Maandelijks archief: februari 2016

Israël verlegde zijn grenzen

Israël verlegde zijn grenzen

De elite van het ‘uitverkoren’, oftewel Joodse volk is al heel lang bezig om de 12 oorspronkelijke stammen van Israël weer te verenigen en samen te voegen. Omdat ze hun grondgebied willen uitbreiden pikken de leiders van de Israëlische Joden, in samenwerking met de fanatieke Joodse kolonisten, het land van zowel de Palestijnen als die van hun olierijke buurlanden in.

Zij vinden nl. dat zíj recht hebben op die landen omdat ze denken dat zij als eerste volk uit de ruimte, samen met het zigeunervolk, deze Aarde bevolkten.

Zowel het Joden- als het zigeunerras heeft, vanwege fouten die beide volkeren op hun eigen thuisplaneet hadden begaan, een devolutie ondergaan, waardoor zij destijds hun oorspronkelijke planeet hebben moeten verlaten.

Met behulp van hun ruimteschepen gingen beide groepen op zoek naar een nieuwe planeet en vonden zij deze Aarde, alwaar ze alles, vanaf het begin, weer helemaal opnieuw hebben moeten opbouwen.

De leiders van het Joodse volk hebben, voor hun gevoel, heel lang niet veel kunnen doen. Maar nu is voor hen de tijd aangebroken om, dmv het creëren van oorlogen, diverse landen om hen heen op te eisen. Weet echter dat niet álle Joden het daar mee eens zijn, want de meeste Joden zijn juist van goede wil en willen vrede ipv die eeuwigdurende oorlogen!

Inmiddels zijn er vele sterrenpoorten geopend, waardoor afgezanten van de Joodse elite af en aan reizen met de door hen van onze planeet Aarde gestolen grondstoffen. Kostbare grondstoffen zoals edelmetalen en diamanten, die de elite veilig probeert te stellen op weer een andere, nieuwe planeet.

Deze Joodse elite, of beter gezegd Zionisten, hebben over de gehele wereld vele (politieke) medestanders weten te verzamelen die heel graag een graantje mee willen pikken van hun enorme welvaart en succes.

Gezamenlijk hebben zij hun plan van totale wereldoverheersing (= New World Order) al heel lang voorbereid, en zo langzamerhand bereikt de uitvoering van dit duivelse plan haar eindfase.

Wie of wat kan deze zelfzuchtige groep Zionisten, die al zóveel leed op deze Aarde heeft veroorzaakt, stoppen?!

Ja, wij weten inmiddels dat de Joodse bevolking slim (én sluw) is, en dat zij in hun ‘Weten’ veel verder zijn dan de rest van de Aardse bevolking, waardoor zij de rest van de wereldbevolking kunnen overheersen.

Maar er komt een moment waarop de Aardse bevolking uiteindelijk sterker én spiritueler uit die overheersing zal komen, want dankzij onze ‘overheersers’ hebben wij de zware, spirituele lessen van goed en kwaad kunnen leren ………. Hosanna! (= vreugderoep of overwinningskreet)
Liefs, Ans

Lobob

Lobob

Sinds een paar dagen ligt mijn man Frits in het ziekenhuis en de vooruitzichten zijn helaas niet gunstig. Toen ik deze middag aan zijn ziekenhuisbed zat ontstond er plotseling aan het voeteneinde van z’n bed een lichtende Energie, en vanuit die Energie zag ik heel langzaam mijn buitenaardse vriend Lobob verschijnen. Zijn aanwezigheid op astraal niveau maakte mij zó intens blij!

Lobob keek heel liefdevol, maar óók bezorgd naar mijn slapende, zieke man. Ik zag dat hij Frits’ voeten aanraakte, waarna er een energiestroom vanuit Lobob’s handen naar en door Frits’ lichaam op gang kwam. Soms mag er een belangrijke healing plaatsvinden, maar vaak ook niet omdat al beslist is hoe alles in jouw leven zal gaan verlopen.

Lobob keek mij liefdevol aan, waar ik heel emotioneel van werd, want dáár stond mijn buitenaardse vriend als een echte liefdevolle trooster in deze, voor mij zo moeilijke Aardse tijd!

Lobob’s speciale aandacht voor Frits voelde voor mij óók als een soort van dankbetuiging van míjn wezens aan Frits; aan mijn lieve man die áltijd achter mij heeft gestaan bij het verkondigen van de buitenaardse materie!

Veel liefs, Ans

Ziekenhuis geesten

Ziekenhuis geesten

Wat de meeste mensen niet weten is dat er in oude ziekenhuizen veel (oud) leed ligt dat geen uitweg kan vinden; er zijn daar energieën of entiteiten die in dat gebouw zijn blijven hangen. Mensen die overgevoelig of paranormaal begaafd zijn, kunnen vaak entiteiten van overleden patiënten waarnemen in een ziekenhuis. Deze entiteiten konden hun fysieke lichaam niet vast houden, maar ze konden hun Aardse Leven ook nog niet loslaten, dus dwalen ze daar nog steeds rond. Het kan dus gebeuren dat je in zo’n oud ziekenhuis overledenen patiënten kunt ‘zien’ en zij jou!

Heel soms kan het gebeuren dat een entiteit van een overleden patiënt naast jouw ziekenhuisbed gaat staan, en omdat hij jou niet kan zien denkt hij gebruik te kunnen maken van jouw bed! Als je ‘gevoelig’ bent, dan kan dat een heel onprettige ervaring zijn.

Sommige entiteiten weten na hun overlijden niet wáár zij zich bevinden; zij zijn ‘degenen die geen schaduwen werpen’, maar worden ook wel ‘dolende Zielen’ genoemd. Deze Zielen zijn vaak erg eenzaam, omdat ze niet begrijpen dat ze overleden zijn en dus met niets of niemand kunnen communiceren. Het kan heel lang duren voor deze dolende Zielen ‘Bewust’ worden.

Wanneer jij dolende Zielen kunt ‘zien’ en er contact mee kan maken, dan kan je ze uitleggen dat ze overleden zijn en vertellen dat ze naar ‘het Licht’ moeten zoeken. Het personeel in de ziekenhuizen weet of begrijpt (nog) niet dat zowel de patiënten- als de operatiekamers op gezette tijden spiritueel ‘gereinigd’ zouden moeten worden. Dit om de overleden entiteiten de weg te wijzen naar het Licht, waardoor de negatieve sfeer in die ruimtes weer lichter zal worden. Zo’n spirituele reiniging kan gedaan worden door mensen die op de hoogte zijn van de rituelen die bij zo’n zuivering van de kamers nodig zijn.

Gelukkig zijn er ook vele stervenden die Engelenscharen zien of entiteiten naast hun sterfbed zien staan; dat zijn meestal overleden dierbaren die hen komen ‘ophalen’ om ze te begeleiden naar het hiernamaals!

Veel liefs, Ans

Paradijs op Aarde

Paradijs op Aarde

Heel soms, wanneer ik het écht nodig heb, word ik meegenomen naar speciale plekken op de Aarde waar nog nooit een mens is geweest.

Omdat in die oorden nog nooit oorlogen o.i.d. hebben plaatsgevonden is de natuur daar nog puur en ongeschonden; het zijn de allerlaatste stukken ‘Paradijs op Aarde’ waar de natuur nog zó zuiver en indrukwekkend is!

Het zijn prachtige oorden, ergens op de Aarde, waar het zó stil is dat je de natuur kunt horen als zijnde het mooiste orkest dat er bestaat. Daar zingen de wouden, aangewakkerd door de wind, in harmonie met het klateren van het heldere, zuivere water van de beken. En de bergen spreken daar over een ver verleden, en over het ‘Weten van de Aarde’ dat zij in zich hebben opgeslagen; in wezen zijn het bergen met een reusachtig Bewustzijn.

Heel af en toe word ik dus door m’n buitenaardse vrienden meegenomen om zo’n zuivere plek te mogen ervaren. Laten we hopen dat deze nu nog zuivere, heilige plekken nóóit door de mens ontdekt zullen worden ……. de mens die alles op deze Aarde ontheiligt in zijn honger naar grondstoffen.

Veel liefs, Ans

Ontmoeting met de zon

Ontmoeting met de zon

De dag begon vanmorgen vroeg erg koud, maar het was wel prachtig weer! De lucht begon al blauw te kleuren en recht voor mij kwam de Zon groots en majesteitelijk op; dat was zó gigantisch mooi om te zien! En ik begroette de Zon; als in een gebed sloot ik mijn ogen voor Haar, de Levensbrenger.

Op dat moment ontstond er een soort van tunnel naar de Zon waar ik doorheen ging, en in die tunnel werd ik begeleid door twee turquoise-kleurige energiebollen. Wat ik heel vreemd vond was dat ik zó dicht bij de Zon gekomen was, maar dat ik niet verwarmd of verblind werd door haar?!

Ik hoorde de woorden: ‘Ik ben het begin en het einde in een telkens terugkerende cyclus van levenscheppende energie.’Vervolgens hoorde ik de stem zeggen: ‘Waarom ben je zo bang? Je keert toch steeds weer terug in een andere creatie die steeds mooier en verfijnder zal zijn? Weet dat álles leeft en chemie is, als in een alchemistisch proces waarin alles al is uitgedacht door de Grote Schepper van het Leven. 

De dood bestaat niet; als je ‘s avonds gaat slapen ontwaak je de volgende ochtend toch weer?
Altijd prijkt er weer een nieuwe dag aan de horizon …… of dient zich een nieuw leven in een nieuwe creatie hier op Aarde, of ergens anders in het Universum, aan. 
Dat immense Universum waar alles met elkaar verbonden is dmv Lichtlijnen; lijnen die jou overal naartoe kunnen brengen in dat Universum. Kom, ga de weg die je zal moeten gaan tot aan je volgende creatie, keer op keer.’

Voor mij was dit een prachtig begin van de nieuwe dag; het voelde voor mij als een soort troost, omdat ik mij ernstig zorgen maak over de gezondheid van mijn man Frits.

Veel liefs, Ans

Schril contrast

Schril contrast

Er breken tijden aan waarin wij mensen op de Aarde nog vele lessen kunnen leren!

Sommige mensen zijn echter nogal hardleers, zoals bijv. de vele rijken die nog vele lessen nodig blijken te hebben. Hieronder staat het verhaal van een echtpaar waarvan zowel de man als de vrouw geboren was in een rijke familie; van huis uit kenden zij dus geen armoede, dat was iets dat volledig aan hen voorbij ging. In hun prachtige huis hadden zij bedienden die werkten voor een hongerloontje.

Op een avond zat dit stel buiten te genieten van de mooie avond, toen zij aan de hemel een grote ‘ster’ zagen die naderbij leek te komen. Gefascineerd keken ze allebei naar het steeds groter wordende licht, waardoor ze in een soort van trance-toestand geraakten.

Even later voelden de man en vrouw dat ze ‘opgenomen’ werden in die ‘ster’ – wat dus een Ufo bleek te zijn – en hoorden zij een stem die zei: ‘Er dienen lessen geleerd te worden.’

Plotseling stonden ze in een sloppenwijk, ergens in de wereld; het stonk daar verschrikkelijk en er was veel geweld tussen de mensen onderling. De man en vrouw waren heel erg bang, want dit was een wereld die voor hen onbekend was. De mensen uit de sloppenwijk bekeken de vreemdelingen met argwaan en namen hen hun geld en sieraden af. Zonder hun bezittingen, maar vol angst zwierf het echtpaar vervolgens door de stinkende sloppenwijk.

Op een gegeven moment begon het te regenen; de man en vrouw hadden inmiddels honger en  ze waren erg moe, dus zochten ze iets te eten en een veilige plek om te slapen. Zélf hadden zij vroeger altijd de armen der Aarde genegeerd, en nu negeerden de armen hén. Uiteindelijk vielen ze, doorweekt van de regen en met lege magen, ergens buiten in slaap.

Al snel schrokken ze weer wakker van het leven dat in de sloppenwijken al vroeg op gang komt, en werden ze weggejaagd van hun slaapplek. De man en vrouw hadden nog steeds honger maar geen geld om eten te kopen, en op dat moment besloten ze dat ‘mochten zij hier óóit uitkomen, dan zouden ze met hun geld gaan helpen om de armoede in de wereld te bestrijden’.

Plotseling kwam er een oude vrouw naar hen toegelopen en zij gebood hen om met haar mee te lopen. Even later liepen ze een klein hutje binnen waar de oude vrouw hen iets te eten en drinken gaf. De man en vrouw waren intens dankbaar voor deze onbaatzuchtige gift van deze arme, oude vrouw, en ze vielen, oververmoeid als ze waren, in slaap in het kleine hutje.

Maar opeens bevonden zij zich weer in hun eigen vertrouwde omgeving, en je vraagt je waarschijnlijk af of deze rijke mensen iets van deze les geleerd hebben? Jazeker, want niet lang daarna hebben ze veel van hun bezittingen verkocht en het geld besteed aan diverse projecten in de armste gebieden van de wereld.

Déze man en vrouw hebben hun lessen dus geleerd; nu de rest van de rijken der Aarde nog!

Veel liefs, Ans

Horen, zien en zwijgen

Horen, zien en zwijgen

Sinds een paar dagen laat zich een intens verdrietige non aan mij zien. Deze non is zeer teleurgesteld over haar laatste leven dat zij hier op Aarde heeft geleefd.

Ze vertelde mij het volgende: ‘Nu dat ik ben aangekomen in het Hemelrijk kan ik mijn Aardse leven goed overzien; mijn leven als non bleek een leugenachtig bestaan! Heel mijn leven heb ik aan God gewijd en heb ik Hem met heel mijn hart liefgehad en gediend. En ik stelde mij voor hoe het zou zijn om na dit leven naast God’s troon te mogen zitten, maar ook dat bleek een, door mijn kerk verzonnen, leugen.

Omdat ik het als mijn roeping zag om mijn leven op Aarde volledig aan God en mijn kerk te wijden, heb ik nooit de Liefde toegelaten van de man die mij liefhad (en ik hem). Meerdere malen werd ik verteerd door het verlangen naar deze man die ik zo intens liefhad, en ook zíjn Aardse leven ging aan hem voorbij door míjn keuze voor de Katholieke Kerk.

Nu ik hier in het Hemelrijk ben begrijp ik pas dat de mens door God geschapen is om, als je elkaar liefhebt, samen te zijn en in Liefde één te worden.

Ook mijn verlangen om een kind te krijgen werd, dankzij de kerkelijke leugens, onderdrukt en is op den duur vervlogen.

Echter, met grote pijn in m’n hart heb ik ervaren wat er met de onschuldige, jonge kinderen kon gebeuren die ‘onder de hoede’ kwamen van degenen die volgens diezelfde leugenachtige kerkregels leefden. Misselijkmakend is het om te weten dat er kinderen misbruikt werden voor het vertier van die, vroom in hun lange pijen rondlopende, leugenaars en Farizeeërs! Nu nog hoor ik het schreeuwen van zo’n kind in z’n doodsangst……toen ik dát voor het eerst hoorde doorzag ik opeens de vele leugens en valkuilen van mijn Katholieke geloof.

Ik geloof wél in een God van goedheid, maar niet in de Kerk waar ik mijn gehele Aardse leven als non voor heb opgeofferd. God is LIEFDE, maar dat heb ik persoonlijk níet binnen de Katholieke Kerk als zodanig ervaren.

Nu wacht ik op mijn grote Aardse Liefde, tot ook hij zover is dat hij over zal gaan naar dit prachtige Hemelrijk …….. en wij voor eeuwig samen kunnen zijn.’

Veel liefs, Ans

Carpe diem

Carpe diem

Een medicijnvrouw laat zich aan mij zien. Ze lacht de paar tanden die ze nog heeft bloot, en ik hoor haar zeggen: ‘Waarom maken jullie je zo veel zorgen om de dag van morgen; morgen kan alles immers anders zijn?! Leef niet morgen of in de toekomst, maar leef vandaag, want anders leven jullie je leven voorbij!

Het is goed om te weten wat er ooit zou kunnen gebeuren, maar leef daar nu niet naar; in jullie hoofden hebben jullie al zovele rampen beleefd.

Vandaag is belangrijk wat je vandáág doet, en dat je tegen jezelf zegt ‘Ik leef in het moment ….. ik leef in het nu!’ Als jullie dat niet doen of kunnen, dan gaan de mooiste ‘momenten in het nu’ aan jullie voorbij. Zoals bijv. de bomen, die met hun grootse energieën proberen tot jullie door te dringen om op die manier hun weten met jullie te delen, of het zingen van de vogels die daarmee jullie trilling willen verhogen. Maar doordat jullie al ‘in het morgen’ leven, kunnen jullie ook geen ontroering vanwege de vele mooie dingen om jullie heen ervaren, omdat jullie die mooie dingen niet meer kunnen zien.

Kom, kijk eens naar de Zon, voel hoe de regen op jou neer kan dalen en hoor hoe de wind jou belangrijke boodschappen in het oor kan fluisteren. Al deze natuur-energieen leven op dít moment, in het hier en nu, en niet in morgen. Kom, laten wij dansen in het Licht.’

Op dat moment liet de medicijnvrouw aan mij zien hoe zij danste in het Licht, en algauw danste ik met haar mee. Steeds meer indianen en andere mensen sloten zich bij ons aan; de kring werd groter en groter, en alle aanwezigen dansten, lachten en waren blij. Het voelde zó bevrijdend om even volledig in het ‘hier en nu’ te leven en genieten.

Deze medicijnvrouw, die mij dat ‘moment in het nu’ gegeven heeft, vertegenwoordigt de wijsheid van de vrouwelijke energie.

Liefs, Ans

‘Verdwenen’ kinderen

In het verleden heb ik al eens geschreven dat de Aarde een kweekvijver is voor bijna alles wat er in het Universum leeft. Dat komt omdat onze Aarde heel erg vruchtbaar is, waardoor alles hier goed gedijt.

De reptielen die binnenkort samen met de Illuminati, om meerdere redenen, onze Aarde willen verlaten, hebben op hun nieuw gecreëerde wereld, net als hier ‘werkslaven’ nodig, maar ook veel kinderen. Die kinderen gebruiken ze niet alleen voor hun afschuwelijke ‘mensenjacht’ (met dodelijke afloop), maar ook om later op die ‘nieuwe wereld’ kinderen voor hen te gaan baren. Zij gebruiken die kinderen dus om hun ‘jachtinstinct’ in stand te houden, maar ook om hun seksuele afwijkingen te kunnen blijven botvieren.

Wij allen die ‘Weten’ hadden gehoopt dat dit duivelse reptielenras zou uitsterven, aangezien  er binnen hun ras veel inteelt heeft plaatsgevonden. Maar helaas, om hun ras te behouden en te vermengen hebben ze ‘vers bloed’ toegelaten van hun Illuminati aanhangers. De mensen zouden geschokt zijn als ze zouden weten wie dat allemaal zijn, want onder deze Illuminati of elite bevinden zich vele gestoorden met hele hoge posities in hun maatschappij!

In het verleden zijn er altijd al kinderen ‘verdwenen’ vanuit bijv. wees- of kindertehuizen; kinderen die nóóit meer teruggevonden zijn! Op dit moment ‘verdwijnen’ er, tijdens de vele ‘volksverhuizingen’ in Europa, weer vele, vele jonge kinderen.

Wij krijgen te horen dat de vluchtende ouders die kinderen zijn kwijtgeraakt tijdens hun vlucht, maar niets is minder waar!

Vele van die ‘verdwenen’ kinderen zijn of worden getransporteerd naar de andere ‘nieuwe wereld’ die bewoond zal worden door de elite en het reptielenras; deze monsters van de Aarde die niet weten wat Liefde of Licht is, omdat ze die beide niet kunnen verdragen.

De mensheid van de Aarde, die nog beperkt is in zijn denken, zal nóóit kunnen bevatten wat er allemaal met die kinderen op die andere wereld zal gaan gebeuren. Laten wij deze ‘verdwenen kinderen’, waar zij zich ook mogen bevinden, véél Liefde en Licht sturen, om hen te steunen in het zware leven dat hen nog te wachten staat! En laten wij hopen dat deze kinderen een manier zullen vinden om zich te ontdoen van dit duivelse reptielenras dat ook al zoveel leed heeft veroorzaakt op onze mooie Aarde.

Veel liefs, Ans

Chaos en de New World Order

Chaos en de New World Order

De chaos die zich momenteel over de gehele wereld verspreidt wordt bewust gecreëerd en gedirigeerd door de aanhangers van de Nieuwe Wereldorde!

De Lichtwerkers en/of mensen die als klokkenluider dienen zullen het zwaar te verduren krijgen, want er is verteld dat er tegenover iedere Lichtwerker of klokkenluider een Judas zal komen te staan. Vooral nu, in deze belangrijke tijd, zijn er vele ‘spionnen’ – zoals bijv. journalisten of sceptici -aangenomen om hun ‘Judasrol’ bewust of onbewust te spelen. En hoe raar het misschien ook klinkt, het zou ook één van je kennissen, je familie, of zelfs je partner kunnen zijn die die Judasrol in jouw leven vervult; net zoals dat in het vroegere Rusland gebeurde, gebeurt dat nu over de gehele wereld.

Wereldwijd is er dus een soort van ‘spionnencultuur’ ontstaan waarbinnen, volgens de aanhangers van de Nieuwe Wereldorde, de ‘andersdenkenden’ en Lichtwerkers in toom gehouden dienen te worden.

Maar een Lichtwerker ben je voor altijd! ……. en niets of niemand zal ons tegenhouden om te doen waar wij voor geïncarneerd zijn! Het is nl. onze taak om Waarheid te scheppen in de vele leugens in de, door het reptielenras bewust gecreëerde, chaos.

Dit duivelse ras zal, in haar angst voor de krachten van ons Lichtwerkers, er werkelijk álles aan doen om ons tegen te werken.

Echter, nog voordat de grote chaos op de Aarde uitbreekt zullen zij, dit reptielenras en hun Illuminati aanhangers, de Aarde willen ontvluchten met medeneming van al hun goud en andere zeldzame grondstoffen, om vervolgens andere werelden te gaan bewonen en ook díe weer volledig uit te buiten.

Maar wij Lichtwerkers en klokkenluiders gaan door om de Waarheid aan het Licht te brengen, want dat is waar wij nú, in deze ‘eindtijd’, voor geïncarneerd zijn!

Veel liefs, Ans