Maandelijks archief: maart 2016

Boerderij met ufo

Boerderij met ufo

In een gehucht, niet ver hier vandaan, stond een vervallen boerderijtje waarin een boeren echtpaar op leeftijd woonde. Zij hadden een stukje land bij hun boerderijtje en leefden daar hun leven met alleen nog een paar koeien, geiten, kippen en met hun honden en katten; ze waren en leefden zelfvoorzienend.

Er kwamen nauwelijks mensen bij hen over de vloer, zodoende kwamen ze met maar weinig mensen in aanraking; daar hadden ze sowieso geen behoefte aan. Deze man en vrouw waren erg op zichzelf; er was maar een enkeling welkom in hun boerderijtje.

Op een druilerige dag ging de boer naar z’n schuur. Tot zijn ontsteltenis zag hij daar een klein menselijk wezen liggen; de boer had nog nooit zo’n vreemd mens gezien! Vol angst liep hij er naar toe en zag toen dat het wezen ziek was. Het wezen stak zijn hand naar hem uit en keek hem liefdevol aan. De boer kon echter niet praten met dit wezen.

Behoedzaam tilde hij het wezen op en hij voelde toen dat het bijna niets woog. Hij bracht het wezen naar de hooizolder en legde hem daar voorzichtig in het stro. Toen riep de boer z’n vrouw erbij en zij dekte het zieke wezen toe met een deken. De boer en z’n vrouw waren het er over eens dat ze alles zouden doen om dit wezen weer beter te maken.

Niet veel later stonden er een paar mensen aan de deur die het echtpaar niet kende, en zij vroegen de boer of ze misschien een vreemd wezen hadden gezien? De boer antwoordde ‘Nee’ en liet weten dat ‘hij het te druk had voor zo’n onzinnig verhaal’, waarna hij z’n koeien ging melken.

Het echtpaar verzorgde het wezen zo goed als zij konden, en zij gingen van dit wezen houden omdat zij zelf geen kinderen hadden. Later ontdekten zij dat ze wél met dit wezen konden communiceren; zij hoorden zijn stem als het ware ín hun hoofd.

Terwijl hij naar de sterren in de lucht wees vertelde het wezen hen, op een telepathische manier, dat hij van de sterren kwam. Het echtpaar begreep toen niet wat het wezen bedoelde, maar ze vonden het wel een prachtig verhaal!

Op een dag vertelde het wezen aan de boer en z’n vrouw dat hij weer opgeknapt was en dat hij binnenkort opgehaald zou worden door z’n sterrenvolk. Een paar weken later bedankte het wezen hen, en gaf hij hen iets wat op een Kristal leek. Hij vertelde dat ze, wanneer hij vertrokken zou zijn, dan met behulp van dat Kristal contact met hem konden maken.

Op een dag was het wezen plotseling verdwenen. De man en vrouw wisten niet hoe dat kon, ze begrepen er helemaal niets van. Maar af en toe keken zij samen in het Kristal; daarin zagen zij het wezen, en dan waren ze heel gelukkig.

Het echtpaar heeft dit verhaal aan niemand anders dan hun vertrouweling verteld, en ze hebben daarbij aangegeven dat het pas na hun dood doorverteld mocht worden ……. en zo kwam hun bijzondere ervaring alsnog de wereld in!

Veel liefs, Ans

Overleden geliefde

Overleden geliefde

Toen ik gisterenavond bij m’n dochter vandaan naar huis liep begon het al te schemeren.

Voor mij liep een verdrietige man, en naast hem zag ik een verlichte Entiteit met hem meelopen.

Het was zo prachtig om te zien hoe die overledene nog zo dicht in de nabijheid van die man verbleef, terwijl de man zelf, helaas, niets doorhad.

Snel keek ik links en rechts naast mij om te kijken of dat bij mij misschien ook het geval was; liep mijn overleden man Frits nu misschien ook naast mij?

Maar tot mijn grote teleurstelling zag ik niets.

Natuurlijk weet ik dat Frits nog dikwijls in mijn omgeving zal vertoeven, maar ik had hem graag op dat moment even gezien, dus overviel mij het gevoel van verlatenheid, omdat ik, mijn hele leven lang, altijd op hem heb kunnen steunen.

Wat ontzettend jammer dat deze man, die daar voor mij liep, niet kon zien of ervaren dat zijn overleden geliefde zo trouw en troostend nú naast hem liep!

Veel liefs, Ans

IJsvogel

IJsvogel

Mijn man Frits heeft zich vlak voor en na z’n overlijden aan meerdere mensen en op diverse manieren gemanifesteerd; hieronder staat een overzicht van zijn ‘kunsten’.

* De dag vóór z’n overlijden zag ik Frits, in zíjn uittreding, buiten voor de ingang van het ziekenhuis staan; hij kon weer lopen en zag er prachtig gekleed uit.Hij stond met iets in z’n hand, een kompas of zo, om z’n richting te bepalen.

* Bijna direct ná z’n overlijden liet Frits zich al zien aan mijn zoon René, en hij vertelde hem dat hij geen pijn meer had, maar ook dat wij ons niet ongerust over hem moesten maken en dat wij allen sterk moesten zijn en door moesten gaan!

* Rond diezelfde tijd, dus kort na Frits’ overlijden, heeft Robbert van den Broeke heel sterk Frits’ aanwezigheid gevoeld; daarbij rook hij een sterke bloemengeur en kreeg hij exact dezelfde boodschap door als mijn zoon René, heel bijzonder!

* Tijdens zijn leven was Frits gek op ijsvogels; dat zijn hele mooie, maar zeer schuwe vogeltjes.
Vele jaren geleden zat er ééntje in het park dicht bij ons huis …… en enkele dagen ná Frits’ overlijden vloog er een ijsvogeltje mee met de vriendin van mijn kleinzoon, terwijl zij met haar scooter vanuit het bos richting dorp reed.

* Niet lang daarna hoorde ik Frits zeggen: ‘Genezen van pijn en de ‘lessen’ geleerd, keer ik weer terug naar van waar ik kwam, om uit te rusten en weer te ontmoeten de vrienden van weleer.
De achtergelatenen zullen eens volgen en wij zullen weer verenigd worden …. en dan zal het goed zijn!’

* De volgende dag rook ik, zeker 10 min. lang, een hele sterke bloemengeur door het hele huis!

* En mijn nicht Hennie, die in Australië woont, belde mij om te vertellen dat ze Frits’ aanwezigheid gevoeld had als een koude Energie, terwijl het buiten 40-45 graden was!

* Afgelopen weekend zag ik Frits eindelijk voor het eerst ná z’n overgang!
Hij zag er goed uit – hij had z’n favoriete trui aan – en zat op de rand van m’n bed; niet lang daarna viel ik, voor het eerst sinds tijden, in een diepe slaap!

* Eergisteren gaf Frits onderstaande boodschap door:

‘De echo van Liefde riep mij tot zich.

In mijn Aardse leven was mijn bewustzijn, dankzij de vele verhalen en boodschappen die via mijn vrouw Ans tot mij kwamen, al reeds geopend; daarom kan ik mij zo snel na mijn overgang al kenbaar maken.

Ik heb alles nu lief, en begrijp ook dat alles Liefde is!
Met de kracht van de Liefde kan ik nu verloren Zielen helpen.
Door mij alles voor te stellen kan ik nu, gestuurd door m’n verlangen en Liefde, reizen waarheen ik wil.

Als de Aarde bestuurd zou worden door de Energieën van Liefde dan zou het Aardse Paradijs spoedig in zicht zijn, en zullen de mensen zich kunnen verbinden met de Astrale wereld en alles om zich heen.

Ik verlang naar het moment dat de mensheid een omslag in haar denken zal maken, en dat de mensen eindelijk zullen begrijpen dat alles om Liefde draait, want Liefde is de energie die álles mogelijk maakt en álles heelt!

Veel Liefde van Frits

Vele wegen

Vele wegen

In het oerwoud van de spirituele wereld zijn er vele, vele waarheden, maar toch kan er niet één waarheid als dé waarheid verkondigd worden. Zo zijn er waarheden die jou op dit moment tijdelijk verder kunnen helpen, maar er zijn zeker ook waarheden die jij nog niet kunt begrijpen, omdat die jouw begrip nu nog te boven gaan. Maar weet dat er duizenden wegen naar jouw spirituele ontplooiing lopen, en dat je op iedere weg daar naartoe de nodige obstakels en/of wonderen zult tegenkomen die jíj moet ervaren.

Er zijn mensen die zich in deze verwarrende tijd afvragen of zij een spirituele leider nodig hebben om spiritueel ‘verder te groeien’. Mijn antwoord hierop is NEE, want een spirituele leider kan jou niet het pad wijzen dat jij moet nemen; dat kan alleen jouw eigen intuïtie voor jou doen, omdat díe weet welke route op dat moment het beste is voor jouw spirituele ontwikkeling. Wanneer jij de les, op dat door jouzelf gekozen pad, hebt geleerd, dan kan je weer een nieuwe weg of route kiezen, en proberen daarvan alleen het goede te behouden.

Weet dat ook jij een spiritueel wezen bent, dus zoek en je zal het antwoord in jezelf kunnen vinden, en laat je niet verleiden door de, vaak geldverslindende, paranormale ‘schijnwereld’!

Veel liefs, Ans

Voor eeuwig verbonden

Voor eeuwig verbonden

In de afgelopen miljoenen jaren is de Aarde door toedoen van diverse buitenaardse rassen keer op keer ‘bevolkt’; steeds opnieuw hebben de buitenaardsen nieuwe ‘beschavingen’ op de Aarde gecreëerd. Zo hebben er in het verleden ooit reuzen, Neanderthalers, maar ook Atlantische en Lemurische beschavingen op deze mooie planeet geleefd.

Maar de buitenaardsen hebben ook diverse inheemse volkeren, zoals bijv. de indianen, als afgezanten van hún ‘Sterrenvolkeren’ op deze Aarde neergezet; vandaar dat de meeste inheemse volkeren een enorme kennis van het Universum hebben! Maar de Aboriginals in Australië beweren dat zíj het eerste, échte mensenras op Aarde waren.

Helaas kwamen er niet alleen goede maar ook slechte ruimterassen naar de Aarde, en daar plukken wij mensen nu nog steeds de wrange vruchten van. Vele buitenaardsen hebben hun religies hier nagelaten, veelal met de bedoeling om ons, hun Aardse slaven, ‘in het gareel’ te houden.

Het ruimteras dat destijds de ‘menselijke slaven’ op Aarde gecreëerd heeft vindt dat wij inmiddels met te veel en dus overbodig zijn, dus willen ze de Aarde nu weer voor zichzelf hebben. Om dat te bereiken zullen ze, in samenwerking met de ‘Aardse elite’, werkelijk álles in het werk stellen om van ons, hun Aardse slaven, af te komen……. daar zal dus geen enkel middel voor worden geschuwd!!

Hoe onze toekomst op Aarde ook zal verlopen, ik mag een ieder van jullie feliciteren, want wij Aardse mensen hebben bijna allemaal buitenaards DNA in ons!! Weet dat wij allen, dankzij hún buitenaardse DNA, terug zullen komen als een spiritueel hoog ontwikkeld mensenras met een enorme Universele kennis!

Universele Kennis die aan ons is overgedragen dankzij de vele buitenaardse wezens die destijds hebben meegewerkt aan de vele ‘experimenten’ op deze mooie Aarde. En weet ook dat dit nieuwe, spirituele Aardse mensenras zelf ook nieuwe volkeren zal gaan creëren op de door hén nieuw ontdekte planeten…….. ja, de geschiedenis herhaalt zich keer op keer!

Veel liefs, Ans

Wie vangt wie

Wie vangt wie

Mijn neef Jerry uit Australië is deze maand op vakantie naar Nieuw Zeeland om daar, helemaal in z’n eentje in de wildernis, te gaan kamperen en vliegvissen.

In het verleden heeft hij dat ook al gedaan, maar dan met vrienden, dus niet, zoals nu, helemaal alleen.

In een visioen zag ik dat hij een prachtige, grote vis ving, en deze vis sprak telepathisch tot hem, hij zei:

‘Jij dénkt dat je mij vangt, maar ik ‘vang’ jou, en jij dénkt dat ik een vis ben, maar ik ben zoveel meer.

Om jou te openen heb ik nu deze gestalte aangenomen, want van een vis ben je immers niet bang?!’ De bijzondere vis hoopte dat mijn neef deze gedachten op kon vangen, en vervolgens prentte hij veel ‘weten’ in Jerry’s bewustzijn.

Mijn neef was heel blij dat hij zo’n prachtige, grote vis gevangen had, en met een liefdevolle kus, zette hij deze bijzondere vis voorzichtig weer terug in het water. Wat Jerry echter niet zag was dat er op dat moment op die plek een prachtige, verlichte Energie vanuit het water opsteeg, om zich vervolgens te voegen bij de UFO die daar, hoog boven Jerry, aan de hemel stond!

Het werd een bijzondere vakantie daar in dat ongerepte gebied waar verschillende tijden elkaar ‘ontmoeten’, daar in die Nieuw Zeelandse wildernis waar heden, verleden en toekomst samenkomen, want alles ligt immers al besloten in elkaar.

Ik hoop dat mijn neef Jerry de vele ervaringen zal krijgen die voor hem gepland zijn.

En ik hoop dat zijn ‘weten’ nog meer geopend zal worden, mede dankzij dit bijzondere viswezen dat afkomstig is van de sterren …… van daar waar Jerry’s roots waarschijnlijk óók ooit gelegen hebben!
Veel liefs, Ans

Politie en ufo's

Politie en ufo’s

Een paar dagen geleden ging ik ‘s middags even op de bank liggen om te rusten, en zodra ik m’n ogen dicht deed zag ik het volgende: Het is al avond en ik zie een grote, lichtroze wolk vanwaaruit 2 politieagenten tevoorschijn komen; het zijn een mannelijke en een vrouwelijke agent en ik zie heel duidelijk de bekende gele strepen op hun uniform oplichten in het donker. Met grote, haastige stappen lopen de 2 agenten naar hun dienstauto en stappen vlug in.

Ik kon zien dat ze van slag waren, want ze hadden daarvoor iets meegemaakt dat hun begrip ver te boven ging!

Hieronder leg ik jullie uit wat hen die avond is overkomen:

De 2 agenten reden in hun politieauto op een stille, verlaten landweg.

Plotseling zagen zij allebei ‘lichten in de lucht’ die naderbij kwamen, en niet lang daarna hield de motor van hun dienstauto er mee op. Toen hun auto ook nog eens in z’n geheel werd ‘verlicht’ werden de 2 agenten heel erg bang.

In UFO’s geloofden zij niet, daar waren zij te nuchter voor, maar van het ene op het andere moment bevonden zij zich in een voor hen vreemd en onbekend ‘voertuig’. Ze zagen daar, vreemd uitziende, lange wezens, die hen probeerden gerust te stellen.

Wat beide agenten vreemd vonden was dat zij de woorden van deze wezens ín hun hoofd hoorden?! Even later lagen de, toch nog enigszins gespannen, agenten op een soort tafel; er werden onderzoeken op hen verricht, en als in een trance lieten zij dit toe.

Ook werden er zaad- en eicellen en DNA bij hen weggehaald.

Er werd hen verteld dat zij de uitverkorenen waren en dat de buitenaardse wezens hun menselijke DNA e.d. nodig hadden om het verzwakte buitenaardse ras weer sterk te maken. De wezens bedankten de 2 agenten voor hun ‘medewerking’, en ze vertelden hen dat ze deze gebeurtenis weer zouden vergeten.

Niet lang daarna stonden de agenten volkomen gedesillusioneerd weer buiten, en beiden liepen stilzwijgend, maar met grote haastige stappen, terug naar hun dienstauto.

Maar wat bleek? Zij hadden deze bijzondere ervaring níet vergeten; beide agenten konden zich alles tot in detail herinneren!

Ze realiseerden zich echter dat ze daar met niemand over konden praten, zeker niet met hun collega’s, omdat ze dachten dat niemand hen zou geloven en omdat ze bang waren om voor gek verklaard te worden.

Maar er zal een dag aanbreken dat de mensheid het UFO fenomeen zal begrijpen en zelfs heel gewoon zal vinden, en dan zullen de 2 politieagenten deze voor hen bijzondere ervaring pas durven te delen met hun collega’s en andere mensen.

Maar zover is het nu nog lang niet …….. denken zij!

Veel liefs, Ans

Dansen in het licht

Dansen in het licht

De liefde van mijn leven is niet meer.

Verlost van z’n pijnlijke Aardse lichaam is mijn lieve man Frits op 24 februari overgegaan en op weg gegaan naar de Astrale wereld, alwaar hij z’n dierbaren weer zal ontmoeten. Frits wou zó graag naar ‘huis’, naar z’n overleden hondje Raja. Maar waarom doet het mij, ondanks dat ik dit allemaal weet, dan tóch zo’n intense pijn om mijn geliefde man los te laten?

Ja, ik weet dat ik nog lessen te leren heb, en óók dat ik door zal moeten gaan met de, door mij aan mijzelf opgedragen, taak om de mensheid te helpen openen, om m’n laatste stappen hier op Aarde te zetten, en het onbekende bekend te maken voor een ieder die dit begrijpen wil en kan.

Dus zodra het enigszins weer gaat kom ik er aan!!

Pas als ook míjn tijd gekomen is zal ik mij weer voegen bij mijn lieve man Frits ….. en dan zullen wij samen ‘dansen in het Licht’!

Veel liefs, Ans