Maandelijks archief: januari 2015

Frequenties

Frequenties

Alles heeft een vibratie of trilling, waardoor het in beweging is. Zélfs vanuit stilstand, want ook een boom, berg of steen zendt een bepaalde trilling of frequentie uit, waardoor het toch een ‘wereld in beweging’ is.

Er zijn oneindig veel frequenties of vibraties en dit alles draait in en om elkaar heen, zich samenvoegend of afstotend in het leven dat wij leiden.
Soms voel of begrijp je elkaars frequentie en voeg je je even samen; je verbindt je als het ware dus tijdelijk met die vibratie, en dat is heel bijzonder.

Maar frequenties kunnen ook met elkaar in botsing komen, waardoor er weer andere, nieuwe frequenties ontstaan, die zowel positief als negatief geladen kunnen zijn. Van bepaalde frequenties wordt men ziek, maar er zijn ook frequenties die helend werken. Is het geen wonder dat wij het leven zo leven met al die onzichtbare frequenties of trillingen om ons heen?!

Op dit moment is er een grote strijd gaande waarin veel frequenties met elkaar in botsing komen; een strijd die niet onderschat mag worden! Nu is de tijd aangebroken waarin wij mensen éérst met onszelf aan de slag moeten gaan. Wij moeten de frequenties in ons weer in harmonie brengen, want als die frequenties in elkaar overgaan, dan pas zal daar rust uit ontstaan.

Óók de hele hoge frequenties die om ons heen zijn zullen hierin hun rol meespelen, waardoor een prachtige symfonie van ontelbare frequenties en kleuren ontstaat; een symfonie waarin alles gaat mee resoneren …….. waardoor alles heelt!

Heel veel liefs, Ans

U zijt de glory

U zijt de glory

Een stem sprak het volgende tot mij:

Broeders en zusters, Helpers van de Aarde, geïncarneerde Ingewijden,

Ik heb U vooraf mijn zegen gegeven om deze moeilijke taak, zoals in den beginne was afgesproken, te volbrengen op de Aarde. Uw verlichte zielen zijn van grote hoogte te aanschouwen; U zijt als lichtende sterren aan het firmament!

Ik vraag U wees een lichtbaken voor velen, óók voor hen die nog niet weten of begrijpen. Alleen al door Uw glimlach, Uw helpende hand kunt U wonderen verrichten. Om de Aarde lief te hebben hoeft U geen bergen te beklimmen, want Uw Liefde en Uw Weten zijn al een geschenk voor de Aarde! Weet en voel dat ik altijd in en om U aanwezig ben in deze moeilijke tijden waarin Licht en Donker hun weg zoeken.

De ‘gevallen engelen’ die op uw Aarde vertoeven kunnen hun weg naar huis, hun thuisplaneet, niet meer vinden, omdat die, door hun eigen toedoen, in  vele brokstukken uiteen is gevallen en niet meer bestaat. Deze gevallen engelen hebben een devolutie ondergaan, net zoals dat gebeurt bij vele andere volkeren uit de hoge hemelen die de Aarde als ‘hun bezit’ zijn gaan beschouwen. Ook zíj zullen hun devolutie tegemoet gaan, want in het Universum gelden regels die zij hebben overschreden; deze devolutie zullen zij zelf ervaren, want God straft niet!

En nu zijn we in ‘De Tijd der Tijden’ aangekomen …… en hoe het ook moge eindigen, heb vertrouwen en weet dat alles al beleefd en geleefd is. Ik zeg U: U en ik, wij samen vormen de opgestane HEER, die de mensheid naar een Hoger Bewustzijn kan brengen ……. U ZIJ DE GLORIE!!

Veel liefs, Ans