro:
volgens de legendes zijn er twaalf kristallen schedels met ongelofelijke krachten op deze aarde. Maar wat is dit dan voor energie en door wie zijn deze schedels gemaakt? Zie, hoor en ervaar de geheimen en de krachten van de kristallen schedels.

Mystery of the crystal skulls afl. 1

Afl.2 (niet Nederlands ondertiteld)

Afl.3

Afl.4

Afl.5

Afl.6 (niet Nederlands ondertiteld)

Afl.7

Afl. 8

Afl.9

Er is ook een full video version in het Engels gesproken.

Intro
One of archaeology’s most compelling mysteries is that of the 13 crystal skulls. The crystal skulls have been some of the most powerful mystical symbols in human history. Several “perfect” crystal skulls have been found in parts of Mexico and Central and South America. Together, they form a mystery as enigmatic as the Great Pyramids and Stonehenge.

Hebben jullie ook wel eens… dat je zo in gedachten bent en je niets of niemand meer hoort ? Jij bent één met jouw gedachten. Ook je lichaam voel je soms niet meer. Je kunt mooie of minder mooie dingen meemaken. Het is net alsof je een mooi boek zit te lezen en je één wordt met het verhaal.

Zo zijn er vele voorbeelden. Eigenlijk ben je dan al uitgetreden en je bevind je in andere oorden. Je vind dit een fijn gevoel even opgetild te worden en bijna los van je lichaam.

Hetzelfde maak ik mee als ik uit mijn lichaam treed. Alleen ik maak mijn eigen gedachten niet meer. De ervaringen komen tot mij en lijken uit het niets te verschijnen. Ik verdwijn of verschijn in een soort 3-D film die mij getoond wordt.

Ik verdwijn soms van het heden naar het verleden of in de toekomst. Ik laat dit gebeuren en laat alles los.

Je kan je voorstellen hoe heerlijk en verrijkend dit is. Het mens of wezen, die je daar ontmoet, komt niet door je eigen fantasie maar uit fantastische werkelijkheden die bestaan.

Als je dit mee wil maken hoef je allen maar je gedachten los te laten in ontspanning en je mee te laten nemen naar die andere werkelijkheden. En als je denkt… dit voelt niet goed kom je weer terug naar jouw werkelijkheid. Want wij zijn onze eigen stuurman op dat schip dat volgeladen is met ervaringen.

Wij zijn dus onze eigen baas in wat we wel of niet mee willen maken en wat we tot ons willen nemen. En als jullie dit plotsklaps lukt, zonder vrees uit te treden, dan wens ik jullie een goede reis…….

Veel liefs, Ans.

Dit is officieel de dag Des Oordeels. (28-10-2011) Maar ik denk dat dit de dag is, dat wij onszelf moeten oordelen. Want de Bron, zoals hij genoemd wordt, oordeelt niet. Ook niet diegene, die wij God of Goden noemen.

En als ons bepaalde dingen zullen overkomen is dit met ons medeweten. Dat is zo gepland en dit zit al in ons weten verankerd.

Een heel groot wezen liet zich zien. Zij leek op een leeuwin, maar liep gewoon rechtop. Ik heb hier ooit een pop van gemaakt (Taril). Zij was behaard zoals leeuwinnen zijn, ze was mooi en liefdevol. Zij legde heel zacht haar hoofd tegen het mijne en zij moest daarvoor bukken. Ze keek me aan met de meest prachtige ogen en omdat ze zo groot was, ging er toch een siddering door me heen. Zij voelde dit en pakte mijn handen en zei: “kom… niet bang zijn, ook al ben ik niet van de Aarde”. Ik houd van jou zoals ik van de Zon houd, die ons leven schenkt. Kom, voel mijn huid maar. die is harig zoals jullie leeuwen en kijk, ik heb gewone handen en geen scherpe nagels en geen scherpe tanden

Je hoeft mij niet te vrezen. Kom mee naar mijn wereld en kijk door mijn ogen. Ik zag een prachtige wereld, er waren velerlei dieren. Er liepen ook mensachtige wezens rond en allen leefden in harmonie samen. Zij vertelde; wij zitten nog graag in bomen en slapen het liefst in de natuur. Dit lijkt primitief, maar wij bereizen wel het universum.

Als de tijd rijp is, zullen ook onze broeders en zusters op de Aarde getemd worden. Ze hoeven niet meer te doden om te eten. Want ook zij zullen de energie van de Zon tot zich nemen. Op onze wereld beoefenen wij ook sporten. Wij bezitten mooie wagens, waar onze wezens inzitten en omdat wij zo krachtig zijn, trekken wij de kar. Het gaat ons om het plezier dat wij eraan beleven. Niet om het winnen.

Wij hebben gruwelijke beelden gezien vanuit de oudheid van jullie wereld, waarin onze soortgenoten misbruikt werden. Het liep altijd slecht af met onze medebroeders. Met pijn in ons hart aanschouwden wij dit. Vele dieren op jullie wereld worden misbruikt en afgeslacht. Zo is jullie wereld nu eenmaal maar nu is het tijd voor veranderingen. Weet dat ook dieren een ziel hebben. Het enige wat ze voor hebben op de mens is, dat dieren geen vergelding kennen.

Kom, dit is geen verwijt naar jou toe. Dit is een gegeven. Wij oordelen en veroordelen niet en alles zal alleen maar beter worden. En toen was zij weg……en was ik weer een les rijker !!

Veel liefs, Ans.

Vliegend, vol vertrouwen over velden en denkbare wegen, over wateren, bergen en dalen ontmoet ik gelijkgestemde zielen, die allen op zoek zijn naar waarheden. Over vele oneffenheden heen zullen wij eindelijk ons doel bereiken in de liefde van het licht.

Harten versmelten met elkaar, bruggen van liefde en begrip, van geven en vergeven worden gebouwd. Vele zielen komen samen voor het einde van de Maya kalender. De laatste hand zal er aan gelegd worden in liefde en samenwerking en verbroedering.

Onze harten kloppen in hetzelfde ritme als moeder Aarde. Wij allen zullen schouwen en aanschouwen in het volle vertrouwen voor wat er gebeuren zal. En het is goed zo.

Wij hebben hier lang geleden voor gekozen om deze weg te gaan wat er zich ook hierna zal gaan manifesteren. En ook dat is goed. Wij zijn ooit begonnen aan deze lang verwachte reis, waarvan het einde spoedig naderen zal.

Met het einde van de Maya kalender en met het volle vertrouwen in het licht zullen wij onze dierbaren los moeten laten. En wij zullen anderen ontmoeten. Zo zal het zijn in het licht van de waarheid en vertrouwen. Dit alles zal zegevieren .

Boodschap van een medicijnman.

Veel liefs, Ans.

Op dit moment is het heel druk, het één na het andere wezen dient zich aan en allen hebben zij iets te vertellen.

Terwijl ik even rustig op de bank zat, liet eerst een zeer dierlijk, prachtig wezen zich zien, hij leek op een zeeolifant, was donkerbruin en had rode ogen, die pulseerden. Hij was mooi, liefdevol en wijs. Opeens verscheen er een prachtig, donkerbruin, menselijk wezen. Hij had een mooie, traditionele haardracht. Hij was prachtig en was bijna naakt, had een soort rokje aan in de kleuren van een luipaard.

Hij kwam lachend naar me toe en legde zijn hand vol liefde op mijn schouder. Ik voelde pure liefde door mij heen stromen en hij zei lachend: “je bent één van ons hè” ? Van ons geheel, wel te verstaan en wij begroeten jou vol liefde. Wij kennen jou zoals jij lang geleden, ons gekend hebt. Hij vertelde, ik kom uit een hoge dimensie van de Aarde, maar ben zeer verbonden met de hogere, als wel de lagere dimensies van de Aarde. Wij zijn vooral verbonden met de natuur volkeren van de Aarde. Wij geven onze kennis van het weten aan hen door.

Ook weten wij dat jullie Aarde een sprong omhoog gaat maken naar een hogere dimensie. Automatisch zullen alle dimensies die de Aarde rijk is hierin meegaan. Wij en vele vele anderen houden dit nauwlettend in de gaten en volgens jullie tijdsberekening duurde deze belangrijke sprong, zesentwintig duizend jaar. In mijn dimensie loopt de tijd geheel anders. Vele mensen op de Aarde en ook jij, dragen hun steentje bij in dit grote geheel.

Mijn naam is Yu Ko Peï, wat betekent: lopen in het licht. Welkom in ons Haar Hem. En toen verdween hij……

Veel liefs, Ans.

Er wordt een web gesponnen over de gehele Aarde met draden van zilver en goud en op deze draden die onze harten met elkaar verbinden, worden liefdes boodschappen de Aarde overgestuurd. Alles wat leeft zal dit voelen en ervaren.

Ik zag op 25-10 vele cherubijntjes, ze zweefden in de lucht en ik zweefde mee. Het was een prachtig schouwspel en het was zo liefdevol en ze raakten de mens aan en verbonden harten met elkaar. Zij sponnen als het ware liefdesdraden van het ene naar het andere hart, van mens tot mens.

Het was net of er liefdeswebben ontstonden,webben van goud en zilver, die langzaam de gehele Aarde overgingen. Webben gesponnen in liefde en verbondenheidmet alles wat leeft tot alle harten met de goddelijke bron verbonden zijn en we allen één zijn. Zo kan er, via deze gouden draden, constant liefde door gegeven worden.

Als er draden tussen zitten, die nog zwak zijn, is dit niet erg, want uit zichzelf zal de liefdes energie daar naar toe gestuurd worden, daar waar nodig is, zodat alles één wordt.

Op Donderdag 27-10 meditatie van elf over zeven tot elf over acht, laten wij dit met zijn allen waarmaken!!!! Voor onszelf, de Aarde en het universum….

Veel liefs, Ans