Maandelijks archief: juli 2016

Samen delen

Samen delen

Maandagavond had ik een bijzondere droom waarin ik een klein meisje eenzaam aan de rand van een sloot zag zitten. Het meisje zag er verwaarloosd uit met ongewassen haren en vieze kleertjes. Ik hoorde haar giechelen en plotseling zag ik een reiger op haar af vliegen met in zijn snavel een vers gevangen vis. De reiger legde de vis voor de blote voetjes van het meisje neer; dat was een ontroerend schouwspel.

Het meisje had duidelijk honger, want ze begon gelijk gretig te eten, maar ondanks haar honger gaf ze ook stukjes vis aan de reiger. Toen ze de vis op hadden vleide het meisje zich in het hoge gras en vloog de reiger weer weg om nog een vis voor hen te gaan vangen.

Ik dacht bij mezelf: ‘Nu kan ik mooi even naar huis om wat te eten voor dit meisje te halen, en dan mag ze bij mij thuis lekker onder de douche, en zal ik haar vuile kleertjes wassen en kan ik haar vragen waar ze vandaan komt.’

Toen ik echter met een tas vol eten terugkwam bij de sloot was het meisje weg, maar de reiger stond er nog wel?! Ik keek en zocht overal naar het kleine meisje, maar er was geen enkel spoor van haar te bekennen. Toen vroeg ik me af of het meisje wel écht daar bij de sloot had gezeten?

Of had deze wijze reiger mij dat in mijn droom laten zien, opdat wij mensen gaan beseffen dat wij moeten delen met de mensen én dieren om ons heen die het minder goed hebben.

Veel liefs, Ans

Galactisch overleg

Galactisch overleg

Een paar dagen geleden mocht ik in een ruimteschip getuige zijn van een vergadering/bijeenkomst tussen wezens van buitenaardse beschavingen en ‘hooggeplaatste’ mensen van de Aarde, en ik hoorde luid en duidelijk één van de buitenaardsen, genaamd Tholulus, het volgende tegen de aanwezige mensen zeggen: ‘Ondanks de vele schermutselingen door U in gang gezet om, mede dankzij de daaruit voortvloeiende chaos, een 3e wereldoorlog op de Aarde te ontketenen, zeg ik U:  Het zal U niet lukken om Uw duistere plannen tot volledige uitvoer te brengen!! Wij waarschuwen U allen dat er, mede door de door U uitgedachte plannen voor een Nieuwe Wereldorde op de Aarde, een tweedeling zal ontstaan van een Oude en een Nieuwe Aarde.

Wij wéten dat U, dankzij zeer geavanceerde, nieuwe technologieën, vloten van ruimteschepen hebt gecreëerd, waarmee U al sinds lang tijd verre reizen maakt. Reizen die noodzakelijk zijn omdat U de planeet Aarde volledig leeggeroofd en uitgeput hebt en er dus nieuwe werelden gezocht moeten worden om ook díe weer uit te buiten, maar ik zeg U allen hier aanwezig: Genoeg is genoeg!!

We weten al heel lang dat U de mensheid op meerdere gebieden uitbuit, maar ook dat U hen misbruikt dmv geestelijke manipulatie! Maar weet dat er momenteel vele positieve, zuivere krachten bezig zijn om het bewustzijn van de mensheid te ‘openen’.’ (Toen volgde er een wetenschappelijke uitleg over fotonen e.d. die mijn begrip te boven ging, dus daar kan ik geen verslag van doen).

Tholulus vervolgde zijn betoog met:

‘Doordat het bewustzijn van de mensen geopend wordt zullen zij in staat zijn om gezamenlijk een sterke, liefdevolle tegenkracht te vormen in de door U ontworpen duistere systemen. En deze gebundelde kracht zal zó groot en sterk worden waardoor U allen hier aanwezig de uiteindelijke verliezers zult zijn, want Genoeg is genoeg! Ga voorwaarts en begrijp wat ik U nu gezegd heb.’

En op dat moment verdween dit beeld of visioen.

Veel liefs, Ans

Eenzame zaaier

Eenzame zaaier

Op de Aarde zijn momenteel veel mensen die als kind al een speciaal levensdoel of -droom hebben; deze mensen ervaren de Aarde als een planeet die groot onrecht wordt aangedaan en zij zien een wereld vol geweld en honger.

Als klein kind spreken zij daar hun bezorgdheid al over uit, maar weten dan nog niet hoe ze die misstanden in de wereld kunnen veranderen. Maar in hun hoofd is wel al het plan geboren om daar ooit iets aan te gaan doen, en ook dáár spreken ze zich op heel jonge leeftijd al over uit. Via de droomwereld worden er ‘zaden’ geplant en die zaden of ideeën zullen eens hun weg vinden naar diegenen die ze in hun dromen kunnen ontvangen om ze vervolgens om te zetten in daden.

Zo ontving een man een droom waarin hij voelde dat hij iets aan de honger op deze Aarde wilde doen; in die droom zag hij hoe hij een grote woestijn, zoals bijv. de Sahara, kon en zou beplanten! Deze droom was zó sterk dat hij voelde dat hij er iets mee moest doen, dus verliet de man zijn oorspronkelijke thuishaven om zijn grootse plan ten uitvoer te brengen. Een ieder aan wie hij vertelde dat hij de woestijn zou gaan beplanten verklaarde hem voor gek, maar de man was vastbesloten om zó de honger in de wereld te gaan bestrijden, dus hij ging door met zijn missie.

Hij ging in een klein hutje vlakbij de woestijn wonen, en kocht steeds opnieuw granen en zaden, die hij vervolgens zaaide en zaaide, tot de dood hem kwam halen. En alle mensen die hem zagen lopen in die droge, dorre woestijn schudden hun hoofd over zoveel domheid. Maar wat geen van hen wist was dat deze man vanuit de toekomst naar de Aarde was gekomen, omdat hij de toekomst van de Aarde al kende!

Door de aantrekkingskracht van een naderend hemellichaam zullen er nl. vele natuurrampen overal op de Aarde plaatsvinden, en door het vele water zal er dan vruchtbaar slib naar de woestijn verplaatst worden, alwaar het zich zal vermengen met het woestijnzand. En na verloop van tijd zullen de zaden die de man in de woestijn had gezaaid ontkiemen, en zullen daar diverse granen en gewassen gaan groeien. De mensen zullen hun handen vol hebben om alles te oogsten, want er zal, dankzij de eenzame zaaier in de woestijn, een overvloed aan voedsel zijn voor iedereen!

En zó kunnen dromen waargemaakt of bewaarheid worden, dus luister altijd naar je dromen ……. want die kunnen vroeg of laat uitkomen!

Veel liefs, Ans

Muziekvibraties

Muziekvibraties

In het vroege voorjaar liep een eenzame man, samen met z’n hond en gitaar, langzaam een berg op, en toen hij een mooi plekje had gevonden begon hij op z’n gitaar te spelen. Tijdens zijn spel vergat hij alles om zich heen en dan speelde hij, in een soort van trance, de mooiste melodieën.

Deze man dácht dat zijn gitaarspel alleen voor hemzelf en z’n hond bestemd was; wat hij echter niet wist was dat, net als bij vogelgezang, de klanken van zijn muziek trillingen teweeg brengen, en dat door die trillingen alles om hem heen mee ging vibreren, waardoor de bomen en bloemen ‘geactiveerd’ werden om hun knoppen te openen. Niet lang daarna kwamen de bijen op de geopende bloemen af, en begonnen de vogels, net als de andere dieren, hun nesten te maken ….. de lente was begonnen!

De klanken en trillingen van het gitaarspel van deze man bereikten ook het dal, en de mensen daar werden geïnspireerd door zijn prachtige muziek, maar ook door de kleuren en heerlijke geuren van de pas geopende bloemen. Het werd een klank-, geur- en kleurenspel dat z’n weerga niet kende, en alle mensen in het dal werden daar vrolijk van.

Helaas had de eenzame man daarboven op de berg geen idee van de belangrijke rol die hij met zijn prachtige gitaarspel daarin had gespeeld.

Veel liefs, Ans

Tijdreiziger

Tijdreiziger

Voor de deur nam hij afscheid van z’n aardse vrouw, want zijn voorgenomen taak op de Aarde was volbracht …… hij was een ‘tijdreiziger’, en hij kwam al door vele eeuwen heen!

De taak van deze tijdreiziger was om – als er zich een nieuw tijdperk op de Aarde aankondigde – daar als mens onder de mensen te leven, om op dié manier de mensheid te onderwijzen en inspireren. Deze man kon ook, wanneer hij dat wilde, uit z’n lichaam treden, om vervolgens ergens anders op de Aarde te ‘verschijnen’. Echter, de bijzondere vermogens die deze tijdreiziger had en de paranormale zaken waarover hij vertelde gingen vele mensen vaak ‘boven de pet’.

Als zijn aardse tijd erop zat dan werd hij door een ruimteschip opgehaald en teruggebracht naar z’n eigen thuisplaneet, om vervolgens, in een later tijdperk, weer terug te keren naar de Aarde om de mensheid verder te onderwijzen, maar dan op een wat hoger niveau. Maar nu moest hij afscheid nemen van z’n aardse vrouw – die niet wist wie hij écht was – en hij had haast, want hij moest zijn tijdlijn halen; zijn Ufo kon elk moment verschijnen om hem ‘op te nemen’ en weer tijdelijk terug te brengen naar zijn oorspronkelijke planeet.

Op die planeet leek de tijd gedurende zijn afwezigheid te hebben stilgestaan; dat komt omdat hij terugreisde naar de toekomst, en daar verloopt de tijd anders dan op onze Aarde. Maar over enige tijd zal deze tijdreiziger weer terugkeren op de Aarde, en daar wacht hem dan weer een nieuwe taak om de mensheid verder te helpen in haar evolutieproces.

Weet dat er op dit moment vele tijdreizigers onder ons mensen zijn …. ben jij soms ook zo’n tijdreiziger?

Veel liefs, Ans