Maandelijks archief: november 2015

Preek van de dominee

Preek van de dominee

Ik heb een nicht die nogal Godvrezend is en die iedere week trouw naar de kerk gaat om Gods Woord te horen. Voor haar familie ben ik de verstotene; zij hebben me ‘uitgebannen’ omdat ze geloven dat je ‘met de duivel heult’ als je over buitenaardsen verteld.

Op een dag stond deze gelovige nicht voor mijn deur en zei: ‘Ik ben door de dominee gestuurd om jou, namens hem, iets te zeggen’. ‘Nou steek maar van wal’ antwoordde ik haar, maar ondertussen dacht ik dat als déze man mij veroordeelt, dan spring ik zo op m’n fiets en zal ik hem eens een lesje leren.

Vol schroom vertelde mijn nicht dat de dominee haar bij zich had geroepen en had gevraagd: ‘Die Ans Hoornweg is toch een nicht van jou?’, en vol schaamte vertelde zij me dat ze dat had moeten beamen. Maar toen had de dominee gezegd: ‘Ik ga jou een groot geheim vertellen dat verder niemand mag weten; ik heb nl. precies dezelfde ervaringen als jouw nicht Ans!’

Ik zag de twijfel en schrik in de ogen van mijn nicht, want haar leven stond op z’n kop vanaf het moment dat zij dit geheim van haar dominee te horen had gekregen.

‘Oh wat mooi, en wanneer gaat hij dit vanaf de kansel verkondigen?’ vroeg ik haar. Mijn nicht had dat ook aan hem gevraagd, waarop de dominee had geantwoord dat hij dat niet kon doen want dan zou hij z’n baan kwijtraken en nergens meer aan de slag komen.

Deze dominee hád dus in zijn preken aan de kerkgangers uit kunnen leggen dat onze Aarde niet de enige bewoonde planeet is, maar dat er miljoenen bewoond zijn. Hij hád ze kunnen vertellen dat er vele soorten wezens bestaan die allen geschapen zijn naar Gods beeld (wat ook zo is). Deze dominee hád vanaf zijn kansel heel veel mensen bekend kunnen maken met het fenomeen buitenaardsen, want in de kerkelijke gemeenschappen is het toch zo dat ‘wat de dominee vertelt is ‘De Waarheid”?!

Wat ontzettend jammer dat deze dominee zijn kansen heeft verspeeld door het achterwege houden van zijn kennis over déze Waarheid!

Maar ik, Ans Hoornweg, die alles wat ik weet en ervaar op het gebied van buitenaardsen naar buiten heeft gebracht – met als gevolg dat ik voor gek verklaard werd en veel negatieve, maar óók positieve dingen over me heen gekregen heb – ík ga hiermee door, omdat ik mijzelf niet wil verloochenen!!

Veel liefs, Ans

Bijna dood ervaring

Bijna dood ervaring

Toen ik zo’n twintig jaar was kreeg ik diabetes. Na verloop van tijd werkte mijn alvleesklier helemaal niet meer en moest ik dagelijks veel insuline spuiten. Zo’n 10 jaar geleden sloeg mijn alvleesklier, door onbekende redenen, plotseling op hol en begon extreem veel insuline te maken, dus werd ik halsoverkop opgenomen in het ziekenhuis.

De doctoren konden geen directe oorzaak vinden van deze plotselinge overproductie aan insuline en ze wisten ook niet wat ze moesten doen om dat te stoppen. Ik kreeg te horen dat ze niets meer voor me konden doen en dat ik langzaam in coma zou raken, en de artsen wilden weten of ze me dan moesten laten sterven of dat ik in leven gehouden wilde worden. ‘Nee, laat mij maar lekker gaan, laat mij maar sterven’ was mijn antwoord. Er kwam nog een onafhankelijke arts van een andere afdeling bij; hij stelde dezelfde vraag en  kreeg hetzelfde antwoord. De verpleegster verzocht mij om te gaan liggen, en omdat ik het inmiddels heel erg koud had gaf ze mij een extra dekbed.

Op een stoel naast mijn ziekenhuisbed zag ik mijn overleden broer zitten. Die zat daar te wachten om mij te begeleiden naar de Astrale wereld, en het voelde zo fijn en vertrouwd om met hem de Aarde te mogen verlaten.

Ik voelde hoe ik langzaam in slaap viel, en al snel bevond ik mij in een prachtige omgeving met mooie grazige weiden. Maar toen hoorde ik een stem die me vertelde dat ik terug moest naar de Aarde want ‘er wachtte mij nog een taak’. Het liefst was ik op die mooie plek gebleven, maar toen hoorde ik zeggen: ‘Wakker worden.’ Het was stem van de verpleegster van het ziekenhuis, ze zei: ‘Gefeliciteerd, je bent er weer. Je alvleesklier is gestopt met de overproductie aan insuline.’

Heel langzaam kwam ik weer tot leven, maar ik had het niet erg gevonden om op dat moment alsnog met mijn overleden broer mee te gaan naar de Astrale wereld. Maar toen ik naar de stoel naast mijn bed keek zag ik dat mijn overleden broer er niet meer zat. Tja ….. ik heb nog een taak op de Aarde, en die zal ik hoe dan ook afmaken!

Veel liefs, Ans

Wij komen al door de eeuwen heen

Wij komen al door de eeuwen heen

Het boek van Ans Hoornweg met de titel ‘Wij komen al door de eeuwen heen’ is nog steeds te koop. Samen met de viewer om de viewmaster plaatjes te bekijken voor een totaalbedrag van € 25,=! Te koop bij Uitgever Akasha. Vandaag gebeld (059-9287245), morgen in huis!!

Zuilen van licht

Zuilen van licht

Toen ik eergisteren ‘s morgens wakker werd was het eerste dat ik zag een reptielwezen dat met zijn kop vlak boven mijn gezicht hing. Het enige wat ik op dat moment uit kon brengen was WAT BEN JIJ LELIJK!! Het reptielwezen keek mij doordringend aan, maar verdween op het moment waarop ik, vanuit de Aarde, ‘Zuilen van Licht’ zag opstijgen.

Het was zaterdag 21 november, de dag waarop ‘s avonds om 21:12 uur een wereldmeditatie gehouden zou worden om ons mensen over de drempel te helpen naar de Nieuwe Aarde, en dat was voor mij ‘s ochtendsvroeg al duidelijk voel- en zichtbaar!

In een visioen zag ik onze oorspronkelijke, nog onschuldige Moeder Aarde in haar paradijselijke schoonheid, en ik zag hoe Zij, als in een tijdsboog, samensmolt met de Nieuwe Aarde; dat was een Heilig moment!

Wij mensen staan op de drempel om één te worden met die Nieuwe Aarde, dus is nú de tijd aangebroken dat wij ons losmaken van alles wat zich hier in een lagere dimensie bevindt. Ook de negatieve geschiedenis van de Aarde zal zich losmaken, want die hoort niet meer bij de hogere dimensie van de Nieuwe Aarde. Vele jonge, negatieve zielen die zich nog sterk verbonden voelen met de negativiteit van de huidige Aarde zullen in de 3e dimensie achterblijven; zij kunnen niet meegaan naar de hogere dimensie van de Nieuwe Aarde omdat zij die niet kunnen verdragen.

Tijdens de wereldmeditatie die zaterdagavond om 21:21 uur begon, hoorde ik een Stem die een monoloog hield van exact 21 minuten die zo helder en zuiver was. De Stem vertelde o.a. dat de tijd om op te stappen is aangebroken voor díegenen die de Aarde misbruikt hebben; zij zullen, samen met de elite, de Aarde moeten verlaten met medeneming van hun oorlogstuig, farmaceutisch gif, gemanipuleerde voedsel én hun geld, want dat alles hoort niet meer thuis in de hogere dimensie van de Nieuwe Aarde.

De Stem vertelde op een hele directe, duidelijke, maar Liefdevolle manier, dat zij, de elite en hun aanhang, de samensmelting van de zeer oude, oorspronkelijke Moeder Aarde met de Nieuwe Aarde niet meer tegen kunnen houden, want …… de ‘Zuilen van Licht’ zijn overal! 

Veel liefs, Ans

Angst programmeren

Angst programmeren

De volksverhuizingen die nu plaatsvinden binnen Europa dienen meerdere doelen. Deze volksverhuizingen zijn onderdeel van de ‘planning’ van de Nieuwe Wereldorde, die in een versneld tempo tot stand gebracht dient te worden.

Met deze volksverhuizingen reizen óók criminelen en ISIS strijders mee, met de bedoeling om, dmv hun daden, straks de gehele wereld in angst te houden. Deze ISIS strijders zijn zeer primitieve, gemanipuleerde mensen, die allen verbonden zijn met het reptielenbrein; deze mensen hebben zelfs nog zo’n stukje reptielenbrein in hun hoofd. Het doen en denken van deze ‘strijders’ wordt niet alleen beïnvloedt door de negatieve propaganda die vanuit de Arabische landen komt, nee, hun breinen worden bewust geactiveerd om te haten en te doden.

Bijna alle mensen die misdaden plegen hebben nog zo’n actief stukje reptielenbrein in zich, en deze mensen worden hoofdzakelijk aangetrokken door negativiteit. Vele negatieve mensen en ook wezens spelen een zwart/wit rol in het spel van de Nieuwe Wereldorde.

Gisterenavond zag ik in een visioen een UFO landen en daar kwamen vele, in het zwart geklede, mannen uit. Deze mannen vermengden zich met groeperingen in de Arabische wereld, maar ook met mensen die in de criminele wijken van de grote Europese steden wonen. Zowel in de Arabische wereld als in de Europese steden probeerden deze mannen een ieder die daar voor open stond, te beïnvloeden met hun negatieve ideeën en gedachten, voorál degenen die drugs gebruikten.

Deze negatieve mannen in het zwart waren ‘opgeroepen’ door de elite die de Nieuwe Wereldorde willen versnellen, want door chaos en angst te creëren ontstaan er negatieve energiestromen, die hen voeden.

Laten wij, mensen van goede wil, het voortouw nemen door aan te geven dat we niet willen leven in een Wereld met gecreëerde chaos, angst en negativiteit, door te zeggen; ‘WIJ DOEN HIER NIET MEER AAN MEE!!!!!’

Laten wij de stap maken over de drempel waar de Nieuwe Aarde al in zicht is!

Veel liefs, Ans

Levensenergie

Levensenergie

Onderstaande ‘les’ kreeg ik vandaag door van de kleine Maddy (zie 9 november, 23 oktober en 2 juli):

‘Ieder mens die op de Aarde incarneert heeft een korte of lange levensenergie, en deze levensenergie bepaalt hoe lang je op de Aarde zal verblijven. Ik, Maddy, had een korte levensenergie, en toen die op was ging ik dood, omdat ik geen lessen meer hoefde te leren op deze Aarde.

Er zijn mensen die zó verdrietig zijn dat ze niet meer op deze Aarde willen verblijven, die dan een einde aan hun leven maken; niemand mag deze mensen veroordelen! Er zijn er ook die hun zelfmoordpoging overleven en dán pas beseffen dat het leven ook mooi kan zijn; deze mensen bleven leven omdat hun levensenergie nog niet op was, en dát was de les die zij moesten leren.

Er bestaan ook mensen die de levensenergie van andere mensen aftappen, waardoor zij zich heel even goed voelen. Maar jouw levensenergie is voor jou alleen en die kan je niet delen! Wat wél mogelijk is is de energie om je heen ‘vangen’, en met díe energie kan je dan andere mensen helen.’

Wat een mooie, wijze les weer van die kleine Maddy!

Liefs, Ans

Geef mij een naam

Geef mij een naam

Een abortus, miskraam of misgeboorte kan vele oorzaken en/of betekenissen hebben. Soms wil de Ziel van een foetus alleen maar ‘de beleving ervaren’ om via het geboortekanaal naar de baarmoeder te gaan, om vervolgens gedurende een korte periode binnenin die baarmoeder te ervaren hoe het leven zich ontwikkelt. En soms kan het zijn dat als een kindje direct na de geboorte sterft dat dit kindje alleen maar de geboorte zelf wou ervaren, dus hoe het is om vanuit de donkere baarmoeder het licht te ervaren na de geboorte.

De ouders van deze ongeboren of vroeg gestorven kinderen kunnen veel verdriet ervaren door het verlies van hun kindje. Weet echter dat alle overleden maar óók alle ongeboren kinderen naar de Astrale wereld gaan. Ze groeien daar verder in het Licht, en kunnen, als ze dat willen, in de Astrale wereld doorgroeien tot volwassen leeftijd.

Weet ook dat zo’n Ziel jou heeft uitgekozen om samen met jou deze foetus- of geboorte-ervaring door te maken. Daarom is het noodzakelijk om zo’n Zieltje, of kind in wording, te erkennen. Het is voor hen heel belangrijk dat ze een NAAM krijgen, want ze willen erkend worden in hun bestaan en gekoesterd worden door hun ouders.

Een tante van mij had al twaalf kinderen en haar laatste kindje, een meisje, werd dood geboren. Mijn tante hield veel van haar en gaf haar een naam. En omdat zij dit kindje erkende en bleef koesteren werd de eettafel, tot aan mijn tante’s dood, gedekt met een extra bordje voor haar doodgeboren dochtertje. En gedurende mijn tante’s lange leven was dit overleden kindje haar beschermengel, zo heeft mijn tante het al die tijd ervaren.

Weet dat de Ziel van een doodgeboren kindje of miskraam deze ervaring nodig heeft, net zoals de ouders van dat kindje, want ook zó worden er lessen geleerd. Er zijn vrouwen die, om wat voor reden dan ook, hun foetus laten aborteren. Dit kan, net zoals bij miskramen of doodgeboren baby’s, te maken hebben met oorzaak en gevolg, oftewel Karma.

Ik vraag jullie om al deze kindjes, of ze nu door een abortus, miskraam of vlak vóór of ná hun geboorte gestorven zijn, om hen EEN NAAM TE GEVEN!! Want, nogmaals, deze Zieltjes willen erkenning van hun bestaan! In de bijbel staat nl. ‘Geef mij je naam en ik zal je zeggen wie je bent’.

En of je nu op de Aarde verblijft of in de Astrale wereld ……. je bent wie je bent!

Veel liefs, Ans

Het overleden paardje

Er zijn mensen die zich afvragen of hun geliefde overleden dieren opgenomen worden in  de astrale wereld. Het antwoord op deze vraag is: ‘Ja, ook zíj gaan over naar het hiernamaals.’

Als klein meisje zag ik ook overleden dieren die, net als sommige mensen, niet kunnen begrijpen dat ze overleden zijn. Deze overleden dieren kunnen, ook net als de mensen, naar het Licht gebracht worden, alwaar ze wachten tot ze weer kunnen incarneren. Deze nieuwe incarnatie hoeft niet per se in dezelfde gedaante te zijn, want elk wezen heeft de keuzevrijheid om in een andere levensvorm terug te komen om zodoende de vele lessen te leren.

In de buurt waar ik woon stond altijd een klein pony paardje in de wei. Het beestje stond altijd te wachten op de boer die met zijn paardenspan langs zijn wei gereden kwam. Het paardje was dan heel uitgelaten en blij en communiceerde dan met zijn voorbij dravende soortgenoten.

Op een keer liet ik de hond uit en zag ik in de verte het paardje al weer staan wachten, en dat beeld was zo vertederd. Er liepen een paar mensen met mij mee en ik zei: ‘Kijk dat schattige paardje nou eens staan wachten tot de boer weer langs komt met z’n paarden.’ De mensen die meeliepen vroegen ‘Welk paardje bedoel je?’

Ik wees in de richting van de wei, maar zij zagen het paardje niet en zeiden: ‘Jeetje Ans, weet je dan niet dat dat paardje een maand geleden al is overleden?!’ Tja, wat moest ik daar op zeggen, want het paardje stond daar wel degelijk in z’n vertrouwde wei, en nog vele keren daarna nog steeds, want het beestje wist niet dat hij overleden was.

Op een gegeven moment heb ik dmv gedachten-overdracht het paardje vertelt dat hij overleden was en dat hij naar het Licht moest gaan, en daarna heb ik hem niet meer gezien. Tot een week geleden, want toen liet hij zich weer aan mij zien.

Het beestje stond volledig in het Licht alsof hij wilde zeggen: ‘Kijk, ik leef verder! En soms ben ik nog hier, maar meestal ben ik in de astrale sfeer.’ Ik vond het werkelijk prachtig om te zien!

Chua is ons vijfde en laatste hondje, maar geregeld komen onze vier overgegane honden volkomen onverwacht langs, en dat maakt me zo blij. Nee ze zijn niet weg, net zoals de overleden personen die zich op gezette tijden aan mij laten zien.

Ach, de dood ……. het bestaat gewoon niet.

Veel liefs, Ans

Spelende kinderen

Spelende kinderen

Ik bevond mij in de astrale wereld en zag daar Maddy weer; het schattige, overleden jongetje met z’n blonde haar en prachtige blauwe ogen (zie 2 juli en 23 oktober). Hij draagt een korte broek met een trui en ik schat hem tussen de drie en vier jaar oud.

Dit keer zat hij op een hek met daarachter een groot weiland. Hij lachte naar me en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe wij hier verder leven. Je moet weten dat dit een ‘wenswereld’ is, want alles wat je wenst gebeurt hier. Ik ben hier al heel lang maar heb er voor gekozen om jong en klein te blijven, maar je kunt er ook voor kiezen om hier langzaam volwassen te worden of om weer te incarneren op de Aarde.

In deze wereld bestaan, net als op de Aarde, gewoon huizen, bomen en bloemen, maar dan véél mooier. En er zijn hier heel veel kinderen en dieren die wij verzorgen en waar we mee kunnen spelen.

Wij helpen de overleden kinderen die hier nieuw aankomen, want die zijn in het begin soms erg verdrietig omdat ze niet meer op de Aarde zijn. Wij helpen ze om hier zwevend te leren lopen, en om hun gedachten onder controle te leren houden, want alles wat je je hier wenst wordt zichtbaar gemaakt.

Het is heel belangrijk om te weten dat als de ouders van een overleden kind heel lang verdrietig blijven, dat zij hun kind daardoor tegenhouden in zijn of haar ontwikkeling hier. Je moet die ouders troosten en vertellen dat wij nog heel dikwijls bij hen zijn en over hen waken, en dat we van ze houden en voor altijd met hen verbonden blijven!

Hier mogen wij spelen of dingen leren, en spiritualiteit …. dát vind ik mooi om te leren.’ Toen klapte hij van blijdschap in zijn handjes en zei ‘Kijk, daar komen de kinderen en de dieren al aan.’ 

Ik was ontroerd door zoveel liefde en blijdschap die deze kinderen allemaal uitstraalden; ze lachten en zongen en buitelden vrolijk door het gras. Maddy zei: ‘Dag, ik ga weer spelen hoor’, waarna hij naar de spelende kinderen en dieren liep.

Toen verdween dat prachtige beeld en was ik weer terug op de Aarde ……. de ‘les van Maddy’ zat er weer op.

Veel liefs, Ans