Maandelijks archief: augustus 2015

Salamanca Cathedral Astronaut

Salamanca Cathedral Astronaut

In mijn levende Kristallen bol laat zich een wezen zien met lange witte haren en baard. Ik hoor de woorden: ‘Ik ben Lapoculus …. de Wijze.’ Hij heeft een prachtige Kristallen bol in zijn hand en zegt: ‘The truth is in there!

Zoals je weet is een belangrijke tijd aangebroken waarin de mensheid moet opstaan.’

Naast Lapoculus zie ik een buitenaardse vrouwelijke kosmonaut zitten, en ik hoor zeggen: ‘Deze kosmonauten worden ‘de Wachtenden’ genoemd. Zij wachten tot de mensheid eindelijk ontwaakt en door hen geholpen wil worden bij alle processen die zowel de Aarde als de mensheid moeten ondergaan.

Vele ‘Wachtenden’ staan klaar om de mensheid te assisteren bij de eventuele ‘tijdsprong’ die in de nabije toekomst gemaakt kan worden; een sprong naar een prachtige wereld die gloort aan de nieuwe horizon.

In het verre verleden zijn al diverse pogingen gedaan om de mensheid te ontslaven en vooruit te helpen; deze pogingen waren helaas tevergeefs.

Maar nu, na 25.000 jaar, doet deze unieke kans zich weer voor, en tegen de mensheid zeg ik: “Pak deze kans om deze sprong in de tijd te maken nú aan, want anders kan het zijn dat U allen wederom helemaal van voren af aan, én onder het juk van Uw overheersers moet beginnen!!”

Weet dat deze overheersers de gehele mensheid reeds gekloond heeft, en dat die menselijke klonen werkzaam zijn als slaaf op ‘andere werelden’ – werelden die Uw overheersers in hun beheer hebben.

De ban moet verbroken worden, anders blijft de slavernij bestaan voor zowel U als voor de klonen waar U mee verbonden bent.

Als de mens de sprong in de toekomst waagt dan zullen die klonen hun ketens af kunnen werpen, want zij zijn jullie echo’s.

De buitenaardse ‘Wachtenden’ staan klaar om U en de Aarde bij de komende tijdsprong te helpen en om de Aarde te herstellen; en na dit herstel zal geen ziekte of honger U nog kunnen raken!

Maar weet dat zowel mijn als Uw Kristallen bol en de vele, vele Kristallen in en op de Aarde met elkaar verbonden zijn.

En álle Kristallen geven deze boodschap aan U door en zeggen: ‘THE TRUTH IS IN THERE.’

In Liefde, LAPOCULUS …. de Wijze.

Veel liefs, Ans

Holle planeten zijn normale planeten

Holle planeten zijn normale planeten

In een visioen zag ik een struisvogel die zijn kop diep in het zand gestoken had (= bedoeld als metafoor voor de mensheid). Er stond een man naast de struisvogel en hij zei: ‘Waarom steek jij je kop in het zand?’ De struisvogel antwoordde: ‘Ik wil niets meer zien van wat er hier allemaal op de wereld gebeurt, ik heb er genoeg van.’ Waarop de man zei: ‘Maar door je kop in het zand te steken verandert er niets!! Maar weet je, als jij je nek nu eens heel diep de Aarde in steekt, dán kan je dingen zien die nog maar weinig mensen hebben gezien.’

Nieuwsgierig als de struisvogel was deed hij dat, en met zijn ‘derde oog’ nam hij vervolgens heel veel waar. Hij zei: ‘Wat ik nu zie is bijna ongelooflijk! Ik zie daar beneden prachtige steden die gebouwd zijn diep in de Aarde.  Het lijken wel steden van de toekomst met prachtige gebouwen en huizen die verlicht zijn met een soort kunstlicht. Er is daar een mooie natuur met lieflijke bloemen en beekjes, en de mensen die ik daar zie kunnen grote afstanden overbruggen met een soort van ruimtescheepjes. Ik zie ook dat ze daar mensachtige robotten hebben die werkelijk alles kunnen, en eten verbouwen hoeft niet meer, want ze hebben daar machines die je van eten voorzien.

Het is een wonderlijke wereld. Ik zie dat er meerdere onderaardse steden zijn gebouwd, maar ik heb het idee dat deze prachtige steden niet voor alle mensen toegankelijk zijn, want ze kunnen geen miljarden mensen herbergen. Ik zie ook dat de bewoners daar hun tijd ver vooruit zijn, want zij kunnen al heel lang naar de sterren reizen.’

Toen zei de man: ‘Kom, haal je kop maar weer uit het zand.

Wat jij zojuist gezien hebt is de waarheid; deze onderaardse steden bestaan allemaal echt in het hier en nu, maar deze wereld, waar ook geen ziektes meer heersen, wordt voor de gehele mensheid verborgen gehouden. Maar jij mijn vriend hebt dit alles mogen aanschouwen, en laten we hopen dat ook de mensheid de kop uit het zand haalt en eindelijk zal begrijpen dat er verblijfplaatsen in de Aarde bestaan die door en voor de elite zijn gecreëerd!! Steden die speciaal gemaakt zijn voor de rijken der Aarde, die, zodra de Aarde onleefbaar wordt door ernstige rampen, allen kunnen vluchten naar hun veilige ‘binnenwereld’.

De struisvogel begreep dit, en nu de rest van de mensheid nog.

Veel liefs, Ans

The Montauk Project

The Montauk Project

Jullie hebben vast wel eens gehoord van tijdmachines; die bestaan al net zo lang als de mensheid bestaat! De tijdmachines zijn ooit door buitenaardse beschavingen naar de Aarde gebracht, opdat zij in een kort tijdsbestek van de ene naar de andere tijd konden gaan.

De Aardse geleerden zijn al heel lang bezig om de tijdmachine weer te herontdekken, met alle gevolgen van dien, aangezien zij niet de juiste kennis hebben over hoe ze de tijden kunnen veranderen, waardoor er vele rampen plaats kunnen vinden, en dat komt de elite natuurlijk heel goed uit! Als die tijdmachine in werking gesteld gaat worden dan kunnen wij terug geworpen worden in de tijd en zal het onmogelijk zijn om weer terug te keren naar deze tijd.

Hebben jullie wel eens gehoord van de ‘Springers’? ‘Springers’ zijn buitenaardse wezens die door dimensies én tijden heen kunnen springen. Er zijn echter goede maar ook slechte ‘Springers’. De slechte ‘Springers’/wezens kunnen dmv rituelen door de zwarte machten, de elite, opgeroepen worden, en zij kunnen de aanstichters of helpers zijn bij de grote conflicten op de Aarde. Maar er zijn ook goede ‘Springers’. Zíj proberen de conflicten juist in goede banen te leiden en op te lossen; dit zijn de engelachtige wezens.

Of de ‘Springers’ een planeet vertegenwoordigen weet ik niet. Zij leven beiden door alle tijden heen, en beide groepen kunnen ook iedere gedaante aannemen die zij willen. Als mens kan je het verschil tussen ‘Springers’ en mens niet zien, want zij passen zich volledig aan aan de tijd waarin zij verblijven. Maar ze kunnen ook volledig onzichtbaar zijn om zo hun werk ongezien te doen.

Als je ze kunt aanschouwen dan kan je ervaren of ze goed of slecht zijn. Kijk ze dan goed in de ogen, en als je Liefde ziet dan is het goed. Deze goede ‘Springers’ kunnen een heerlijke bloemengeur achterlaten waarin jij als het ware opgenomen lijkt te worden. Mocht je echter een negatieve groep ‘Springers’ ontmoeten dan houd je daar een zeer naar gevoel aan over.

Laten we hopen dat er gestopt wordt met het experimenteren met de tijdmachine, en dat de negatieve ‘Springers’ de Aarde snel zullen verlaten, opdat de elite niet meer kan lachen in haar vuistje.

Veel liefs, Ans

Bloedmaan

Bloedmaan

Acht en twintig september is de laatste ‘bloedmaan’ van dit jaar.

In een voorschouw heb ik het volgende gezien:  Plotseling word ik door het duister overmand en in het schijnsel van de volle ‘bloedmaan’ zie ik gedrochten samen komen. Hun geur is weerzinwekkend en hun lelijke uiterlijk geeft aan hoe verminkt ze zijn op het geestelijke vlak.

Zíj zijn het die verbannen zijn uit het Licht dat zij ook niet meer kunnen verdragen. Zíj zijn het die duizenden jaren geleden de plannen voor de Aarde hebben gesmeed, en zíj hebben de mens als slaaf in z’n angst gekooid. Zíj zijn de gewetenlozen en hun daden zijn intens slecht. Hun lichamen zijn vol lusten en hun bloederige monden hebben vele slachtoffers gemaakt.

De stoet van monsters wordt groter en groter; ook hun handlangers sluiten zich aan bij deze elite, want de ‘Grote Finale’ van de Aarde is in zicht. Ik hoor hun hoongelach, en zie hen vol aanbidding hun moorddadige handen opheffen naar de volle ‘bloedmaan’. Ze hebben hun ‘krachten’ gebundeld en met hun stramme benen dansen ze gezamenlijk de dodendans. Hun kwaad heeft zich door de hele Aarde geworteld, maar dient met wortel en al uitgerukt te worden anders zal de Nieuwe Aarde niet verrijzen.

Maar laten wij ons vooral niet door angst regeren, want dát is de energie die hen juist voedt!

Wij zouden dit stukje voorschouw kunnen veranderen, omdat wij de kracht in ons hebben van de ‘beginnende Goden in wording’. Laten wij allen opstaan en deze monsters, de elite, verbannen van de Aarde, want pas dán kan de Nieuwe Aarde verrijzen!

LAAT HET ZO ZIJN!!!!

Veel liefs, Ans

Wolkjes  Ann Brebels

Wolkjes Ann Brebels

Veel mensen denken nog steeds dat de Aarde de enig bewoonbare planeet in het Universum  is, dat werd ons geleerd door de ‘geloven’. In de meeste geloven en religies wordt de mens als ‘uitverkorene’ gezien, maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die wijzer worden en die die verzinsels niet meer geloven.

In deze tijd, waar de dimensies door elkaar heen gaan lopen omdat de tijdspoorten zich openen, kunnen er vreemde maar ook mooie dingen gebeuren. Het is van belang dat de mensen gaan leren om onderscheid te maken tussen wat positieve of negatieve entiteiten zijn. Dit is belangrijk opdat wij ons niet laten manipuleren door negatieve wezens of door ons onbekende vormen uit parallelle werelden waar niet alles pais en vree is.

Ik zat t.v. te kijken en plots was daar een energie in de vorm van een wolkje. Het wolkje dwarrelde om mij heen en bekeek mij van alle kanten. Het voelde niet bedreigend; ik vond het zelfs erg grappig.

Ik hoorde een stem die zei ‘Als je lacht dan verandert alles positief om je heen. Vind je mij zo grappig?’ Ik schoot in de lach en de stem zei ‘Zal ik mezelf voor jou veranderen en andere vormen aannemen?’ Vervolgens nam het wolkje verschillende vreemde vormen aan en dat vond ik heel erg komisch.

De stem zei ‘Mijn wens voor de Aarde is om iedereen te laten lachen, want dan zullen alle lelijke dingen verdwijnen en zal alles in Liefde overgaan. Oók op die manier kan er, langzaam maar zeker, een nieuwe, liefdevolle Aarde ontstaan.’

Toen vloog het wolkje weg, mij blij achterlatend.

Veel liefs, Ans

Enten

Enten

De meeste mensen denken dat bomen beperkt zijn in hun gevoel, maar dat is niet zo. Zij vangen, net zoals de dieren, alle vreemde prikkels of trillingen op. Zij vechten daar niet tegen, maar berusten zich er in en denken ‘Het is zoals het is.’ Eigenlijk is hun bewustzijn dus verder dan die van de meeste mensen.

Ik was in het bos en vertelde aan de bomen en de dieren wat er allemaal met ons en de Aarde kan gaan gebeuren, maar dat wisten ze allemaal al, en zij zullen die gebeurtenissen dus gelaten over zich heen laten komen.

De mens wordt moedwillig in angst gehouden door de vele ziektes, oorlogen en rampen die momenteel de Aarde teisteren. Vele mensen zijn het vechten hiertegen moe, en ik denk dat wij, net zoals de bomen en de dieren, ons erin moeten leren berusten en ook zeggen ‘Het zij zo.’

Toen hoorde ik een stem zeggen:
Ach, de vloedgolf – de golfbeweging,
de bewegende platen – de platen die verschuiven,
de verschuiving in het denken – de denkende massa,
de massa hysterie – de hysterie van angst,
de angst overwinnen – de overwinnende mens,
de mens in gelijkheid – de gelijkheid voor ons allen,
de allerbelangrijkste vragen – de vragen aan het Hogere,
de Hogere Waarheid – de Waarheid is Liefde
de Liefde … als een vloedgolf voor een nieuw begin!

…… en ik dacht ‘Het zij zo.’

Veel liefs, Ans

Zwemmen met dolfijnen

Zwemmen met dolfijnen

Binnen mijn familie zijn er maar enkelen die openstaan voor de materie waar ik mee bezig ben. Maar een familielid -die in een land hier ver vandaan woont- is heel spiritueel, zo ook haar zoon die ‘met de helm geboren’ is.

Deze jongen, die helaas ernstig ziek is, houdt veel van alles wat leeft, maar vooral en het meest van dolfijnen. Er is mij gezegd dat deze jongen, sámen met een aantal dolfijnen, op de Aarde is geïncarneerd vanuit een andere wereld; híj werd als mens geboren en zíj als dolfijnen. Hij woont op zichzelf en dicht bij de zee, omdat hij zich daar heel sterk mee verbonden voelt.

Ik noem hem de ‘dolfijnenjongen’ omdat hij vroeger, voordat ie ziek werd, altijd in het water was; in die tijd surfte hij hele dagen op de hoge golven van zijn geliefde zee. Op een keer werd hij tijdens zo’n surfsessie belaagd door diverse haaien, maar de dolfijnen die meestal in zijn buurt waren beschermden hem en brachten hem weer veilig terug aan land.

Dikwijls zijn er UFO’s te zien op plekken waar groepen dolfijnen zijn; dolfijnen zijn nl. heel spiritueel en kunnen communiceren met de bemanning van die UFO’s.

Al weken lang liet zich een oude dolfijn aan mij zien, en ik begreep maar niet waarom. Tot ik opeens aan de ‘dolfijnenjongen’ moest denken en ik een stem hoorde zeggen: ‘Ooit zal deze jongen met de dolfijnen gaan communiceren; als hij er klaar voor is zullen hun berichten vanzelf in zijn hoofd ontstaan’.

En zo zal bij veel mensen het bewustzijn zich gaan openen, waardoor ook zij begrijpen waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen vóórdat zij op deze Aarde incarneerden.

Veel liefs, Ans

Wormhole

Wormhole

Ik kreeg een heel bijzonder ruimteschip te zien. Deze bestond uit drie grote bollen, vanwaaruit buizen liepen naar een grote bol daar bovenop. Ik wist op dat moment niet waarom ik dat te zien kreeg of wat het betekende.

De volgende nacht werd ik om een uur of drie wakker omdat ik een koel, zacht briesje over mijn gezicht voelde en een soort taal hoorde van alleen maar medeklinkers. Ik hoorde K.R.R.Z.M, en toen ik m’n ogen opendeed zag ik een spierwit wezen naast m’n bed staan. Dit wezen had een vreemd uitziende, kale schedel en had hele grote ronde ogen.

Toen hoorde ik zeggen ‘Dus jij bent een mens. Wat zie je er vreemd uit met haar en die vreemde kleren, en wat hebben jullie een vreemde taal. Ik ben door de tijdspoort gekomen die nu geopend is naar jullie Aarde, en dat vind je misschien wonderlijk, maar dankzij die tijdspoort kunnen wij heel snel naar jullie Aarde komen.

Ik mag jouw wereld, waar zoveel over verteld is, aanschouwen. Wat is hij mooi met al zijn rivieren en vele wateren, en alle schepselen die daarin leven. Op mijn wereld is het water zeer schaars. Ook de verscheidenheid van alle andere levensvormen is op jullie Aarde heel divers.’

Ik zag dat bij iedere emotie van dit buitenaardse wezen de kleur van zijn ogen veranderden. Het wezen vroeg of hij mijn hand vast mocht houden, maar omdat onze trilling niet hetzelfde was leken wij als het ware ‘door elkaar heen’ te gaan. Het wezen zei ‘Wat een vreemd schouwspel is dit; ik zal mijn trilling verlagen zodat ik je goed kan voelen.’

En dat lukte, want ik voelde op dat moment een stroom van Liefde door mij heen gaan. Het wezen voelde zo liefdevol aan en zijn stralende lach was zo intens. Maar na een poosje stopte helaas deze Liefdesstroom, omdat de lage, menselijke trilling niet prettig was voor dit hoge wezen.

Het wezen zei ‘Wat jammer dat Uw Aarde niet in evenwicht is, want dán zou het het Paradijs zijn waarover zoveel gesproken wordt! Maar ik ben verheugd dat ik alles heb mogen aanschouwen op jouw Aarde en dat ik jou heb mogen ervaren.

Ik ben zeer vereerd jou ontmoet te hebben, jij mens van de Aarde.’

Met een grote glimlach nam het buitenaardse wezen afscheid, maar niet voordat hij mij het beeld had laten zien van zijn ruimteschip; die bestond uit drie bollen met daar bovenop een grote bol!

Veel liefs, Ans

Medicijnwiel

Medicijnwiel

Eindelijk is het Medicijnwiel dat ik in onze tuin heb gemaakt helemaal klaar! Dit Medicijnwiel heb ik zelf met al mijn Liefde en met wat mijn gevoel en intuïtie mij ingaven gemaakt.

Allereerst heb ik op een stukje tegel-ondergrond van zo’n twee bij twee meter het lijnenspel van de Heilige Geometrie met gekleurde vernis aangebracht. Daarop heb ik Kristallen geplaatst die ik bij Intratuin had gevonden, waaronder grote stukken Aventurijn en Rozenkwarts, wat kleinere stukken Agaath en nog vele andere kleine Kristalletjes die ik nog in huis had. De uitstraling van dit Medicijnwiel is heel groot; als het buiten schemert dan zie ik boven het Medicijnwiel vele gekleurde energieën door elkaar heen dwarrelen.

Toen het Medicijnwiel helemaal af was ontstond er een wolkbreuk boven ons dorp, en ik zag dat als het begin van een reiniging die plaats moet gaan vinden op de Aarde.

Dit Medicijnwiel heb ik opgedragen aan mijn buitenaardse vrienden en natuurlijk aan alles wat leeft, omdat we allen één zijn in verbondenheid met elkaar. Eigenlijk zou een ieder die hiervoor openstaat zijn eigen Medicijnwiel moeten hebben om alles wat leeft te eren!

Veel liefs, Ans

Kristalmijn - Naico Mexico

Kristalmijn – Naico Mexico

De Kristallen in en op de Aarde zijn, na een groei van miljoenen jaren waarin zij in een soort van ‘slaaptoestand’ verkeerden, langzaam aan het ontwaken. Het ‘weten’ van de Kristallen is enorm groot, omdat zij álle kennis van de afgelopen miljoenen jaren hebben opgeslagen, maar ook doordat zij kennis uitwisselen met hun ‘soortgenoten’ op andere werelden.

Vanaf het begin was er afgesproken dat het bewustzijn van de Kristallen, net als bij de mens, langzaam zou ontwaken in deze tijd, opdat zij de mensen, maar vooral de Aarde, d.m.v. hun enorme uitstraling kunnen steunen in deze bijzondere, maar ook moeilijke tijd.

Er zijn Kristallen die enorm van omvang zijn, die diep verscholen liggen in de Aarde; ook zij gaan langzaam hun energie en kennis verspreiden. Zij hoeven niet bovengronds te komen, want hun vermogen is zó groot dat hun energie zich kan en zal openbaren aan alles en iedereen die ze kan ontvangen.

Sommige Kristallen zijn weggeroofd uit hun oorspronkelijke omgeving, maar dat nemen zij de mens niet kwalijk. Zij begrijpen de beperktheid van het menselijk denken en voelen, en ze proberen de kennis die zij in zich hebben door te geven aan de mensheid.

De Kristallen hebben vele kleuren en hun Aura is gigantisch, ondanks dat zij in ‘stilstand’ leven. Ze zijn grootser dan de mens, ook al is hun leven totaal anders. In het verleden hebben vele Kristallen de mens al gediend, en dat gebeurde met wederzijds respect; ze werden geslepen en verwerkt tot sieraden of tot ‘Zonnelansen’, waardoor communicatie van de mens met de Zon plaats kon vinden.

Laten we hopen dat ook wij met wederzijds respect tot elkaar zullen komen, want zowel de mensheid als de Aarde, en alles wat daarop leeft, heeft deze bijzondere Kristallen met hun gigantische kennis en uitstraling nu heel hard nodig! Niet alleen nu, maar ook als de Aarde zijn reis gaat vervolgen in de nieuwe wereld!!

Veel liefs, Ans