Maandelijks archief: juni 2016

Ans en boomToen ik laatst onder mijn geliefde oude boom zat en contact met haar maakte hoorde ik haar zeggen: ‘Broeders en zusters, – ja, wij zijn broeders en zusters, en door onze sterke verbondenheid met elkaar kan ik tot U spreken in de eeuwenoude taal van gedachteoverdracht – Wij zijn geïncarneerd op Uw planeet om de Aarde en de mensheid te dienen; sommige van ons zijn in Aardse tijden wel duizenden jaren oud. Wij zijn de longen van de Aarde en jullie helpers in nood, ondanks wat U mensen ons, met de vervuiling van deze planeet, aandoet. Het verbaast ons dat U mensen zo respectloos met de natuur omgaan, omdat U denkt het hoogst levende organisme op deze Aarde te zijn.

De Aardmens is nog zo in onwetendheid, want helaas worden wij door velen van U genegeerd en zonder onze toestemming te vragen gekapt, waardoor vele van ons niet eerst ‘uit kunnen treden’ naar hogere dimensies. Zeg of vraag ons vóórdat U ons wilt kappen, want dan geven wij onze toestemming en zegen voor ‘een tweede leven’ als bijv. een stoel of kast in Uw huis, want zo kunnen en willen wij U met alle Liefde dienen.

Groet ons en wij zullen U groeten op het niveau van de eeuwenoude taal van gedachteoverdracht, zoals dat ooit, in den beginne, gebeurde tussen mens en natuur (iets wat de natuurvolkeren nu nog steeds kunnen en ook doen). De mensheid zal weer terug moeten keren naar die eeuwenoude taal, want dan zal hij d.m.v. gedachteoverdracht weer kunnen communiceren, en zich kunnen verbinden, met alles en iedereen om zich heen.

Zo communiceren wij bomen met elkaar maar ook met de vogels, die dit weer beantwoorden met hun vogelgezang, en door de trillingen van hun prachtige gezang groeien wij …… niet alleen wij bomen, maar de gehele natuur!

Deze communicatie hoeft niet altijd in stilte plaats te vinden, want ook de vibraties van de geluiden van bijv. vogels en de andere dieren communiceren met ‘alles om hen heen’, want álle geluiden van en in de natuur zijn bezield! Maar ook de klanken/vibraties van Uw muziek communiceren met alles en iedereen daar omheen. Enkelen van Uw klassieke componisten konden de geluidstonen in hun composities ‘levend’ maken, oftewel bezielen, waardoor hun muziek zó levend en vibrerend werd dat zij Uw (en ons) hart en Ziel beroeren!

Wij bomen houden van de mens, maar de mens mag zich niet verheven voelen boven de natuur, want vele bomen, dieren en zélfs geluiden zijn verder in hun ontwikkeling/trilling dan de mensheid!

Vol Liefde groeten wij U allen.’

Veel liefs, Ans

Ans en boom

Engel

Engel

In deze tijd zijn er vele Engelen geïncarneerd of nedergedaald op de Aarde om de mensheid te inspireren en bij te staan in haar groeiproces. Sommige van die Engelen zijn hier geïncarneerd om een specifiek persoon/Hoge Ziel bij te staan die een zware, moeilijke taak te vervullen heeft op deze Aarde. Die begeleiding kan goed werken, maar soms ook niet vanwege de vele tegenslagen waar deze Hoge Zielen tijdens hun leven mee te maken krijgen.

In sommige gevallen zal datgene waarvoor Zij op deze Aarde gekomen zijn z’n doel voorbij schieten en is hun opdracht gedoemd te mislukken. Voor zowel de hoge Ziel als zijn of haar begeleidende ‘Engel’ lijkt de taak té zwaar, en lijkt het een onmogelijke opdracht te zijn, waardoor beiden zich zeer ongelukkig voelen. Het kan gebeuren dat daardoor hun symbiose zich ‘losweekt’, waardoor de Aardse wegen van de Engel en de Hoge Ziel zich scheiden.

Beiden zullen dan intens verdrietig zijn, omdat ze de opdracht die ze samen op zich genomen hadden – en elkaar daarin bij zouden staan – níet samen hebben kunnen voltooien. Maar het kan óók gebeuren dat alle tegenwerkingen overwonnen worden en zij hun zware taak hier op Aarde tóch samen af kunnen maken en dan is hun opdracht volbracht! De verbondenheid tussen deze personen blijft bestaan totdat één van hen, of beiden, de Aarde verlaat en overgaat naar de andere dimensie.

Beide Zielen zijn dan weer bevrijd van deze Aardse taak en kunnen dan weer een andere taak, met of zonder elkaar, op zich nemen om te leren hoe het een volgende keer anders en/of beter kan ….. want ‘de lessen’ zullen Eeuwig doorgaan tot de volmaaktheid is bereikt!

Veel liefs, Ans

Verschillende dimensies

Verschillende dimensies

De tijd is aangebroken dat wij mensen in andere dimensies kunnen vertoeven. Ikzelf maak dat gedurende mijn hele leven al veel mee, maar sinds kort overkomt me dat ook zodrá ik mijn ogen sluit; dan doemen er mooie, maar ‘andere werelden’ voor mijn geestesoog op! Maar ook ‘s nachts, als de slaap mij wenkt, bevind ik mij dikwijls op een ‘andere wereld’, of misschien is het wel ‘de Nieuwe Aarde’?!

Op die ‘andere werelden’ bestaan geen oorlogen en heb ik vrienden waarmee ik plezier en reizen maak. Deze vrienden ontmoet ik in die andere dimensies omdat wij in onze spirituele ontwikkeling op hetzelfde niveau, dezelfde golflengte zitten, en een aantal van die vrienden zijn bekenden van mij die ik in dit Aardse leven ook al ken.

In die andere werelden filosoferen we telepatisch met elkaar, en kennen we elkaars gedachten doordat we beelden uitzenden die door de anderen opgepikt worden.

Op die werelden worden we nooit moe en herstelt ons lichaam zich telkens weer.

Het zijn hele fijne, harmonieuze werelden waar ik mij aan op kan trekken, waardoor ik, als ik weer wakker word op deze oude Aarde, er met vernieuwde energie tegenaan kan gaan.

Nee, die andere werelden zijn géén fantasie, ze zijn de werkelijkheid in een andere dimensie zoals velen onder ons die al beleven ….. en ik sta met één been nog in deze oude wereld en met m’n andere been in die andere werelden!

Ik vraag jullie allen om jullie dromen te onthouden, want weet dat ik niet de enige ben die  regelmatig ‘s nachts ‘andere werelden’ bezoekt …… en wie weet kom ik jullie straks tegen op een andere, Nieuwe Aarde, of misschien wel in één van de hogere dimensies?

Want weet dat wij uit vele Zelven bestaan die, als wij spiritueel ver genoeg ontwikkeld zijn, bijeen gesmeed worden tot één Hoger Zelf.

Dus ik zeg ‘Tot ziens in …. waar we elkaar ook maar tegen zullen komen!’

Veel liefs, Ans

Heilige geometrie

Heilige geometrie

Een prachtig, menselijk wezen vertoonde zich aan mij; hij droeg een wit glimmend gewaad, en naast hem zag ik, heel vredig, een leeuw met een lam liggen.

Het wezen zei me het volgende:

‘Laat alle kinderen van de Aarde tot mij komen, want U bent allen ‘Kinderen Gods’. Laten wij onze krachten bundelen en ons verbinden in Licht en Liefde om zo vele kringen van Licht te vormen over de gehele Aarde, en met al die Liefdesstralen de geboorte van de Nieuwe Aarde te vieren. En zie de leeuw ligt hier in Liefde naast het lam; zó zullen en kunnen de mensen ook ooit in Liefde met en naast elkaar leven.’

Vervolgens keek het wezen omhoog en wees op iets. Toen ik naar boven keek zag ik een prachtig ruimteschip, fonkelend als een diamant met zijn vele, kleurige facetten. De vorm van dit ruimtevaartuig was gebaseerd op de Heilige Geometrie; het bestond uit vele driehoeken en was 20 dimensionaal! Dit ruimteschip was zó gigantisch mooi om te zien dat het mij de adem benam!

Ik hoorde een stem zeggen: ‘Dit is de Merkabah …… Ezechiël’s ‘Lichtwagen’. Het wezen/Ezechiël vertelde mij dat hij vele malen in zo’n ‘Hemelschip’ (ufo) was meegenomen, en hij legde uit dat de Aarde tijdens zo’n ruimtevlucht dan heel klein werd en dat de zeeën net vijvers leken.

Ezechiël vertelde ook dat hij één dag bij ‘de Goden’ was geweest, en dat hij, toen hij terugkeerde op Aarde, z’n eigen dorp niet meer herkende, want álles was veranderd. Hij legde vervolgens uit dat er tijdens zijn verblijf van maar één dag bij de Goden er op Aarde zeker 60 jaren verstreken waren, en dat hij dus een dag ‘in de toekomst’ had gereisd. Dit was weer een prachtige belevenis voor mij om te mogen zien en ervaren.

Niet lang na dit visioen zag ik in een winkeltje, nog geen 25 kilometer van mijn woonplaats vandaan, een amethist geslepen in de vorm van een ster-tetraëder. Zoiets had ik nog nooit gezien, maar ik voelde wel gelijk heel veel herkenning bij deze prachtige, geslepen stervorm. Mijn zoon legde me uit dat deze ster-tetraëder de Merkabah (het Hemelschip van Ezechiël) vertegenwoordigt, en dat deze vorm de basisvorm is van de ‘Heilige Geometrie’ oftewel het Kosmisch Draagveld vanwaaruit ik in het verleden honderden Mandala’s heb gemaakt!

Nu ik weet waar de oorsprong van mijn Mandala’s ligt is voor mij de cirkel rond, en voel ik dat mijn missie hier op Aarde is geslaagd!

Veel liefs, Ans

Startetraëder

Startetraëder

Kristalwerelden

Begin deze maand ging ik samen met mijn vriendin Anja een paar dagen op vakantie naar Limburg. Op de eerste vakantiedag kochten we allebei een prachtige amethist met daarin opgesloten een ader van bergkristal. Diezelfde avond nog kreeg ik het woord ‘symbiose’ door – symbiose is een vorm van ‘samenleving’ tussen twee organismen tot wederzijds voordeel, en dankzij de symbiose van de amethist en het bergkristal zijn deze Kristallen zelfreinigend.

De volgende dagen kreeg ik steeds prachtig mooie Kristallen voor mijn geestesoog te zien, alleen begreep ik toen nog niet waarom. Ter afsluiting van ons weekje in Limburg besloten we om op onze terugreis de net nieuw gelegde graancirkelformatie in Standdaarbuiten te bezoeken.

Samen met nog een paar andere bezoekers ontspanden wij ons in één van de cirkels (m’n hondje Chua viel gelijk in slaap), en wéér lieten zich vele schitterende Kristallen aan mij zien; in de graancirkel zelf ‘zag’ ik verschillende wezens en ook twee van mijn eigen buitenaardse vrienden.

Plotseling kwam er een prachtig, menselijk wezen met lang, ravenzwart haar naar mij toe, en met een stralende lach zei hij tegen mij: ‘Kom, het is nu tijd om je te verwijzen naar een prachtige, oude Wereld.’ Vervolgens wees hij naar iets in de lucht, en toen ik keek zag ik daar een prachtige verlichte weg die bijna tot in de Hemel reikte, maar ik zag ook dat er niets was waar je je aan vast kon houden, dus ik vroeg dit prachtige wezen of hij mijn gids wou zijn.

Hij keek me liefdevol aan en antwoordde: ‘Je weet toch dat jij je eigen gids, eigen weten, en eigen God bent? Kom, transformeer je angst en er zullen jou prachtige dingen getoond worden.’ Vervolgens ging ik alléén op die verlichte weg naar boven. Plotseling stond ik bij een soort tempel van bergkristal, en de kleurenpracht die ontstond door het licht dat daar doorheen scheen was onbeschrijfelijk mooi.

Bovenop deze Kristallen tempel zag ik iets dat leek op een Kristallen Ster; die begon te draaien, zó snel dat er een opening ontstond waarin ik werd ‘opgenomen’. En plotseling bevond ik mij in een Wereld die volledig bestond uit Kristallen en Edelstenen in de meest wonderschone kleuren; er waren Kristallen bij die zo groot waren als flatgebouwen! De kleuren van deze Kristallen waren adembenemend mooi en ik voelde hun gigantische energieën op mij inwerken.

Ik hoorde een stem zeggen:

‘Welkom. Je bevindt je in één van de oudste Werelden die er bestaan in dit grote Universum. Hier leven alleen Kristallen, en ál het Weten, álle Wijsheden zijn in deze Kristallen opgeslagen. Deze Kristallen leven allen, en Ze zijn het oudste en wijste volk wat er bestaat. Hun energieën kunnen zich, als het nodig is, los maken uit de Kristallen en reizen naar waarheen Zij maar willen, en Zij kunnen iedere vorm aannemen om Hun kennis te verspreiden en alles te helen.’

Plotseling maakte zich een wezen los uit één van die Kristallen; het was een doorzichtig wezen dat ik ooit eerder had gezien? ……. het was hetzélfde prachtige wezen dat ik eind vorig jaar áchter Robbert van den Broeke had gezien tijdens z’n Kerstlezing! Terwijl ik mij nog verwonderde dat ik op deze wonderschone Kristalwereld een kijkje mocht nemen, voelde ik hoe ik langzaam weer terug zweefde naar de graancirkel in Standdaarbuiten.
Deze prachtige ervaring in de graancirkel zal ik nooit meer vergeten, want dit bezoek voelde voor mij als een inwijding in die Kristallen, oude Wereld …… en nú begrijp ik pas waarom de Kristallen al die dagen daarvoor, als een soort van voorproefje, aan mij getoond werden.

Veel liefs, Ans

Amethist en bergkristal