Maandelijks archief: februari 2015

Openstellen

Openstellen

In mijn boek ‘Wij komen door de eeuwen heen’ heb ik verteld dat er al veel buitenaardsen onder ons zijn en ook dat er op en in de Aarde veel verblijfplaatsen voor buitenaardse wezens zijn. Deze bases bevinden zich niet alleen in het water, of onder het poolijs, maar ook in de bergen. De wezens verblijven in ondergrondse steden of in het binnenste van de Aarde.

Deze ‘geheimen’ zijn allang geen geheimen meer voor de kleine, geselecteerde groep schurken, die de touwtjes in handen hebben op de Aarde. De elite wil deze geheimen graag geheim houden voor de mensheid, maar zij vergeten dat ons Weten zich langzaam gaat openen; of zij dit nu willen of niet. En reken er maar op dat de elite al dingen heeft uitgedacht om dat tegen te gaan!

Het enige wat ik kan zeggen is dat het nu tijd is om je open te stellen en je Weten te activeren voor het te laat is. De ‘robotmens’ is dichterbij dan je denkt, want de elite wil ons afsluiten van ‘de Bron’, ons Hogere Zelf; en ze zullen er alles aan doen om dit te bewerkstelligen! Laat je vooral nooit vaccineren, want op die manier kunnen ze ons afsluiten van ons Weten en ons Hogere Zelf, waardoor wij de zombies worden die zij voor ogen hebben!

Kom op, wij zijn nog steeds mensen met een vrije wil, maar voor hoelang nog?! Als je je open stelt dan zullen alle ‘geheimen’ vanzelf naar je toe komen, die zitten verankerd in ons, en ons Weten is er verantwoordelijk voor. Het is nog niet te laat, dus communiceer met de natuur, met de dieren om je heen en kijk eens meer naar de lucht en aanschouw.

Veel liefs, Ans

Visualiseren

Visualiseren

Terwijl ik aan het wandelen was hoorde ik een zeer lange, hoge toon. Ik ben weliswaar slechthorend, maar hoge geluiden kan ik goed waarnemen.
Terwijl ik rondkijk om te zien waar het geluid vandaan komt staat er plotseling een meisje naast de hondenwagen.

Onze hond is normaal gesproken gek van kinderen, maar niet van dit kind; wat ik heel erg vreemd vond. Ik keek het meisje aan en zag dat ze hele oude ogen had, en toen ging er een schok door me heen, want dit meisje was niet waar ze zich voor uitgaf.

Het leek of er op dat moment een krachtmeting tussen haar en mij plaatsvond, want ze liet opnieuw een hele hoge toon horen en het was net of mijn hoofd ontplofte. Toen zag ik haar echte zijn; zij was een Munk of Dunk!

In een ver verleden zijn deze buitenaardse wezens naar de Aarde gekomen. Zij konden alles visualiseren wat ze maar wilden. Ze woonden hier in kasteelachtige huizen en wilden graag een Aardse partner, maar dat lukte niet omdat zij een hogere trilling hadden dan de mensen op Aarde, én omdat de mensen deze wezens nogal vreemd en eng vonden. Als Munken of Dunken hun zin niet krijgen of boos worden dan produceren ze uit frustratie een hele hoge, schelle toon.

Terwijl ik het meisje aankeek veranderde zij in een oudere vrouw. Ik vroeg haar waarom ze dit deed en ze antwoordde: ‘Wij willen erkend worden.  Wij zijn zo eenzaam, omdat de mens ons niet begrijpt en negeert omdat wij zo anders zijn en aanvoelen. Onze krachten zijn ons ontnomen; wij kunnen niet meer alles visualiseren, en kunnen ook niet meer terug naar onze eigen wereld’.

Ondanks alles had ik medelijden met dit schepsel en ik vertelde haar: ‘Er komt een dag dat jullie weer opgehaald zullen worden door jullie volk, zodat jullie allen weer naar huis kunnen’. Opeens verdween de vijandigheid tussen haar en mij; ik zag weer een kind dat blij werd van het mooie vooruitzicht. Ze lachte en aaide onze hond, en die vond het nu wél goed.

Laten wij deze eenzame, zeer intelligente, en voor ons misschien vreemde, autistisch-achtige wezens welkom heten, want zij bedoelen het goed en zijn zeker niet slecht.

Veel liefs, Ans

Parallelle wereld

Parallelle wereld

Ik werd astraal toegelaten in een vreemde, maar toch ook weer bekend voorkomende wereld. Die wereld leek erg op onze Aarde, maar het vreemde was dat ik daar veel ‘bekende’ mensen zag die volgens het nieuws al jaren overleden waren.

Op wat voor wereld bevond ik mij? Dit was niet de astrale wereld, maar waar was ik dan wel beland? Was dit een holodeck waar fantasieën werkelijkheid worden dmv hologrammen? Of was de dood van deze bekende mensen destijds in scene gezet en waren ze naar een andere wereld getransporteerd? Of waren ze allemaal gekloond?

Achter een piano zat Michael Jackson; hij zong prachtig en ging ook dansen. Er was veel publiek met bekende mensen en allen genoten, net als ik, van dit spektakel.Ik vroeg mij af of ze mij ook konden zien, enkele van hen lachten naar mij.

Toen ik naar buiten liep zag ik vele schotelvormige UFO’s in de lucht, die deze ‘mensen’ overal heen brachten; op welke wereld was ik toch beland? Was het Jupiter, Venus of Mars, of bezocht ik een parallelle wereld? Ik weet het niet, maar het was zeker een bizarre, mooie wereld waar ik heel even een kijkje in mocht nemen.

Wij mensen klampen ons vaak vast aan een droom, maar soms verwaaien die dromen of jagen wij een schaduw na die ongrijpbaar wordt in de wind. Maar de wind kan jou óók de goede richting opsturen, en dán worden jouw dromen bewaarheid! Geluk ligt niet in een klein hoekje ……. het ligt overal voor het oprapen!

Veel liefs, Ans

Zie ook: De zielsverhuizing van Michael Jackson

Soorten Ufo's overzicht

Soorten Ufo’s overzicht

Als klein kind aanschouwde ik al ufo”s en zijn bewoners. Het was voor mij zo’n vertrouwd beeld dat ik later vliegtuigen maar stom vond. Zo heb ik vele Ufo’s gezien in vele vormen. Ben astraal en fysiek meegenomen, belevingen die voor mij zo gewoon waren. Het waren de mensen om mij heen die het ongelooflijk maakten, het als fantasie afdeden.

Ik heb ufo’s gezien, zo groot dat het werelden in werelden waren. Ik heb als kind al aanschouwd dat vele mensen al opgenomen werden in schepen, omdat het karmisch bepaald was.

In een zeer ver verleden, heb ik al reizen om de Aarde gemaakt, haar schoonheid gezien en ik heb als wezen altijd al het verlangen gehad eens op de Aarde te verblijven.
Ik heb de leugens nooit kunnen begrijpen die er verteld werden over mijn wezens. Ik weet maar al te goed dat er slechte wezens bestaan, zoals er ook zeer slechte mensen bestaan.
Ik heb zo mijn proeven gehad en er velen doorstaan, maar de grootste proef moet nog komen. Ik ben een gevaar voor diegenen die alles in de doofpot willen stoppen.

Ja, ik heb mijn buitenaardse vrienden die mij tot op zekere hoogte beschermen, maar veel moet ik zelf ervaren en doorstaan. Daar heb ik voor gekozen, om deze zware taak te volbrengen
en ik voel, dat de tijd gaat dringen en ik zal mij overgeven aan de dingen die gepland zijn, omdat het niet anders kan, maar eens zal ik opstaan in het licht en zeggen:

IK HEB MIJN TAAK VOLBRACHT…….

Veel liefs, Ans.

Tijd der tijden

Tijd der tijden

Vanmorgen vroeg hoorde ik de stem van mijn vader nog na klinken. Alhoewel hij al 33 jaar geleden overleden is is hij af toe nog aanwezig.
Hij vertelde ‘Ik heb het jullie lang geleden al verteld’. Ik dacht na, mijn vader had al zoveel verteld en voorspeld. Ik hoorde zeggen: ‘In die tijd leven jullie nu’.

Het Sodom en Gomorra, mannen, die kinderen beschadigen, de anti-christ, de dienst die uitgemaakt wordt door multi-nationals.
Het wordt nog erger dan vroeger, jullie mannen en vrouwen die moeten bedelen om werk, zoals wij met de pet onder de armen stonden.

Ik dacht na, toen hij dit vroeger al vertelde en ik antwoordde toen :’Nee, pa, die tijd komt nooit meer terug’. En nu zitten wij er middenin en mijn vader vertelde verder en zei: ‘Richt je op het hogere. Blijf jezelf, maar wees allen alert, want de tijd der tijden is aangebroken. Weet dat alleen liefde, vrijheid, rust en vertrouwen jullie in een andere vredige wereld kunnen brengen. Kom, als je iets niet begrijpt, richt je dan op je hogere zelf, want zij draagt heel de geschiedenis al in zich en schuil bij elkaar, praat met elkaar, als je in een zelfde trilling verkeert. De mens schrijft de geschiedenis, jij en jullie allen zijn met velen en kunnen de geschiedenis herschrijven’.

Mijn vader had altijd gelijk…..

Veel liefs, Ans.

Roze roos

Roze roos

Het leven bestaat uit de lessen die wij moeten leren. Soms worden er lessen gegeven, die uit het niets lijken te komen.

Hogere levens vormen geven deze lessen door aan wie het kan en wil ontvangen. Zo hoorde ik een stem, die zei:”Met het leven, wat er gebracht werd door o.a.kometen, ontstonden in het universum geleidelijk aan bewustzijnsniveau’s’, wat zich verder in de ontwikkelingen zich zal uitbreiden.
En zo vond er bezieling plaats.

Wanneer iets of iemand zich in de geest kosmisch bewust wordt en zo één wordt met de kosmos, dan openbaart zich het Christus bewustzijn en bestaan er geen grenzen meer en is men vrij zich te verbinden met alles wat is.

Alleen als het verstand zich binnen de grenzen houd dan ontstaat er belemmering in het denken en de vrijheid om te reizen in de geest. Maar begrijp, dat de mens op dit moment door omstandigheden beperkt wordt, maar begrijp ook dat de geest geen beperkingen heeft en men vrij is om waar dan ook heen te gaan.

Na deze les, het was elf uur elf, ontvouwde zich voor mijn oog, een roze roos.
Hij ontstond zo uit het niets.
De geur was zo ontstellend heerlijk, zoet en lieflijk.
Het was liefde, wat zich manifesteerde.
Liefde kan in vele vormen komen en verrijkt je lichaam en geest.
Ook dit kunnen zij, deze hoge levensvormen en ik dank hun daarvoor….

Veel liefs,Ans.

Nederlandse leeuw

Als de bloed manen voorbij zijn en de grote veranderingen die ze teweeg brengen, als de buitenaardse uiteindelijk erkenning krijgen van hun bestaan
op de Aarde, als de oorlogszucht zal stoppen, dan pas kunnen er mooie dingen gaan gebeuren.

Er is verteld, dat om en nabij Rotterdam, er vele geboortes plaats zullen vinden, maar dan van kennis. Als je op de landkaart kijkt, zie je Nederland, in de vorm van een leeuw. Als je kijkt,waar Rotterdam zich bevind, geeft dit precies het geboorte kanaal van de Hollandse Leeuw aan.

Er zal veel op medisch en technisch gebied ontdekt worden. Er is verteld dat Nederland voorop zal lopen en dat we niet meer aan de hand van de overheersers moeten lopen, omdat dat negativiteit op kan roepen.

Wij zullen weer tot het besef moeten komen dat we sterk zijn geschapen, omdat we uit de zee ontstaan zijn. Wij zijn watermensen, aan land gekomen uit een hol land. Wij worstelen maar we komen steeds weer boven. Onze krachten zijn ons ontnomen, we moeten zelf het voortouw weer nemen, op eigen kracht vooruit, zonder inmenging van derden.

Wij zullen als oude zielen de kennis die wij bezitten moeten delen met de wereld voor iedereen die dit nodig heeft.

Wij moeten weer een sterk NEDERIG land kunnen zijn zodat we weer kunnen zeggen,
IK HEB DIT LAND LIEF !!

Terwijl ik zat te somberen, hoe wij de Aarde en alles lief kunnen hebben, voelde ik een streling door mijn haar. Ik keek om me heen en zag een doorzichtige energie. Was het een engel, want wat ik voelde was liefde.

Ik hoorde een stem:”Kom wees verblijd, wij zijn met velen onder u.”. Helaas voor velen nog niet voelbaar en onzichtbaar, maar voelen jullie af en toe
geen zacht briesje om je heen en dan opeens een vleugje liefde? Waarvan je niet weet waar dit vandaan komt?

Nu , dit zijn wij, wezens van het licht. Wij hebben geen lichaam meer, maar kunnen ons naar ieder vorm aanpassen. Wij werken onder u maar vooral in conflictgebieden, oorlogsgebieden. Wij geven onzichtbare steun en liefde aan diegene die het moeilijk hebben en bang zijn.

Maar ook aan de veroorzakers van dit leed, want alles wat leeft heeft liefde nodig en hoe moeilijk het ook klinkt, houd ook van hen, zoals van u zelve,  want weet dat alleen liefde de wereld kan veranderen.

Ken je het gevoel dat als na een koude, barre tijd de Zon doorbreekt en alles in het licht zet. Wij weten dat de Aarde bestuurd wordt door slimme zielen die nog geen gevoel opgebouwd hebben.
Zij hebben nog een zeer lange weg te gaan, een weg vol tegenspoed, want de lessen dienen geleerd te worden om een volledig wezen te worden, zoals wij die nu onder u zijn.

Kom, denk ook vol liefde over deze zielen hun weg is nog lang, terwijl jullie bijna aan het einde zijn aangekomen. Ja, ik voelde de warmte in het hart, ook lang na zijn vertrek…….

Gisteravond om kwart voor zes hing er een oranje bol in de lucht achter ons huis.

Veel liefs, Ans

Levenspad

Levenspad

Weet, dat wij allen in goed overleg zeer lange tijd geleden in een verbond van oude zielen hebben afgesproken om nu in deze bizarre tijd te incarneren hier op de Aarde.

Wij zijn met velen, afkomstig van andere planeten en toch hadden wij lang geleden ons in de geest al met elkaar verbonden. Velen van ons herinneren zich hun taak op de Aarde en velen, die weten, zullen later ervaren wat hun taak hier is.

Het is niet belangrijk wie er verder is dan die ander, wij zijn even ver, anders hadden wij die taak niet op ons kunnen nemen en sommige vragen zich af, wat doe ik hier dan? Ik leef mijn leven als ieder ander mens en toch is dit niet zo. Misschien is het jouw taak om één mens te inspireren, zodat hij er dieper over nadenkt en tot het besef komt, dat de mensheid moet veranderen, dat de Aarde zo niet verder door kan blijven gaan en door jou geïnspireerd raakt. Het voortouw neemt om mensen bijeen te brengen, een boodschapper wordt of een boek zal gaan schrijven.

Als dit zo is, is jouw taak op de Aarde volbracht. Wij kunnen vele wegen bewandelen en soms wordt een klein gebaar iets groots. Denk niet teveel na over je taak op deze Aarde. Het zal vanzelf naar je toe komen, omdat het nu eenmaal, heel lang geleden, zo uitgedacht is.

Niets kan geforceerd worden en voor al die ongeduldigen onder ons, zoals ik, komt de dag of misschien is hij al geweest. Maar de taak, die hier vervuld zal worden, zal eens een feit zijn.
EEN OUDE ZIELSVERWANT…

Veel liefs, Ans.

Bloedmaan

Bloedmaan

Verleden jaar hadden wij twee bloedmanen, ook dit jaar. Alle oorlogen in het verleden en grote conflicten zijn begonnen als er bloedmanen waren.

Dit jaar is de eerste bloedmaan op vier April, de dag na goede Vrijdag.
De tweede bloedmaan is op achtentwintig September, op de dag van de Joodse Feesten.

Je begrijpt dat de Cabal hier volledig op inspelen. Lobob vertelde: “Deze bloedmanen, kunnen diep ingrijpen in de menselijke psyche”. Hij vraagt ons in die tussentijd ons rustig te houden, want de oorlogspropaganda is in volle gang en ons vooral niet te laten verleiden op te gaan in oorlogsleugens.

Laten wij ons niet laten voeden, wij moeten beter weten. Het is nu de tijd om ons te richten op mooie dingen om ons heen, maar wees niet te naïef. Want veel moet er dit jaar uitgewerkt worden. Haal wat kaarsen in huis en wat blikken soep en laten wij hopen dat het menselijke verstand het zal winnen.

Weet, dat er ook heel veel mooie dingen om ons heen zijn. Wij mensen zijn niet in staat het verleden te veranderen, maar we kunnen wel met liefde en kracht, bouwen aan een goede toekomst.

Heel veel wijsheid, kracht en liefde.

Ans.