Maandelijks archief: mei 2015

Asteroïde

Asteroïde

Gisteren hoorde ik de woorden ‘Meltdown, Meltdown’ echoën. Ik keek om me heen, maar er was niemand te zien. Ik begreep de strekking van deze woorden niet, maar toen hoorde ik zeggen:
Het is twee minuten voor twaalf, het aftellen is begonnen‘.

Ik hoorde van mijn vriendin Anja dat er verteld wordt dat er dit jaar een asteroïde-inslag op Aarde verwacht wordt; heel lang geleden is dit al door meerdere zieners voorspeld. Als zo’n Asteroïde op Aarde of in de oceaan neerstort dan zullen er enorme Aard-en zeebevingen plaatsvinden, met gigantische vloedgolven tot gevolg, waardoor er natuurlijk ook vele kerncentrales vernietigd zullen worden. Als kind heb ik al gezien hoe er dan complete chaos op Aarde zal ontstaan en dat dan de Atoompest zijn intrede zal doen.

Stel je voor het is twee minuten voor twaalf tijdens onze jaarwisseling, dan weet je dat binnenkort het Nieuwe jaar zijn intrede zal doen. Wij wensen elkaar het allerbeste toe waarna het knallen kan beginnen.

Wat er nu op de Aarde gebeurt is de wisseling van de Oude naar de Nieuwe Tijd door de Natuurprocessen!

Wij mensen beseffen niet hoe groot onze krachten zijn; het geweld van de natuur kunnen wij niet stoppen, maar het geweld in en om ons heen kunnen wij wél met onze krachten beperken. Niet door elkaar te bekritiseren, maar door elkaar lief te hebben en door de mensen om ons heen gerust te stellen, want weinig mensen begrijpen al die voorspellingen.

Maar voor diegenen die het wél begrijpen kunnen: Sta op en probeer mensen voorzichtig, en in alle rust en harmonie, te vertellen wat er kán gaan gebeuren …… dan heb jíj je taak op de Aarde verricht.

Veel liefs, Ans.

Vele mensen van de Aarde hebben, net als ik, kinderen in de ruimte. Wij hebben meegeholpen om het Aardse ras te behouden dmv onze ei- of zaadcellen die, met onze vooraf gegeven

Amie-all, één van de kinderen van Ans

Amie-all, één van de kinderen van Ans

toestemming, zijn weggenomen door onze Buitenaardse vrienden.

Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, omdat het menselijk lichaam veranderd of verslechterd is door ons gemanipuleerde eten en drinken én de CHEMTRAILS.

Ik heb vier van mijn Buitenaardse kinderen mogen zien; het zijn prachtige, liefdevolle en wijze kinderen, die ons met een paar simpele woorden hun Wijsheid kunnen overbrengen. Zij kunnen echter maar heel even op de Aarde verblijven, omdat hun trilling veel hoger is dan die van de Aarde.

De namen van deze Buitenaardse kinderen zijn, Mannanan, Amie-All, Toeloleh en verleden jaar werd er een baby in mijn armen gelegd genaamd San Naï. Ze was zó klein en mooi met haar prachtige donkere ogen; ik werd door Liefde bevangen en kon haar bijna niet meer loslaten. Er werd verteld dat zij haar Aardse moeder wilde ervaren, haar Liefde wilde voelen.
Het was een uitwisseling van pure Liefde wat ik nooit meer zal vergeten.

Bij het zien van mijn hybride Buitenaardse kinderen werden mij beelden vertoond van hoe zij elders leven. Vooral de Liefde en harmonie op hun wereld waren duidelijk voel- en zichtbaar.

Er werd verteld dat het Aardse ras zo bijzonder is en dat er nog vele andere werelden ‘bewoonbaar’ gemaakt zullen worden die bevolkt zullen worden met deze hybride Buitenaardse kinderen.
Deze kinderen dragen nl. alles in zich, waaronder het geheugen van de Aarde en de fouten die niet meer gemaakt mogen worden, maar zij zijn ontdaan van de ‘Aardse schuld’.

Vergeet niet dat mijn Wezens in een ver verleden, wat eigenlijk de toekomst was, Aardse Wezens waren, dus vanuit de verre toekomst bezoeken zij de Aarde door de eeuwen heen en nu. Ze tonen ons vol Liefde onze hybride kinderen die wij voortgebracht hebben. Is het niet bijzonder dat deze kinderen dit overkomt, en dat zij een sprong gemaakt hebben die duizenden jaren verder in de toekomst ligt?

Veel liefs, Ans

Astraal reizen

Astraal reizen

In mijn uittreding zie ik een sigaarvormig ruimteschip naderbij komen. Van boven is dit schip geheel doorzichtig en er zitten mensachtige Wezens in; Ze zijn prachtig gekleed en lachen naar mij.

Hoewel alles met gedachtekracht gaat hoorde ik zeggen: ‘Hallo mens van de Aarde, kom eens naderbij en ontspan je maar, we willen alleen maar helpen. Duizenden jaren geleden hebben wij de mensheid ook al willen helpen, maar er leven mensgeworden wezens op Uw Aarde die ons toen en ook nu weer tegen willen houden. Wij verafschuwen hun snode plannen maar mogen niet ingrijpen, want dan kan de toekomst veranderd worden!’

De Wezens kijken me berustend aan, Zij weten dat ik op dit moment als mens in ‘het keurslijf van dit leven’ zit, waardoor veel van mijn Weten geblokkeerd is. Ze vertellen dat de mens het meest bang is voor de overgang van z’n menselijke naar z’n astrale lichaam. ‘Maar begrijp dat U iedere nacht dit proces al doormaakt, wanneer U tijdens Uw diepe slaap Uw lichaam verlaat om op reis te gaan. Door de verbinding met Uw lichaam keert U steeds weer terug in Uw Aardse lichaam en daar merkt U niets van, dus waarom dan die angst?’ En ik antwoordde Hem: ‘Misschien zijn wij allen bang voor wat er met de mensheid en de Aarde staat te gebeuren?’

De Wezens keken me liefdevol aan en antwoordden: ‘Ik zeg U, ‘DIT IS AL GEWEEST, HET IS AL VOORBIJ’, maar jullie mensen worden met kwade opzet in het verleden vastgehouden, want de tijd waarin U nú denkt te leven is moedwillig uitgerekt en al voorbij. Wat jullie misschien straks allemaal op Aarde kunnen gaan ervaren is niet de realiteit, maar het zal zijn alsof je naar een oude film kijkt.

Kom wees blij, want het is al geschied; die prachtige nieuwe Aarde is al aanwezig …….EN STRAKS ZULT U IN EEN TIJDSPRONG UW NIEUWE AARDE ERVAREN!!

Veel liefs, Ans.

Hou van onze Aarde

Hou van onze Aarde

Grote onrust maakt zich nu van mij meester, en ik begrijp niet waar dit gevoel vandaan komt. Totdat ik dezelfde beelden zie die ik als klein kind ook al had gezien; beelden van de vele rampen die de Aarde zullen treffen.

Tijdens dat visioen had ik het gevoel dat vele duizenden mensen allemaal in één keer over zullen gaan. En aan de Hemelpoort zong een nachtegaal zijn mooiste lied, want daarmee trok hij vele Zielen aan, en deze Zielen aanschouwden daar de prachtigste oorden.

Maar ik zag óók dat niet alle Zielen aankomen in die mooie oorden. Vele Zielen beseffen nl. niet wat hen overkomen is, zij zijn zoekende, want zij kunnen de weg naar hun Aardse huis niet meer terugvinden; de Aarde blijkt enorm veranderd te zijn. Deze ‘dolende’ Zielen zullen getroost en bewust gemaakt moeten worden.

Het zijn de processen van veranderingen die zich op de Aarde gaan afspelen, maar de autoriteiten hebben niemand gewaarschuwd voor de vele rampen die er kunnen gaan gebeuren. Door de aantrekkingskracht van de planeten die alles in beroering brengen kunnen de polen van de Aarde gaan verschuiven, waardoor de Aarde een kanteling kan ondergaan. Weet dat de ‘Arken van Noach’ allang gebouwd zijn voor een select gezelschap, opdat zíj de Aarde bijtijds kunnen verlaten! Niet alleen de Aarde, maar ook de andere planeten in ons Zonnestelsel ervaren de gevolgen van deze krachten; alles in ons Zonnestelsel houdt de adem in.

Maar na alle chaos die ik aanschouwde, ontstaat er een langdurige, intense stilte. Daarna zie ik een stralende Aarde met golvende granen tevoorschijn komen …..EEN NIEUWE AARDE IS GEBOREN.

Ik weet dat ik er zelf voor gekozen heb om in deze tijd op de Aarde te incarneren, in deze ‘slotfase’ van de Aarde, wat tevens weer een nieuw begin zal zijn!

Terwijl we dit schrijven aanschouw ik prachtige, Violette Energieën!

Veel liefs, Ans.

Gedachtekracht

Gedachtekracht

Op onze Aarde lopen niet alleen autosnelwegen, maar ook snelwegen die beïnvloed worden door de gedachtegangen van ons mensen. Op die snelwegen van het leven razen continu onze gedachten aan ons voorbij, want de mens is bijna nooit zonder gedachten. Zelfs ‘s nachts worden wij dmv onze dromen beïnvloed; dat gaat dus onophoudelijk door.

Het zijn vaak vooral negatieve gedachtenstromen die ons in hun greep houden, zo erg zelfs dat de snelwegen van onze gedachten ‘verstopt’ kunnen raken door de opeenhoping van al die negatieve gedachtenpatronen en dat kan weer geweldsdelicten veroorzaken.

Maar er zijn ook snelwegen waar zich positieve, creatieve gedachten bundelen, waardoor er mooie dingen kunnen ontstaan in bijvoorbeeld muziek of kunst. En dan zijn er nog de Liefdevolle gedachten die op die snelwegen, door alle chaos heen, voor harmonie zorgen. Het is belangrijk dat de mens wéét en beseft wat de kracht is van die positieve, Liefdevolle gedachten voor de gehele wereld.

Echter, door de vele negativiteit die wij voorgeschoteld krijgen door o.a. de media kunnen onze gedachten negatief beïnvloed worden en met ons ‘op de loop gaan’, waardoor wij óók kunnen belanden op één van die knelpunten van de negatieve gedachten-snelwegen. Daarom is het zo belangrijk om je los te weken van die negatieve gedachtenstromen door op z’n tijd te luisteren naar bijv. mooie muziek of te genieten van de prachtige natuur om ons heen. Daardoor kan je echt wegdromen of opstijgen naar mooie oorden waar we ons weer even kunnen ‘ontladen’.

De mensen moeten tot het besef komen dat gedachtenkrachten één van de grootste krachten is die er bestaan. Maar de kracht van Liefde is het grootst, dus laten we met die Liefdeskracht gaan experimenteren. De knelpunten van de negatieve gedachten-snelwegen zullen dan verdwijnen, waardoor alleen de Liefdesenergie dáár gaat stromen, waardoor jij en Moeder Aarde zich weer kunnen herstellen……. en dan zullen de mooiste symfonieën geboren kunnen worden!

Veel liefs, Ans

Honger naar liefde

Honger naar liefde

Wij allen zijn ontstaan uit één levensvonk die zich vele malen deelde. Ieder vonkje ging zijn eigen leven leiden op de Aarde of ver daarbuiten, maar gezamenlijk bleven ze één.

Wij bestaan dus uit ontelbare vonken en hebben vele levens, die gelijktijdig geleefd worden! Op die manier kunnen de afgezanten van jouw ‘Zielsvonk’ hun lessen leren of juist doorgeven. Het afgescheiden vonkje dat het eerst zijn evolutie voltooit wordt jouw ‘Hogere Zelf’.

Er is verteld dat het leven dat we nu leiden een MANIFESTATIE is van het Karma van een vorig of ander leven. Oorzaak en gevolg spelen hier een rol in, maar niet altijd want soms dalen héle Hoge Zielenvonken, die niet meer hoeven te reïncarneren, tóch af naar de Aarde om ons LESSEN te leren. Zij kiezen van tevoren hun ouders, die ook speciaal voor dit doel incarneren, om gezamenlijk die taak op Aarde te volbrengen.

Deze ‘Hoge Zielen’ kunnen lichamelijk ernstig gehandicapt zijn, maar hun Geest is groot en volmaakt. Zij offeren zich vrijwillig op om de mensheid wakker te schudden en haar lessen te leren in LIEFDE en MEDEDOGEN, want veel mensen snakken naar een stuk brood, maar de meeste mensen snakken naar LIEFDE en MEDEDOGEN!

Veel liefs, Ans

Allesomvattende liefde

Allesomvattende liefde

Negativiteit wordt ons continu opgedrongen vanuit hoofdzakelijk de media, zodat wij mensen gaan geloven dat het kwaad zal overwinnen. Op de televisie zijn veel programma’s te zien die ons negatief beïnvloeden, waardoor we boos, verdrietig en murw gemaakt worden.

Veel van dat kwaad wordt bewust gecreëerd door de elite om de negativiteit te voeden. Oorlogen worden in scène gezet, drugs zijn moedwillig onder de mensen gebracht en ook de armoede is door hen, de elite, gecreëerd, waardoor er veel moordenaars, drugs- en sexverslaafden e.d. onder de mensen zijn.

Maar de tegenhanger van al dit kwaad komt eraan, en dat is de ‘Alles omvattende Liefde’! Deze pure Liefde wint langzaam haar terrein terug. Op dit moment wordt de Aarde overspoeld door prachtige ‘Helpers’ vanuit het Universum en de Astrale Wereld, maar ook door vele liefdevolle mensen van de Aarde zelf.

Er werden mij veel beelden getoond van de ongelooflijke goedheid van de toekomstige mens. Zij zullen heel erg begripvol en behulpzaam voor alles om zich heen; zoals wij in een ver verleden oorspronkelijk óók waren, voordat de negativiteit erin gebracht werd.

Wij zullen ons nú op de positiviteit moeten gaan richten, op een liefdevolle wereld die mooi en harmonieus kan zijn; want Liefde is allesomvattend! Als er geen Liefde meer zou zijn, dan zou alles om ons heen zijn geur en kleur verliezen, de bloemen zouden verdorren, de bomen ziek worden, geen vogel zou nog zingen en alle dieren in de zee zouden stil zijn. Zonder Liefde zal Moeder Aarde haar rouwkleed aantrekken en wij onze hoop verliezen.

Maar als wij de Liefde weer toelaten dan komen ál die geuren en kleuren weer terug, de zeedieren en het gezang van de vogels zullen weer hoorbaar zijn en een ieder zal weer hoopvol zijn. Want Liefde is een pure energie, die alles verbindt en alles levend houdt; Liefde is het leven zelf!

Veel liefs, Ans

Ufo wolk

Ufo in de wolken

Vele visioenen die ik ervaren mag, worden dikwijls ook weergegeven in één van mijn Kristallen. Weet dat Kristallen grote, levende energieën zijn, en is het niet wonderlijk dat Zij heden, verleden en toekomst in zich dragen?

Vandaag zag ik een stralende lucht met daarin één grote, witte wolk in mijn Kristal. Opeens verschenen er UFO’s in de vorm van een sigaar; het leken net treinwagons. Onder die UFO’s zag ik grote gele en oranje gekleurde lichten, en al deze UFO’s vliegen de enorme witte wolk in; deze prachtige witte wolk is dus een dimensiepoort!

Ik dacht ‘Dit is écht een ‘Hemelvaart’, zó zal het vroeger ook gegaan zijn’. De mensen die toen leefden zullen dit ook zo aanschouwd hebben, want in de Bijbel staat immers ‘In een grote, witte wolkenwagen werd Jezus van den Aarde gedragen’. Zó ging Hij dus terug naar Zijn eigen thuisplaneet!

Wie vandaag in mijn visioen de Aarde verlaten, weet ik niet. Zijn het goede wezens die ‘de elite’ op andere gedachten wilden brengen, zijn het slechte wezens die het veld moeten ruimen, of zijn het neutrale wezens die de Aarde hebben bezocht? Misschien zal ik het (n)ooit weten?

Deze witte wolk met sigaarvormige UFO’s wordt sinds een paar dagen in mijn Kristal weergegeven, maar vandaag ……. op Hemelvaartsdag, werd het een visioen!

Veel liefs, Ans.

Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen

Ik bevond mij in de astrale wereld en alles was daar zo mooi en vredig. Een geheel ‘Verlichte’ vrouw kwam naar mij toegelopen; zij was gekleed zoals in het begin van de vorige eeuw en droeg een kanten mutsje dat haar haren bedekte.

Zij hield een baby in haar armen en zei: ‘In deze baby zal ik mijn Ziel over laten gaan. Ik ben hier lang genoeg geweest; de tijd is aangebroken om naar de Aarde terug te keren en de mens te gaan verlossen van het kwaad dat de Aarde nog steeds in z’n greep houdt. Ikzelf hoef niet meer terug naar de Aarde, maar doe dit vrijwillig te samen met vele anderen hier nu aanwezig’.

Op dat moment zag ik meer en meer astrale wezens aan komen lopen, en al deze mannen, vrouwen en kinderen hadden een prachtige, stralende lach; het was een heel ontroerend en bijzonder moment.

Al deze Zielen zullen dus vrijwillig overgaan in de vele baby’s die nog geboren zullen worden; wat een edelmoedige taak! Zullen deze verlichte Zielen die dus eigenlijk niet meer naar de Aarde hoeven, maar zich vrijwillig opofferen voor de gehele mensheid, straks óók ‘Verlossers van de Aarde’ worden?

Waar deze Zielen geboren zullen worden weet ik niet, maar mocht je in een kinderwagen kunnen kijken, besef dan dat het een verlichte Ziel kan zijn die nu vrijwillig op de Aarde is om de mensheid en de Aarde haar Liefde en Wijsheid te schenken.

Veel liefs, Ans

DéJà vu

DéJà vu

In het verleden heb ik veel toekomstbeelden gezien waarvan er vele uitkwamen, maar een héle dag álles opnieuw beleven, dat is een hele vreemde en verwarrende gewaarwording.

Tijdens zo’n ‘déjà vu-dag’ weet je nl. de héle dag door wát er gaat gebeuren en wát iemand gaat zeggen; je beleeft en hoort alle verhalen als het ware twee keer. Het lijkt op een repeteerdroom, die we allemaal wel eens hebben, maar nu gebeurt het echt!

Een paar dagen geleden had ik zo’n ‘herbelevings-dag’. Ik liep met iemand in het park en wíst ‘Nu gaan we op dat bankje zitten’ en ik wíst welke mooie verhalen die persoon ging vertellen, want die had ik allemaal al eerder gehoord. Mijn vriendin Anja belde op en ik wíst wat ze zou gaan zeggen. Ik wist die dag dus echt álles van tevoren; daar kreeg ik op een gegeven moment een heel vervelend gevoel van in m’n maag, maar ik speelde de gebeurtenissen en gesprekken wel mee natuurlijk, want voor de anderen was het allemaal wél nieuw.

De Tijdspoorten of andere Dimensies gaan langzaam open, waardoor een ieder zo’n ‘herbeleving’ kan overkomen. De mensen zullen dan beter gaan begrijpen dat Heden, Verleden en Toekomst eigenlijk één zijn!

Het mooie hiervan is dat als je van tevoren weet dat deze dag voor jou in ruzie geëindigd was, en je wil dat niet, dat je dit dan in het hier en nu kan voorkomen. Het bijzondere is dus dat als je van tevoren weet dat je iets fout hebt gedaan, dat je dat kunt herstellen; en zó kunnen wij die dit al eerder meegemaakt hebben, veel in goede banen gaan leiden. Er zijn echter mensen die de toekomst moedwillig negatief hebben veranderd; laten we hopen dat zij ooit tot inzicht komen en er een positieve beïnvloeding van maken …….. wat veel geluk en Liefde voor hen op kan leveren.

Veel liefs, Ans.