Maandelijks archief: mei 2016

Gedachte-kracht

Weet dat wij mensen door de kracht van onze gedachten alles kunnen laten ontstaan!!

Door ons derde oog in Liefde te gaan ontwikkelen kunnen wij, vanuit de onzichtbare wereld, ál onze wensen zichtbaar gaan maken door de alom aanwezige atomen om ons heen te bundelen in een oneindig proces van scheppen.

Vervolgens kunnen wij deze gecreëerde ‘wensen’ laten rijpen tot de tijd daar is dat ze tot ontplooiing mogen komen, maar we kunnen de door ons uitgedachte creaties ook keer op keer uiteen laten vallen om ze daarna weer opnieuw te herscheppen met onze gedachte-kracht, om ze op die manier te perfectioneren. Eenmaal geperfectioneerd kunnen we die creaties van onze scheppingskracht met Liefde balsemen zodat ze voor eeuwig blijven bestaan.

Maar weet dat ál onze gedachten voor eeuwig bewaard zullen blijven om anderen te inspireren, en ook dat die gedachten neer kunnen dalen in het verleden om vervolgens weer terug te keren in de toekomst …… want álles wat is zal eeuwig blijven bestaan, als in een terugkerende echo van tijd en ruimte.

En nú is de tijd aangebroken dat wij mensen ons ‘derde oog’ activeren en met onze gedachte-krachten gaan wensen wat wij in Liefde zouden willen verwezenlijken!

Veel liefs, Ans

Limburg

Limburg

Een echtpaar op leeftijd was op zoek naar een lief, klein huisje ergens in het zuiden des lands. Hun oog was gevallen op een oud huisje dat gebouwd was tegen een rotsachtige achtergrond. Ze kregen te horen dat dit huisje al heel lang leegstond en dat het van een oude, alleenstaande man, een soort kluizenaar, was geweest. De man en vrouw besloten om dit oude huisje te kopen, ook al moest er veel worden verbouwd en opgeknapt.

Toen ze eenmaal in het huisje woonden voelden ze dat de geest van de overleden man daar nog rondwaarde, maar ze voelden óók dat hij hen goedgezind was. Regelmatig hoorden zij ‘vreemde geluiden’ in hun huisje, dus gingen zij op zoek naar de oorzaak daarvan.

In één van de kamertjes hadden ze de bedstee laten staan, omdat ze dat zo leuk vonden, en al gauw bleek dat ‘het geluid’ juist daar vandaan kwam. Toen ze verder zochten ontdekten ze áchter die bedstee een deur die heel moeilijk openging, maar eenmaal geopend zagen ze achter die deur hele lange gangenstelsels?!

Vervolgens gingen de man en vrouw bijna dagelijks, gewapend met een grote zaklantaarn, op pad om die lange, diepe gangen te verkennen – en om niet te verdwalen besloten ze de gangen te merken.

Na een tijdje ontdekten zij ergens in dat ondergrondse gangenstelsel een hele grote ruimte, een soort van hangaar, waarin, tot hun grote verbazing, een aantal vliegende schotels ‘geparkeerd’ stonden, en zo te zien waren die al heel lang niet meer in gebruik. Het echtpaar besloot om deze ‘ontdekking’ voor zichzelf te houden en dit geheim dus met niemand anders te delen.

De volgende keer dat zij weer naar de ondergrondse UFO’s gingen kijken raakten zij één van die ruimteschepen aan; het leek wel van een soort van organisch materiaal te zijn gemaakt, en tot hun schrik reageerde dat voertuig op hun aanraking en communiceerde het met hen!

Het echtpaar kreeg te ‘horen’ dat deze ruimteschepen van zelfdenkend materiaal waren gemaakt, maar ook dat de UFO’s in deze ondergrondse ruimte ‘verstopt’ waren vanwege een geheim militair project, en dat er oorspronkelijk wezens aan boord van deze voertuigen waren, maar dat die gestorven waren omdat ‘ze’ met hen hadden geëxperimenteerd.

De man en vrouw kregen ook te horen dat er ergens een grote uitgang in deze grotten aanwezig moest zijn, waardoor deze UFO’s weer zouden kunnen vertrekken. Het echtpaar ging vervolgens op zoek en vond die uitgang die, in de loop der jaren, volledig overwoekerd was door de natuur. De man en vrouw maakten de uitgang weer vrij van al het groen, en op een nacht verlieten de ruimteschepen deze geheime grot via de vrijgemaakte uitgang.

Nadat hun dankbare taak erop zat verliet het echtpaar de ondergrondse ruimte en liepen zij, via de lange tunnelstelsels weer terug naar hun huisje, en sindsdien zijn ze nooit meer teruggegaan naar die geheime, ondergrondse plek. Echter, op een avond werden zij bezocht door kleine, buitenaardse wezentjes die hen bedankten voor hun hulp ….. en in vrede leefde dit echtpaar nog lang en gelukkig in hun kleine huisje, ergens in het glooiende landschap van Zuid Limburg!

Veel liefs, Ans

Saturns - The black cube

Saturnus – The black cube

De planeet Saturnus is, net als Mars, een oorlogsplaneet. Hij is de heerser die het vierkante denken weergeeft, en dit jaar regeert Saturnus over onze Aarde, dat is astrologisch al bepaald.

Door de krachtige invloed van deze planeet is 2016 hét jaar van de Nieuwe Wereldorde; een jaar waarin er veel misbruik op meerdere fronten en grote manipulaties over de gehele wereld plaats zullen vinden.

Op planeet Saturnus zélf schijnt geen leven mogelijk te zijn, maar binnenin die planeet leven wel vele volkeren. Het zigeunervolk en bepaalde natuurwezens komen oorspronkelijk van Saturnus, maar óók de oorsprong van het Joodse volk ligt in deze planeet! Om de 7 Aardse jaren kunnen deze volkeren de planeet Saturnus verlaten, en doordat hun paranormale en psychische vermogens heel ver ontwikkeld zijn en ze bovendien de beschikking hebben over UFO’s kunnen deze volkeren andere werelden bezoeken en/of zich daar vestigen.

Zoals jullie weten zijn er vele ‘waarzeggers’ onder de zigeuners en worden zij ook wel ‘het reizende volk’ genoemd. En vele grote uitvindingen zijn door Joodse wetenschappers gedaan omdat zij, wat intelligentie betreft, verder zijn dan de overige mensenrassen op Aarde.

De planeet Saturnus bevat vele, gigantisch grote ontluchtingskanalen. Deze ontluchtingskanalen zijn zó groot dat men vanaf de Aarde, op gezette tijden en met behulp van telescopen, de ‘ontluchting’ van de bewoonde binnenplaneet zou kunnen waarnemen in de vorm van een soort van wasem die door die openingen wordt uitgestoten. Deze enorme ontluchtingsschachten vormen tezamen de vorm van de Davidster, dus nu begrijpen we ook waarom dít het symbool van het Joodse volk is. Maar de tijd aangebroken waarin alle geheimen zullen worden ontsluierd, waaronder ook deze!

Ja, dit is het jaar van Saturnus, de krachtige planeet die zijn invloed zal uitoefenen over de gehele wereld, maar als wij mensen weten kalm te blijven, dan zullen wij, met behulp van onze menselijke krachten, dat alles kunnen doorstaan …… want wíj zijn gewapend met de kracht van Liefde en rechtvaardigheid!

Veel liefs, Ans

Saturnus en de kubus

Saturnus en de kubus

DCIM100GOPRO

Graancirkel

Gisterenmiddag heb ik voor het eerst in m’n leven, samen met Robbert en onze dierbare vrienden + een aantal ‘toevallig’ aanwezige cirkelbezoekers, een graancirkel mogen bezoeken. Wat een bijzondere ervaring was dat; ik ben er nu nog steeds vol van!

Vanmorgen vroeg werd ik om 5 uur gewekt door een vrouwenstem die heel vriendelijk ‘Hallo?’ tegen me zei.

Ik vroeg: ‘Ja, wie ben je?’,  waarop ze antwoordde: ‘Ik ben Merlinde’, en op dat moment zag ik een buitenaardse vrouw naast me staan.

Ze had lang blond haar en was gekleed in een lange, zalmkleurige jurk. Deze vrouw vertelde mij het volgende:

‘Gisteren in de graancirkel waren vele buitenaardsen maar ook natuurwezens aanwezig. Ja, wij allen hebben jullie daar aanschouwd!’ Er waren echter teveel indrukken en teveel verwachtingen van jullie, terwijl juist in het níet verwachten de ontmoetingen zitten! Maar op een hoger niveau (dimensie) waren wij voltallig aanwezig, en hebben wij jullie bijeenkomst gadegeslagen; hebben jullie ons gevoeld of ervaren? Velen van ons dansten daar van blijdschap in het licht; blijdschap omdat het bewustzijn eindelijk zijn uitgang naar de mensheid heeft weten te vinden. Wij zijn zó verblijd door het zien en voelen van hoezeer de mensen naar ons én een betere wereld verlangen.

Weet dat ook de Zielen van de oude bomen, die daar vlakbij die locatie staan, bij jullie bijeenkomst aanwezig waren, en dat deze prachtige bomen jullie broeders in Liefde en harmonie zijn; hebben jullie hun Liefde gevoeld? Mede door hún aanwezigheid is deze plek uitgekozen om onze stempels, in de vorm van graancirkels, neer te zetten. Wij weten dat het leven op Aarde voor sommigen onder U heel erg zwaar is, en wij weten dat dat komt omdat deze personen oorspronkelijk niet van deze mooie, maar moeilijke planeet afkomstig zijn. Het klinkt misschien vreemd, maar hoe moeilijker jullie taak, hoe zwaarder voor jullie de lessen op deze Aarde zijn …… en tóch hebben jullie deze taak zelf op je genomen!

Weet dat de mensen die gisteren in de cirkelformatie aanwezig waren juist op dat tijdstip en díe plek samengebracht waren omdat het Oude Zielen zijn, en weet ook dat ik, Merlinde, een onderdeel ben van het Hogere Zelf van het meisje Karin in deze groep  ….. Ja, zíj mag mijn naam Merlinde dragen!

Veel liefs, Ans

Drukwerk

DCIM100GOPRO

Graancirkel

Afgezant van het universumDaar staat hij en bijna niemand weet of begrijpt dat hij een grote leider is die, vanuit het Universum, voor de laatste keer hier op Aarde is geïncarneerd.

De elite was wél al vooraf op de hoogte van zijn komst, en heeft hem op velerlei manieren geprobeerd te dwarsbomen.
Dit leven op Aarde is voor hem het moeilijkste leven dat hij ooit heeft geleefd, want tot nu toe verliep dat met vele ups en downs.
Al vanaf z’n kindertijd wordt hij heen en weer geslingerd tussen momenten van euforie en momenten van diepe, diepe dalen; maar dit zijn de allerlaatste lessen die hij hier nog moet leren.

In wezen heeft hij alle facetten van het menszijn al in zich.
Hij is zowel mannelijk als vrouwelijk, en nu is de tijd aangebroken dat hij zichzelf als zodanig zal moeten accepteren.
In dit leven zal hij z’n dualiteiten/seksualiteit in balans moeten brengen en in volledige harmonie met al zijn ‘zelven’ moeten komen, om zodoende weer één te kunnen worden met zijn ‘Hogere Zelf’.
En dan zal deze prachtige Lichtwerker de mensen kunnen laten zien en ervaren wie of wat hij werkelijk is, en zal hij zijn belangrijke taak hier op Aarde kunnen volbrengen; zijn (zelfopgelegde) opdracht om de mensheid op te tillen naar een hoger bewustzijnsniveau (net zoals de vele anderen die speciaal voor die taak nu op Aarde zijn geïncarneerd).

Deze afgezant van het Universum zal met de dag sterker worden, waardoor de elite geen invloed meer op hem heeft.
En de tijd is aangebroken dat hij zijn buitenaardse vrienden in hun ruimteschepen hier op Aarde zal verwelkomen.
Hier, op deze prachtige planeet, zal hij de buitenaardsen verenigen met de mens, om op die manier eindelijk gerechtigheid en harmonie op de Aarde te brengen.
Zo zal onze Aarde samengevoegd kunnen worden met de vele andere bewoonde planeten en zullen de buitenaardsen zich met ons en onze cultuur vermengen.

Om de buitenaardsen te verwelkomen steekt hij beide armen in de lucht …..maar zijn geest reikt tot in het Universum!!

Veel liefs, Ans

P.s. Het is niet nodig om de naam van deze grote Lichtwerker te noemen want degenen die hem kennen zullen weten wie hij is.

Gered door de vijand

Gered door de vijand

Al duizenden jaren worden overal in de wereld, vanwege financiële belangen, oorlogen in scène gezet. Dit alles is al uitgedacht door mensen ‘achter de schermen’….. Ja, ook door onze leiders! Het leed en de schuld die deze ‘geplande’ oorlogen teweeg hebben gebracht en nog steeds brengen is gigantisch; vele levens en families zijn en worden door deze oorlogen gebroken. Ook mijn broer kwam om in de oorlog en liet mijn familie gebroken achter. In het begin van de 2e wereldoorlog incarneerde ik vanuit een ‘andere wereld’ op deze Aarde in het dorpje Poortugaal, en zo klein als ik was, ik vond het vreselijk om al dat verdriet en die angst om mij heen te ervaren.

Vele dingen uit de tijd dat ik nog heel klein was herinner ik me nu nog steeds.

Maar tijdens die oorlog gebeurden er ook mooie dingen, getuige het volgende verhaal: In een onbewaakt ogenblik viel ik als baby, met kinderwagen en al, in een hele vieze sloot; het was meer een open riool waar ook de slager zijn vleesafval e.d. in dumpte.

Een jonge Duitse soldaat zag het gebeuren en sprong gelijk in de vuile sloot om mij en de kinderwagen uit dat smerige rioolwater te halen. Mijn reddingsverhaal ging het hele dorp door, de mensen zeiden: ‘Hebben jullie het ook gehoord van die mof? Er zitten dus ook wel goede tussen.’ Ja, dat was voor vele dorpsbewoners toch wel iets om over na te denken!

De Duitse soldaat die mij gered had kwam later bij ons thuis om te kijken hoe het met mij was, en hij bracht een prachtige pop als cadeautje voor mij mee. Ook al was ik destijds nog maar een baby, het gezicht van deze jonge man vergeet ik nooit meer; hij had donkere ogen en donker krulhaar, net als ik. Hij vertelde dat ik heel erg op zijn dochtertje leek, en hij huilde om het gemis van zijn familie. Mijn vader en moeder kregen door dit alles een hele andere kijk op ‘de bezetters’, want op dat moment realiseerden zij zich dat óók Duitse soldaten gewone mensen waren, net als zijzelf; alleen waren dit mensen die moesten vechten in een oorlog ver van hun huis en familie.

Deze jonge soldaat had een prachtige daad verricht, waardoor er lessen werden geleerd aan beide kanten, en dankzij deze ‘vijand’ heb ik de taak waarvoor ik op Aarde geïncarneerd was voort kunnen zetten!

Veel liefs, Ans