Maandelijks archief: november 2016

Vreemde gebeurtenissen

Vreemde gebeurtenissen

Er gebeuren momenteel vele vreemde en ongebruikelijke dingen om ons heen. Het heden, verleden en toekomst lijken soms door elkaar te lopen, en dat kan verwarrend zijn voor vele mensen, maar weet dat …… Alles is één.

Een paar dagen geleden zat ik thuis op de bank toen er voor m’n geestesoog een soort van symbool verscheen. Deze begon heel snel te draaien waarna ik er ahw werd ingezogen, en me binnen luttele seconden in een andere dimensie/wereld bevond. In die andere dimensie zag ik weer een ronddraaiend symbool waardoor ik vervolgens weer in een andere dimensie terechtkwam enz., enz.; het leken wel tijdtunnels te zijn via welke ik van de ene naar de andere dimensie reisde.

Hieronder staan nog een paar voorbeelden van bijzondere of vreemde ervaringen die vele mensen de laatste tijd meemaken. Zo zijn er veel mensen die ‘tijdsverstoringen’ meemaken. Echter, zij ervaren niet alleen het fenomeen ‘missing time’ oftewel ‘verloren tijd’ maar het gebeurt ook andersom, dat ze dus weten dat het láter in de tijd moet zijn maar dat het op de klok juist vróeger is.

Ook zijn er mensen die tijdelijk ‘verdwijnen in de tijd’ – die zijn dan fysiek echt even op een andere, voor hen onbekende plek – maar even later zijn ze gewoon weer terug in het hier en nu en is alles dus weer normaal. Sommige mensen worden tegenwoordig vaak duizelig of ze zijn gedesoriënteerd, maar er zijn ook mensen die soms volledig ‘in de war’ geraken; zij zijn dan letterlijk opeens de weg kwijt en kunnen bijv. hun eigen huis niet meer vinden terwijl ze er vlakbij zijn!

Wat ikzelf vorige week heb meegemaakt, en vele andere mensen om mij heen ook, is dat ik zomaar, zonder aanwijsbare reden, achterover ben gevallen. Dit fenomeen komt nu veel voor en wordt veroorzaakt door een klein maar sterk magnetisch veld dat op dat moment op die plek ontstaat. Dat magnetische veld is niet zichtbaar, maar je kunt er niet doorheen dus bots je er ahw tegenaan, waardoor je omvalt.

Al dit soort vreemde gebeurtenissen schijnen bij deze speciale tijd te horen, en worden veroorzaakt doordat er zich momenteel verschillende dimensies openen waarvan sommigen zich ook weer sluiten, waardoor er instabiliteit optreedt. (Maar weet echter ook dat wij door de elite gemanipuleerd kunnen worden, die ons op die manier van de wijs probeert te brengen!). Naast al deze ‘vreemde gebeurtenissen’ gebeuren er ook mooie dingen in deze tijd zoals mensen met dezelfde positieve instelling/doelstelling die zich, als vanzelf, bundelen en gaan samenwerken. Dat komt doordat ze dezelfde frequentie uitstralen waardoor ze elkaar ‘aantrekken’.

Er zijn ook steeds meer mensen die steeds frequenter Ufo’s gaan zien, en als ons derde oog geopend is dan kunnen wij kennis maken met de buitenaardse beschavingen; dan kunnen en zullen we met hen gaan communiceren en van elkaar leren.

Alles hier op Aarde zal gaan veranderen, en wij mensen moeten mee-veranderen. Laten wij vol goede hoop en Liefde vooruitkijken en met die positieve frequentie Hoge Zielen aantrekken die staan te popelen om ons verder te helpen, opdat wij Aardse mensen ons zullen onttrekken aan de negativiteit en dat omzetten in positiviteit!

Veel liefs, Ans

Poortugaal

Poortugaal

Ik ben geboren en getogen in het plaatsje Poortugaal, een lieflijk dorpje dat vroeger beroemd was vanwege z’n vlas en graan. Dit van oorsprong boerendorpje bestond toen uit een kleine bebouwing met een dorpskern en één grote kerk. Maar wat de mensen niet weten is dat de naam Poortugaal een verbastering is van het woord Portaal, en dat er op sommige plekken in dit dorp ‘Portalen’ oftewel toegangspoorten zijn naar andere dimensies.

Aangezien wij arm waren moesten de kinderen in ons gezin na schooltijd naar het veld waar de boeren zojuist hun tarwe hadden geoogst om daar de achtergebleven tarwe te rapen. Thuis werden de tarwekorrels dan gemalen om van het meel een heerlijk vers brood te bakken.

Op een keer was het mijn beurt om tarwe te gaan rapen, en ik vond het heerlijk zo alleen op het tarweveld, want de zon scheen en de vogels floten. Toen ik daar zo bezig was verscheen er opeens een Lobobje. Het wederzien met mijn buitenaardse vriend maakte me zo gelukkig, en even later zaten wij samen in het lege tarweveld.

Lobob had een voorwerp bij zich wat ik nu, zo’n 68 jaar later, herken als een soort van computerscherm of I-Pad. Op dat computerscherm liet Lobob me van alles zien waaronder vreemde, voor mij onbekende, werelden die bewoond waren door vreemd uitziende buitenaardsen (die technisch veel verder waren dan wij mensen nu op de Aarde). Ik kreeg ook vele toekomstbeelden van gebeurtenissen op deze Aarde te zien waarvan sommige nog plaats moeten gaan vinden.

Lobob liet mij ook vele Ufo’s zien die ‘in formatie’ boven de Aarde vlogen, maar helaas zag ik ook dat de mensen daar heel angstig van werden. Het is zo belangrijk dat de mensen gaan beseffen dat die buitenaardsen uit Liefde komen en dat wij geen angst voor ze hoeven te hebben! Een onderdeel van mijn missie is dan ook om de mensen bekend te maken met het fenomeen buitenaardsen, opdat zij geen angst voor hen zullen hebben wanneer zij zich aan ons zichtbaar maken.

Mijn kortstondige ‘ontmoeting’ met Lobob in het tarweveld was voor mij als kind even een moment van Liefde en Vrede zodat ik weer kon functioneren in de soms zo moeilijke wereld.

Veel liefs, Ans

 

Vervanger van God?

Vervanger van God?

Door de eeuwen heen werd ons mensen door de religies voorgehouden dat God alles ziet en weet, dat Hij het weer beheerst en de mensheid ‘straft’ dmv. natuurrampen. Het geloof in God neemt echter af en bijgevolg lopen de kerken leeg, dus de religies en de kerken verliezen hun grip op de mensen. Maar er is iets voor in de plaats gekomen wat de mensheid nu in z’n macht heeft en manipuleert en dat is de computer, oftewel ‘de vervanger van God’. Biechten in de kerk gebeurt niet meer; onze geheimen worden nu toevertrouwd aan de computer (die ál onze berichten en handelingen opslaat).

Heel de mensheid is inmiddels aan de computer (zelfs in de derdewereldlanden hebben de mensen liever een smartphone dan eten!), en dankzij de computer en internet zijn wij mensen nu wereldwijd ‘met elkaar verbonden’.

Maar weten jullie dat er via het internet vele leugens verspreid worden die de mensen allemaal voor zoete koek aannemen?! Dat het weer via de computer gemanipuleerd kan worden, waardoor er natuurrampen in scène gezet kunnen worden?! Dat er via de computer bepaalde frequenties uitgezonden kunnen worden waardoor de mensen agressief worden en in gevecht gaan met elkaar?! Dat wij mensen dus door slechts één druk op ‘de knop’ gemanipuleerd of zelfs volledig ‘uitgeschakeld’ kunnen worden?!

Via de computer en het internet wordt de mensheid opzettelijk ‘in angst’ gehouden, want de negatieve energie die daarbij vrijkomt heeft de elite nodig om te kunnen functioneren ….. en zo heeft ‘de nieuwe God’ dus alles in de hand.

Wanneer wij onder de verdrukking van de elite uit willen komen en écht veranderingen willen, dan zouden wij onze computers uit moeten zetten! Dan zal binnen korte tijd de maatschappij zoals wij die nu kennen volledig veranderen; het huidige geldsysteem zal dan instorten en de vele manipulaties van de elite en de door hen geregisseerde oorlogen zullen dan ten einde komen.

Wanneer de mensen zich losmaken van ‘hun nieuwe God’ de computer, dan zullen zij ontkoppeld worden van het kwaad in de wereld en weer opnieuw kunnen beginnen als vrije mensen in de Nieuwe Wereld!

Veel liefs, Ans

Eenheidsbewustzijn

Eenheidsbewustzijn

Vrijdagavond rond half 10 stond ik voor m’n keukenraam om de luxaflex dicht te doen. Ik keek nog even naar buiten en zag toen, vanuit het niets, een grote, lichtende, gele bol in de zwaar bewolkte lucht verschijnen.

En op datzelfde moment hoorde ik een stem in mijn hoofd die zei: ‘Vele Lichtwerkers op de Aarde voelen zich op dit moment soms machteloos en denken: “Hoe goed wij ons best ook doen het lijkt niets uit te maken; het lijkt wel of wij Lichtwerkers de strijd tussen het Licht en Donker gaan verliezen.”  Wij horen Uw roep om ‘in te grijpen’, maar er spelen zoveel dingen mee. Wij zijn gebonden aan Universele Wetten en afspraken waar Wij ons aan dienen te houden, maar weet dat Wij dicht bij U zijn!

De mensheid blijft maar verkeren in de, zich steeds opnieuw herhalende, oude geschiedenis van de Aarde, maar U probeert daar wel aan te ontsnappen, en daarom zijn wij nu hier om de mensheid daarbij te ondersteunen. Maar weet dat, zodra er een omwenteling in Uw aller bewustzijn komt, de geschiedenis van Uw Aarde ‘herschreven’ kan worden.

Weet ook dat de toekomst gedééltelijk vastligt, en dat het verleden in stand gehouden wordt door de elite op Uw Aarde; dat doen zij in samenwerking met vergevorderde, negatieve, buitenaardse beschavingen.

Aangezien deze buitenaardsen ‘uit de toekomst’ komen zijn zij op de hoogte van de geschiedenis én de toekomst van de Aarde en kunnen zij bepaalde gebeurtenissen in die toekomst tegenhouden of veranderen, om op die manier het bewustzijn van de mensheid ‘gevangen’ te houden in het verleden, waardoor haar spirituele groei wordt vertraagd. Maar weet dat er een onmetelijke Kracht kan ontstaan wanneer de Aardse bevolking haar Kracht en Liefde bundelt!

En met die gebundelde Liefdeskracht kunt U de elite op Uw Aarde, dat handjevol manipulators die U allen al eeuwen in de greep houdt, uitschakelen, waarna Uw Aarde van hen bevrijd zal zijn.  Dit is echter iets wat de mensheid zélf zal moeten doen ….. dus bundelt Uw krachten nu, opdat Uw, door de elite geplande, negatieve toekomst zal veranderen in een stralende toekomst op de herboren Nieuwe Aarde.’

Op dat moment verdween de verlichte bol en sloot ik de luxaflex voor mijn keukenraam.

Veel liefs, Ans

Dualiteit

Dualiteit

Bestaan er in deze tijd wel echte Profeten op de Aarde, of zijn het misschien Hoge Incarnaties die veel Weten in zich hebben? Of zijn het soms charlatans die zich goed hebben ‘ingelezen’, en heel goed zijn in het manipuleren van andere mensen? Feit is echter dat er momenteel weinig écht zuivere Profeten op de Aarde te vinden zijn, en dat komt doordat Zij allen hier niet alleen positief maar óók negatief beïnvloedt worden, waardoor een ieder ‘Zijn eigen Waarheid’ predikt.

Wij mensen hebben allen zowel het goede als het kwade – oftewel de dualiteit – in ons, en dat is normaal, dat hoort bij de Aarde en haar bewoners. Maar er zijn ook mensen en Profeten die uit twee los-van-elkaar-handelende delen bestaan, waarbij de goede kant ‘wonderen’ kan verrichten terwijl de duistere kant dat alles weer volledig ongedaan kan maken. In zo’n situatie weet de ene kant meestal niet eens wat de andere kant doet; we spreken bij zo iemand dan ook niet van de geslepenheid van de Ziel maar van een gespletenheid van die Ziel.

Deze gespletenheid kan zich, juist nú in de eindstrijd tussen Licht en Duisternis, dus ook voordoen bij de Hoge Incarnaties op onze Aarde; zij kunnen dan zowel een Profeet als een duivel in zich hebben! Deze Profeet + duivel vormen tezamen een twee-eenheid in deze personen.

Tóch zijn deze Hoge Incarnaties naar de Aarde gekomen met het doel om de mensheid te leren het goede te doen, want zíj zijn de huidige Profeten op deze Aarde. Maar er zijn sterke duistere machten en krachten die het die Profeten heel moeilijk of zelfs onmogelijk maken om hun spirituele taak uit te voeren, en het gaat pas echt fout met deze zo ‘gevoelige’ Profeten als de donkere kant binnenin hen de overhand krijgt.

De hevige strijd tussen Licht en Donker wordt dus niet alleen op de Aarde (en het Universum) uitgevochten maar ook in de Profeten en de mensheid zelf! En dat zijn de állerzwaarste lessen die op deze Aarde geleerd moeten worden, vooral voor deze Hoge Incarnaties. Alleen met de krachtige hulp van Liefde en Licht kunnen deze Profeten geholpen worden, waardoor die twee-eenheid in hen weer een éénheid zal worden.

Veel liefs, Ans

Mijn vertrek

Mijn vertrek

Ik zat thuis op de bank naar een tv programma te kijken waarin een hypnotiseur iemand anders onder hypnose zou brengen, en ook ik volgde de instructies op en sloot mijn ogen. Bijna direct ontstonden er, vanuit mijn geestesoog, beelden waar ik heel emotioneel van werd, want ik aanschouwde een wereld die mij wel heel bekend voorkwam, het was nl. mijn oorspronkelijke ‘thuisplaneet’ Laborax!

En op die wereld zag ik mijn buitenaardse vrienden, de Lobobjes, gezamenlijk in een kring staan; ikzelf was ook een Lobobje, maar ik stond búiten die kring. Er was nl., in overleg met mij, afgesproken dat ik zou incarneren op hun ‘oude, oorspronkelijke Wereld’, planeet Aarde, en op dat moment deden de andere Lobobjes mij een soort van ‘uitgeleide’ dmv. een ritueel.

De oorsprong van mijn volk ligt op Moeder Aarde; in een ver verleden hebben ook zij dus op de Aarde geleefd, maar door omstandigheden konden zij hier niet meer verblijven. En doordat zij toen al technisch veel verder ontwikkeld waren dan wij mensen nu, konden zij de Aarde verlaten om op zoek te gaan naar een andere bewoonbare Wereld waar ze weer opnieuw konden beginnen.

In mijn visioen zag ik mezelf dus op planeet Laborax klaarstaan om mijn lichaam daar te verlaten om vervolgens te incarneren op planeet Aarde, en al mijn buitenaardse vrienden namen deel aan dat speciale ritueel waarin ik mijn buitenaardse lichaam én wereld zou verlaten.

Tijdens dat ritueel ging mijn Ziel, onder begeleiding van een kobaltblauwe straal, op weg om even later het zwangere lichaam van mijn ‘Aardse moeder’ binnen te gaan. Op voorhand was mij verteld dat deze moeder (+ nog enkele van mijn Aardse familieleden) zelf óók van planeet Laborax afkomstig was. Mijn moeder vertelde me later dat ze had gezien dat tijdens mijn geboorte de kamer helemaal gevuld was met de blauwe energieën van onze buitenaardse familie.

Direct na mijn geboorte ‘voelde’ ik, dankzij m’n paranormale vermogens die ik had behouden, gelijk al de vreselijke angsten en het geweld van de oorlog die toen (1942) in Nederland gaande was, en door mijn ‘gevoeligheid’ kwam dit alles extra hard bij mij binnen. Maar onder begeleiding van mijn lieve moeder en mijn paranormaal begaafde vader startte ik mijn missie op Aarde om de boodschap te verkondigen dat ‘wij mensen niet de enige levende wezens zijn in dit Universum’.

Met al mijn ‘oude Weten’ nog in mij begon ik dus, vol goede moed, aan deze mooie, maar ook moeilijke taak op deze, vaak meedogenloze planeet, Moeder Aarde. Gelukkig voelde ik mij altijd gesteund door mijn liefdevolle wezens; zij waren en zijn nog altijd bij me om me te begeleiden!

Maar mijn buitenaardse vrienden hebben het hier op Aarde ook zelf vaak moeilijk gehad en nu nog! Tijdens hun missies op de Aarde werden zij gevangen genomen of zelfs gedood, terwijl ze alleen maar mee willen werken aan het ontstaan van een liefdevolle, vrije wereld, zonder oorlog en geweld!

Wat ik zopas, dankzij die hypnose, in mijn visioen heb mogen zien was voor mij een hele emotionele ervaring, omdat ik weer even op mijn oorspronkelijke ‘thuisplaneet’ was, samen met mijn eigen, liefdevolle buitenaardse familie. Dit had en mocht ik nog niet eerder ervaren in m’n Aardse mensenleven, omdat ik anders vanwege de heimwee, niet meer had kunnen functioneren op deze Aarde.

Tijdens dit visioen vertelde de wezens me nog dat zij ooit allen weer terug zullen keren in de schoot van Moeder Aarde …. de planeet waar ook hún oorsprong ligt.

Veel liefs, Ans

Power to the people

Power to the people

Tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen heeft het Amerikaanse volk zich duidelijk uitgesproken en een onverwachte klap uitgedeeld aan de dynastie van het reptielenvolk en hun vazallen (de elite)! Weet echter dat de reptielen en hun aanhang nog lang niet verslagen zijn op deze Aarde; zo gauw geven zij hun heerschappij natuurlijk niet op, want zij willen hun ‘loonslaven’ op Aarde behouden.

Vele landen zullen het Amerikaanse voorbeeld volgen; ook daar zullen de volkeren hun stem laten horen en in opstand komen tegen het kapitalisme, want de verschillen tussen arm en rijk zijn nog nooit zó groot geweest. Wereldwijd zijn er vele, vele mensen die in armoede leven, terwijl anderen miljoenen per jaar verdienen (een enkeling zelfs al vanaf haar 18e verjaardag)!

In een aantal landen realiseren de huidige machthebbers zich dat ook hún volk massaal in opstand kan komen, en om dat te voorkomen proberen de heersers hun macht juist uit te breiden. De mensen die protesteren tegen hun machthebber of zijn beleid worden direct opgepakt en/of gestraft, maar het wachten is op een volksopstand die niet meer te stoppen zal zijn.

Wereldwijd kondigen zich nu grote veranderingen aan, en een ieder die denkt ‘de macht’ te hebben zal zich achter de oren moeten krabben en gaan nadenken over verbeteringen voor hun volk. Zo niet, dan kunnen en zullen hun volkeren de macht overnemen! En zo zien we dat het ‘bewustzijn’ van de mensheid zich langzaamaan gaat ontvouwen.

Als kind had ik dit soort massale volksopstanden al ‘gezien’. Ik vertelde dat toen aan mijn vader, en die zei: ‘Ja kind, zo zal het uiteindelijk gaan, want de mens wil vrij zijn. Maar eerst zullen de mensen ‘wakker’ moeten worden, want dan pas zal hun ‘bewustzijn’ zich kunnen openen. Maar ééns zal dit alles gaan gebeuren, want er is geen grotere macht dan de macht van het volk!’

Veel liefs, Ans

Ruilbaby

Ruilbaby

In een eerder blogverhaal heb ik jullie al verteld dat er ‘ruilbaby’s’ bestaan, en dat verwisselingen van baby’s niet alleen per ongeluk in ziekenhuizen gebeurden (zie 4 augustus 2015). Zo’n ‘babyruil’ werd soms ook met opzet en bewust gedaan door ‘natuurvolkeren’ zoals bijv. de kabouters. Wanneer deze natuurvolkeren ‘vers bloed’ nodig hadden om hun ras weer sterker te maken dan verwisselden zij hun baby’s met die van de Aardse mensen.

Maar niet alleen de natuurvolkeren maakten zich soms ‘schuldig’ aan dit soort vooraf geplande ‘baby-ruilingen’, dit werd ook gedaan door buitenaardse beschavingen. Echter de buitenaardsen deden dit niet alleen om hun éigen ras te versterken, maar ook om de spiritualiteit van het Aardse mensenras te helpen verhogen.

Zo’n ‘babyruil’ gebeurde niet alleen bij onwetende moeders die de verwisseling van hun kind niet echt in de gaten hadden, maar ook bij diegenen die bewust op deze Aarde geïncarneerd waren om voor dit ‘hogere doel’ kinderen te baren, om op die manier mee te werken aan het verbeteren van het oorspronkelijke Aardse mensenras.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vele hoogontwikkelde kinderen die momenteel onder ons zijn; superintelligente kinderen die hun kennis inzetten voor het behoud van onze Aarde en haar natuur (zie ‘Hulp van buiten de Aarde’ d.d. 5 januari 2016). Misschien is het voor jullie moeilijk om te begrijpen, maar de buitenaardsen houden niet alleen van hun eigen kinderen maar van álle kinderen, waar ze ook vandaan komen!

Wij Aardse mensen hebben daar over het algemeen toch wel moeite mee; bij ons komt het eigen kind op de eerste plaats, omdat wij daar een bloedband mee hebben. Weet echter dat de Ziel zijn eigen keuze maakt bij het uitzoeken van de Aardse moeder, en dat die keuze meestal bepaald wordt door de lessen die de Ziel in dat leven op Aarde wil leren.

Maar weet óók dat een Ziel er voor kan kiezen om nog eenmaal op de Aarde te incarneren om andere Werelden te helpen dmv zijn of haar ‘uitwisseling’ als baby …… en dat ook dát al vóór de geboorte door deze Ziel zelf is besloten en afgesproken!

Veel liefs, Ans

Uittreding

Uittreding

Afgelopen nacht en ook vanochtend nog werd ik continu belaagd door hele felle, pijnlijke scheuten in m’n hoofd. Op een gegeven moment voelde ik heel sterk dat ik op de bank moest gaan liggen en m’n lichaam móest ‘ontvluchten’. Zodra ik op de bank lag verliet ik mijn lichaam, en werd ik, onder begeleiding van mijn buitenaardse vrienden, direct meegenomen naar verre, vreemde oorden ergens in en op de Aarde.

Ikzelf werd heel ‘vluchtig’ en zweefde eerst naar oude Werelden met een prachtige natuur, maar even later bevond ik mij plotseling in een soort van ondergronds labyrint dat bestond uit vele brede, onderaardse gangenstelsels en grote open ruimtes. In een schemerig gedeelte van één van die ruimtes verschenen plotseling wezens die ik nog nooit eerder had gezien. Deze wezens lieten mij ‘Heilige Geschriften’ op papyrus zien.

Deze geschriften waren opgetekend in een soort taaltekens waarvan ik er in het verleden zelf honderden heb moeten opschrijven (zie het verhaal onder het blokje Sterrentekens bovenaan de site). Ook al kon ik de mij voorgehouden geschriften niet lezen of begrijpen, de wezens wilden wél dat ik ze bekeek en in me opnam.

Vervolgens zweefde ik verder naar nog andere onderaardse ruimtes en ook daar zag ik diverse vreemde wezens, maar ook hele vreemde, voor ons onbekende voorwerpen en instrumenten. Voor de ingang van weer een andere ruimte werd ik plotseling tegengehouden door een draak met grote vleugels en tanden. De draak vuurde zijn hete adem op mij af om mij af te schrikken en weg te houden bij de ingang van die voor mij verboden ruimte waarin geheimen verborgen waren.

Om mezelf te beschermen probeerde ik uit alle macht om de draak in het Licht te zetten, maar dat bleek onmogelijk voor mij alleen. Ik vermoed dat ik op dat moment extra hulp heb gekregen van mijn buitenaardse vrienden, want even later zweefde ik weer veilig bovengronds in een voor mij onbekend gebied. Opeens was ik weer terug in mijn fysieke lichaam thuis, en toen ik daar op de klok keek zag ik dat ik ongeveer een uur buiten mijn lichaam was geweest.

Zoals jullie misschien al weten zijn er, letterlijk en figuurlijk, vele ondergrondse geheimen, en de elite die daarbij betrokken is vreest dat hun duistere geheimen vanuit de donkere schaduwkant van de Aarde naar buiten zullen komen. Om dat te voorkomen probeert deze elite om mensen ‘buiten spel’ te zetten door ze o.a. op een telepathische manier aan te vallen.

Deze ochtend moest ik dus op de bank gaan liggen en mij tijdelijk losmaken van mijn lichaam, waardoor ik kon ‘vluchten’ voor zo’n telepathische aanval van hen, opdat zij niet tot mij door konden dringen met hun slechte intenties.

Op dit soort momenten zijn mijn buitenaardse vrienden dus altijd bij mij om me te beschermen en te behoeden tegen dit soort kwade bedoelingen. Toen ik weer veilig en wel in m’n lichaam op de bank teruggekeerd was zag ik nog steeds de blauwe energieën ‘als bescherming’ om mij heen dansen en dat duurde voort tot laat in de avond.
Ik stond op en stak een kaarsje aan voor alle ‘verdwaalde Zielen’ die in de schaduwkant van de Aarde huizen om jou en mij te belagen. Maar ik heb hun geheime, heilige teksten mogen aanschouwen; teksten die ik nu misschien niet begrijp, maar die mijn Weten en mijn Ziel zeker herkend en begrepen zullen hebben, daarvan ben ik overtuigd!

En ‘s avonds laat zag ik ‘ter afsluiting’ een ware explosie van blauwe energieën, hetgeen mij diep ontroerde.

Veel liefs, Ans

Levenselixer

Levenselixer

Weten jullie dat alles wat hier op Aarde gebeurd een domino-effect veroorzaakt in ons Universum? Dat komt doordat wij allen en ‘alles wat is’ met elkaar verbonden zijn dmv onzichtbare koorden, en ook doordat ons Weten vertegenwoordigd wordt door één groot gezamenlijk Brein.

Maar de tijd breekt aan dat dat ‘Grote Brein’, waar wij mensen dus ook onderdeel van uitmaken, zal moeten veranderen; het moet ahw ‘opgeschoond’ worden, waardoor alle onderlinge vetes, zowel op de Aarde als in het Universum, zullen worden opgeheven.

Deze ‘opschoning’ zal hier op onze Aarde moeten beginnen, waarna dit proces – dmv het domino-effect – het gehele Universum zal kunnen opschonen/zuiveren.

Een paar dagen geleden zag ik voor m’n geestesoog 2 ruimteschepen letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar. Het ene ruimteschip werd bemand door verschillende, goedaardige buitenaardse rassen die zich verbonden hadden in een vredelievende Federatie, en het tegenoverliggende schip behoorde toe aan de oorlogszuchtige buitenaardse rassen met minder goede bedoelingen.

Deze negatieve buitenaardsen hadden tot op heden al vele oorlogen in het Universum in gang gezet, waarbij ze vele Werelden hadden ingenomen en gekoloniseerd om daar hun macht uit te oefenen, dus de wezens van de goedaardige Federatie vertrouwden hen niet echt, maar ze wilden toch nog een allerlaatste poging doen om tot een Vredes-overeenkomst te komen met deze oorlogszuchtige rassen …… en nu was het belangrijke moment van onderhandelen dus aangebroken.

De Federatie wist echter dat het de negatieven eigenlijk niet te doen was om te onderhandelen over de macht en het gezag die zij over de door hen ‘gekoloniseerde’ werelden hadden. Nee, het ging de negatieve rassen er vooral om om het ‘Levenselixer’ – dat de Federatie in haar beheer heeft – in handen te krijgen, omdat dit Levenselixer hen het Eeuwige Leven én de volledige macht over dit Universum zou kunnen geven.

De Federatie had echter een plan uitgedacht om de negatieve rassen hun zin te geven en ze tegelijkertijd definitief ‘uit te schakelen’. Ze nodigden de negatieven uit om bij hen aan boord te komen om te onderhandelen over de teruggave van de door hen ingenomen Werelden en een Vredesakkoord.

Deze onderhandelingen verliepen niet bepaald soepel, maar uiteindelijk kwamen ze tot de volgende overeenkomst:

In ruil voor de teruggave van de vele door de negatieve wezens gekoloniseerde Werelden zouden zij het door hen zo gewenste Levenselixer overhandigd krijgen.

Beide partijen konden zich vinden in dit eindresultaat, en een ieder ging vervolgens tevreden zijns weegs.

Wat de negatieve buitenaardsen echter niet wisten was, dat wanneer zij het Levenselixer tot zich zouden nemen, dat ze dan niet alleen het ‘Eeuwige Leven’ kunnen krijgen, maar dat ze dan ook ‘opgeschoond’ zullen worden, waardoor hun negatieve gedachten over alle vetes in het Universum langzaam uit hun geheugen zullen verdwijnen …. waardoor uiteindelijk alles in het gehele Universum positief zal worden voor álle partijen.

Ook hier op Aarde zijn we aangekomen op een cruciaal punt in de tijd, want het schaakspel is begonnen en alle troeven worden nu uitgespeeld!!
Dit heeft gedeeltelijk te maken met de huidige presidentsverkiezingen in Amerika. Er zullen belangrijke deals gesloten moeten worden, want zij die de Aarde al zó lang ‘bezetten’ zullen proberen om volledige zeggenschap over de gehele Aarde te verwerven…… EN DIT MAG NIET GEBEUREN!!!

Op dit moment is de strijd op zowel de Aarde als in het Universum dus in volle gang, en weet dat er vele, zowel positieve als negatieve buitenaardsen speciaal op de Aarde geboren zijn ivm deze cruciale eindstrijd. En ik kan jullie zeggen dat alles en iedereen in het Universum op dit moment de adem inhoudt, want als het op de Aarde goed verloopt dan zal dat een positief (domino)gevolg hebben voor het gehele Universum!

Wij Lichtwerkers gaan die strijd aan, en weten dat het Licht áltijd de duisternis zal overwinnen. Dus zend jullie Liefde en Licht uit, zo vaak en zoveel je kan, want alleen op die manier kunnen wij het negatieve omdraaien naar het positieve!

Veel liefs, Ans