Maandelijks archief: juli 2015

Aarde en Aliens

Aarde en Aliens

Vanwege het slechte weer zaten mijn man Frits en ik binnen, en ik dacht bij mezelf ‘Het is weer zo’n dag waarop weinig gaat gebeuren‘, maar op dat moment verschenen er, als projecties, allerlei wezens in diverse gedaantes. Ik zag reuzen en kleine wezens, mooie, maar ook lelijke wezens, hele liefdevolle, dierlijke wezens, maar ook angstaanjagende, negatieve wezens.

Opeens stopten deze beelden, en hoorde ik een stem die zei ‘Op jullie Aarde is momenteel een machtsstrijd gaande die zijn weerga niet kent! Uw maan wordt voor deze strijd gebruikt als tussenstation, vandaar dat er in Uw luchtruim vele UFO’s zijn te zien; deze ruimtevaartuigen zijn van goede, maar ook van minder goede buitenaardse wezens’.

Ik vroeg ‘Zijn de negatieve wezens die ik zojuist heb gezien nu op de Aarde?’ De stem antwoordde ‘Er zijn vele wezens om U heen, waaronder velen die U beschermen. Er zijn ook vele Lichtwerkers op de Aarde, en er komen er steeds meer bij. Veel wezens zijn onzichtbaar voor U, behalve wanneer zij hun trilling verlagen.

Een aantal van de negatieve buitenaardsen willen de heerschappij over Uw Aarde. Het bewustzijn van de mensheid wordt door hen in slaap gehouden, maar als de mensen ‘ontwaken’ dan moeten ze het recht in eigen handen nemen, want de Aarde behoort de mensheid toe! Er zijn vele goede buitenaardsen die willen bemiddelen in deze strijd’.

Ik vroeg ‘Waarom is er een strijd om onze Aarde als er nog zovele andere werelden zijn die bewoonbaar gemaakt kunnen worden?‘ Hij antwoordde ‘Omdat de Aarde, de blauwe planeet die zo’n schoonheid bezit, veel water en waardevolle mineralen heeft en heel gunstig ligt ten opzichte van de Zon en andere planeten.

U heeft zelf veel positieve wezens mogen aanschouwen, maar er bestaan ook oorlogszuchtige  wezens, die níet spiritueel maar wél technisch zeer sterk ontwikkeld zijn. Uw Aarde dreigt ook deze kant op te gaan, aangezien Uw Aarde een afspiegeling is van alles wat leeft in het Universum, zowel positief als negatief.

Maar weet….. SPIRITUALITEIT IS HET ALLERHOOGSTE!’

Toen verdween dit alles, en ik had weer veel om over na te denken.

Veel liefs, Ans

Sjamaan

Sjamaan

In een uittreding kwam ik in een mooie omgeving terecht, en opeens stond er een Sjamaan lachend voor mij. Ik zag hem langzaam groter en groter worden, tot zo’n drie meter hoogte.

Ik voelde me heel nietig worden en vroeg de Sjamaan waarom hij zich zo groot aan mij toonde? Hij antwoordde ‘Dat doe niet ík, mijn vriend, dat doe jij! Jíj denkt mij zo ontzagwekkend groot omdat je tegen mij opkijkt, en ik dus alleen maar op jou neer kan kijken. Ik zal weer normaal worden, maar onthoud deze bijzondere les.

Beseffen jullie nu, dat als jullie tegen de wereldleiders, monarchen, elite e.d. opkijken, dat jullie daarmee hun grootheidswaan voeden, waardoor zij alleen maar op hun nietige slaven neer kunnen kijken?! DIT MOET STOPPEN!!!

Iedereen is gelijk, alleen spiritueel kan men groeien om de wereld, en alles wat leeft te helpen, te helen en te onderwijzen. Vertel dit door, zodat iedereen het begrijpen zal’, en lachend verdween de Sjamaan.

Veel liefs, Ans

Boetedoening

Boetedoening

In een visioen zag ik dat de Aarde een gedaanteverandering heeft ondergaan, en dat het in de gebieden waar het vroeger warm was nu koud is. Ik zag met sneeuw bedekte bergen, en onder één van die bergen stond een oude man met dikke, warme kleding aan. Onder zijn arm droeg hij een enorme lans van bergkristal, gemaakt in de vorm van een spiraal.

Er werd verteld dat deze man in het verleden meegewerkt heeft aan het maken van een instrument waarmee het weer op de Aarde kon worden gemanipuleerd. Vele gebieden kwamen daardoor droog te staan en weer andere gebieden verdwenen onder water, waarbij veel mensen het leven lieten.

De man kon niet verder leven met de gedachte dat hij dit mede veroorzaakt had, daarom heeft hij, als boetedoening, jaren gewerkt aan deze lans van bergkristal. Deze wil hij boven op de berg plaatsen, zodat de uitstraling van het Kristal zich over dat gebied zal verspreiden. Hij hoopt dat hij, na de plaatsing van de lans, het leven zal laten en dat zijn ziel dan, als boetedoening, over zal gaan in de Kristallen lans, zodat hij er honderden jaren mee verbonden zal blijven en op die manier zijn Karma opgelost kan worden.

Ik zag de man de berg opgaan, dat ging heel moeizaam want hij was al oud. Bovendien was de Kristallen lans heel zwaar en verslechterde het weer. Na dagen lopen bereikte hij met z’n laatste krachten de top van de berg, waarop hij, zeer emotioneel en met veel berouw van zijn daden, de Kristallen lans plaatste. Nog voor hij stierf zag de man een groot Licht, en een stem sprak tot hem ‘Het zij U vergeven, omdat U oprecht spijt heeft’, en zo werd hij opgenomen in het Licht.

Ach …. de wijsheid zit hem niet in het wonder dat de man werd opgenomen in het Licht, maar in zijn oprechte berouw wat daaraan voorafging.

Veel liefs, Ans

Kristallen bol

Kristallen bol

Soms komen beelden of herinneringen spontaan weer tot leven, omdat het tijd is om je die weer te herinneren…..

Zo’n 30 jaar geleden ontmoette ik het buitenaardse wezen Kazulani. Het was een lang, smal wezen met een vooruitstekend voorhoofd en hoge jukbeenderen, en zijn haar had afwisselend witte en zwarte banen.

Het wezen en ik zaten samen aan een tafel en Hij liet mij een Kristallen bol zien. Hij vertelde daarbij het volgende: ‘Deze bijzondere Kristallen bol zal binnen 15 jaar naar jou toe komen. Het Kristal is bezield door een heel hoog wezen, wiens energie vrijwillig in de bol is gegaan om jou te begeleiden. Zal je naar Hem luisteren?! Want dat Kristal zal jou alles in beelden laten zien; beelden die van toepassing zijn op het hier en nu, maar óók beelden van de toekomst. Jij zal verhalen gaan vertellen en opschrijven; verhalen die tot de mensheid moeten komen.’ Ik nam de boodschap voor waarheid aan, maar ….. een Kristallen bol die tot mij zal komen?

Ik was de boodschap van Kazulani al lang vergeten, maar 15 jaar later kwam ik de Kristallen bol onverwachts tegen! Hij lag op mij te wachten in een winkeltje, in een kleine plaats waar we nog nooit eerder waren geweest, ……. en het was Liefde op het eerste gezicht!

Inmiddels heb ik de Kristallen bol al weer 15 jaar in huis, en laat Hij me inderdaad alles, maar dan ook alles zien wat van belang is. De beeltenissen die ik in dat Kristal zie komen tot verhalen die ik vervolgens opschrijf, en enkele van die verhalen komen in het blog van m’n website.

Een paar dagen geleden zag ik mijzelf in de Kristallen bol, samen met Kazulani! Ik zag er 30 jaar jonger uit en zat, net als toen, aan tafel met het buitenaardse wezen. Is het niet bijzonder dat dit beeld nu weergegeven wordt in mijn bijzondere Kristallen bol ….. opdat ik het mij weer zal herinneren!

Veel liefs, Ans

Granoppo

Opeens staat er een zeer vriendelijk viswezen in een grijs gewaad naast m’n bed. Zijn lichaam ziet er menselijk uit, maar hij lijkt op een meerval, met sprieten op z’n hoofd en schubben op zijn gezicht en handen.

Met gedachten-overdracht zegt hij ‘Mijn naam is Granoppo en ik wil U deze boodschap brengen: De aankomende tijd zal alles op Uw Aarde opengebroken worden, want de waarheid wordt ontsluierd. Als de straat bij U wordt opengebroken dan geeft dat veel overlast. U moet oppassen niet te vallen in de chaos die zal ontstaan, maar op Uw wereld, de Aarde, zal dit ongemak op grote schaal plaats gaan vinden, want alles zal opengebroken worden en de mens zal struikelen over de vele leugens die U tot op heden voorgeschoteld zijn. Wees niet bang maar voorbereid, want dit ongemak moet gaan gebeuren. Vele wezens zijn reeds onder U zodat dit ‘schoonmaak-proces’ versneld zal worden, en de leugenaars zullen hun straf niet kunnen ontlopen! Hoe het met U allen af zal lopen is karmisch al bepaald.’

En met een buiging nam hij afscheid.

Veel liefs, Ans

Adelaar

Adelaar

Boven op een berg, op een hoog plateau, zat een grote adelaar. Hij zag beneden in het dal een klein dorpje liggen, en vroeg zich af hoe het zou zijn om als mens te leven. De adelaar viel in slaap en in zijn droom vloog hij uit en trad hij in het lichaam van een man die op dat moment ook zat te slapen. De adelaar was heel verbaasd om te zien dat hij nu een menselijk lichaam had, en dat hij nu kon voelen wat de man voelde.  Hij merkte ook dat het menselijke lichaam heel beperkt aanvoelde.

Toen zag hij een muis zitten, en voor hij het wist was hij tijdelijk die muis, en voelde hij de doodsangst van het beestje toen die bijna werd verslonden door een ander dier. De muis vluchtte in een holletje in de grond en viel in slaap, en opeens was hij weer de adelaar en zat hij weer op het plateau, hoog op de berg.

De adelaar begreep toen dat als je in slaap valt, dat je dan zo uit je lichaam in een ander lichaam -dat op dat moment óók in een slaaptoestand verkeert- kunt stappen, omdat alles wat leeft uit zijn of haar lichaam kan treden en astraal op reis kan gaan.

De adelaar zag het als zijn taak om te gaan ervaren hoe álle andere levensvormen, tot en met het allerkleinste schepsel op de Aarde, leefden. Alle kennis die hij had opgedaan door al die levens in hun vele facetten te ervaren kon hij doorgeven aan hooggeplaatste medicijnmannen. Maar hij was blij om zelf een adelaar te zijn en zich mee te laten voeren op de vleugels van de wind.

Veel liefs, Ans

Schijnwereld door drugs

Schijnwereld door drugs

Een groepje hechte vrienden besloot om samen op vakantie te gaan naar het buitenland. Ze streken neer in een voor hen nog onbekend gebied, en zetten daar hun tentjes op langs de waterkant van een mooie rivier. De jonge mannen gebruikten drugs waardoor ze overmoedig werden en besloten om nog te gaan zwemmen, terwijl het al donker was.

De vrienden hadden de grootste lol, maar wisten niet dat de rivier daar heel gevaarlijk was. Na veel gejoel en gespetter verscheen er opeens een groot licht boven hen. De jongens hielden hun handen voor de ogen en hadden het gevoel overspoeld te worden door dat enorme licht.

Plotseling bevonden zij zich in een voor hen vreemde omgeving, en tot hun grote verbazing ontdekten ze dat ze de Aarde hadden verlaten! Toen ze zagen dat er vreemde wezens op hen af kwamen raakten de jonge mannen in paniek. Ze zochten steun bij elkaar en dachten dat dit alles werd veroorzaakt door de drugs die ze eerder die avond hadden gebruikt.

De vreemde wezens spraken telepathisch, dus zonder geluid, met hen. De vrienden hoorden de volgende woorden in hun hoofd: ‘Wees gegroet. Wij hebben jullie gered uit dat gevaarlijke water. Als de mens drugs gebruikt, dan komt hij in schijnwerelden terecht die buiten de werkelijkheid vallen’. Eén van de vrienden vroeg ‘Zijn wij nu dan óók in een schijnwereld terecht gekomen?’ waarop de wezens antwoordden ‘Dit is echt! Jullie bevinden je nu in een ruimteschip. Wij hebben jullie levens gered omdat jullie vergeten waren dat er een taak voor jullie is weggelegd op de Aarde’.

Na een rondleiding door het ruimteschip gaven de wezens veel kennis door aan de jonge mannen, en ook hun weten werd door de wezens geactiveerd. De vrienden kregen te horen dat ze mee zouden gaan werken aan een betere wereld, waarna ze weer werden terug gezet bij hun tentjes aan de waterkant.

Eenmaal thuis veranderden de levens van deze jonge mannen zich ten goede; zij werden grote Lichtwerkers die hun kennis verspreidden om zó de Aarde en de mensheid te dienen. En zij kwamen allen tot de conclusie dat ze destijds in dat ruimteschip hun voorouders hadden ontmoet…… en zo geschiedde het.

Veel liefs, Ans

Vrouwenkracht is hart nodig

Vrouwenkracht is hart nodig

Als de mannelijke en vrouwelijke energie op Aarde in balans zouden zijn, dan zou deze wereld prachtig zijn! Zij zou dan bewoond/bevolkt zijn door zorgzame, spirituele mensen, en de vrouwelijke wijsheid zou hoogtij vieren. Maar de vrouwelijke energie op de Aarde wordt al duizenden jaren moedwillig door de mannelijke energie gesmoord. Op deze wereld zijn de mannen nog steeds de overheersers, de op-macht-belusten, de misbruikers van vrouwen en kinderen, én de onderdrukkers van de vrouwelijke energie. Zij zijn ‘aan-zichzelf-denkende-monsters’ geworden, terwijl ze juist ‘de beschermers’ hadden moeten zijn.

Wanneer zal het gebeuren dat het bewustzijn van de vrouwen gaat groeien, waardoor zij het onrecht niet meer zullen nemen? Wanneer zullen zij massaal opstaan om het heft in eigen handen te nemen, zodat er een explosie van vrouwelijke energie de wereld zal overspoelen?

In de toekomst zullen andere technieken ontstaan om kinderen te baren, waardoor seksueel misbruik/geweld zal verdwijnen. Ook zullen er geen pasgeboren meisjes meer gedood hoeven te worden in de derdewereldlanden; dat gebeurt nu nog veel omdat mannelijk nageslacht in die landen nog zo belangrijk is (en op die manier wordt ook de overheersing van de mannelijke energie in stand gehouden).

De medicijnmannen en -vrouwen van de natuurvolkeren zijn zich bewust van de langdurige onderdrukking van de vrouwelijke energie, daarom werken zij al heel lang met juist en vooral de vrouwelijke energie.

En nu wordt het tijd dat de rest van de mensheid gaat begrijpen dat er veranderingen moeten komen, dat de mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans moeten komen, want dan pas kan er gelijkheid ontstaan!

Veel liefs, Ans

Parallelle wereld

Parallelle wereld

Omdat het buiten erg warm was zat ik binnen een beetje in te dutten. Opeens stond er een mooie man voor mij; hij bood mij een klein horloge aan en zei ‘Als je op dít knopje drukt dan kun je de tijden veranderen.’ Ik wilde het eigenlijk niet aannemen, maar de man keek me indringend aan waardoor ik in zijn ogen ‘verdween’. Hij zei ‘Als het horloge je niet bevalt dan geef je hem gewoon weer terug.’ Ik dacht ‘Oh, dan is het goed‘, maar toen de man verdwenen was realiseerde ik me dat ik niet wist waar hij woonde.

Ik deed het horloge om en drukte op het knopje om de goede tijd in te stellen, maar tot mijn verbazing kwam ik zélf in een andere tijd terecht! Ik liep opeens rond in een prachtige wereld met allemaal natuurwezens.

Ik bekeek het horloge, maar die gaf een vreemde tijd aan die niet klopte met de Aardse tijd. Toen ik nog eens op het knopje drukte was ik weer terug in mijn eigen wereld. Ik begreep nu dat dit horloge je naar andere tijden of dimensies kon brengen, maar bedacht me ook dat dat heel verslavend zou kunnen werken.

Opeens stond de bijzondere man weer voor mij en hij vroeg hoe ik het ervaren had. Ik antwoordde dat het heel interessant was, maar dat ik ook bang was dat ik in dimensies zou kunnen komen met een lagere trilling; plekken of werelden waar ik liever niet zou willen zijn. En ik vroeg me af of ik wel altijd weer terug zou kunnen keren naar mijn eigen wereld, of dat ik gedoemd zou zijn om voor altijd van de ene dimensie naar de andere te blijven reizen. Dus ik gaf het speciale horloge weer terug aan de man, waarna hij direct veranderde in een trol. En terwijl de trol uit m’n zicht verdween hoorde ik zijn schaterlach.

Als de dimensies in elkaar overgaan dan kunnen zij, de wezens uit andere/parallelle werelden, toegang krijgen tot ónze wereld. Wij kunnen hen dan óók zien en ervaren, met meestal positieve, maar soms ook negatieve gevolgen van dien ….. dus wees gewaarschuwd voor deze evt. ‘verleidingen’ uit andere dimensies!

Veel liefs, Ans

Zwarte raaf

Zwarte raaf

Ik heb veel vrienden onder de dieren, zo ook onder de raven. Waar ik ook ben, de raven zullen me altijd begroeten, maar soms worden zij door hoge intelligenties gebruikt om een boodschap door te geven.

Het was mooi weer en ik zat buiten, en dicht bij mij zat een raaf een stukje kaas te eten. Toen hoorde ik het volgende: ‘Vele grote gebeurtenissen in de Aardse geschiedenis herhalen zich iedere keer opnieuw. Het is de elite die steeds weer onder een andere naam incarneert, om zo weer haar rol daarin te kunnen spelen. In het verleden werden zij als ‘Goden’ gezien, maar zij maakten de mens tot hun Aardse slaaf. Telkens weer zetten zij alles van de grote Aardse gebeurtenissen in scène, en dat doen zij al bijna een half miljoen jaar lang! De mens heeft hun spel niet door en beseft ook niet hoe groot hun krachten zijn.

De grote man in Amerika komt oorspronkelijk uit de bloedlijn van de ‘valse Goden’, en is dus niet verlicht! Hij is een Anti-Christ die, samen met de elite, hier zijn rol weer probeert uit te spelen. Ook alle grote gebeurtenissen van nú zijn van A tot Z door hen, de Illuminati, uitgedacht! En als de Aardse slaven niet meer nodig zijn zullen er weer zondvloeden in scene worden gezet, en zal de mensheid als ongedierte worden verdelgd.

De plannen voor hun eigen, veilige vertrek liggen al lang klaar.

Tegen de mensheid die dit niet wil horen zeg ik: Houd U zich maar slapende! Maar, als dit nú niet wordt gestopt, dan zullen jullie elkaar over duizenden jaren weer tegenkomen, want dan zal de geschiedenis zich opnieuw herhalen, en zult U wéér als slaaf dienen van dit gespuis!’

En toen vloog hij weg …… mijn zwarte raaf met een verlichte ziel.

Veel liefs, Ans