Maandelijks archief: januari 2016

Reizen tussen planeten

Reizen tussen planeten

Vroeger reisden de mensen te voet of te paard van plaats naar plaats. Later gebeurde dat per voertuig van stad naar stad, en per boot of vliegtuig van land naar land, maar in de toekomst zullen wij van planeet naar planeet kunnen reizen!!

Net zoals de volksverhuizingen die nu op de Aarde plaatsvinden zullen er in de toekomst volksverhuizingen op gang komen om de mensheid te verplaatsen naar andere bewoonbare werelden in het Universum; maar eerst moeten wij door de chaos van deze Aarde zien te komen.

In de nabije toekomst zullen Lichtwerkers op deze Aarde via gedachteoverdracht contact maken met de door hen ‘opgeroepen/uitgenodigde’ UFO’s en hun bewoners; dit om de mensheid voorzichtig te laten wennen aan het bestaan van UFO’s en buitenaardsen.

Er komt een tijd dat de UFO’s hier op Aarde zullen landen en wij kennis zullen maken met de, voor ons misschien vreemd uitziende, buitenaardse wezens van die ruimteschepen! Wij zullen deze Liefdevolle wezens welkom heten. Wel zullen we moeten wennen aan hun uiterlijk, net zoals we vroeger moesten wennen toen we voor het eerst blanke, zwarte, bruine of gele mensen ontmoetten. Ook zullen we moeten wennen aan hun, sterk van ons verschillende, culturen, net zoals wij vroeger – en ook nu nog – moesten wennen aan de verschillende culturen op onze Aarde. Wij zullen ons gaan ‘vermengingen’ met buitenaardse rassen, net zoals de mensenrassen op de Aarde zich vermengd hebben.

Als wij en de buitenaardsen elkaar respectvol benaderen dan kunnen er prachtige dingen gaan ontstaan; in samenwerking met hen zullen er o.a. oplossingen komen voor de wereldproblemen en de vervuiling van onze Aarde. Alles zal in Liefde opgelost moeten worden. De Lichtwerkers hebben de belangrijke taak om dit alles ‘in goede banen’ te leiden. Veel van de Lichtwerkers die nu op de Aarde verblijven zijn van buitenaardse oorsprong; zij hebben er voor gekozen om ons te begeleiden in het proces waarin de mensheid spiritueler zal worden.

Veel liefs, Ans

Kracht van het Licht

Kracht van het Licht

Ik dank alle Lichtwerkers die Robbert v.d. Broeke de afgelopen dagen gesteund hebben door hem Liefde en Licht te sturen. Robbert heeft die kracht gevoeld, en het gaat momenteel, mede dankzij jullie massale steun, beter met hem. Hij is jullie allemaal zeer dankbaar!

Robbert heeft voor ons Lichtwerkers als voorbeeld gediend, waardoor wij en hij konden ervaren wat onze bundeling van gedachtekrachten met het Licht kan doen. Jullie allen hebben laten zien dat die kracht de allergrootste kracht is die er bestaat, waarmee wij gezamenlijk, indien nodig, bergen kunnen verzetten! Want de kracht van dát Licht is nooit te stoppen!

Daarom vraag ik jullie Lichtwerkers, laten we dit in de toekomst blijven doen voor Robbert en voor degenen die dat, net als Robbert, nodig hebben, opdat het Heilige Licht onze Aarde zal blijven verlichten.

Want samen zijn we vele malen sterker dan alle duistere krachten bij elkaar!!

Bedankt lieve Lichtwerkers!!

Liefs, Ans

Discriminee

Discriminee

Hieronder staat weer een boodschap van de kleine Maddy.

‘Hier in de astrale wereld wordt niet gediscrimineerd, op de Aarde wél, en dat is niet goed! Als kinderen overgaan dan zien wij hier in de astrale wereld niet of ze blank of zwart zijn; hier zien wij alleen de Ziel!

Als kinderen in hun leven op Aarde blind of doof waren, dan kunnen ze hier weer horen en zien; en als ze ziek of gehandicapt waren, dan worden ze hier, na verloop van tijd, allemaal weer beter.

Weet, dat wij allen, dood of levend, Zielen zijn en dat wij allen gelijk zijn! De mensen op de Aarde moeten beseffen dat óók wij de Aardse lessen hebben moeten leren, net zoals jullie nu jullie lessen daar moeten leren.

Het is fijn om hier in de astrale wereld uit te kunnen rusten van alle geleerde lessen, tot de dag aanbreekt dat wij weer worden uitgezonden (incarneren), en weer opnieuw mogen beginnen aan een volgend leven met zijn bijbehorende lessen.

Dit is mijn boodschap voor de mensen op de Aarde, Maddy’

Veel liefs, Ans

Robbert van den Broeke

Robbert van den Broeke

Een aantal jaren geleden werd er in een gezin in Nederland een prachtige hoge Ziel geboren.

Hij is een afgevaardigde van een hoog ontwikkeld ras uit de ruimte, en zijn missie is om vernieuwing op de Aarde te brengen door het bewustzijn van de mensheid op een hoger plan te brengen.

Voor zijn ouders was het al snel duidelijk dat hun kind ‘anders’ was dan andere kinderen, maar zij begrepen niet waarom. Zij wisten niet dat hun zoontje paranormaal begaafd was en ook niet dat hij de grote Lichtwerker was waar vele mensen al lang op wachtten. In hun onwetendheid lieten zij hem, op advies van de artsen, opnemen in een instelling voor geestelijk gestoorden ….. dáár begon zijn ‘kruisiging’ al!

Dankzij een medewerkster van die instelling -die in hem geen ‘gestoord’ maar paranormaal begaafd kind herkende- werd hij na een paar jaar ontslagen en begon zijn lange lijdensweg in de, door hem zo moeilijk begrepen, harde wereld.

In de jaren die volgden deed en zei deze bijzondere jonge man, genaamd Robbert v.d. Broeke, dingen waar iedereen versteld van stond, maar helaas waren er ook mensen die beweerden dat hij een charlatan en een leugenaar was.

De elite van de Aarde weet echter heel goed wie Robbert v.d. Broeke is en wat hij allemaal met zijn vermogens kan. In hun ogen is Robbert een gevaar voor hen, omdat deze hoge Ziel alles van hen weet en dus ook hun geheimen kent. De afgelopen jaren heeft de elite meerdere pogingen gedaan om Robbert het werken onmogelijk te maken; keer op keer proberen zij hem, via slinkse wegen, in diskrediet te brengen.

Hoe kan hij, dit mooie, gevoelige mens, zich verdedigen in deze, voor hem zo kwaadaardige, wereld?! Gelukkig stonden er een aantal mensen op om deze hoge Ziel te begeleiden met zijn moeilijke missie! Gisterenmiddag kreeg ik bezoek van één van hen -ik noem hem Robbert’s ‘Aardse’ Beschermengel-, en hij vertelde mij dat het momenteel erg slecht gaat met Robbert; zo slecht dat hij zich ernstig zorgen om hem maakt.

Wij Lichtwerkers moeten hem dus nú massaal steunen, omdat hij onze steun en Liefde nú nodig heeft!

Daarom vraag ik jullie Lichtwerkers om Robbert ‘in het Licht’ te zetten (liefst (gezamenlijk) om 20:00 uur), en hem te steunen in zijn, nu zo zware missie op deze Aarde. Want als wij Lichtwerkers elkaar niet steunen dan zal het Licht op deze Aarde doven!

Weet dat Robbert v.d. Broeke de aller-, allergrootste Lichtwerker is die ik ken!!!

Veel liefs, Ans

Boeddhistische monniken

Boeddhistische monniken

Intiti is mijn Zielennaam, en ik ben een afgevaardigde van het boeddhisme.

In den beginne, toen alles nog zuiver was, ben ik, samen met andere afgevaardigden vanuit het Universum, tot U gekomen. Wij allen waren reeds opgestegen Meesters, die naar de Aarde zijn teruggekeerd om de mensen ons geloof en kennis te onderwijzen.

Tijdens ons verblijf op Aarde stonden wij, door middel van diepe meditaties, in contact met ‘het Hogere’; op die manier verkregen wij de lessen die wij vervolgens onderwezen aan de monniken in de boeddhistische tempels en kloosters. Echter door de inmenging van andere, onzuivere wezens, die de Aarde zagen als een wereld waar zij hun stempel op konden drukken, gingen er later vele dingen fout waardoor er ‘onzuiverheden’ in de geloven slopen.

Niet iedere boeddhistische monnik nl. is bezield met een hogere Ziel vanuit het Meesterschap. Één van de grootste struikelblokken voor de, vaak nog jonge, Aardse monniken was en is de seksualiteit die hen ging overheersen. De monniken probeerden hun seksuele gevoelens af te wenden door veel te mediteren, maar doordat onze tempels en kloosters op heilige plekken (Leylijnen) staan, wordt alles op die locaties versterkt, zo ook hun seksualiteit, en konden de jonge monniken geen of moeilijk weerstand bieden aan die versterkte gevoelens.

Mede daardoor werd de uitstraling van onze tempels en kloosters in de loop der tijden onzuiver, en zodoende kon en kan er vanuit die tempels minder makkelijk verbinding worden gemaakt met ‘het Hogere’.

Ik, Intiti, heb mij in jouw huis (Ans) zichtbaar gemaakt in jullie Aardse tijd (zie onderstaande foto’s) omdat ik mij verbonden voel met de mensen die daar bijeen waren en hen wil steunen in hun missie.

Een Liefdesgroet, Intiti

Foto’s hieronder van verschijning Boeddhistische Monnik zijn gemaakt door Robbert van den Broeke.

intiti_foto_2  Inititi_foto_1

Michael Jackson

Michael Jackson

Steeds meer mensen beseffen inmiddels dat Michael Jackson is vermoord omdat zijn laatste show gebaseerd was op de waarheid over de elite.

Op het moment van Michael’s sterven hing er een groot ruimteschip boven zijn huis in Neverland. Michael’s lichaam bleef achter op Aarde, maar zijn Ziel werd direct opgenomen in dat ruimteschip. Onder begeleiding van een hele hoge buitenaardse beschaving vond op dat moment een ‘zielsverhuizing’ plaats; Michael’s Ziel ging over in een zeer verfijnd ‘kunstlichaam’. Dat is niet zo vreemd als het lijkt, want maken wij mensen hier op Aarde ook al niet veelvuldig gebruik van vervangende lichaamsonderdelen?

Een paar dagen geleden verscheen Michael Jackson in een visioen en vertelde hij mij het volgende: ‘Mijn ‘Zielsverhuizing’ is perfect verlopen. Mijn kunstlichaam is niet te onderscheiden van en voelt hetzelfde aan als een normaal menselijk lichaam, met dit verschil dat het niet kapot kan; het herstelt zichzelf steeds weer opnieuw.

In de toekomst van de Aarde zullen veel mensen, in geval van ouderdom of ziekte, ook gebruik kunnen maken van zo’n kunstlichaam; dat zal dan heel gewoon zijn. Men zal dan kunnen kiezen voor een vrouwelijk of mannelijk lichaam, en ook hoe hij of zij er uit wil zien. Ik (Michael) heb voor hetzelfde lichaam gekozen als op Aarde; het is alleen geperfectioneerd tot hoe ik er altijd al uit had willen zien.

Na mijn ‘zielsverhuizing’ ben ik naar een mooie, gecreëerde wereld, ergens tussen de sterren gebracht. Daar verblijven al heel veel mensen -waaronder voor jullie hele bekende- die ook zo’n ‘zielsverhuizing’ hebben ondergaan.

Ze (de Illuminati) hebben mij niet kunnen doden!! Ik leef, ik dans, ik maak muziek in mijn ‘Nieuwe Neverland’, en ik treed op voor al die andere mensen die ook een ‘zielsverhuizing’ hebben ondergaan!’

Nú pas begrijp ik (Ans) het verhaal ‘De parallelle wereld’ van 15-02-2015, waarin ik vertelde dat ik Michael Jackson had zien optreden op ‘een andere wereld tussen de sterren’.

Veel liefs, Ans

Onze Aarde is een grote leerschool en brengt vele bijzondere mensen voort. Veel buitenaardse wezens staan te trappelen om één keer hier op de Aarde te mogen incarneren, opdat ook zíj tot dit bijzondere AARDSE VOLK kunnen behoren. Want ook de buitenaardsen willen de lessen van het menszijn, met al z’n diepe, intense emoties, ervaren. Maar niet alleen dat, want momenteel zijn er heel veel buitenaardsen geïncarneerd om te helpen bij het redden van onze planeet (mede daardoor lijkt de Aarde nu overbevolkt te zijn).

De meeste van deze geïncarneerde buitenaardsen zijn tijdens hun Aardse leven vergeten waar hun oorsprong ligt. Dat is maar goed ook omdat anders het verlangen of de heimwee naar hun ‘eigen wereld’ te groot voor hen kan zijn, want het is geestelijk en lichamelijk zeer zwaar voor hen om op deze Aarde te leven, en om om te gaan met al die hevige, menselijke emoties.

Daartegenover staat de enorme schoonheid van de veelzijdige natuur op deze Aarde; mede daarom waren of zijn de buitenaardsen zo gefascineerd om hier één keer te kunnen leven. Maar ze vinden het vreselijk om te zien hoe deze prachtige planeet door ons misbruikt en ziek gemaakt wordt en dat zij, in een relatief korte tijd, verandert is in een enorme gifbelt.

Momenteel zijn er steeds meer geïncarneerde buitenaardsen die ‘opstaan’ om Moeder Aarde bij te staan in haar overlevingsstrijd. Misschien hebben jullie op internet de verhalen gelezen van de vele jonge kinderen die vaak simpele oplossingen aandragen voor onze enorme milieuproblemen. Deze oplossingen zitten als het ware ‘in hun weten’ verborgen en hoeven alleen maar door hen ‘herinnerd’ te worden.

Deze ‘voorlopers’ met een buitenaardse achtergrond, die daadwerkelijk helpen om het milieu op Aarde te verbeteren, kunnen zich nu dus oprecht ‘Aardmensen’ noemen! Laten we blij zijn dat we nu, in deze eindfase, vele van zulke mensen onder ons hebben, want buiten dat zij ons helpen met het verbeteren van het milieu, brengen zij ons ook meer ‘bewustzijn’ bij………. Zíj zijn de redders van de Aarde!!

Veel liefs, Ans

Kijk ook eens hier: 19-jarige komt met oplossing voor groot milieuprobleem

Aardmensen

Aardmensen

Zuil van licht

Op Oudejaarsavond, tijdens het vele vuurwerk dat voor ons de ‘boze geesten’ in het Nieuwe Jaar moet verjagen, zag ik in een visioen mijzelf in een onherbergzaam gebied ergens op de Aarde. Daar, bij een enorm grote, Heilige Steen op een gecreëerde open plek, bevindt zich één van de chakra’s van Moeder Aarde! Ik zag mijn buitenaardse vrienden, gekleed in prachtige, witte stralende pakken, hand in hand en in diepe meditatie, rondom die Heilige Steen staan.

Toen voelde ik een onvoorstelbare Liefde om mij heen, waarna alles langzaam lichter en ijler werd, totdat alles alleen maar Licht en Energie was. Mijn buitenaardse vrienden zag ik niet meer, maar ik zag een ‘Zuil van Licht’ de Aarde ingaan; in onze Moeder Aarde, die nog zoveel zal moeten doorstaan!

Er verschenen beelden van een heel ver verleden; beelden van de tijdsperiode waarin de ‘Goden’ de Aarde overnamen. Het was indrukwekkend om te zien hoe deze ‘Goden’ met hun ruimteschepen hun plek hier op Aarde innamen en er hun cultuur brachten. Ik zag de hoge ontwikkelingen en grote rijkdommen van die verschillende culturen, maar ook hoe de ‘Goden’ het geweld, dmv hun manipulaties en de geloven/religies, op de Aarde brachten. Ik zag hoe deze ‘Goden’, met zowel mens als dier experimenteerden, en hoe er dmv manipulatie agressie bij hen werd ingebracht.

Die ‘Goden’ hadden het voor het zeggen hier op de Aarde, en al snel werden de mensen als slaaf door hen gebruikt. Heden ten dage gebeurt dat nog steeds, maar nu door de nazaten (waaronder de koningshuizen) van die ‘Goden’! En zij willen, tot aan de dag van vandaag, door ons mensen vereerd worden.

De mens moet eindelijk eens stoppen met de verering van die ‘valse Goden’!! De mens moet zichzélf als mens vereren en zeggen: ‘IK BEN EEN GOD IN WORDING’ met vele eigenschappen die ver boven al die ‘Goden’ van toen en nu gaan.’

Tijdens de Jaarwisseling mocht ik dus, ergens bij één van de chakra’s van Moeder Aarde, dat prachtige ritueel meemaken. Nu wil ik jullie vragen om even heel stil te zijn, en jezelf te richten op die, ‘Zuil van Licht’, die ‘Goddelijke Energie’ die tijdens dat ritueel de Aarde inging, en te voelen hoe die Energie alles en iedereen wil bereiken, opdat wij allen door wijsheid worden overmand in het Nieuwe Jaar!

Veel liefs, Ans