Maandelijks archief: oktober 2016

Wijze bomen

Wijze bomen

Nadat ik gisteren m’n hondje had uitgelaten, voelde ik dat de oude, wijze boom in het bos mij weer riep, dus zei ik tegen Chua dat ik nog even alleen terugging naar het bos. In dat bos staan, ergens op een afgelegen plek waar geen pad naartoe loopt, drie hele oude bomen achter elkaar.

Deze bomen zijn alledrie even oud – ouder dan jij en ik bij elkaar – en tezamen vormen zij een wijze drie-eenheid tussen de hen omringende jonge bomen, en één van die drie bomen ‘communiceert’ soms met me.

Ik worstelde mij door een dikke laag herfstbladeren heen om bij de boom te komen die mij ‘geroepen’ had, en toen ik voor hem stond begroette ik hem respect- en liefdevol.

Maar de boom zweeg, dus ik zei in gedachten: ‘Als je nu niet met me wilt communiceren waarom heb je me dan geroepen?’

Op dat moment kwamen er vanuit het niets, 2 grote, agressieve rottweilers op mij afgestormd. Ik had deze honden al vaker gezien; zij worden nl. gebruikt als ‘bewaking’ van een kapitale villa bij mij in de buurt.

Beide honden sprongen tegen me aan en vol angst zag ik hun kwijlende koppen vlak naast m’n gezicht (ik hoor nú nog hun agressieve gegrom in m’n oren).

Op dat moment kon ik niets anders doen dan stokstijf stil blijven staan en hopen dat de eigenaar me snel van deze agressieve honden zou bevrijden.
Na een paar angstige momenten, die uren leken te duren, kon de eigenaar met veel moeite zijn honden tot de orde roepen, waarna hij weer verderliep alsof er niets gebeurd was.

Toen de man met z’n honden uit het zicht was begon de boom tot mij te spreken, ik hoorde hem zeggen:
Al klinkt het raar, maar ik heb jou hierheen geroepen om dit te ervaren. Want jij denkt vaak onschendbaar te zijn en veel lef te hebben – je wuift alle gevaren én waarschuwingen hiervoor steeds maar weg -, maar deze wereld is niet zoals jij denkt! Het wordt tijd dat je inziet dat er mensen zijn die jou tegen willen werken omdat jij verhalen schrijft die het bewustzijn van de mensen op deze Aarde helpt verhogen.

Deze ‘aanval’ was dus niet bedoeld om jou te plagen maar om je te laten zien wat er zoal met jou zou kunnen gebeuren als je er echt alleen voor staat. Begrijp je nu dat het kwaad op deze Aarde overal aanwezig is en dat jij niet onschendbaar bent? Deze gebeurtenis was voor jou bedoeld als een les in oplettendheid!

Ik ben blij dat wij kunnen communiceren met jou  ….. Ik heb je zó lief, mens!’

Ik begreep de wijze les die deze prachtige boom mij wilde leren, en nadat ik afscheid van hem had genomen ging ik beduusd weer richting huis, en dacht bij mezelf: ‘Ja, deze oude, wijze Ziel van de boom heeft gelijk, want ik negeerde de laatste tijd de waarschuwingen die ik telepatisch doorkreeg, en denk inderdaad vaak de hele wereld in m’n eentje aan te kunnen’, …. en wat was ik dankbaar dat m’n hondje Chua hier niet bij was, want die had deze aanval denkelijk niet overleefd!

Veel liefs, Ans

Gevallen engel

Gevallen engel

Vele Engelen zijn op onze Aarde nedergedaald.  Deze ‘Aardse Engelen’ hebben de taak op zich genomen om dienstbaar te zijn aan ons mensen, en ons te begeleiden bij de lessen die wij op de Aarde willen leren.

De dienstbaarheid van deze ‘Aardse Engelen’ kan echter ten goede maar óók ten kwade worden aangewend. Er zijn nl. ook Aardse Engelen onder ons die, hoe vreemd het ook mag klinken, de weg die bepaalde mensen in hun leven moeten gaan juist zeer bemoeilijken, waardoor die mensen véél zwaardere lessen te leren hebben in dit Aardse leven. Maar die extra zware levens op Aarde dienen een doel, want daardoor kunnen de Zielen van deze mensen nóg dichter bij  hun ‘Volmaaktheid’ komen.

Er zijn echter ook Engelen op de Aarde die hun oorspronkelijke ‘Zijn’ zijn vergeten ….. zij spelen dus ‘onbewust’ hun rollenspel op deze Aarde. Zo zag ik recentelijk een man bij wie ik prachtige Engelenvleugels op de rug zag ontstaan; ik was ontroerd om dat te mogen zien. Helaas heeft deze ‘Aardse Engel’ diverse mensen om zich heen misleid en verdriet gedaan.

Toch moeten wij, hoe moeilijk het misschien ook is, deze Aardse Engel zijn daden vergeven, opdat onze negatieve gevoelens daarover in Liefde over zal gaan. Want hoe teleurgesteld wij ook kunnen zijn in deze ‘gevallen Engel’, voor de betrokken mensen was dit een les om te ‘leren onderscheiden’.

Weet echter dat een gevallen Engel, die negatieve emoties veroorzaakt heeft, deze emoties zelf ooit dubbel en dwars zal ervaren, want dat is zíjn les, opdat ook hij zal begrijpen welke gevoelens en emoties hij bij anderen heeft veroorzaakt……. En wij mensen moeten leren begrijpen dat het Aardse leven een rollenspel is, waarin een ieder zijn van te voren gekozen rol zal spelen.

Veel liefs, Ans

 

 

 

 

 

Vreemde gasten

Vreemde gasten

Een politieagent kreeg de opdracht om op het politiebureau een paar ‘vreemde gasten’ die zojuist waren opgepakt te ondervragen, en om van dat verhoor een verslag te maken. Toen de agent de verhoorkamer binnenging sloeg hem de schrik om het hart, want hij zag daarbinnen een aantal ‘vreemdelingen’ die er zó anders uitzagen dat het eigenlijk geen mensen konden zijn. De agent kreeg een onaangenaam gevoel bij deze vreemdelingen, en vroeg zich af uit welk deel van de wereld zij konden komen.

Stotterend van angst begon hij het verhoor en informeerde wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. Maar de agent verstond geen woord van wat deze vreemdelingen hem vertelden, want ze spraken een voor hem onbekende taal. Maar wat hij echt vreemd vond was dat deze vreemdelingen af en toe uit de verhoorkamer leken te verdwijnen, om even later, vanuit het niets, weer terug te keren!

De agent begon aan z’n eigen verstand te twijfelen, dus besloot hij om er een collega als getuige bij te roepen. Hij probeerde iemand te bellen maar kreeg geen gehoor, dus deed hij de verhoorkamer, met daarin de vreemde gasten, op slot, waarna hij op pad ging om een collega te zoeken, maar alle dienstdoende collega’s leken opgeroepen, want alle bureaus waren leeg.

Vol schroom ging de agent weer terug naar de verhoorkamer, maar toen hij die binnenging zag hij dat de vreemdelingen, ondanks dat hij de deur op slot had gedaan, verdwenen waren!

De verbijsterde agent rende direct naar buiten om de vreemdelingen te zoeken. Eenmaal buiten hoorde hij een zoemend geluid dat uit de lucht scheen te komen, en toen hij naar boven keek zag hij tot zijn verbazing een voor hem vreemd uitziend voertuig dat even later de lucht inschoot.

Toen de agent het politiebureau binnenging zag hij dat er inmiddels enkele collega’s terug waren, en vertelde hij hen z’n ongelooflijke belevenis. In Ufo’s geloofde hij absoluut niet, dus tot op de dag van vandaag blijft het voor deze agent een mysterie waar deze vreemdelingen vandaan kwamen en waar ze gebleven zijn.

Momenteel komen er steeds meer van dit soort getuigenissen naar buiten, opdat de mensen die dit horen of lezen daar over na kunnen denken en hopelijk gaan begrijpen dat wij mensen niet de enige levende wezens in dit Universum zijn.

Veel liefs, Ans

Bezoek vanuit een hogere dimensie

Bezoek vanuit een hogere dimensie

Ik zat thuis op de bank even uit te rusten en wat voor me uit te staren, toen ik plotseling vanuit het niets 3 menselijk uitziende wezens op mij af zag komen. Deze wezens droegen lange, glimmende gewaden in verschillende kleuren, en ze waren zó verlicht dat ik ze niet kon aanschouwen en mijn hoofd af moest wenden.

Ik voelde mezelf in hun nabijheid heel licht worden en vroeg mij af waar deze prachtige Lichtwezens zo opeens vandaan konden komen? De menselijke wezens hadden mijn gedachten al ‘gehoord’ en ik hoorde een liefdevolle stem zeggen: ‘Wij komen niet van ver, maar van héél dichtbij.’

Vervolgens kreeg ik de volgende boodschap van hen:

‘U weet inmiddels dat Uw Aarde meerdere dimensies heeft, en dat Uw leven op Aarde zich afspeelt in de 3e dimensie. Wij komen uit een hogere dimensie van Uw Aarde en kunnen, vanuit die hogere dimensie, alle lagere dimensies bezoeken, maar andersom kan dat niet! In onze hogere dimensie kunnen dus geen Zielen uit een lagere dimensie komen ….. alleen op ons verzoek mogen en kunnen zij een hogere dimensie betreden.

De Zielen uit Uw 3e dimensie die wij uitnodigen zijn al ‘verder’ in hun ontwikkeling en kunnen, dankzij de bij ons opgedane Kennis, nóg sneller evolueren. Wanneer deze Zielen weer terug in de 3e dimensie zijn dan kunnen ze daar onze Kennis en boodschap van Liefde verspreiden onder de mensen. Momenteel zijn er al vele Lichtwezens vanuit onze hogere dimensie onder U om het bewustzijn van de mensheid te helpen verhogen, maar het valt voor hen niet mee om in Uw lagere dimensie te verblijven.’

Ik vroeg de wezens hoe zij hier zo snel gekomen waren, en daarop kreeg ik het volgende antwoord: 

Zoals eerder gezegd: Wij komen niet van ver, maar juist van héél dichtbij! Onze gebouwen, natuur en ‘alles wat is’  in onze hogere dimensie loopt nl. dwars door jullie 3e dimensie heen, echter de trilling van onze dimensie is zó hoog dat jullie dat allemaal niet kunnen aanschouwen, en er ahw dwars doorheen lopen.

We laten ons nu aan U zien omdat we U dit alles willen vertellen, maar ook om U even onze wereld te laten aanschouwen.’

En op dat moment lieten ze mij hun prachtige, zuivere wereld zien waarin alles glinsterde in het pure Licht van Liefde en Vrede. 

Veel liefs, Ans

Vol Liefde spreekt het licht

Vol Liefde spreekt het licht

Niet zo lang geleden zag ik een groot Licht naderbij komen en hoorde ik een Liefdevolle stem het volgende zeggen:

‘Begrijpt allen dat Ik altijd bij U ben.

Ik ben het Licht in Uw hart en in Uw duisternis.
Ik ben Uw rots in de branding, zowel in Uw goede als slechte dagen.
Ik zal de wachtende zijn in Uw onmacht. 

Ik zal Uw roepende stem horen…. waar U zich ook bevinden zal!

Zie en voel mij in de bomen, in de dieren en in de lach van een kind, maar ook in de wind die de gewassen streelt, en in de Zon die de Aarde wakker kust.
Ik ben het Licht in de wateren die zullen stromen als krachtige rivieren van Licht en Liefde.

Ik ben niet ver, maar juist dichtbij, want Ik ben het Licht ín U dat nooit zal doven.

U zult nooit alleen zijn, want U allen zult in éénheid een cirkel van Licht en Liefde vormen, want niets is groter dan het Licht vanwaaruit álles geschapen is.

Weet dat Ik altijd met U zal zijn en dat het Licht in Uw aller harten alles zal overwinnen, want U en Ik zijn Één‘.
Veel liefs, Ans

Ondergrondse tunnels

Ondergrondse tunnels

Weten jullie dat Holland een zeer bijzonder land is dat in de nabije toekomst een groot spiritueel centrum zou kunnen worden? Vele Lichtwerkers, Goeroes maar ook uitvinders voelen zich sterk aangetrokken tot dit kleine land omringd door het vele water.

Holland is niet alleen bijzonder vanwege z’n ligging, maar ook omdat het ondergrondse ‘holtes’ bevat.

Duizenden jaren geleden trok dit ‘holle land’ al vele buitenaardse wezens aan, die deze ondergrondse holtes gebruikten om een geheime Ufo basis en een laboratorium te bouwen, zoals ze dat op vele plekken op de Aarde hebben gedaan. In deze geheime laboratoria werden, net als in de tijd van Atlantis, soms de meest bizarre experimenten gedaan met mens en dier.

In het ‘holle land’ zijn, behalve de Ufo basissen en geheime laboratoria, ook kleine, ondergrondse steden aangelegd voor diegenen die zich ‘halfgoden’ wanen + de ‘elite’.

Wanneer het leven bovengronds te moeilijk voor hen wordt dan kunnen ze, via een ingang in hun paleizen, kastelen en kathedralen, vluchten naar deze ondergrondse mini-steden die volledig voorzien zijn van alle levensbenodigdheden zoals eten, drinken, medicijnen e.d. (de eeuwenoude Hollandse ‘vluchtroutes’ lopen via ondergrondse tunnels naar zowel België als Frankrijk en Duitsland).

Maar gelukkig neemt het bewustzijn van de mensheid sterk toe, waardoor de tijd van de openbaringen aanbreekt, en deze ‘halfgoden’ + de ‘elite’ (die, in samenwerking met de negatieve, buitenaardse ‘goden’ door de eeuwen heen veel menselijk leed hebben veroorzaakt) krijgen het inmiddels flink benauwd, omdat ze wéten/voelen dat hun geheimen over o.a. het oude ‘holle land’ binnenkort geopenbaard zullen worden.

Weten jullie dat de ‘sleutels’ tot hun ondergrondse geheimen en mysteries verborgen liggen in de oude Nederlandse plaatsnamen?

Kijk maar eens naar de plaatsnaam Ede, die afgeleid kan zijn van ‘Hof van Eden’.

Misschien een interessante bezigheid voor diegenen die van raadsels houden om deze ‘verborgen sleutels’ in de oude Hollandse plaatsnamen te ontdekken en daarmee de mysteries te ontrafelen?

Ik ben blij hier en nu in dit bijzondere land geboren te zijn en dat ik, samen met de vele Lichtwerkers, de strijd aan kan gaan om van dit bijzondere Holland weer iets moois te maken ……. een ‘Hof van Eden’ zoals het ooit ‘in den beginne’ bedoeld was.

Veel liefs, Ans

Oorlogskind

Oorlogskind

Vorige week ‘zag’ ik opeens een eenzaam jongetje van een jaar of tien in mijn woonkamer staan. Op dat moment wist ik nog niet waarom hij zich aan mij liet zien, maar een paar dagen later kreeg ik de volgende beelden te zien: Ik zag hetzelfde jongetje eenzaam en alleen lopen tussen een grote groep vluchtelingen die hun land waren ontvlucht vanwege de oorlog (een oorlog die, net als álle andere oorlogen, in scène is gezet!).

In de chaos was dit jongetje zijn familie kwijtgeraakt, maar geen van de andere vluchtelingen bekommerde zich om dit eenzame kind, dus was hij helemaal op zichzelf aangewezen.  Eten of drinken had hij niet en inmiddels begon het te schemeren.

Het hongerige kind had het koud en was moe van het lange lopen, daarom ging hij langs de kant van de weg liggen waar hij zichzelf in slaap huilde. Het jongetje was zo moe en zwak dat hij niet voelde hoe hij langzaam ‘opgetild’ en meegenomen werd om even later in een zacht bed te belanden.

Toen hij de volgende ochtend wakker werd zag hij hele liefdevolle maar vreemde wezens naast z’n bed staan die hem vertelden dat hij aan boord van een heel groot ruimteschip was. De wezens namen hem vervolgens mee naar een grote ruimte waar nog vele kinderen aanwezig waren; allemaal kinderen uit de vele oorlogen die op dat moment de Aarde teisterden. Al deze kinderen kregen eten, drinken en schone kleren, waarna ze fijn samen konden gaan spelen.

De wezens vertelden de kinderen dat zij enige tijd op het ruimteschip zouden verblijven, waarna ze naar een mooie, andere wereld gebracht zouden worden om die verder te bevolken. Het opvallende was dat al deze kinderen dit alles niet vreemd vonden, maar dat kwam waarschijnlijk omdat deze wezens hen bekend voorkwamen?

De wezens legden hen vervolgens uit dat alle in die ruimte aanwezige kinderen oorspronkelijk afkomstig waren van hún wereld, en dat zij op de Aarde geïncarneerd waren om daar de zware levenslessen te leren, opdat ze zouden begrijpen hóe zwaar het leven op deze wonderschone planeet Aarde kan zijn.

Maar de kinderen kregen ook te horen dat zij zich later zouden ‘vermengen’ met de kinderen van hun oorspronkelijke thuisplaneet, waardoor er weer ‘nieuw bloed’ en een sterker ras zal ontstaan op die andere wereld.

En zo keerden deze op de Aarde geïncarneerde kinderen weer terug naar hun oorspronkelijke ‘thuisplaneet’ ……. en zie je dat niets voor niets gebeurd!

Liefs, Ans

De Uitverkorene

De Uitverkorene

‘s Morgens vroeg, nog voor zonsopkomst, zat een man alleen in zijn bootje op het water te wachten op de zonsopgang, want dat prachtige, oranje lichtspektakel maakte hem altijd zo blij! In Liefde groette hij dan de Zon, waarna hij ging vissen. De door deze man gevangen vissen waren niet bedoeld om op te eten, nee, ná de vangst praatte hij met de vis, waarna hij hem met een liefdevolle kus weer terugzette in het water.

Deze man leefde alleen en in volledige harmonie met de natuur. Wanneer hij echter aan de mensen in z’n omgeving vertelde dat hij nooit eenzaam was omdat hij met alles en iedereen om zich heen kon communiceren, dan werd hij door hen uitgelachen.

De man vertelde de mensen dat hij zeemeerminnen had gehoord. Deze zeemeerminnen schenen op grote diepte in de zee te leven, maar kwamen soms boven water en dan brachten ze prachtige klanken voort die zijn hart beroerden. Deze man was inderdaad nooit eenzaam want hij hield van alles wat leefde, en dacht ‘Alles bestaat toch allemaal uit dezelfde energie?’

Terwijl de man in alle stilte in z’n bootje zat te vissen zag hij plotseling een paar grote lichten boven het water naderbij komen. In eerste instantie dacht hij dat het boten waren, maar toen zag hij plotseling 2 grote schotelvormige Ufo’s voor z’n bootje opdoemen. Tot zijn verbazing hoorde hij stemmen die zeiden: ‘U hoeft niet bang te zijn. Wij willen graag kennis met U maken, mogen we bij U aan boord komen?‘, waarop de man, die in verwarring was door dit alles, antwoordde ‘Ja, kom maar’, en op dat moment zaten er 2, menselijk uitziende, wezens bij hem in z’n kleine bootje.

Deze ‘kosmonauten’ vertelden hem het volgende:

Wij volgen U al heel lang, en weten dat U een mens van goede wil bent. Wij komen vanuit het grote Universum en kunnen door alle tijden heen reizen. In dat Universum zijn nog vele planeten die nog jong zijn; deze planeten zijn wel al bewoond, zij het door nog primitieve volkeren. Onze vraag aan U is of U, op een wereld dicht bij de Uwe, leider zou willen worden van zo’n volk, en of U Uw kennis met hen zou willen delen, opdat ook zíj kunnen leren hoe zij het beste kunnen leven …… Denk hier goed over na.’

De goede man hoefde niet lang na te denken en stemde toe, waarna hij naar een andere planeet werd overgebracht, alwaar hij het aan hem toegewezen volk de toekomst in leidde.

Hetzelfde is in het verleden hier op Aarde gebeurd; ook hier heeft een ‘Visserman’ geleefd die Zijn kennis aan de mensen heeft doorgegeven!

Veel liefs, Ans

Medicijnman

Medicijnman

Er was een medicijnman die moeite had met de ontwikkelingen rondom de jongere generatie van zijn volk, want zij wilden ‘anders’ leven, de wijde wereld in trekken, en ze gebruikten alcohol en drugs.

Deze jonge indianen vonden dat ze het recht hadden om hetzelfde leven te leiden als de blanke mens, inclusief de allernieuwste technische snufjes van deze moderne tijd.

Ten einde raad ging de medicijnman naar zijn lievelingsboom, en zei: ‘Broeder Boom, ik kom Uw raad vragen. Kunt U me helpen en inzicht geven? Ik heb de jeugd van mijn volk niet meer in de hand, en ik ben bang dat al onze kennis, die wij zo lang vergaard hebben, verloren zal gaan.’

Het was net of de Broeder-Boom zich naar de ongeruste medicijnman boog. De boom antwoordde: ‘Weet dat de kennis van Uw volk nóóit verloren zal gaan, want alles blijft altijd in de atmosfeer van de Aarde bewaard. En als de tijd rijp is en het nodig mocht zijn, dan zal er altijd iemand opstaan die die kennis weer op weet te pakken.

De jeugd van jouw volk zal óók de donkere kant van de Aarde moeten leren kennen, want zij moeten kennis maken met de verleidingen van de huidige moderne, gemanipuleerde wereld, want dan pas zullen ook zíj een sprong in hun evolutie kunnen maken.’

De medicijnman begreep het nu en hij bedankte zijn Broeder-Boom voor deze wijze les.

Veel liefs, Ans

Onverwachte overgang

Onverwachte overgang

Een echtpaar op leeftijd was verzot op fietsen. Hun kinderen waren inmiddels de deur uit, dus ze hadden alle tijd om ieder weekend een mooie fietstocht maken.

Op een dag, het was prachtig weer, hadden ze weer een mooie fietsroute uitgestippeld en gingen ze samen op pad.

Maar, zonder dat zij het wisten overkwam hen een ernstig ongeluk; een grote vrachtwagen zag de beide fietsers te laat bij het oversteken en reed hen aan. Het echtpaar was op slag dood, maar daar hadden de man en vrouw zelf niets van gemerkt, dus fietsten ze gewoon samen door. Ze genoten van hun verdere fietstocht, alhoewel ze het wel een beetje vreemd vonden dat ze helemaal niet moe werden.

Eenmaal op de terugweg naar huis fietste het echtpaar langs de plek van ‘het ongeluk’.

De man en vrouw vroegen zich af wat daar gebeurd was, dus gingen ze kijken, en tot hun grote schrik zagen ze zichzélf daar zwaargewond op de grond liggen?!

De man en vrouw keken elkaar verbaasd aan want dát begrepen ze niet, en toen ze zagen dat hun lichamen in de klaarstaande ambulances werden afgevoerd, stapten ze zelf ook in en reisden mee naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis hoorden ze de artsen zeggen dat ze allebei helaas overleden waren. Toen de man en vrouw dat hoorden schrokken ze enorm en ze riepen tegen de artsen: ‘Hé, we zijn híer ….. horen jullie ons niet?’, maar daar reageerden de artsen niet op, want die hoorden of zagen hen niet.

Vol ongeloof en verbazing keken de man en vrouw naar hun dode lichamen, en zeiden tegen elkaar: ‘Wíj dood? …..Hoe kan dat nou?’

Gelukkig zagen ze op datzelfde moment een paar ‘bekenden’ die hen wél konden aanschouwen, en die hen wenkten om met hen mee te gaan. De man en vrouw waren ontroerd want ze herkenden hun overleden vader, moeder én hun overleden zoon in hen, waarna ze met hun dierbaren mee gingen om hun stappen naar de Astrale Wereld te zetten.

In de Astrale Wereld ontdekten ze tot hun grote blijdschap dat ze ook dáár heerlijk konden fietsen langs ‘s Heren Wegen!

Veel liefs, Ans