Maandelijks archief: april 2015

Waar staat de Poolster

Waar staat de Poolster

Terwijl ik ‘s avonds de hond uitliet zag ik de heldere Poolster en ik dacht, ‘Wat zal hij dikwijls verward worden met een ruimteschip‘. Opeens kwam er, vanaf de Poolster, een lichtend voorwerp dat de Aarde naderde. Vol ontzag keek ik ernaar en het was net of de tijd even werd stilgezet.

Ik hoorde een stem, die zei ‘Op deze manier zijn er vele belangrijke figuren naar de Aarde gekomen om Verlichting en Vernieuwing te brengen. Weet, dat het voor ons heel moeilijk is om ons onder te dompelen in Uw tijd, omdat er nog zo velen van U leven in de schaduw van het verleden. Met ons kwamen ook onze tegenpolen, waarvan er nu nog vele nazaten zijn, die U nog steeds onderdrukken en die niet zullen rusten voor zij Uw wereld hebben leeggeroofd. Als mens roept U Boeddha, Krishna, Allah, Jezus en vele anderen aan, maar weet dat Wij het waren die destijds zijn nedergedaald, en Zij allen zijn uit ons voortgekomen‘.

U heeft het over de Almachtige Vader; dit woord symboliseert macht! Wij spreken over de ‘Alles Omvattende’, en wij allen zijn fragmenten, samenvoegingen van alles wat er bestaat in het Universum, de Eeuwige Bron, daarom zijn wij allen Één‘.

Opeens hoorde ik vogels, dolfijnen, potvissen, wolven, leeuwen en vele andere dieren. Ik hoorde de bomen en de bloemen als in één groot orkest. Ik zag wonderlijke beelden en vele werelden gingen aan mij voorbij. Als in een cirkel zag ik het heden, verleden en de toekomst in die samenzang, en opeens verschenen er drie prachtige wezens, menselijk en niet menselijk. Zij lachten en ik voelde Hun Liefde en Ze zegenden mij. En opeens waren ze weer weg, zo ook de Ufo, zijn weg vervolgend in die grote ruimte, en ook ik vervolgde mijn weg.

En de hond ……. niets is hem meer vreemd!

Veel liefs, Ans

27 Juli 2009, Alton Barnes (Devizes – Wiltshire): een graancirkelformatie verschijnt die betrekking heeft op ‘De Grote Moeder’

27 Juli 2009, Alton Barnes (Devizes – Wiltshire): een graancirkelformatie verschijnt die betrekking heeft op ‘De Grote Moeder’

De mannelijke energie raast al duizenden jaren over de Aarde en houdt daarbij de vrouwelijke energie gevangen. Het seksuele misbruik op Aarde kent momenteel geen grenzen meer.
Het lijkt dat ‘het dierlijke’ in de mens heeft gewonnen, maar ook het egoïsme en narcisme vieren hoogtij, en dit alles veroorzaakt een stilstand in onze spirituele groei!

Het lijkt wel of wij de Liefde verloren hebben en haar hebben achtergelaten in Het Paradijs. Wij mensen moeten weer proberen lief te hebben zoals het ooit bedoeld was.
De samensmelting van twee mensen ‘in Liefde en harmonie’ kán ons tot grote hoogte brengen; gebeurt dit echter onder dwang dan zal het ons geestelijk en lichamelijk ziek kunnen maken.
De seksuele gemeenschap tussen de mensen op Aarde lijkt tegenwoordig niet meer aan Liefde gekoppeld te zijn, waardoor niet alleen het lichaam wordt ontheiligd, maar ook de geest.
Wij moeten proberen vrouwen en kinderen te behoeden voor deze grootste kracht die de Aarde nu nog in zijn greep houdt.

Echter, de tijden zijn aangebroken dat de vrouwelijke energie het over gaat nemen, waardoor de Aarde weer in balans zal komen. Er zal erkenning, begrip, maar vooral berouw getoond moeten worden voor de vele duistere zaken die onder invloed van de mannelijke energie hebben plaatsgevonden. Deze energie zal zijn krachten gaan verliezen en de Liefde zal weer beleefd worden zoals het ooit bedoeld was; Liefde in vrijheid en respect……

Veel liefs,
Ans

Ufo's Noorwegen

Ufo’s Noorwegen

Van kinds af aan heb ik al vele malen gezien hoe vele ruimteschepen in vele soorten gezamenlijk de Aarde naderden. Veel mensen wachten of verwachten dat ze meegenomen worden door de ruimteschepen, maar dat zal niet iedereen overkomen.

In de toekomst zal je met UFO’s mee kunnen reizen, maar je kunt ook gewoon je eigen voertuig zijn, zoals ik m’n hele leven al doe! Je zal andere werelden gaan bezoeken die dezelfde trilling hebben als jij. In de geest kan je ook zeer verre reizen maken en prachtige wezens op hun eigen werelden ontmoeten; en wat een feest zal het zijn als je straks je eigen ruimtefamilie of -vrienden weer zult ontmoeten, want je zal ineens weten wie dat zijn. En het zal je verbazen dat je dat allemaal vergeten was!

Veel mensen hebben dankzij hun vele levens al diverse werelden bezocht waardoor ze al veel ruimtevrienden hebben, maar het is niet alles Pais en Vree in de ruimte, dus je zal ook werelden bezocht hebben, waar je minder mee bevriend bent geweest; het Universum is immers een afspiegeling van de Aarde! En wanneer moeder Aarde een stap voorwaarts maakt, dan resoneert alles in het Universum mee.

Laten we ons verheugen op die grote dag, die komen gaat………

Veel liefs, Ans

Het Lucifer effect

Het Lucifer effect

Ik zie een schim en hoor zijn stem en ik werd spontaan overmand door een naar en vreemd gevoel. De stem zei:
‘Ik heb de heerschappij op de Aarde.
Jullie wandelen in het duister en ik zal Uw geleide zijn.
Want ik ben de waarheid, al het andere is maar schijn.
Alleen ik kan jullie naar vreemde oorden brengen.
Ik ben uw lot; de Aarde behoort mij toe.
Jullie zijn mijn verleden, heden en toekomst.

Laat u niet verleiden door het Licht; het zal u verblinden.
Kom, ga met mij mee, naar mijn gouden tempels vol schatten.
En jullie zullen ervaren, hoe groots ik ben.
Ik kan alles visualiseren.
Ik beloof u gouden bergen.
Maar verlaat mij niet want dan zullen rampen u treffen!’

De enorme kracht van dit wezen was zo groot, omdat het de gebundelde krachten waren van al het kwaad. Dit wezen sprak tot mij in zijn wanhoop, omdat de duistere krachten wéten dat de mensheid ‘Wetende’ zal worden, waardoor zij hun terrein, en daarmee hun krachten, zullen verliezen.

Als dit gebeurt, zullen zij meer angst willen gaan creëren, maar zolang wij ‘Het Licht’ in ons dragen, zullen wij geleid worden in en door het Heilige Licht van de Waarheid!

Ik liet het negatieve wezen los, maar óók mijn angst, opdat ik hem niet zou voeden met mijn angst, en op dat moment zag ik zijn schim razendsnel verdwijnen in het niets.

Veel liefs, Ans

Overgaan naar het licht

Overgaan naar het licht

Een poosje geleden kwam ik in mijn uittreding een lief klein meisje tegen. Ze was heel verdrietig en vroeg ‘Mag ik met jou meegaan, want ik ben zo alleen? Ik kan mijn vader en moeder niet meer vinden en ik ben al zo lang aan het zoeken. Misschien kunnen wij ze samen gaan zoeken, want ik mis ze zo. Ik zie wel mensen die mij mee willen nemen, maar van mama mag ik niet met vreemde mensen meegaan, maar met jou wil ik wel mee‘.

Ik zag dat het meisje overleden was, maar dat ze dat nog niet begreep want in haar gedachtegangen leefde zij nog. Ik vroeg haar wat er gebeurd was en zij antwoordde ‘Dat weet ik niet precies. Oh ja, ik heb een ongelukje gehad met mijn fiets en een auto. Mijn fietsje was helemaal kapot en ik zag ook dat er iemand met de ziekenauto werd meegenomen, en ik moest heel erg huilen want ik wilde naar mijn vader en moeder toe. En toen was ik ineens thuis, en ik zag dat mama en papa heel hard huilden; ik wilde ze troosten, maar ze waren vast boos op mij want ze deden net of ze mij niet zagen. Zij waren natuurlijk boos omdat mijn fietsje kapot was, en toen ben ik maar weggegaan, maar nu weet ik niet meer waar ze zijn‘.

Ik nam het kleine meisje in mijn armen en troostte haar. Ik vertelde haar dat ze bij het ongeluk met de auto helaas was overleden, en dat zíj het was die in de ziekenauto lag die ze weg had zien rijden, en dat haar vader en moeder heel erg verdrietig waren, maar zeker niet boos; verdrietig omdat zij overleden was, maar dat ze haar niet konden zien.

Het meisje begreep het nu en ze huilde, want ook hierboven hebben ze verdriet om wat zij op Aarde achterlaten. Ze zei ‘Ja, nu ben ik hier dus helemaal alleen‘. Ik pakte haar bij de hand en zei ‘Nee hoor, dat is niet zo, kom maar met me mee. Zie je dat grote Licht daar? Daar zijn mensen die je wél kent en met hen mag je mee, en na verloop van tijd zal je weer heel erg gelukkig zijn‘.
Hand in hand stapten wij samen het Licht in, waar het kleine meisje Liefdevol werd opgevangen.

Veel liefs,Ans

Loesje

Loesje

Wij allen staan op een groot kruispunt, na vele jaren van gegeseld zijn. Welke kant wij opgaan is reeds in grote lijnen beslist, maar de mens met zijn beperkte vrije wil, kan altijd nog voor het positieve of negatieve kiezen.

In een visioen zag ik in het midden van dat kruispunt een stralende Engel staan; Zij vertegenwoordigde het vrouwelijke. Tegenover haar stond haar alter ego, die het mannelijke vertegenwoordigde; hij zag er groot en woest uit, en op zijn hoofd zaten puntige stekels. Hij spuwde zijn vlammen van haat naar de Engel en Zij ving die op met Haar pure Liefde zodat die geneutraliseerd werden. Haar alter ego begreep het niet; wat hij ook deed, het had geen enkele zin.

Hij raakte in paniek, want hij begreep niet dat zijn angstaanjagende gedrag geen effect op Haar had, en daardoor verloor hij zijn kracht. Toen besloot de Engel om hem in Haar armen te nemen, hem te overspoelen met Liefde en één met hem te worden, en dat begreep hij niet, want haat moet toch haat opwekken?!

Ik zag dat hij zijn puntige stekels verloor, en voor het eerst in zijn lange leven, huilde hij om zijn onvoltooide leven van haat en manipulatie. En de Engel? Zij zegende hem en met die explosie van Liefde zag ik nieuwe planeten geboren worden en een nieuw Universum leek te ontstaan. En als wij het Nieuwe Tijdperk binnengaan, dan zullen ook wij vooralsnog in het reine moeten komen met ons alter ego…..

Veel liefs, Ans

Sterrenkinderen

Sterrenkinderen

144 is het Heilige Getal. In de jaren negentig van de vorige eeuw waren er zo’n 144.000 Sterrenkinderen op deze Aarde, en op dit moment is hun aantal verdrievoudigd naar 432.000, omdat het bewustzijn van de mensheid zo snel mogelijk geopend moet worden.

Deze Sterrenkinderen zijn bijv. Oude Zielen die zich dmv reïncarnatie op Aarde opofferen om vrijwillig in deze chaos te helpen, maar ook veel wezens van andere planeten zijn hier op Aarde nedergedaald. Echter, om aan de lage trilling van onze Aarde te voldoen moeten zij zich meer verstoffelijken, wat een hele opgave voor hen is. Weet dus dat we niet alleen zijn, maar weet ook dat Zij alleen niet onze Aarde kunnen helpen; ook wij die dit weten, dienen ons uiterste best te doen om de monsters van de Aarde te verdrijven.

Er zijn momenteel nog veel Sterrenkinderen op Aarde die nog niet ontwaakt zijn, maar dat dient wel snel te gebeuren. Deze Sterrenkinderen kunnen hun ‘vergeten weten’ weer openen via spirituele boeken, tijdschriften en internet waar verhalen verteld worden door reeds bewuste Sterrenkinderen, waardoor zij de waarheden herkennen en voelen.

En zo moet er een bundeling ontstaan van Sterrenkinderen die over de gehele wereld verspreid leven; in de geest zijn wij al verbonden. Laten we hopen dat de blokkades, bij diegenen die nog niet geopend zijn, opgeheven worden, en dat het ‘vergeten weten’ ook voor die Sterrenkinderen een Weten zal worden, opdat zij, in de barre tijden die gaan komen, paraat zullen zijn om te helpen!
En dan kan het spel van Licht en Donker beginnen, en laten we hopen dat wij allen, in de slotfase, dansen in het Licht!

Veel liefs, Ans

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Ik zie de blanke mens, en schaam mij omdat ik één van hen ben, want wij blanke mensen hebben een onstuitbare hebzucht. Wij willen aanzien verkrijgen door materie te verzamelen, en dat is een zeer negatieve energie die moet stoppen! Ons weten kunnen wij niet meer raadplegen, want de computer is ons weten geworden. Ook wij zijn de grote vervuilers van de aarde!

Als de Aarde ooit weer beërft zal worden, dan zal hij weer teruggegeven worden aan de ‘primitieve’ Aardse volkeren, want zij zijn wijs en één met de Natuur. Ook deze mensen, die moeder Aarde in ere houden en leven met wat de Natuur hen te bieden heeft, zullen een evolutie-sprong maken, en dan zullen zij er weer ‘het Aardse Paradijs’ van maken zoals het ooit bedoeld was. En alle Lichtwerkers, wiens oorsprong buiten de Aarde ligt, begrijpen dit.

Lobob heeft altijd gezegd:
‘Primitiviteit in de ware zin des woords, is het allerhoogste goed’.

Veel liefs, Ans

Leylijnen in Nederland

Leylijnen in Nederland

In een visioen zag ik een aantal schotelvormige Ufo’s in de lucht. Ik zag dat zij zich concentreerden boven oude kerken, moskeeën, synagoge’s en tempels. Ik begreep niet waarom dit gebeurde, maar hoorde een stem zeggen: ‘Onder al deze bouwwerken bevinden zich Leylijnen; dit zijn enorme energie- of krachtpunten op de Aarde. Jullie leiders van de Aarde hebben deze krachtpunten al sinds een ver verleden negatief beïnvloed.

Zij verzonnen geloven en religies en zetten hun kerken, moskeeën, synagogen en tempels precies op deze sterke energiepunten neer, waardoor de energie werd omgedraaid, want de mens moest dom gehouden worden. Een grote Leyline bevindt zich in Rome, precies op de plek waar Vaticaanstad werd gesticht. Door de omdraaiing van de energie van de Leylijnen concentreert zich daar nu het kwaad’.

In het visioen lieten ze mij het Vaticaan zien en gigantisch groot, hoog boven dit alles uitstekend, zag ik de Paus, de Jezuïet! Hij schaterlachte en op het grote plein onder hem lagen honderden kinderschedeltjes!

Er werd verteld dat de buitenaardsen veel tegenwerking verwachten van deze Anti-Christenen, ‘Maar we zullen dit tot een goed einde brengen. De rollen van de Anti-Christenen zijn nu bijna uitgespeeld en als wij, de buitenaardsen, klaar zijn met deze krachtpunten, dan zullen zij hun macht nog meer verliezen’.

En nu is de tijd aangebroken om deze Leylijnen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen, zodat ze hun positieve energie weer kunnen verspreiden, want dan zal de Aarde weer in zijn volle glorie hersteld worden.

En ik bedankte ‘de Stem’ voor de mij gegeven informatie.

Veel liefs, Ans

Een druppel bevat alles

Een druppel bevat alles

Tijdens een uittreding ontmoette ik een oude Heremiet. Ik vroeg hem ‘Bent U niet eenzaam, zo helemaal alleen in deze grot?’ Hij keek me verbaasd aan en zei ‘Dat jíj mij dit moet vragen!’, en ik antwoordde ‘Ik wil dit vertellen aan mijn vrienden’, waarop hij zei ‘Jij en ik weten dat alles om ons heen leeft, dat alles vibreert en communiceert met elkaar. Het lijkt chaotisch, en soms is dat ook zo, maar alles is geregisseerd en alles gaat zoals het gepland is’.

‘Ik vroeg hem ‘U weet zo veel, hoe ontvangt U al die wijsheid?’, en hij antwoordde ‘Geef mij één druppel water; deze ene druppel symboliseert de Aarde of eigenlijk het gehele Universum. Alles samengepakt in één druppel water; zeer verkleind weliswaar. Jij en ik kijken beiden anders tegen een druppel water aan, omdat wij met ons ‘geestesoog’ kunnen kijken. Alles wat je wilt weten en zoveel als je kunt begrijpen natuurlijk, is daar, in die éne druppel, aanwezig. Vind je dat niet wonderlijk?’

‘Eigenlijk hoeven wij dus helemaal niet te reizen, ook niet op een astrale manier. Want wij beiden kunnen vanaf één en dezelfde plek alles aanschouwen en wij kunnen vanaf die plek communiceren met mensen, dieren, buitenaardse wezens, Engelen én met de Natuurwezens natuurlijk; kortom met alles wat is. Ik eenzaam, mijn kind? Mijn leven is zó gevuld en ook nog eens vol met mysteries! En ja, geef mij die éne druppel water en ik zal je zeggen hoe het leven in elkaar zit’.

Afstanden stellen niets voor, want wij mensen kunnen in onze gedachten en uittredingen sneller reizen dan het licht!

Veel liefs, Ans