Maandelijks archief: oktober 2015

Back to the future

Back to the future

Mocht je je afvragen of de toekomst veranderd kan worden, dan is het antwoord Ja! Weet dat ‘tijd’ een instabiele factor is, en dat wanneer er met de tijdslijnen geknoeid wordt er hele andere wegen ingeslagen zullen worden, waardoor álles dan zal veranderen.

In een andere tijdslijn kan zelfs de dood je inhalen, want jouw overlijden kan daar op een heel ander tijdstip plaats vinden. Maar in die andere tijdslijn kunnen er ook ‘overledenen’ verschijnen, die daar dan nog in leven zijn en zelfs nog een lang leven kunnen gaan leiden, want weet dat alles projectie is.

In het verleden is er opzettelijk met de tijdslijnen, dus met onze toekomst, geknoeid. Daardoor leven wij nú in deze chaos, een chaos die in een andere tijdslijn misschien wel weer helemaal ten goede kan komen.

Op dit moment lopen er vele tijdslijnen door elkaar heen, waardoor het kan gebeuren dat je, als je ver genoeg bent, tijdelijk terecht komt in een hele andere tijdslijn. Je kunt dan even kennis maken met andere werelden, waardoor jouw weten en herinneringen geactiveerd kunnen worden.

Je weet maar nooit in welke tijdslijn je terecht kan komen en hoe dan je levens kunnen veranderen. In die andere tijdslijn kan je bijvoorbeeld een totaal andere levenspartner hebben, maar ook wel of geen kinderen of kleinkinderen krijgen, waardoor dat leven heel anders verloopt.

Maar laten we vooral proberen om de toekomst te veranderen vanuit ons hartcentrum, opdat er zich een krachtige Liefdesstroom zal verspreiden over de Aarde!

Veel liefs, Ans

Oneindige herhaling

Oneindige herhaling

Een wezen genaamd Cosmal staat naast mij en dicteert mij de volgende boodschap: ‘Wij allen zijn als een terugkerende echo in de tijd, alsof je reist over een 8-vorm. Wij switchen van de toekomst naar het verleden, en vice versa, maar uiteindelijk zullen wij terugkeren naar onze oorsprong. Weet dat heden, verleden en toekomst elkaar steeds sneller op zullen volgen tot ze elkaar in zullen halen en één zullen worden waardoor er geen begin en einde meer zal zijn.

Wij allen moeten gaan beseffen dat wij voortgestuwd worden door een eeuwige en oneindige energiestroom die nooit zal stoppen. Ooit zullen wij terugkeren naar daar waar Zonnen geboren worden, want wij allen zijn een Godsvonk van één Zon. Wij zullen dan een eenheid vormen en scheppend zijn tot de tijd weer is aangebroken dat er vanuit een implosie uiteindelijk een explosie zal ontstaan, waardoor de vele Godsvonken weer hun weg zullen vinden om opnieuw te beginnen…… voortgestuwd door die oneindige, eeuwigdurende, Goddelijke Energie.’

In Liefde groet ik U, Cosmal

Veel liefs, Ans

Mowgli hypnose door Amfeta

Mowgli hypnose door Amfeta

Zomaar vanuit het niets doemt er een vrouwelijk, lang, slank en kaal wezen voor mij op. Ze draagt een prachtig wit gewaad, en het lijkt net of dat gewaad fladdert in de wind. Dit wezen lijkt te kunnen spreken met alles om haar heen en alles reageert ook op haar.

Ik voelde een sterke windvlaag waardoor ik vooruit werd geduwd en vlak bij dit vrouwelijke wezen kwam te staan. Ze keek mij intens aan en op dat moment leek de wereld te veranderen. Het leek wel of ik werd opgenomen in het brein van dit wezen, waardoor ik een soort van ‘alwetend’ werd, want ik had compleet begrip voor werkelijk alles!

Ik had begrip voor alle fouten die gemaakt waren in de Aardse geschiedenis, maar ook voor die in de werelden daarbuiten. En ik had begrip voor de natuurkundige processen die zo groots en levend zijn dat ik even werd meegevoerd door al die chemische processen. Als ik naar mensen keek dan zag ik hoe zij worstelden met hun onbegrepen emoties, ook bij mijzelf, en ik zag ook hoe moeilijk wij het ons zelf soms maken.

Één moment mocht ik één worden met dit prachtige wezen en mocht ik ‘alwetend’ zijn. Één moment was de lucht zo prachtig helder en blauw en werd ik meegevoerd door de wind die door de bomen fluisterde, en mocht ik ál het leven voelen en begrijpen.

Plotseling was het wezen weer weg, was mijn alwetendheid voorbij en werd ik weer mezelf. En ja, ik zag mijn fouten duidelijker en voelde mijn pijn nog dieper. Op dat moment kon ik alleen nog maar terug verlangen naar dat prachtige, mooie wezen; ik wilde rusten in haar armen en weer één met haar worden.

Maar toen hoorde ik de stem van Lobob die zei: ‘Je moet nú ontwaken en wakker worden!! Dit wezen wil jou in zich opnemen, ze wil jou overnemen en jou toevoegen aan háár brein!!’ Gelukkig kwam ik met de schrik vrij, want op zo´n moment is Lobob daar, mijn redder in nood.

Wat mij hier overkomen was, is één van de vele misleidingen die in deze belangrijke, cruciale tijd plaats kunnen gaan vinden, dus …….. wees gewaarschuwd én alert!

Veel liefs, Ans

Hou van alles en iedereen

Hou van alles en iedereen

Een heel lief, klein, overleden jongetje leert mij regelmatig lessen, net zoals in het eerdere verhaal ‘Liefde gaat door alles heen’ van 2 juli 2015.

Omdat ik zijn naam nog niet wist zei hij ‘Noem mij maar Maddy”, en vervolgens vertelde hij: ‘Weet dat alles wat wij kunnen aanschouwen ‘Goddelijke Energie’ is, en dus een bewustzijn heeft. Zowel mensen als dieren, maar ook bomen, bloemen, gebouwen, zelfs peper en zout, en nog veel meer dingen hebben allemaal een bewustzijn.

De mens is niet beter of meer dan een dier of boom; misschien zijn die andere ‘levensvormen’ wel veel vérder dan de mens, aangezien mensen meer fouten maken dan bijv. de mieren of bomen. Daarom moeten de mensen van álles houden met heel hun hart, want het hart is het centrum van de Liefde. Zelfs een vlieg moet je liefhebben, ook al kan deze soms heel erg irritant zijn.

Vertel dit aan iedereen zodat er geen mens of dier meer gedood zal worden, want als je iets of iemand doodt dan dood je ook iets in jezelf!

Er bestaat nog een energie dat de mensen niet kunnen zien, maar tóch bestaat het.

Deze Goddelijke Energie is overal aanwezig en kan jou geestelijk voeden, en het kan zich altijd vormen of bundelen tot iets.

En zo zat de taak om z’n kinderlijke wijsheden weer aan ons door te geven er voor dit schattige, kleintje, genaamd Maddy, weer op.

 

Veel liefs, Ans

Beam me up...

An illustration of a nice light beam from above

Er was eens een echtpaar dat nergens in geloofde, ‘Als je dood bent dan ben je dood!’ Aan al die flauwekul van astrale wereld, reïncarnatie, entiteiten zien e.d. hadden zij geen boodschap. Wat ze nog belachelijker vonden was dat er mensen waren die geloofden in UFO’s en buitenaardse wezens, ‘want de Aarde is de énige bewoonde wereld’, en ze moesten altijd hartelijk lachen om al die domme UFO verhalen.

Dit echtpaar ging op vakantie naar het buitenland; ze hadden een huisje gehuurd in een prachtig natuurgebied met veel bossen. Ze maakten samen lange wandelingen in de mooie natuur, maar op een dag raakten ze de weg kwijt en konden ze de route naar hun vakantiehuisje niet meer terug vinden.

Het werd al gauw aardedonker; de man en vrouw raakten in paniek omdat ze bijna geen hand voor ogen meer zagen. Vreselijke angsten overvielen hen, en toen ze allerlei schimmen zagen en enge geluiden hoorden zeiden ze tegen elkaar: ‘Zouden al die dingen zoals spoken en entiteiten dan tóch bestaan of hallucineren wij nu ook, net als die mensen met hun rare verhalen?’

Bibberend van de angst bleven de man en vrouw zo dicht mogelijk bij elkaar. Plotseling hoorden zij een stem in het duister die zei: ‘Kijk goed om je heen, dan kunnen jullie in de verte een licht aanschouwen; ga daar op af.’ En inderdaad zagen zij in de verte een licht, en met vallen en opstaan liepen zij door het donkere bos naar die verlichte plek toe.

Tot hun verbazing stonden daar hele kleine, buitenaardse wezentjes in een kring en boven de hoofden van die wezentjes hoorden zij een brommend geluid. Toen ze naar boven keken zagen zij in de lucht een soort van ‘vliegtuig’ dat zijn lichtstralen naar die plek stuurde.

Het echtpaar was bang voor deze vreemde wezentjes die hen echter liefdevol begroetten en gerust stelden. Tot hun verbazing werden de man en vrouw ‘opgenomen’ in het in de lucht hangende UFO-vliegtuig, en werden ze even later afgezet bij hun vakantiehuisje!

Het echtpaar was heel blij dat ze weer terug waren bij hun vertrouwde huisje, maar ze waren ook heel verbaasd over wat hen die avond allemaal was overkomen, en zonder er met elkaar over te praten gingen zij naar hun bed.

Deze bijzondere gebeurtenis was en bleef hún geheim dat zij hun leven lang samen zouden delen, en dit echtpaar heeft nooit meer gelachen om de mensen die dit soort verhalen vertellen!

Veel liefs, Ans

Incarnatie

Incarnatie

Wij incarneren veelal in groepen van mensen die wij in vorige levens ook al gekend hebben. Dat konden in dat leven je vrienden maar ook je vijanden zijn geweest, of mensen die je heel erg hebt lief gehad, maar ook personen waarmee je een conflict hebt gehad. Je kan elkaar dan weer in een volgend leven tegenkomen, en dat kan gebeuren als je nog jong bent, maar ook als je al ouder of zelfs oud bent.

In sommige gevallen kan een ziel twee keer incarneren in één en hetzelfde leven van een ander. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat als jij in dit leven een kind hebt verloren, dat de ziel van dat kind al heel snel opnieuw bij jou als baby incarneert, om wat voor reden dan ook.

Maar dat 2 keer geboren worden in één gezin kan ook heel anders gaan zoals je hieronder kunt lezen: Een niet zo aardige vrouw had tijdens haar leven steeds grote conflicten met haar schoondochter. Nadat deze onsympathieke schoonmoeder gestorven was incarneerde ze vrij snel, en wel bij haar schoondochter die zij zo haatte. Deze schoondochter en haar man waren al jaren bezig om een kindje te krijgen, en dat lukte nu eindelijk en hun prachtige dochter werd geboren. De vrouw en haar man waren natuurlijk ontzettend blij met hun kindje.

Op een gegeven moment lag de baby te huilen en de moeder haalde haar uit het bedje om haar te verschonen en voeden. De baby keek de vrouw, die nu dus haar moeder was, aan en ze schrok zo dat ze het weer op een huilen zette. De baby/voormalige schoonmoeder begreep niet dat ze niet kon praten en lopen, en ze begreep al helemaal niet dat ze een baby zag toen ze in de spiegel keek die achter de commode hing. Toen ze zich realiseerde dat zíj die baby in de spiegel was, was dat een enorme schok voor haar. Het contact tussen deze moeder en haar kind was en bleef stroef gedurende dat leven. De bedoeling van deze incarnatie was om in dit nieuwe leven meer tot elkaar te komen, en soms lukt dat, maar soms ook niet. En zo kan het dus gebeuren dat je juist incarneert bij diegene die je het meest hebt gehaat om, tijdens jouw nieuwe incarnatie, weer meer tot elkaar te komen.

Maar het allermooiste en fijnste is natuurlijk als je incarneert bij degene waar je in je vorige levens het meest van hebt gehouden!

Veel liefs, Ans

Opstaan uit de dood

Opstaan uit de dood

Mijn neef Bas, die in Amerika woonde, was op vakantie in Nederland en kwam bij ons op visite. Hij had een boek bij zich dat hij in Amerika had gekocht dat ging over buitenaardse contacten en UFO’s en hij zei: ‘Wat iedereen ook zegt Ans, je bent niet gek, want alles wat jij ooit verteld hebt staat ook allemaal in dit boek.’

Mijn anders zo ontzettend vrolijke neef was deze keer heel serieus en zei: ‘Ans, ik wil alles weten over de astrale wereld, en hoe het daar is als je sterft.’ Dat vond ik best vreemd want hij was helemaal niet ziek, maar ik vertelde hem alles wat ik wist over de astrale wereld.

Bij het afscheid beloofde hij dat hij, vóór z’n vertrek naar Amerika, nog een keer bij ons langs zou komen, en zei: ‘Ans, beloofd is beloofd!’ Echter, op de dag van onze afspraak stierf hij, op nog jonge leeftijd, plotseling aan een hartaanval; de hele familie was verdrietig.

Na zijn begrafenis ging ik ‘s avonds naar bed en opeens stond Bas, in zijn astrale lichaam, voor mijn bed! Hij bedankte me voor wat ik hem allemaal verteld had, want nu was hij goed voorbereid op de overgang naar de astrale wereld, en hij zei: ‘Ik ben nu dood, maar tóch leef ik …..Oh, en dit is toch zó wonderlijk!’

Hij had intens veel verdriet om wat en wie hij allemaal moest achterlaten hier op Aarde, vooral om z’n vrouw en kinderen, en hij vroeg mij om de familie te zeggen dat hij veel van ze hield. En plots was hij weer verdwenen.

Mijn pogingen om zijn boodschap aan de familie te vertellen lukten niet; helaas stonden zij daar niet voor open, wat voor beide partijen natuurlijk heel verdrietig was. Maar mijn geweldige neef Bas is zijn afspraak, om nog eenmaal gedag te komen zeggen, na gekomen, want ….. beloofd is beloofd!!

En zo hebben vele overledenen vanuit de astrale wereld via mij afscheid genomen. Soms toonden ze zich pas jaren na hun overlijden aan mij, want niet iedereen is zó snel bewust als mijn neef Bas.

Veel liefs, Ans

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

De mens heeft ál het weten in zich! Een weten uit vervlogen tijden, van toen wij nog volledig onschendbare en onsterfelijke Goden waren. Echter, door de manipulatie van negatieve buitenaardsen die vanuit onze toekomst komen, zijn wij dmv een devolutie naar een verleden getransporteerd. We zijn nog steeds onsterfelijk, want na onze z.g.n. Aardse dood verblijven we tijdelijk in de astrale wereld die bij deze Aarde hoort.

Na de vele mislukte pogingen in het verleden om weer te worden wie we werkelijk zijn, is nú de tijd aangebroken dat wij mensen ons gaan ontworstelen aan deze negatieve wezens die ons in een soort van hypnose houden in een door hén gecreëerde wereld.

De grootste angst van deze negatieve buitenaardsen is dat wij mensen massaal zullen ‘ontwaken’, dat we allemaal ‘bewust’ worden, waardoor we ons zullen herinneren wie we wérkelijk zijn, en dat wij dan weer het heft in eigen handen zullen gaan nemen. Deze negatieve wezens vrezen nl. dat ieder mens op deze Aarde langzaam maar zeker zal gaan begrijpen/beseffen dat wij onsterfelijke mensen zijn, dat wij, net als de Aarde, geschapen zijn door de hoogste wezens uit het Universum, en dat wij ooit het Universum weer zullen gaan vertegenwoordigen.

Het enige dat wij mensen daarvoor moeten doen is ons ontkoppelen van het ‘Aardse Brein’ en van onze computers (zie vorige boodschap van 8 oktober). We moeten ons hartcentrum weer gaan gebruiken en onze prachtige, intense emoties, die ons als mens op Aarde gegeven zijn, weer weten te activeren.

We moeten de Liefde laten stromen; blij en gelukkig zijn en helpen waar we helpen kunnen. Als wij allen deze Liefdesenergie weer gaan gebruiken dan kunnen zij, de negatieve wezens die ons in hun greep houden, ons niets meer doen, omdat zij díe intense gevoelens en emoties niet kunnen begrijpen aangezien zij die niet kennen.

Dus ZING, HUIL, BID, LACH, WERK en BE/VERWONDER, want dan zullen wij mensen eindelijk bevrijd worden uit hun ketens en zullen wij eindelijk weer worden wie we oorspronkelijk waren nl. ONSTERFELIJKE GODEN!

En dan zullen wij, met onze hervonden scheppende kracht, nieuwe werelden met alles wat daarop leeft, kunnen scheppen. Jullie hoeven je alleen maar te ‘ontketenen’ en je te herinneren wie jullie oorspronkelijk zijn ….. SCHEPPENDE, ONSTERFELIJKE GODEN.

Veel liefs, An

Universum in uw brein

Universum in uw brein

Ik, Concensius spreek tot U vanuit de hoogste Hemelen, niet vanuit de astrale wereld maar vanuit het Universum.

Ik aanschouw U allen, Aardmensen. Uw wereld is zo mooi, maar ook zo meedogenloos. Het verbaast mij hoe het kan geschieden dat de mensen onderling kunnen leven in deze harmonie en disharmonie. Maar ik begrijp dat juist dít de mens zo uniek maakt, mede door de strijd die geleverd moet worden om op Uw wereld te overleven. Wij, de wezens van buiten Uw Aarde, zien dit als een onrecht U aangedaan. Toch is Uw Aarde heel belangrijk in dit grote Universum, en een ieder van buiten de Aarde die dit aanschouwt zegt hetzelfde.

Door Uw beproevingen in het duister van Uw wereld wordt U allen gesterkt. Ik begrijp dat er in deze belangrijke tijd vele vorige levens van U in uw huidige leven samenkomen, opdat U sneller bij Uw vervolmaking zult zijn.

Echter, het Karma van alle mensen op de Aarde is niet Uw Karma! U kan Uw leven en Karma delen met Uw partner en familie, maar ook hún Karma is niet Uw Karma; U bent Uw eigen individu, dit is de weg weg die Ú moet gaan!

Ik wil U iets vertellen: de Aarde vormt één groot Brein waar U allen deel van uit maakt. Er is echter een klein aantal mensen die dat Aardse Brein beïnvloeden waardoor zij U allen manipuleren. U wordt nu bewust door hen vastgehouden in Uw Aardse stoffelijkheid, waardoor zij U dus beter kunnen manipuleren.

Maar luistert allen: U kunt zich tijdelijk vrijmaken uit dit grote Aardse Brein waardoor U er, tijdelijk, geen deel meer van uit maakt en dus even loskomt van dit gemanipuleer.

Weet dat U zich los kan weken en in vrijheid kan leven! Ik vraag U laat los die oorlogen, het geweld, de medialeugens en ook Uw computer. U moet zich afscheiden van dit grote gemanipuleerde Aardse Brein en Uw eigen brein weer gaan gebruiken!

Kom ontspan U, laat los die regen van tranen die er vergoten zijn en vlieg in gedachten weg op de vleugels van de wind en met de Zon in Uw hart. Kom, ik zal U begeleiden; de eerste keer is vreemd maar weldra wilt U hoger en verder vliegen.

U hoeft zich alleen maar tijdelijk af te scheiden van dat grote, gemanipuleerde Aardse Brein om, tijdens die afgescheiden momenten, gelijkgestemde Zielen te vinden in het Universum. Dat grote Universum waar geen afstanden bestaan omdat het gehele Universum al aanwezig is in …..ÚW BREIN!!

In Liefde groet ik U, Consensius

Veel liefs, Ans

Maleficent

Maleficent

Niets is wat het lijkt….

Heel lang geleden heeft er onder de ‘Oude Zielen’, ook wel Oudsten genoemd, een bewuste splitsing plaatsgevonden; de ene groep koos toen voor het Licht en de andere voor het donker.

Beide groepen Oudsten zijn, door de tijdperken heen, altijd onder ons geweest op deze Aarde. Hun aanwezigheid hier was zeer lang geleden al zo gepland, opdat zij de mens de zware lessen in goed en kwaad konden leren op de ‘leerschool’ Aarde. De vele manifestaties van Goed en kwaad, Licht en donker bestaan hier om van te leren en om ons te leren onderscheiden.

De wezens van het Licht hebben getracht het kwaad ‘binnen de perken’ te houden, wat heel moeilijk was want degenen die een pact gesloten hadden met het kwaad zijn in de loop der tijden zeer sterk geworden. Maar nu, in deze cruciale tijd van de Aarde, komen beide groepen Oude Zielen tegenover elkaar te staan, en wij mensen maken daar onderdeel van uit omdat er nu zoveel Karma uit te werken is met elkaar.

Maar eens komt er een tijd dat alle lessen geleerd zijn en alles tot vergeving gekomen is. Dan zal er geen tijd meer bestaan en zullen wij allen wandelen in het Licht ….. tezamen met onze tegenpolen van het kwaad, want ook zíj zijn Oude Zielen die hun zware taak hier op Aarde hebben volbracht.

Veel liefs, Ans