Maandelijks archief: september 2015

Bilocatie

Bilocatie

Dit verhaal gaat over een paranormale genezer die vanwege zijn ziekte niet aanwezig kon zijn op zijn eigen lezing ergens in het land, maar er tóch wel was.

Een paar dagen voor de lezing belde de paranormale genezer met de organisator van die avond om te waarschuwen dat de geplande lezing waarschijnlijk niet door kon gaan, omdat hij ziek was. Op de dag van de lezing zelf lag hij nog steeds ziek op bed, maar vergat hij de organisator te bellen om de lezing definitief af te zeggen.

De zaal waar de lezing van de paranormale genezer gepland was, stroomde die avond vol met geïnteresseerde mensen. Plotseling en onaangekondigd verscheen de paranormale genezer daar tóch op het toneel om zijn lezing te geven. Het was een prachtige avond, en het leek net of de mensen in de zaal tijdens/of door zijn lezing in een verhoogde trilling kwamen.

Na afloop van zijn lezing verdween de paranormale genezer net zo plotseling als hij voor die lezing verschenen was. De organisator belde hem de volgende dag op om hem te bedanken voor de prachtige, leerzame avond, maar vroeg hem ook waarom hij na de lezing zo snel verdwenen was. De paranormale genezer reageerde verbaasd en zei: ‘Wat bedoel je daarmee? Ik ben gisteren de deur niet uit geweest, want ik lig nog steeds ziek op bed!’

Waarop de organisator antwoordde: ‘Dat kan niet want we hebben je gisterenavond allemaal gezien en gehoordHet was een prachtige lezing en de mensen waren dolenthousiast!’

En zo kan het gebeuren dat er, als je ver genoeg bent in je spirituele ontwikkeling, een soort van ‘zieldeling’ plaats kan vinden, waardoor je gelijktijdig op twee totaal verschillende locaties zicht- en hoorbaar aanwezig kunt zijn, en dat verschijnsel heet BILOCATIE.

Veel liefs, Ans

Alles is een illusie

Alles is een illusie

Wij mensen van de Aarde bevinden ons allen in een soort van videogame of -spel waarin alles ILLUSIE is. In deze ‘videogame’ zitten alle uitgedachte tijdperken opgesloten. Dit is al vele, vele duizenden jaren geleden in gang gezet door de allergrootste illusionisten die van buiten de Aarde kwamen.

Aan de knoppen van dit spel zit nu de elite, en ze laten ons zien wat zíj willen om ons in die hypnose te houden. Onze vrije wil is ons ontnomen en wij moeten het spel van goed en kwaad meespelen, maar weet en begrijp nu dat álles hier op de Aarde illusie is!

In den beginne was de Aardmens een perfect gecreëerd ras. Dit mensenras was gecreëerd door de Allerhoogste buitenaardse beschaving, maar in de loop der tijd zijn we door de inmenging van de vele ‘valse Goden’ zo verzwakt, dat er nog maar weinig over is van die oorspronkelijke perfecte mens.

De ‘goede Goden’ hebben zich nu vrijwillig ondergedompeld in de illusie van de Aarde, om de mensheid wakker te schudden en om hen steeds weer te vertellen om uit deze illusie te stappen.

En ook om ze te leren om hun eigen illusie van Liefde, Vrede en Licht te gaan scheppen, opdat de ‘valse Goden’ hun zeggenschap over de gehele mensheid zullen verliezen, zodat wij mensen weer de creatie worden zoals we in den beginne geschapen zijn!!

Veel liefs, Ans

Perkulam de wijze

In deze tijd zijn er vanuit het Universum veel hoge Zielen op de Aarde geïncarneerd, zo ook Perkulam de Wijze. Het was zijn wens om nog eenmaal in de chaos van een sloppenwijk te incarneren. Hij wilde zijn Liefde en wijsheid juist delen met de mensen in de sloppenwijken, omdat de mensheid er vanuit gaat dat deze mensen ‘lager in rang’ zijn, wat natuurlijk niet zo is.

De wijze Perkulam kon het lichaam van een stervend kindje overnemen (= walk-in), en was zodoende een driejarig jongetje met de ogen van een wijsgeer.

In de sloppenwijk werd hij omringd door drugsbendes en geweld, maar Perkulam zette alle negativiteit die hij tegen kwam om in positiviteit. De mensen om hem heen voelden dit en onbewust veranderden ook zij. Onder zijn vrienden sprak hij wijze woorden op een voor hen begrijpelijke manier, en ook deze vrienden verspreidden zijn wijsheid.

Perkulam leefde zijn leven in het verborgene want hij wou geen leider of goeroe zijn. En toch was hij de grote Perkulam, alom geleerd op vele buitenaardse werelden, maar hij kon of wilde dit geheim met niemand delen; hij vond dat ook niet belangrijk.

Deze Perkulam stierf relatief jong omdat zijn taak op de Aarde erop zat, en een ieder in zijn omgeving miste zijn wijze raad en Liefde. Perkulam had hen altijd verteld dat de sloppenwijken en het geweld ooit zullen verdwijnen, dat de armoede dan ook voorbij zal zijn en dat er gelijkheid zal ontstaan op de Aarde. En eens zal zijn wens uitkomen omdat hij Perkulam de Wijze is …. hij die vanuit de toekomst kwam!

Veel liefs, Ans

There's no limit!

There’s no limit!

Een grote groep verlichte Zielen had met elkaar afgesproken om – om de mens in deze eindfase op tijd te helpen ‘openen’ – nog één keer hier in deze oude tijd van de Aarde te incarneren.

Ik hoorde zeggen: “Dit is slechts een schouwspel, want de Aarde is al door zijn ergste fase heen gegaan. Het zijn echter de nog aanwezige, oude beelden en fragmenten die deze Aarde nog steeds in hun greep houden. Als in een 3D film spelen deze beelden het spel van goed en kwaad nog eenmaal voor de vele spirituele ‘achterblijvers’, die, geïndoctrineerd door deze oude beelden, nog steeds leven in die ‘oude tijd’. Via o.a. de media en religies wordt de mensheid in die oude tijd gehouden, en dat komt de rijken op deze Aarde goed uit!

Maar weet dat er momenteel vele, vele Lichtwerkers, Engelen en hogere energieën op de Aarde zijn om de mens te helpen. Deze ‘helpers’ kunnen zich te allen tijde, en in diverse vormen, aan de mens laten zien. Zo kunnen ze zich manifesteren in bijv. een mooie bloem, boom of vogel, om ons, in die onopvallende vorm of gedaante, lessen in inzicht en Liefde te schenken.

 Het machtsspel van de angst, het gemanipuleer, de ontwaarding van de mens door hun onvrije wil, de geldsystemen, de geheime diensten, de oorlogs-stokers, het machtsmisbruik, de rijken en de armen behoren allemaal tot de oude structuren die alleen nog maar bestaan in de oude tijd van de Aarde.

 Word allen wakker, kijk naar het Universum, de Zon en de Sterren, en weet, ook dit ben ik. Ik draag dit allemaal in mijn Ziel met alle kennis en Liefde. En weet dat ik een Schepper ben en alles tot werkelijkheid kan scheppen.

Wij zijn met velen, opdat het Aardse Paradijs weer in ere hersteld kan worden; deze ‘Nieuwe Aarde’ is reeds zichtbaar voor een ieder die het kan aanschouwen!!!!”

 

Veel liefs, Ans

Éénwording

Éénwording

Wat ik mag aanschouwen zijn prachtige wezens met een gevleugeld lichaam die hand in hand staan. Ze zijn met nog vele andere creaties uit het Universum, en gezamenlijk omarmen zij Moeder Aarde, want Zij, de Moeder aller Moeders, de verlorene, de afgedwaalde, komt weer thuis! De Aarde zal haar weg weer gaan vervolgen in het Licht, en een ieder van binnen of buiten de Aarde zal in extase zijn, want de grote strijd van onderdrukking is snel voorbij.

Alle ‘Godenkinderen’ op de Aarde zullen eindelijk beseffen wie ze zijn, en zij zullen grootse dingen gaan verrichten. Het ontbrekende stukje puzzel waar velen naar op zoek waren, dat gehavende stukje, zal snel geheeld worden, want het overspoelende Licht dat de Aarde nu omvat, zal alles helen.

En alle manifestaties van het leven zullen even één zijn! Wij zullen ervaren hoe harten samensmelten en even één hart vormen, maar al datgene wat níet in het Licht kan bestaan zal verdwijnen.

Ik hoor Engelen zingen, en hun gezang zwelt aan door de bijdrage van een ieder daar aanwezig.
Nu daagt het in het Oosten,
het Licht schijnt overal.
Hij komt de volkeren troosten,
Hij die eeuwig heersen zal.
En de duisternis zal wijken……..

Veel liefs, Ans

De Nazi's hadden al ufo's

De Nazi’s hadden al ufo’s

Er was eens een man die wist dat ‘de tijd der tijden’ was aangebroken. Vele mensen hadden dat al aangekondigd, alleen de exacte tijd was nog onbekend, maar deze man wist en dacht: ‘Binnenkort is het zo ver.’ Hij wist dat er veel UFO’s in ons luchtruim waren, maar ook dat veel van die UFO’s níet van buitenaardse beschavingen komen maar van Aardse makelij zijn!

Deze man had heel veel voor de mens gedaan, vooral op paranormaal gebied had hij mensen ‘geopend’ en inzichten gegeven. Door alles wat hij voor de mens had gedaan, ging hij er vanuit dat hij als één van de eersten door buitenaardse beschavingen opgehaald en meegenomen zou worden naar een andere wereld; daar had hij recht op zo dacht hij.

Op een dag liep de man, toen het al donker werd buiten, de polder in en riep: ‘Ik ben er klaar voor, haal mij maar op.’ Het enige wat hij bij zich had was z’n aktetas met daarin, als herinnering, een boek met de geschiedenis van de Aarde; meer had hij immers niet nodig.

Hij zag veel lichten in de lucht, maar geen van die lichten kwam dichterbij. De man wachtte en wachtte, tot zijn wachten eindelijk werd beloond. Een kleine schotelvormige UFO landde en de man werd meegenomen door menselijke wezens; hij was zó blij.

Die blijdschap ging snel over toen hij ontdekte dat het een militair toestel van de Aarde was. De man kwam in een hangar terecht en werd vervolgens naar een zaal geleid waar hoge militairen hem opwachtten. Hij kreeg een waarheidsserum toegediend, waarna hij door hen werd ondervraagd. Na een lange ondervraging werd hij uiteindelijk, zónder z’n aktetas, ergens buiten gedumpt.

De man was volledig in de war en had geen idee waar hij zich precies bevond. Hij begon te lopen, maar na een lange tijd lopen was hij zo moe dat hij langs de kant van de weg ging zitten en in slaap viel. Na een poosje werd hij gewoon, in zijn eigen huis en bed, weer wakker, en besefte dat hij zojuist een heldere droom had gehad, en hij begreep dat dit in het echt had kunnen gebeuren! Maar hij begreep óók dat, ook al doen wij alles wat in ons vermogen ligt om de UFO-materie naar buiten te brengen, wij níet het recht op kunnen eisen om meegenomen te worden in één van de ruimteschepen van buitenaardse beschavingen!

Weet dat ook zóiets al van te voren is vastgelegd in de geschiedenis van jouw leven!

Veel liefs, Ans

Orthodoxe Jood

Orthodoxe Jood

In de astrale wereld ontmoetten twee Zielen elkaar; de één was in zijn laatste leven op Aarde een Indiaanse Medicijnman geweest en de ander een orthodoxe Jood. De Medicijnman had ‘stralende’ kleding aan, en de Jood was nog hetzelfde gekleed als toen hij op de Aarde leefde.

Deze beide Zielen kregen het volgende gesprek met elkaar: De Medicijnman zei: ‘Wat is het hier prachtig op deze eeuwige jachtvelden, waar je wél kan jagen, maar elkaar níet kan doden.’ Waarop de Jood reageerde met: ‘Je hebt het fout broeder, want ík zie geen eeuwige jachtvelden. Wat ik zoek is de Hemel en God de Allerhoogste, maar ik heb Hem nog niet gevonden.’ De Medicijnman antwoordde: ‘Waarde broeder, U bevindt zich al in het hemelrijk, en als U het écht wilt, dan kunt U ook Uw God aanschouwen, zoals U hem U voorstelt.’

De Jood begreep dit niet, dit ging zijn voorstellingsvermogen te boven. Vervolgens liep de orthodoxe Jood boos weg, op zoek naar zíjn Hemel, en de Medicijnman ging glimlachend op jacht….. en de dieren speelden het jachtspel mee.

Veel liefs, Ans

Weegschaal

Weegschaal

In een uittreding bevond ik mij achter in een grote, voor mij onbekende, zaal. Vóór in die zaal stond een mooie zetel waar een prachtig oud wezen in zat; hij was mooi gekleed en droeg een prachtige cape bezet met fonkelende edelstenen.

Het wezen riep mij naar voren, en terwijl ik schoorvoetend via het middenpad, tussen de menigte door, naar voren liep vroeg ik mij af ‘waarom ik?’. In de menigte zag ik enkele personen die ik in dit leven ken, maar ook enkelen uit vorige levens, maar er waren ook veel buitenaardse wezens aanwezig.

Toen ik bij het wezen voor in de zaal stond keek hij mij liefdevol en indringend aan. Op dat moment zag ik al mijn tekortkomingen en fouten, maar ik zag ook de mensen die ik, op welke manier dan ook, pijn had gedaan; ik vroeg hen direct om vergiffenis.

Het wezen sprak de woorden: ‘Ja mijn vriend, dit is jouw leven op Aarde waarin je mee moet draaien, óók in de veranderingen op zielniveau, waarbij fouten maken menselijk is.’ Ik voelde zijn Liefde en boog mijn hoofd diep vanwege het besef van mijn onvermogen om het op deze Aardse wereld perfect te doen.

Het bijzondere wezen lachte en zei: ‘Kom nog eens dichterbij, want nú gaan we je góede daden belichten. Ik zie hoe je je best hebt gedaan om het onmogelijke, mogelijk te maken. Ik zie hoe de mensen jou veroordelen om de dingen die ze niet begrijpen kunnen. Ik zie jouw doorzettingsvermogen dat tegen alles ingaat, en dat je jezelf niet verloochent. Ik zie je kracht en heb ook jouw zwakte gezien. De beloning zal er eens zijn, maar niet op deze Aarde. Kom, doe je hoofd omhoog en recht je rug, want je hebt je taak goed volbracht en je Ziel geschoond.’

Toen legde het wezen zijn hand op mijn hoofd en ik voelde zijn Liefde en die van alle aanwezigen in de zaal.

Ik huilde en huilde om zó veel Liefde, maar ook om het onvermogen om alles wat er níet goed gegaan was in dit moeizame leven op Aarde.

Veel liefs, Ans

Vluchtelingen

Vluchtelingen

Als kind had ik vaak gesprekken met mijn vader die ook een medium was. Toen ik een jaar of vier was vroeg ik hem: ‘Ik heb vannacht gezien dat er in de toekomst heel veel mensen gaan vluchten uit hun land, waarom doen ze dat?’ Mijn vader antwoordde: ‘Dat heb je goed gezien, want dat zal inderdaad in de toekomst gaan gebeuren.’

Mijn vader probeerde het mij vervolgens op een kinderlijke manier uit te leggen. ‘Er bestaat op de Aarde een heel klein land, laten wij dat David noemen. Die kleine David zal het op gaan nemen tegen de rest van de wereld die we Goliath noemen. Maar de kleine David is veel slimmer dan Goliath, oftewel de rest van de wereld, en dat komt omdat David afkomstig is van ‘de sterren’.

David zorgt ervoor dat hij veel ‘medestanders’ krijgt, en samen met die medestanders zorgt hij ervoor dat er overal in de wereld conflicten en oorlogen zijn. Het is David erom te doen om alle grondstoffen van de wereld te bezitten; op die manier wordt hij heel rijk, zodat hij alles kan kopen en mensen kan omkopen.

In de door oorlogen verwoeste landen kunnen de mensen niet meer leven, daarom proberen zij te vluchten om elders in de wereld, in een ander land, een nieuw bestaan op te bouwen; en zó ontstaan er dus ‘volksverhuizingen’.

Maar in de landen waar al die mensen naar toe vluchten komen die vluchtelingen in conflict met de mensen die daar oorspronkelijk wonen, en zo kunnen er dus burgeroorlogen ontstaan. En dat vindt David geweldig, want hoe meer oorlog en geweld, hoe meer grondstoffen hij kan bemachtigen! Dankzij z’n enorme rijkdom kan de kleine David heel de wereld in zijn macht krijgen.

Door al die volksverhuizingen komen er vermengingen tussen de mensenrassen, en zo zal er uiteindelijk een lichtbruin mensenras ontstaan. Dat vindt kleine David o.k, want de blanke mens zorgt voor veel last, en David is bang dat de blanke mensen net zo slim worden als hij. Onder het mom van zijn geloof, dat uit veel negatieve symbolen en zwarte toverspreuken bestaat, lukt het de kleine David om de gehele mensheid te manipuleren.’

Dit is het wijze verhaal dat mijn vader mij vertelde toen ik nog een klein meisje was, maar inmiddels zitten wij al een poosje in de grote ‘volksverhuizingen’, en de kleine David waant zich groots en onaantastbaar. Maar weet, dat als de mens in opstand komt en Goliath gaat vertegenwoordigen, dan zal de kleine David de grote verliezer worden …….laat dit geschieden!!

Veel liefs, Ans

Engelensteen

Engelen steen

Ook op de Aarde gebeuren er heel bijzondere dingen die wij moeten koesteren!

Een kennis van mij ging een dagje naar Den Haag. In een klein winkeltje waar ze mooie stenen en Kristallen verkopen zag zij een prachtige Celestine, die ook wel ‘Engelensteen’ wordt genoemd. Na veel omzwervingen was deze steen in dít winkeltje terecht gekomen met een bijzonder doel!

Een Engelensteen heeft vele eigenschappen; hij kan je helen, maar hij kan je ook naar andere dimensies begeleiden. Mijn kennisje wist niet waar de oorsprong van deze prachtige, ovaal geslepen Celestine lag, maar de steen voelde goed, dus ze kocht hem. Ze gaf hem cadeau aan mij en deze Engelensteen kreeg bij mij thuis een mooi plekje tussen de bergkristallen.

Een aantal maanden later kwam mijn nicht uit Australië bij ons op visite. Zij kwam om, na een lange vakantie in Nederland, weer afscheid te nemen voor haar terugreis naar Australië. Het was heel gezellig, en ik voelde dat ik háár de Engelensteen moest meegeven. Mijn nicht was erg blij met de steen en ze beloofde dat ze hem altijd bij zich zou dragen.

Maanden later belde ze mij op vanuit Australië. Ze vertelde dat ze op een nacht heel ziek werd. Ze voelde heel sterk dat ze naar het ziekenhuis moest gaan, en gewoontegetrouw nam ze haar Engelensteen mee.

Na diverse onderzoeken kwamen de artsen erachter dat mijn nicht kanker had aan één van haar nieren, ‘maar wat fijn dat U er op tijd bij bent, want anders had U uitzaaiingen naar de longen kunnen krijgen, en dan hadden wij niet veel meer voor U kunnen doen.’

Binnenkort zal er één nier verwijderd moeten worden. Thuisgekomen haalde mijn nicht haar Engelensteen tevoorschijn, en tot haar schrik, maar ook verbazing, zag ze dat de ovale steen in twee precies gelijke stukken was gebroken. Ze belde mij op om het slechte nieuws over haar gezondheid te vertellen en om te zeggen dat ze het zo erg vond dat de steen in tweeën was gebroken.

Ik zei: ‘Ik vind het ook allemaal heel erg voor je, maar wees je Engelensteen, jouw ‘Boodschapper’, dankbaar, want híj heeft jou naar het ziekenhuis geleid. Maar hij heeft ook veel negatieve energie van jou in zich opgenomen, waardoor hij doormidden is gebroken.’

Mijn nicht antwoordde: ‘Ik wéét dat het zo is!’

En zo kan het gebeuren dat een steen, of een Kristal, de hele Aarde rond reist om, na z’n vele omzwervingen, bij juist díegene terecht te komen die hem nodig heeft.

En dat noem ik, in het geval van mijn nicht, een geluk bij een ongeluk.

Laten wij deze levende Kristallen of stenen in ere houden!

Veel liefs, Ans