Maandelijks archief: maart 2015

Kristallen aardebol

Kristallen aardebol

Momenteel is er een bijeenkomst van hogere wezens gaande op de Aarde. Zij komen uit de allerhoogste hemelen en proberen de mensen die nu de macht op Aarde hebben te beïnvloeden.

In de lucht zie ik een groot moederschip vanwaaruit deze wezens neerdalen; zo om te zien lijken het Bijbelse figuren. Met name één van hen valt erg op; Hij heeft lang, donker haar en draagt een wit gewaad en Hij staat volledig in het Licht. Naast Hem staan nog 3 Bijbelse figuren die naar Hem luisteren terwijl Hij spreekt.
Ik hoor een stem zeggen dat de tijd is gekomen dat deze hoge wezens nu Hun ware identiteit prijs zullen geven, want, zo wordt verteld, deze 4 Bijbelse figuren zijn allen afkomstig uit de ruimte, en deze ruimtewezens vertegenwoordigen ieder een andere planeet die connectie heeft met de Aarde. Deze hoge wezens leven nog steeds op hun wereld, maar kunnen door de tijden heen reizen, en zijn nu allen weer op Aarde bijeengekomen voor het Paasfeest.
Weet dat de kruisiging, zoals beschreven in de Bijbel,nooit heeft bestaan!  Het is een verzinsel van de machthebbers die dit verhaal hebben laten schrijven als middel om de mensheid te onderdrukken!
Tweeduizend jaar geleden hebben deze 4 hoge Bijbelse figuren al geprobeerd om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. De figuur Jezus is na Zijn zogenaamde dood weer naar Zijn eigen wereld teruggekeerd, maar is nú in deze belangrijke tijd, samen met de 3 andere hoge wezens, weer terug op Aarde.
De 4 hoge wezens zijn het er over eens dat de mensheid in de afgelopen 2000 jaar maar weinig heeft geleerd, en dat de techniek hun spirituele ontwikkeling voorbij is gestreefd. Ze bespreken hoe het nu verder moet met de mens die nog steeds kiest voor oorlog en geweld in plaats van Vrede en Harmonie. De wezens zijn hier voor de wederopstanding van de mens, er zal echter een wonder moeten gebeuren om de gehele mensheid te laten ontwaken.
Maar weet dat Jezus, of beter gezegd Hij die het Christusbewustzijn vertegenwoordigt, nu weer onder ons is!!
En dit visioen staat zelfs afgebeeld in mijn kristallen bol!
Veel liefs, Ans
Vlinder

Vlinder

Het was mooi weer en ik zat met de hond op een bankje. Een vroege vlinder streek naast me neer op de bank. Een paar dagen eerder had ik er al een paar zien vliegen.

Ik werd heel blij van deze vlinder en sprak tot haar, zoals ik dat met alle dieren doe. Terwijl zij met haar vleugels klapperde leek ze naar mij te luisteren, en ik dacht: “Ach God, is dit een echte vlinder of is het een boodschapper?”
Haar woorden hoorde ik luid en duidelijk, ze zei: “Ieder leven gaat voorbij, om als ziel steeds weer in een andere vorm terug te keren en steeds wordt het nieuwe leven mooier en verfijnder, behalve in dit bijzondere leven, nu hier op de Aarde. Hoe het zich ook af zal spelen, weet dat dit leven een keerpunt zal zijn in het evolutieproces waar jullie nu aan deel mogen nemen.
Spreek tegen de bomen, de bloemen, de dieren, de Zon, Maan en Sterren. Maar spreek vooral met ELKAAR, want U bent nu bijeen gekomen in dit bijzondere moment van de Geschiedenis van de Aarde. Beleef het leven intens alsof het uw laatste dag is!”, en toen vloog zij weg, mij verbouwereerd achterlatend.
Veel liefs, Ans

Precessie cyclusVoelen jullie het ook allemaal, dat er grote veranderingen op komst zijn? Dit heeft niet alleen met de Aarde te maken, maar ook met het universum; wij zijn immers met alles verbonden!

Door de aantrekkingskracht van andere hemellichamen is onze Aarde al bezig met een lichte kanteling, waardoor langzaam maar zeker het klimaat over heel de Aarde zal veranderen; waar het nu warm is zal het klimaat overgaan in een koud klimaat. Op de Noord- en Zuidpool zal het warmer worden en dat smeltwater zal zijn weg vinden door middel van overstromingen elders. Maar het overtollige water zal ergens anders weer zich gaan vormen tot een nieuwe ijspool.

Om de 25.000 jaar gebeuren deze dingen, net zoals destijds de Zondvloed. Dit is een groot natuurlijk proces dat niet te stoppen is!!

Door al deze gebeurtenissen zullen monsters zoals koning Anunnaki, die alleen ín de Aarde kunnen leven, hun veilige plek moeten verlaten en bovengronds moeten komen. Maar Anunnaki zal het vele Licht dat naar de Aarde komt niet kunnen verdragen, en hij zal geen krachten meer hebben om de Aarde te verlaten. En eindelijk, na duizenden jaren, zal de reptielenkoning Anunnaki tot sterven gedoemd zijn!

Laten we hopen dat zijn nazaten ook dit vele Licht niet kunnen verdragen, waardoor hen hetzelfde lot beschoren is als hun koning Anunnaki, zodat wij eindelijk ontdaan worden van dat wrede volk.

Na alle rampen die ons te wachten staan zullen wij sterker dan ooit worden, en de Aarde zal zijn weg weer vinden en haar baan om de Zon zal weer verlopen zoals gepland.

Veel liefs, Ans

De kracht in jezelf

De kracht in jezelf

Uit een andere dimensie zie ik groepen wezens verschijnen, en zij dragen grote lansen van helder bergkristal bij zich.

Het ziet er naar uit dat zij ten strijde trekken tegen het duister, waar veel in verborgen is, maar niet voor hen. Ze worden begeleid door een mini zon, waarmee ze lijken te communiceren. De kracht die ze uitstralen met hun kristallen lansen is groots!

Wij weten inmiddels dat er momenteel veel zwarte magiërs uit Atlantis zijn geïncarneerd, en dat die, in samenwerking met de wereldelite, onze aarde in hun greep hebben. Zij hebben het duistere plan om de mensheid op Aarde door middel van oorlog, vaccinaties en gemanipuleerd voedsel te halveren!

Deze strijd tussen goed en kwaad speelt zich niet alleen op onze Aarde af, maar óók in het universum wordt het spel van Licht en donker uitgevochten.

Als ik verder kijk in mijn visioen, dan zie ik ruimteschepen tegen ruimteschepen strijden met vele verliezen. Wie kan dit nog stoppen, of moet het zo zijn?

Ik zie de Lichtstrijders met hun Kristallen lansen verdwijnen in het duister om daar het Licht te brengen. De taak waar zij op gewacht hebben in deze slotfase van de strijd tussen Liefde en haat, Licht en donker.

Waar blijven ónze helpers, waar zo om gesmeekt zal worden? Of zijn wij onze eigen helpers in nood door in al die verwarde gedachtengangen tot het begrip te komen wat Leven heet…..

Veel liefs, Ans

Credo Mutwa

Credo Mutwa

Ik zie een mooi gebied met allemaal bezielde bergen. Mijn oog wordt getrokken naar één plek, waar ik, boven op een berg, een medicijnman zie zitten. Hij zit daar om één week te vasten, en zo hoog op die berg voelt hij zich dichter bij de Goden. Hij is verzonken in een diepe, diepe meditatie en is zó verlicht, dat je hem nauwelijks nog kan aanschouwen.

Deze medicijnman wacht op de derde volle bloedmaan. Hij weet dat er dan vele conflicten op kunnen gaan spelen, maar hij weet óók dat de vrede kan winnen!
Momenteel zijn alle natuurvolkeren hun rituelen aan het voorbereiden voor dit belangrijke, cruciale moment in de tijd.
Ik zie Ufo’s verschijnen boven de medicijnman; de ruimtewezens hebben zijn gebeden gehoord, maar ook de gebeden van de mensheid, want het cruciale moment in de tijdslijn is in zicht en daar maken velen zich zorgen om.
Je vraagt je misschien af ‘Waarom grijpen de buitenaardsen niet in?’ Het antwoord is teleurstellend maar simpel: De mensheid moet op eigen benen gaan staan en zélf tot een oplossing komen!
De buitenaardsen laten zich veelvuldig zien met hun ruimteschepen en hun dimensieportalen. Zij proberen ons geestelijk te bereiken, te steunen en oplossingen aan te dragen.
Weet, dat iedere gedachte een voorbode is van alle gebeurtenissen, want het is de gedachte die alles creëert. Er is gezegd dat wij mensen onze emoties in de week van de rode maan onder positieve controle moeten houden.
En ik strek mijn armen uit naar alle ruimtewezens, in Liefde en begrip….
Veel liefs, Ans
Lobob

Lobob

De tijd raast aan U voorbij, er is geen tijd meer voor kleine conflicten. Harmonie is het sleutelwoord voor u als lichtwerkers. De tijd die eraan komt, is nog korter dan U vermoed. Ik vraag u om in harmonie en liefde samen te werken, zoveel als, wat met uw weinige tijd, in Uw vermogen ligt.

Samenwerken en eensgezindheid zijn in deze tijd de sleutelwoorden. Verhalen, hoe klein ook, kunnen van groot belang zijn voor diegenen die ze tot zich nemen, om hen het laatste zetje te geven in hun ontwikkeling in deze belangrijke tijd.

Ik houd zeer veel van U allen en ben dankbaar voor het vele werk wat u voor ons wezens en voor de mensheid doet. Want de verhalen vinden zo hun weg langs vele wegen ook via de website en kan harten vullen en een groeiproces in werking stellen. Laat ze in een stroomversnelling komen en gaan net zoals het leven zelf.

In liefde groet ik U, LOBOB

BoodschapDoor de eeuwen heen bestaan er al voorbodes, boodschappers en voorschouwers. Zij snellen hun tijd even vooruit om daarna de mensheid te waarschuwen voor wat er komen gaat.
Deze boodschappers, van soms ook onheil, zijn niet negatief, dat maakt de mens in zijn angst er zelf van.

Jullie weten en begrijpen dat de toekomst al in grote lijnen vastligt, maar als de mensen bijtijds gewaarschuwd worden voor eventuele natuurrampen dan kunnen zij nog maatregelen nemen.
Echter, in de regel moeten we accepteren dat de, door de boodschappers voorspelde, gebeurtenissen vroeg of laat toch plaats zullen vinden. Maar wees wel alert, want er zitten veel valse boodschappers tussen, en zij lachen in hun vuistjes als het ze lukt om jullie te misleiden.

Vele mediums die zichzelf op een voetstuk plaatsen gaan de fout in, terwijl ze zélf denken de waarheid te spreken. Wees daarom altijd op je hoede, en als je niet zeker weet of het medium de waarheid spreekt, luister dan naar je innerlijke stem, naar jouw innerlijk weten.

En ben jijzelf een medium of boodschapper, laat dan altijd je geweten een rol spelen, want je kan de mensen waarschuwen voor naderend leed, maar realiseer je ook dat je veel kapot kunt maken met het verkondigen van die waarheid.

Soms is er, al lang geleden, door een groep zielen afgesproken om bij bijvoorbeeld een grote natuurramp gezamenlijk de Aarde te verlaten en als zielengroep over te gaan. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet de laffe ‘elitepersonages’ mee die hun plannen al hebben getrokken om, in het heetst van de strijd, met hun Aardse Ufo’s door de tijdpoorten te vluchten, om daarmee de aarde en de mensheid verder aan hun lot over te laten. Maar ook zij zullen ooit dat wat er voor hen gepland staat moeten doorstaan; ook zij zullen ooit hun lot moeten ondergaan.

De voorbodes, boodschappers en voorschouwers, zij bestaan zeker, en zij snellen, in hun uitgerekte tijd, vooruit om vervolgens de mensheid op de hoogte te brengen van wat ze ‘vooruit’ hebben gezien. Ikzelf was als kind al een voorschouwer; ik zag toen en nu nog steeds, vele gebeurtenissen al ruim voordat ze plaatsvonden, ……. of nog plaats moeten gaan vinden.

Veel liefs, Ans

Stargate

Stargate

In de beginjaren ’90 gingen wij met een groepje van 5 mensen naar Caïro, Egypte. Er zouden daar belangrijke rituelen gedaan worden, niet alleen voor Moeder Aarde, maar ook om te helpen bij het creëren van een doorgang naar een andere dimensie.

Vanuit de hele wereld kwamen mensen bijeen bij de Piramide van Cheops, om dit ritueel bij te wonen. Toen het moment daar was, zonderden wij ons af van de grote groep, om op een rustig plekje te mediteren.

Op het belangrijkste moment bij die overgang naar de andere dimensie, zagen wij aan de strak blauwe lucht één grote wolk in de vorm van een Ufo verschijnen, om die overgang mogelijk te maken. Die enorme dimensie-poort hebben wij mogen aanschouwen; een heilig, wonderbaarlijk moment, en Anja heeft dit met de video opgenomen. Na afloop van de rituelen en onze meditatie, kwamen enkele Egyptenaren naar ons kleine groepje toe om ons te bedanken voor de gebeden voor Moeder Aarde.

Tijdens onze wandeling in de woestijn achter de Piramides hoorde ik Lobob, en precies op dat moment vond Anja in het zand een spiraalschelp. Ze kreeg de ingeving om deze schelp door een gaatje tussen de enorme Piramide blokken te gooien.

Even later ontmoetten wij, bij de Sfinx, een Indiaanse Medicijnman, die naar diverse spiritueel belangrijke plekken op de wereld reisde, om daar rituelen voor Moeder Aarde te doen.
Hij vertelde dat hij op die plekken een spiraalschelp begroef, en dat had hij die middag ook gedaan bij dezelfde Piramide waar Anja haar spiraalschelp had gestopt.

Wij mochten zijn heilige attributen zien; dat was een spiraalschelp en een steentje in de vorm van de Aarde.
En zo kunnen oude zielen elkaar ontmoeten, iets wat al duizenden jaren van te voren afgesproken was…..

Veel liefs, Ans.

Gaia

Gaia

Er zal een bijzondere, nieuwe beweging op gang gaan komen, vanuit een richting die wij niet zouden verwachten; er zullen namelijk vele gelovigen van verschillende kerken of stromingen gaan ontwaken. Niet dat ze hun geloof af zullen zweren, maar zij zullen gaan inzien dat ook zíj zich in moeten gaan zetten voor het behoud van onze kwetsbare Aarde. Vele gelovigen gaan zich realiseren dat ze óók op die manier ‘werkers van God’ kunnen zijn, want onze mooie, door God geschapen Aarde moet behouden blijven!

Ook de gelovigen zien in dat wij de Aarde niet uit mogen blijven putten door o.a. het winnen van fossiele brandstoffen, maar dat wij op zeer korte termijn alternatieven moeten uitvinden, opdat de Aarde én de mensheid behouden zullen blijven. Deze gelovigen zullen dit, zowel spiritueel als wetenschappelijk, gaan inzien en beredeneren.

Laten wij hopen, dat het Nieuwe Bewustzijn snel zal openen bij de diverse geloofs-groeperingen, zodat ook zij Gods werkers zullen worden in de strijd tegen het echte kwaad, zoals o.a. de oliemaatschappijen. Deze maatschappijen gaan binnenkort ook onze Noord- en Zuidpool en Groenland onveilig maken vanwege de daar gevonden gigantische olievelden; de Dollartekens staan de oliemagnaten al in de ogen.

Waarschijnlijk dat bij diverse groeperingen, waar wij het niet van verwachten, een vernieuwd bewustzijn zal groeien, dat zal bijdragen aan het redden van onze mooie Aarde

Liefs, Ans

Liefde

Liefde

In een levendig landschap zag ik twee grote, verstilde wezens, zo leek het. Maar opeens zag ik ze opstijgen en naar grote hoogten vliegen.
Onder hun armen zag ik grote vleugels van vel, zoals bij vliegende honden. Waarom zij mij angst aanjaagden begreep ik niet, maar ik voelde er geen liefde vanuit stralen.

Ik hoorde hun stemmen, die zeiden:”Waarom veroordeelt U ons en waarom heeft U angst voor ons? Wat hebben wij U aangedaan dat U van Uw angst uitgaat?
Is het soms het onbekende dat U angstig maakt, of zijn het de oude legenden vanuit het verleden van Uw Aarde, die dit oproepen?”

“Wij zijn vormgevers, en leven al heel lang onder U, door velen nog ongezien.
Ja, wij zijn anders van stof dan de mens, en zoals U kunt zien kunnen wij ons verplaatsen als een vogel.
Wij kunnen alles worden, alles wat jullie in je fantasieën en voorstellingsvermogen voortbrengen.
Als de gedachte sterk genoeg is dan kan álles vormgegeven worden.
En nu hebben wij jouw voorstelling waargemaakt, jouw gedachten hebben ons vorm gegeven.
De fantasie is bewaarheid geworden, het enige wat jij eraan toe moet voegen is LIEFDE.”

En toen dacht ik ‘Ja, het kan waar zijn, ze bestaan echt deze vormgevers.’
Door een scheppende kracht, die wij mensen allemaal bezitten, kan alles vorm gegeven worden, alleen gebeurt dat meestal nog per ongeluk.

Ik keek naar boven en de vliegende wezens landden vlak voor mij.
Ik keek hen aan en voelde hun liefde, en zag hun glimlach als een Engel.
Mijn angst was over en ik werd overmand door geluk.
Was ik geestelijk werkelijk zo sterk dat ik deze wezens, genaamd Ecoi en Nifroi, kon creëren?
Ik denk dat ik geholpen ben om dit waar te maken, om te laten zien
dat wij, Aardmensen van goede wil, God in wording zijn.

Als wij met ons voorstellingsvermogen zover zijn als zij zeggen, dan kunnen wij vrede brengen over heel de wereld……

Veel liefs, Ans