Maandelijks archief: november 2011

Liefde is de allergrootste helende kracht!!

De keerzijde echter is een intense pijn, en die hebben wij op de Aarde diep ervaren, maar dat heeft ons mensen ook zéér sterk gemaakt. Als een Feniks zullen wij herrijzen uit de as van het kwaad; het kwaad dat alleen door Vuur en Liefdeslicht verdreven kan worden! Wat er overblijft is de geneutraliseerde as waarmee wij de Aarde weer vruchtbaar zullen maken.

Wij allen moeten eerst onze fouten uit het heden en verleden erkennen en dan onszelf én anderen vergeven, want dán pas kan de heling in en om ons heen plaatsvinden, en zullen wij allen, als een herboren Feniks, op kunnen stijgen naar een hoogte die al bepaald is. Eindelijk zullen we dan weer Vrijheid ervaren want we zijn vrij van schuld.

Ook zullen wij vrijheid ‘in de Geest’ ervaren en met behulp van hogere Energieën een ‘Nieuwe Aarde’ gaan creëren; een Aarde waar wij voor het eerst bijna allemaal op dezelfde golflengte zullen zitten. Wij zullen reizen ‘in de Geest’ maar ook reizen in prachtige ruimteschepen gaan maken. Wij zullen het luchtruim, de hemelen en het Universum gaan bereizen, en wij zullen andere werelden bezoeken; werelden die ons kunnen verbazen. Misschien herinneren we ons dat wij daar, ooit in een ver verleden, hebben geleefd?!

Wij zullen nieuwe planeten gaan ontdekken die we bewoonbaar zullen maken, maar we zullen níet dezelfde fouten maken zoals op de Aarde! Met de kracht van de Wil, die wij als ‘beginnende Goden’ hebben, zullen we in Liefde gaan creëren, waardoor we ons ‘leerproces’ steeds meer vervolmaken. Wij onderscheiden ons van de Goden in de Hemelen doordat wij mensen voortgestuwd worden door onze kracht en standvastigheid, maar ook door onze nieuwsgierigheid en leergierigheid.

Wij, kinderen van de Aarde, zullen dit alles kunnen dankzij de enorm moeilijke lessen die wij nu, met de toestemming van ons Hogere Zelf, hier op Aarde hebben geleerd. Deze ‘levenslessen’ hebben wij zélf zo gepland en gecreëerd, om op die manier deze moeilijke lessen te kunnen leren.

De Goden hebben diep ontzag voor Moeder Aarde die haar kinderen streng, maar met een ingenesteld rechtsgevoel en kracht, heeft grootgebracht. Moeder Aarde heeft haar kinderen alle lessen van het leven geleerd, waardoor zij als voorbeeld kunnen dienen voor vele wezens in de ruimte.

Veel liefs, Ans

Vele sterren- of toegangspoorten zijn geopend, en ze gaan zoals je misschien weet of begrijpt, door de gehele Aarde heen. Hierdoor ontwaken de Kristallen in versneld tempo en door dit ‘ontwaken’ van het Kristalbewustzijn komt er onvoorstelbaar veel Kennis vrij.

Zowel mens als dier kunnen, als zij zo ver zijn in hun ontwikkeling, reizen maken naar andere werkelijkheden. In sommige gevallen zijn er dieren, die verder ontwikkeld zijn dan de mens.

In de oceaan zag ik een Toegangs- of Dimensiepoort; deze was geheel verlicht, want deze poorten kunnen veel licht en energie teweegbrengen. Deze Toegangspoort werkte als een soort verlichte draaikolk, want ik zag grote wal- of potvissen en dolfijnen één voor één, heel langzaam door deze verlichte poorten gaan.

Ik hoorde een stem die zei: ‘Hun taak zit erop. Zij hebben de mensheid en Moeder Aarde gediend en nu is de tijd aangebroken om terug te keren naar jun thuisplaneet’. Vol vertrouwen en overgave, wetend dat alles goed komt, gingen deze prachtige vissen door de Toegangspoort; iets waarvan de mens nog kan leren!

Alles wat zich op de Aarde heeft verzameld is hier met één doel, nl. om te leren. En nu, in deze zware tijd, moeten mens en dier elkaar helpen om dit moeilijke proces tot een goed einde te brengen.
Laten wij al die Lichtwerkers die massaal op de Aarde nedergedaald zijn, uit de grond van ons hart bedanken!

En wanneer wij mensen er klaar voor zijn zullen ook velen van ons door Toegangs- of Dimensiepoorten gaan, om nieuwe werelden te ontdekken, nieuwe vrienden te ontmoeten, maar vooral om te begrijpen waaróm we deze lessen moesten leren.

Veel liefs, Ans

Er wordt mij nu net ingefluisterd, iets dat ik al wist, maar dat nu herhaald wordt omdat het belangrijk is. Alle mensen die een mandala van mij hebben, probeer ze te eren. Jullie kunnen misschien niet begrijpen wat je in handen hebt.

Er wordt verteld dat de tijd nu rijp is om er naar te kijken en ze tot je door te laten dringen.

Koester ze, ze zijn liefde en intelligent, leg je hand er liefdevol op, mediteer erbij met of zonder mooie muziek.

HIJ IS JULLIE STERRENPOORT !

En jullie reisgids en begeleider naar die andere dimensie.

Weet dat niet ik ze gemaakt heb, maar hogere wezens, die ze bezield hebben. en die het beste met jullie voor hebben. Zij zijn jullie belangrijkste symbolen, die al heel lang opgeslagen zijn uit een ver verleden en in jullie weten verankerd zijn. Hij wil jullie weten openen, zodat het zich een weg naar buiten kan banen.

Dit heeft de Meester der Meesters mij net verteld. Ik hoef niet geloofd te worden maar weet wel, dat hij de Meester is die het beste met jullie voor heeft.

Veel liefs, Ans.

Ik ben gek op Kristallen en mooie stenen, want het zijn levende elementen. Tijdens een wandeling in het bos zag ik even verderop een mooie Steen liggen. Ik liep er snel op af en pakte die, voor mij grote schat, en ik dacht ‘Oh, die is mooi voor in de tuin’.

Plotseling sprak de Steen tot mij, ik hoorde hem zeggen ‘Neem mij niet mee’. Ik keek achterom om te kijken of ik in de maling werd genomen, maar ik zag niemand, dus ik pakte de Steen tóch op en dacht ‘Hij gaat gewoon mee naar huis’.

Maar opeens voelde ik dat de Steen heel erg warm werd, en van schrik liet ik hem vallen. Ik hoorde zeggen ‘Dit komt ervan als mensen niet willen luisteren! De mens kan niet alles tot zich nemen, want het is van te voren gepland dat deze Steen straks toebehoort aan een ander. Dit is één van de Stenen der Wijzen, daar zijn er velen van, maar alleen in combinatie met de juiste persoon zal Hij zijn werk kunnen doen. Deze Steen komt nl. uit een andere dimensie, en eigenlijk had jij hem niet mogen aanschouwen omdat Zijn trilling te hoog is voor de ‘gewone mens’, maar ja jíj bent al een stapje verder dan de anderen…. Straks komt er iemand uit dezelfde dimensie als deze Steen, en die persoon zal Hem tot zich nemen’.

‘Dit is geen gewone Steen; vele, vele Wijzen houden zich schuil in deze Steen en Hij zal wonderen kunnen verrichten, omdat Hij zo wijs en bezield is. Deze Steen zal de trilling verhogen van alles wat in Zijn nabijheid komt. Begrijp je nu, nieuwsgierig mensenkind, dat jij Hem niet mee mag nemen? Kom ga naar huis en leg deze bijzondere Steen met veel respect terug op de plek waar je Hem gevonden hebt, want daar, op die plek, bestaat een doorgang naar een andere dimensie’.

Ik verontschuldigde mij en vol ontzag legde ik die mooie, bijzondere Steen weer terug op zijn plaats …… en ging met lege handen, maar een lesje rijker huiswaarts.

Veel liefs, Ans

Tijdreizigers

Tijdreizigers

Op een grote open plek dacht ik allemaal Engelen te zien. Deze prachtige Wezens waren gekleed in witte gewaden en de gehele plek baadde in het Licht.

Ze hadden prachtig lang haar en de meest Liefdevolle ogen, die je je maar kunt voorstellen. Deze Engelen hadden geen vleugels, dus ik vroeg ‘Waar zijn jullie vleugels gebleven?’ Ze glimlachten en zeiden ‘Wil jij vleugels zien, jij kind van de Aarde?’ en plotseling hadden Zij allen vleugels.

Ze vertelden: ‘Wij geven jou wat je van ons verlangt ….. en ja, je mag ons Engelen noemen, maar eigenlijk zijn wij Tijdreizigers! Wij zijn leraren en brengen onze wijsheden over op de mens en op andere wezens in het Universum’.

‘Eigenlijk zijn Wij allen Wezens, alleen de Aardse mens wordt ‘Mens’ genoemd omdat er veel schuil gaat in die naam, want iedere naam  vertegenwoordigt een eigen trilling’.

‘Het gehele Universum heeft ooit gehoord van, of kent de Aardmens, en ze hebben heel veel respect voor dit Aardse volk, omdat ze nu weer ‘Goden in Wording’ zijn. De mens is nl. vrijwillig afgedaald naar die mooie, maar meedogenloze Aarde, waar het leven hard, vol verdriet, misleiding en mishandelingen is voor mens, dier en natuur’.

‘In een ver verleden hebben jullie er voor gekozen om dit zware pad te kiezen. Het doel van deze ‘afdaling naar de Aarde’ is, om een grote sprong in de tijd te maken, waardoor de mens hoopt eerder zijn doel te bereiken om weer Goden te worden’.

‘Wij Tijdreizigers zijn er altijd, door alle tijden heen, voor jullie mensen geweest. Wij brengen jullie Licht, en steunen en begeleiden jullie, omdat We wéten hoe zwaar het leven op de Aarde is’.

‘Ook degene die jullie Jezus noemen en Zijn discipelen waren Tijdreizigers. De 12 discipelen vertegenwoordigden jullie tekens van de dierenriem, die jullie karaktertrekken symboliseerden.

‘In het verleden gebruikten wij ons Weten om wonderen te verrichten. Veel verhalen in jullie Bijbel zijn verdraaid, en er zijn diverse onwaarheden in geschreven. De échte waarheden staan in jullie mystieke boeken die nog ontcijferd moeten worden. Vele mystieke boeken zijn in het verleden moedwillig verbrand om de mensheid niet wijzer te maken, maar de ‘dag van de waarheid’ komt eraan, en dat verheugt ons Tijdreizigers, want de mensheid heeft hier té lang op moeten wachten!’

‘Nu zijn Wij, de Tijdreizigers die jullie de mysteriën én de wonderen gegeven hebben, allen bijeen en Wij wachten tot het laatste wonder ‘de Waarheid’ geopenbaard zal worden. Wij zijn zeer verblijd om dit te mogen aanschouwen, want jullie mensen van de Aarde, zullen weer TIJDREIZIGERS worden’.

Veel liefs, Ans

Blauwe wolk

Ik werd omringd door een prachtige blauwe, verlichtende Energie en een stem sprak tot mij: ‘Waar wil je heen mijn Aardse vriend?’ en ik antwoordde: ‘Naar daar waar het Vrede is, waar geen haat maar alléén Liefde heerst, waar de vogels fluiten, waar de bomen mij liefkozen en waar mens, dier en natuur gelijk zijn aan elkaar’. De stem zei: ‘Kom, Ik zal jouw wens vervullen’.

Bijna op hetzelfde ogenblik bevond ik mij ergens anders en de Blauwe Energie veranderde in een prachtig, mannelijk Wezen, en ik dacht: ‘Dat is mooi meegenomen’. Het Wezen schoot in de lach en zei: ‘Je hebt dit onbewust gewenst, en zie, jouw wens is uitgekomen’. En ja …… Dit Wezen belichaamde alles, zowel Liefde als schoonheid!

Maar al snel vergat ik dit mooie Wezen, want ik zag prachtige oude bomen met dikke takken, en voor ik het wist zat ik op één van die dikke boomtakken! Tja,……dit had ik gewenst, dus zó geschiedde het. De zon scheen volop en de vogels zongen hun hoogste lied als in een prachtige symfonie. De vogels kwamen bij mij op de boomtak zitten en ik mocht ze aanraken.

Ik was intens gelukkig; er ging een enorme Liefdesstroom door mij heen en ik dacht: ‘Ik wil hier nooit meer weg, hier wil ik blijven want dít is geluk’.

Ik voelde hoe de bomen hun kracht en Liefde aan mij gaven, want dát was precies wat ik zo hard nodig had, en ik dacht: ‘Zó moet het Aardse Paradijs er dus uitgezien hebben vóór de hebzucht ontstond’, en toen zei het Wezen tegen mij: ‘Mijn Aardse vriend, dít alles zal geschieden als de mens hierin blíjft geloven!’ en glimlachend werd dit mooie Wezen weer de Blauwe Energie die mij vervolgens terugbracht naar mijn werkelijkheid.

Veel liefs, Ans

Adelaar

Adelaar

In een open veld zag ik een Medicijnman zitten, je kon zien dat Hij ‘verlicht’ was. Naast Hem lag een zwarte panter en toen kwam er een witte adelaar aangevlogen; hij landde naast de Medicijnman en sloeg zijn vleugels vol Liefde om Hem én de zwarte panter heen.

Ik was bang voor de gevolgen hiervan, maar de Medicijnman glimlachte en zei: ‘Wees niet bang want wij zijn vrienden, wij hoeven niet meer te doden om onszelf in leven te houden, want wij nemen de energie van de Zon tot ons’. Het was een ontroerend mooi gezicht.

Er was ook een kampvuur en verschillende kinderen schaarden zich om dit warme vuur. Inmiddels schemerde het en de Medicijnman begon verhalen van weleer te vertellen. Hij vertelde van welke ster hun volk afkomstig was en wees hen die aan. De kinderen hadden dit verhaal al vele malen gehoord, maar ze kregen er nooit genoeg van.

Vanuit het niets verschenen er opeens spiraalvormen van Licht, en de Medicijnman zei: ‘Kijk naar deze spiraalvormen, want via hun Licht brengen zij ons informatie en kennis van een ver, ver verleden, dat tóen in de toekomst lag’.

‘Wij mensen hebben een ‘terugval in de tijd’ gemaakt vanwege de door onszelf gemaakte fouten. Vroeger waren wij ‘Goden’, maar we werden zeer arrogant en deden toen dingen die niet door de beugel konden, waardoor de tijdslijnen veranderden. Hierdoor kregen negatieve buitenaardse beschavingen toegang tot de Aarde, met alle gevolgen van dien, waardoor de Aarde overheerst werd’.

‘Wij hebben deze ‘terugval’ verdiend, en moeten leren van onze fouten. Maar eens worden wij verlost van die schuld en gaan wij terug naar waar wij vandaan gekomen zijn, want wij moeten weer ‘dienende Goden’ worden’.

Inmiddels waren er vele Indianen bijgeschoven en zij knikten, want zij allen wisten dit. Vervolgens stond de panter op en ging zijn weg, en de adelaar steeg op ….. en een ieder ging voldaan slapen.

Veel liefs, Ans

Reptielen

Reptielen

Terwijl mijn man Frits en ik het (vorige) verhaal over de reptielenkoning op de computer schreven, werden we hierbij vele malen gestoord. Keer op keer viel alles weg, maar ook werden de regels door elkaar of dubbel geschreven. Er verdwenen stukken tekst die al geschreven waren, zoals bijv. het stukje over de nazi´s die met het negatieve reptielenras samenwerken.

Ondanks deze ‘tegenwerking’ staat het verhaal tóch op de site, want wij moeten weten dat de nazi’s nog steeds in het geheim samenwerken met de elite én het negatieve reptielenvolk!!!

Morgen een leuker verhaal.

Veel liefs, Ans

Reptielen

Reptielen

Zoals jullie inmiddels weten wordt de Aarde geregeerd door afgezanten van een reptielen wereld. Al een paar duizend jaar houden zij de Aarde in hun greep. Zo´n drie honderd families op de Aarde zitten in hun bloedlijn, het blauwe bloed genaamd.

Keizers, koningen, presidenten en de pauzen zijn door hen met een voor ons onbegrijpelijke geestelijke procedure geschapen naar evenbeeld van de draconische bloedlijnen, Iets wat ons begrip te boven gaat. Allen dragen dit geheim van hun afkomst met trots met zich mee, want zij beweren, dat zij de ware sterren mensen zijn.

Zij hebben veel religiën geschapen, waaronder het katholieke geloof en hun god, die alles ziet, om angst aan te jagen. Zij hebben gemanipuleerde muziek gebracht, zij hebben de agressie in natuur en dier gebracht.

Het militarisme hebben zij gebracht, legers gevormd en o.a. de kruistochten geleid. Zij zijn de aanstichters van alle oorlogen in de wereld en hebben ziektes uitgezet. Hun oorsprong ligt in Duitsland waar veel van dit addergebroed nog verblijft, maar ook in Amerika zijn zij aanwezig. Zij beheersen de satanische bloedlijnen en hebben dit altijd in stand weten te houden. Allen die dit blauwe, draconische bloed in zich dragen, zijn trots op hun afkomst.

Met militaire precisie voeren zij commando’s uit. Het militarisme hebben zij gebracht. Zij zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen in de wereld. Ook de sterrenpoorten misbruiken zij. De Maan en Mars hebben zij in hun bezit. Ze hebben geen gevoel voor goed en kwaad en zijn allen seksueel gestoord.

In het verborgene leeft hun opperleider, de reptielen koning. Hij heeft het vermogen om in luttele seconden ergens anders aanwezig te zijn. Al het onheil op de Aarde hebben zij gebracht. Hij die koning wil maar één ding, de Aarde veroveren en de mens als slaaf te laten blijven.

Ze lieten mij een beeld zien, ik zag deze reptielen koning zitten. Hij is groot en machtig. Hij had donker haar en het gelaat van een varaan. Hij had kleding aan die niet van deze Aarde afkomstig is. Hij had de ogen van een reptiel, zijn uitstraling was afschuwelijk.

Tegenover hem zaten twee verlichte buitenaardsen, zij probeerden hem met veel liefde op andere gedachte te brengen, de Aarde los te laten. Zij konden niet door de barrière van negativiteit heen breken. Zij keerden huiswaarts maar voor het eerst in duizenden jaren is hij op zijn hoede.

Ik zag dat hij zijn macht en zijn kracht begon te verliezen, maar hij is nog lang niet verslagen . Hij is bang dat het bewustzijn zal groeien en dat de mens zich zal openen en dat al zijn geheimen geopenbaard zullen worden en als de mens zijn angst verliest, dan moet hij het veld ruimen. Hij zal zijn pijlen richten op lagere werelden, waar hij opnieuw zijn manipulatie en terreur zal gaan uitoefenen.

Wij mensen hebben de allergrootste lessen in de Aardse geschiedenis aan hen te danken, zodat we eerder op onze eindbestemming zullen zijn en Goden van het licht zullen worden.

Veel liefs, Ans.