Maandelijks archief: mei 2015

Blauwe steen

Blauwe steen

Vannacht vloog ik met een klein, doorzichtig ruimtescheepje over de bergen en dalen van een andere Wereld. Ik was op zoek naar curiosa, want daar was ik gek op; net zo gek als vroeger hier op de Aarde, waar ik ook van alles verzamelde.

Deze reis was ik op zoek naar een hele bijzondere, zeldzame steen die alles wist en een ieder kon helen; de ‘Blauwe Alwetende Steen’. Hij moest ergens op een vreemde plek verborgen liggen, maar niemand wist waar dat was. Alleen als je op afstand met deze Blauwe Steen kon communiceren -wat nog niemand was gelukt, want de steen zélf bepaalde dit- dán kon je hem vinden.

Mijn ruimtescheepje landde bij een schattig dorpje, waar een soort van winkeltje vol met curiosa was, en natuurlijk vond ik het heerlijk om alles daar te bekijken. In dat winkeltje zag ik een soort wereldbol staan, niet van de Aarde maar van het Universum; ik vond hem werkelijk prachtig en wilde hem graag hebben.

Op die wereld bestond echter geen geld, maar ik had zelf óók curiosa bij me om mee te ruilen. Ik had prachtig zilverwerk bij me dat was gemaakt door de beste handwerkslieden. Ik was erg gehecht aan dit zilverwerk omdat het zo mooi was, maar de bol van het Universum vond ik nóg mooier, dus het was een goede ruil!

Ik zag dat er op deze Universum-bol speciale tekens waren aangebracht op bepaalde sterrengroepen, en met mijn ruimtescheepje reisde ik naar zo’n sterrengroep. Na verloop van tijd kwam ik aan op een mooie wereld, maar eigenlijk wist ik niet wat ik daar moest doen. Een prachtig wezen begroette mij en bracht me naar een geheime plek en zei ‘De Blauwe Steen’ heeft gesproken’. Ik was heel verbaasd en werd overmand door emoties, want dáár zag ik de prachtige en bijzondere Blauwe Steen!

Als je naar die Blauwe Steen keek dan zag én voelde je dat Hij leefde; álles bewoog in die steen. Het ene na het andere visioen kwam tot mij en De Steen zei het volgende: ‘Welkom. Ik heb jou geroepen. Als jij je zuiverheid behoudt ben ik de jouwe, maar één fout en ik zal verdwijnen in het niets en zal dan wachten op een volgende gelegenheid. Ik wil door jou naar een plaats gebracht worden waar een ieder mij kan aanschouwen en waar een ieder zijn vragen mag stellen. Kom, neem me mee naar jouw wereld’.

Vol geluk ging ik met de Blauwe Steen op pad naar mijn eigen wereld, want dáár was een plek die Heilig verklaard was omdat daar wonderen verricht konden worden. Op díe plek werd de prachtige Blauwe Steen met veel liefde en eerbied geplaatst, omdat daar óók een soort van ‘toegangspoort’ naar álle Heilige Plekken in het Universum was/is.

Deze Blauwe Steen is zo prachtig, zo volmaakt! En tot op de dag van vandaag komen er wezens vanuit het gehele Universum deze ‘Levende Steen’ om raad vragen. Dit gebeurt via die toegangspoort, via welke je óók toegang verleend kan worden naar andere Heilige monumenten, zoals de Kristallen Boom!

Dit bleek één van mijn levens uit een ver verleden te zijn geweest, dat ik opnieuw heb mogen beleven.

Veel liefs, Ans

Quarantaine

Quarantaine

Een moederschip nadert de Aarde met als doel haar te observeren, maar dan wordt haar een halt toe geroepen?! Ondanks dat de wezens op dit schip van goede wil zijn, mogen zij niet verder, want de Aarde is tijdelijk verboden terrein; dus elk ruimteschip dat richting de Aarde gaat wordt de toegang ontzegd! Er zijn nl. gevechten gaande tussen de ruimteschepen van de negatieve buitenaardsen en de ruimteschepen van de verdedigers van de Aarde.

De wezens van het moederschip begrijpen het probleem van de Aarde en bieden haar hun hulp aan. Nog vele ruimteschepen komen naderbij en gezamenlijk vormen zij een ‘cordon’ om de Aarde,  om haar op die manier ‘af te schermen’ en te helpen, want zij allen willen dit conflict tot een goed einde brengen.

Deze buitenaardse wezens hebben geduld, want zij kennen de toekomst al. Ze kennen óók het buitenaardse ras dat de Aarde heeft bezet; zij weten dat dit ras, dat al lang geleden de weg is kwijtgeraakt in het duister van het Universum, de Aarde duizenden jaren geleden heeft gevonden en ‘overgenomen’. Zij, die de Aarde al zó lang in hun greep hebben en de Aardbewoners moedwillig in het verleden houden, zijn erg hardleers, want ze willen blijven vasthouden aan hun bezetting van de Aarde. Zij vinden dat zij dat recht hebben, omdat ze hier al zo lang vertoeven. Maar hun spel is nu uitgespeeld, en zij zullen, net als een onhandelbaar kind, tot de orde geroepen worden.

Van bovenaf kwam het besluit dat als deze overheersers zich niet over willen geven, dat hen dan het recht ontzegd zal worden om zich ergens anders in het Universum te vestigen, waardoor zij  voor altijd zullen rondzwerven in het immens grote Heelal! De gesprekken zijn nog in volle gang, maar de overheersers weten dat ze verloren hebben, dat ze zich terug moeten trekken en de Aarde weer terug moeten geven aan de mens.

Hoe lang het zal duren is onzeker …….. maar eens zal de mens weer vrij zijn!

Veel liefs, Ans

Medicijnvergifitiging

Medicijnvergifitiging

Ik was heel moe en besloot om op tijd naar bed te gaan. Na verloop van tijd vulde de slaapkamer zich met een intens blauw licht. Terwijl ik zo lag te doezelen verschenen er drie Lobobjes en een intense blijdschap overspoelde mij, want mijn buitenaardse vrienden waren er!

Ik had het gevoel ‘weg te zweven’ en plotseling bevond ik mij in een ruimtescheepje ….. heel even voelde ik mij weer thuis. Ik lag op een ‘behandeltafel’ en terwijl de Lobobjes bezig waren mij te onderzoeken hoorde ik ze zeggen: ‘Ook wij hebben jou begeleid bij de Aardse onderzoeken die je moest ondergaan; wij hebben jou gestabiliseerd. Je moest die onderzoeken ondergaan omdat de medicijnen jou heel ziek hadden gemaakt. Je weet dat wij je nooit zullen verlaten want we zijn verbonden met elkaar!

Ook jouw vrienden koesteren wij, en we danken hen voor hun hulp in het proces om de mensheid te informeren. Mede dankzij hen zullen veel mensen weten dat er miljarden planeten bewoond zijn, dat alles wat leeft ontstaan is uit hetzelfde sterrenstof, én dat alles bezield is door de Grootste Energie die ‘Het Leven’ schenkt‘.

Opeens lag ik weer in mijn bed, en met blijdschap in het hart werd ik ‘s morgens weer wakker.

Veel liefs, Ans

Karma

Karma

Als je in een verhoogde trilling bent dan kan je dingen zien en ervaren die voor de meeste mensen verborgen blijven. In mijn lange leven zijn er al veel entiteiten en buitenaardse wezens aan mij verschenen.

Zo verscheen er eergisteren een prachtig, aapachtig, buitenaards wezen aan mij. Hij glimlachte naar me en ik voelde me heel klein worden. Zijn ogen waren vol Liefde; ik leek ermee te versmelten en werd heel blij en emotioneel.

Het buitenaardse wezen zei heel vriendelijk: ‘Goed, laat die emotie maar komen, want ik weet dat het leven hier op de Aarde heel zwaar is! En het zal er niet makkelijker op worden, omdat er momenteel té veel krachten met elkaar in gevecht zijn op de Aarde. De emoties hiervan liggen als een donkere deken over de Aarde, want het ALLERGROOTSTE KARMA OOIT WORDT NÚ UITGESPEELD!!

Het spel is begonnen, de rollen zijn verdeeld, en een ieder speelt zijn ‘goede’ of ‘slechte’ rol. Als ‘het spel’ is uitgespeeld en beëindigd met een goede afloop dan zal er een slotapplaus weerklinken, want een nare periode wordt afgesloten! En een ieder zal zijn weg vervolgen om weer andere ‘rollen’ te spelen in dit of een volgend leven‘.

En met een stralende lach verdween dit prachtige wezen. Wat zou het leven van de mensen mooi worden als ze kunnen ervaren hoe groot de Liefde is van deze buitenaardse vrienden!

Veel liefs, Ans

In deze bijzondere ‘eindfase’ zijn er heel veel mensen op de Aarde die zich, bewust of onbewust, opofferen om de Aarde en de mensheid te verlichten.
Deze beslissing hadden zij al genomen vóór zij op Aarde incarneerden. Velen hebben nog een karmische schuld in te lossen, wat op deze manier verrekend kan worden. Deze mensen, die dus speciaal hier zijn om te helpen, spelen hun rol op de achtergrond. Zij zijn de onzichtbaren, en wij zouden ze moeten eren, omdat zónder hun hulp het leed op onze Aarde nog veel heftiger zou zijn.

Maar er zijn nu óók mensen op de Aarde die een zeer gemene rol spelen in dit leven; en ook zíj spelen hun rol op de achtergrond en zijn dus onzichtbaar voor ons! En ook zij, de mensen die de Aarde manipuleren, spelen hun cruciale rol in het hele gebeuren van oorzaak en gevolg.

Zo speelt dus een ieder zijn rol in ‘het grote geheel’, totdat je wakker wordt en beseft dat je je voorgenomen rol ook ánders of beter kunt spelen, want de mens heeft op deze Aarde een vrije wil meegekregen. Door die vrije wil kunnen wij er zelf voor kiezen om onze oorspronkelijke rollen om te draaien; wij kunnen dus onze ‘schurkenrol’ inruilen voor die van bijv. een Verlosser.

En weet dat de mensen die het lukt om in dit leven hun negatieve schurkenrol te verwisselen voor die van Verlosser, dat zij als ‘beloning’ vele levens over kunnen slaan en op die manier een grote sprong in het Licht kunnen maken. Dit alles is mogelijk, vooral nú, in deze moeilijkste periode om te leven, dus laten we hopen dat een ieder tot dit besef komt, want de keuze is aan ons mensen …..met een vrij wil.

Veel liefs, Ans

Ultra deep space field - ook mooi als achtergrond

Ultra deep space field – ook mooi als achtergrond

Bij mijn geboorte voelde ik mij een volwassene in het lichaampje van een baby. Ik aanschouwde de wereld waarin ook toen veel angst heerste, want het was oorlog. In het heetst van de strijd werd ik, als oude ziel, op deze wereld neergezet. Praten kon ik nog niet, dat moest ik nog leren, maar ik trad wél al uit mijn lichaampje om in andere dimensies te vertoeven of om overledenen te helpen bij hun overgang.

In mijn hele verdere leven, waarin ik af en toe de toekomst mocht aanschouwen, zag ik soms óók wie er binnenkort zou sterven. Toen ik net drie was geworden stierf mijn broer in het buitenland. In zijn verdriet om zijn onvoltooide leven bezocht hij mij, z’n kleine zusje, als eerste; daar stond hij ‘s nachts aan het voeteneinde van m’n bedje om afscheid te nemen.

Als klein kind praatte ik al over dingen die de mensen niet begrepen; ik vertelde over vorige levens, vreemde wezens en over de UFO’s die ik zag. Die waren voor mij de gewoonste zaak van de wereld, maar ik wist toen nog niet dat andere mensen geen UFO’s of buitenaardse wezens konden zien, dus hoon was mijn lot, ook in mijn verdere leven, maar ik berust mij daarin.

En toch was ik, in dit voor mij moeizame leven, altijd blij, omdat ik tijdelijk op deze mooie planeet Aarde mocht wonen! Inmiddels ben ik oud en is dit Aardse leven bijna voltooid, maar nog steeds ben ik bezig mensen te onderwijzen. Ik vertel hen dat het Universum vol leven is, over de vele lessen die wij moeten leren, en dat het een constante zielsverhuizing is waar we steeds weer deel aan mogen nemen, telkens weer, tot we volmaakt zijn.

Ik weet niet waar de volgende reis mij heen zal brengen, maar ik heb de wens om nog vele werelden te mogen aanschouwen, zoals ik al vele levens heb gedaan.

Veel liefs, Ans

Indiadelaar

Indiadelaar

Mon Souï, genaamd ‘De Oudste’ liet zich herhaaldelijk aan mij zien. Het bijzondere was dat hij zich in verschillende gedaantes kon laten zien; het ene moment was hij een oude indiaan en het volgende weer een enorme adelaar. Beide gedaantes waren in hem vertegenwoordigd, en beide straalden zó’n Liefde, Kracht en Wijsheid uit dat ik er stil en verlegen van werd.

Ik vroeg hem ‘Meester, de mensen willen vast weten waar U vandaan komt‘, en hij antwoordde ‘Ik ben overal en in alles aanwezig’. Mijn volgende vraag was ‘Meester, hoe kan de mens een stap hoger in zijn bewustzijn komen?’, en hij zei ‘Dat kan alleen door Liefde, eerlijkheid en rechtschapenheid, maar ieder individu ontwikkelt zich in zijn eigen tempo‘.

Wij, de Oudsten genoemd, kennen het gehele Universum omdat wij ‘in de geest’ reizen. Weet mijn kind, dat wij elkaar reeds lang kennen; vele malen was ik jouw Leraar, raadpleeg daarom je eigen bron‘.

Mon Souï ging verder met de woorden ‘Weet, een tijdperk is bezig zich af te sluiten, en het Universum houdt de adem in, want voor vele werelden zal dit een stap voorwaarts zijn. Weet dat deze overgang geen stap in het duister maar een stap in het Licht zal zijn. En de mens dient nu uit zijn eigen schaduw te stappen, zodat alles lichter zal worden en de dominantie van het negativisme verdwijnen zal‘.

Ik vroeg hem ‘Meester, hoe kunnen wij onszelf helen?‘ en hierop antwoordde Mon Souï ‘Door Uzelf tot in iedere vezel van Uw lichaam lief te hebben! En gebruik Uw vrije wil die U gegeven is door de allerhoogste Meester voor de mens op Aarde, en weet dat je je eigen Bron bent; dus alle antwoorden zitten, als een schat van het Weten en de Wijsheid, in jouzelf verborgen! Boor die Bron aan en je zal Alwetend worden‘, en met een glimlach nam hij afscheid.

En ik weet dat we elkaar ooit weer tegen zullen komen.

Veel liefs, Ans