Maandelijks archief: januari 2017

Tijdsprong-ceremonie

Een paar dagen gelden hoorde ik, vanuit het niets, een prachtig, diep tromgeroffel, waarvan ik de trillingen door mijn gehele lichaam voelde gaan. Vervolgens zag ik voor mijn geestesoog een groep verlichte Sjamanen die in een kring bijeen stonden. Even later zette deze groep zich langzaam in beweging en dansten de Sjamanen hun eeuwenoude dansen, en al dansend werd de kring groter en groter.

Maar plotseling viel alles en iedereen volledig stil! Het leek net een pauze in de tijd, alsof de wereld de adem inhield, en dat moment voelde heel speciaal, het voelde alsof er een nieuw tijdperk aanbrak. Een ogenblik later kwam de wereld weer tot leven en dansten de Sjamanen weer.

Maar toen zag ik dat alles om hen heen mee vibreerde op de trillingen van de trommel, en dat er, in het centrum van de Sjamanen-kring, een enorme bloem ontstond. Deze bloem had de vorm van een prachtige, wit met roze kelk, en was gevuld met levenselixer. Ikzelf wist en weet nog steeds niet de betekenis daarvan, maar ik hoorde zeggen dat het een Levensbloem was die als Heilig wordt beschouwd.

Echter, naast deze prachtige Levensbloem zag ik een enorme, zwarte energie ontstaan die hoger rees dan de Heilige bloem. Ja, ook het kwaad bleek bij deze ceremonie aanwezig te zijn. Maar de Sjamanen negeerden deze duistere, negatieve energie volkomen en ze dansten, volledig in trance, gewoon door op het ritme van de trom.

Toen zag ik dat hun kring verlicht werd door een intense Licht- en Liefdesenergie – het leek wel of er duizend Zonnen schenen – en die Liefdesenergie was zó sterk dat het die grote, zwarte energie deed afbrokkelen. Vol ontroering nam ik dat alles waar, en zag ik met eigen ogen hoe Licht en Liefde al het duistere kwaad verjaagden.

In dit visioen heb ik mogen zien dat de Sjamanen van weleer zich in Liefde en Licht verenigden om een ‘tijdsprong’ te maken, en hoe zij hun energieën bundelden om dat in goede banen te laten verlopen.

Op dit moment zitten wij Aardse mensen op een ‘kruispunt in de tijd’, en ook wij zouden een ‘tijdsprong’ kunnen maken naar een nieuw tijdperk, oftewel de Nieuwe Aarde. Dus nu is het aan óns om ons in Licht en Liefde te verenigen opdat ook deze tijdsprong in goede harmonie plaats zal kunnen vinden.

Veel liefs, Ans

Eskimo

Op onze Aarde leven mensen in alle soorten, maten en kleuren, en een ieder is uniek. Maar er zijn mensen die daar bovenuit springen vanwege hun bijzondere uitstraling. Deze mensen stralen, vanuit hun geest, een enorme Liefdesenergie uit die over de hele Aarde wordt gevoeld door zowel mens als dier. En daar verwachten zij niets voor terug, alleen harmonie en Vrede op de Aarde.

Zo zag ik voor mijn geestesoog, ergens op de Aarde in een gebied waar het heel koud is, een Eskimo aan de rand van een groot water staan waarin vele ijsschotsen dreven. Deze Eskimo was volledig gekleed in wit bont en was zó verlicht dat het bij mij veel respect afdwong.

Even later hief hij een soort gezang aan van vreemde klanken; dat klonk heel bijzonder maar was erg mooi om te zien en horen. Plotseling zag ik een groepje walvissen die op dit bijzondere gezang van de verlichte Eskimo waren afgekomen, en deze walvissen beantwoordden zijn gezang waardoor er a.h.w. een symfonie ontstond die z’n weerga niet kende.

Op deze manier communiceerden de walvissen en de verlichte Eskimo met elkaar, en gaven zij elkaar ‘boodschappen’ door en deelden zij hun Liefde en respect voor elkaar. Mijn ontroering was groot omdat ik getuige mocht zijn van deze bijzondere samenzang/communicatie tussen deze walvissen en de verlichte Eskimo. Ik weet zeker dat walvissen, net als deze Eskimo, hogere Zielen zijn!

Helaas wordt er nog steeds op deze dieren gejaagd, maar deze verlichte Eskimo waarschuwde dit groepje walvissen – d.m.v. zijn gezang – voor het komende gevaar, en hij leidde deze prachtige wezens naar gebieden waar ze veilig zullen zijn voor de gewelddadige walvisvaarders.

Ondanks de chaos en vele oorlogen hier op onze Aarde is het mooi dat er toch nog plekken zijn waar mens en dier in harmonie en Liefde kunnen samenleven zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Laten wij mensen bij onszelf beginnen, en meewerken aan het herstel van de harmonie en Vrede op de Aarde door ook ónze Licht- en Liefdesenergie over deze wonderschone planeet uit te stralen.

Veel liefs, Ans

Samen delen

‘Vraagt en U zult krijgen’ zo staat geschreven. Maar waarom wordt ons vragen zo weinig beloond terwijl we álles zouden kunnen krijgen vanuit de Eeuwige Bron waarin alles aanwezig is?

En hoe komt het dat wanneer wij Aardse mensen wél iets vragen, dat de meesten van hen dan alleen iets voor zichzelf vragen terwijl de halve mensheid hongerlijdt?! En dat de mensen, gedreven door hun hebzucht, steeds meer voor zichzelf vragen vanuit die onuitputtelijke bron?! Die mensen worden egoïsten die tegen de minder bedeelden zeggen: ‘Je kunt het toch zélf aan ‘de Bron’ vragen, of moeten wij voor de hele wereld zorgen? Spreek zélf die Bron aan!’

Ikzelf heb van mijn ouders geleerd om liefdevol te delen, en dat geeft niet alleen mij, maar ook degene die ontvangt, een goed gevoel. En het wonderlijke is dat door te geven er weer nieuwe dingen op jouw pad komen; niet persé in materiële maar vaak in spirituele zin, want ‘Wie geeft zal ontvangen’. Op die manier zal de mens steeds onbaatzuchtiger worden.

Weet dat een ieder in zijn Aardse leven de keuze krijgt tussen hebzucht en liefdevol delen …. en de keuze is aan jou!

Veel liefs, Ans

Van chaos naar orde

Een prachtig wezen liet zich aan mij zien. Dit wezen had een menselijk lichaam, maar had een dierlijk uiterlijk en was gekleed in een soort van uniform, waardoor hij op een hooggeplaatste officier leek.

Even later hoorde ik de volgende woorden in mijn hoofd: ‘Ik ben Odocado. De vele conflicten op Uw Aarde worden veroorzaakt door het gedrag van de mensen. Wij zien dat de mensen ongeleide projectielen zijn geworden. De mens heeft orde en regels nodig, maar velen van Uw leiders zijn niet capabel genoeg voor hun leidinggevende taak, waardoor het een steeds grotere chaos op Uw Wereld wordt.

Wij willen jullie graag helpen bij het aanbrengen van orde in jullie samenlevingen en militaire systemen, maar hebben geen idee of jullie leiders openstaan voor onze goedbedoelde hulp hierbij.

Wij buitenaardsen mogen niet zonder Uw toestemming ingrijpen in het menselijk systeem; dat is een Universele Wet waar wij ons aan dienen te houden. Toch zijn er al vele buitenaardsen onder U die dat wél doen, en dat is zeer verwerpelijk!

Op onze wereld heerst orde, rust en Vrede omdat zowel onze samenleving als militaire systeem anders werken dan die op Uw Aarde. Dit is wat ik U zeggen wilde’ ….. en op dat moment verdween de indrukwekkende Odocado weer.

Veel liefs, Ans

Ascentie

Toen ik gisterenavond geboeid naar een science fiction film zat te kijken, hoorde ik plotseling een stem tot mij spreken. Eerlijk gezegd kwam me dat op dat moment niet echt goed uit, want ik wou niets van deze mooie film missen, maar gelukkig had ik pen en papier bij de hand liggen en kon ik de volgende, korte boodschap noteren.

Als de Oude en De Nieuwe Wereld samenkomen ontstaan er botsingen, zoals nu gebeurd in deze tijd, en dan kan het er heel heftig aan toegaan, want de Oude en Nieuwe Energieën gaan in strijd met elkaar. Maar in die strijd zullen Hoop en Vertrouwen oplichten, en zullen er ‘Vonken van Bewustzijn’ uitgestrooid worden voor diegenen die ze kunnen ontvangen als ‘Vonken van Licht’. Door deze ‘Vonken van Licht’ zal het Weten bij hen geopend worden en zullen de Openbaringen zich, als vanzelf, bij hen gaan ontvouwen. Vanaf dan zal het openen van het bewustzijn van de Aardse mensheid niet meer te stoppen zijn!

Laten wij in deze tijden vertrouwen hebben, want alleen zó kan en zal dit alles gaan geschieden in het Licht van de Waarheid, waardoor de vele onwaarheden op zullen gaan in het Duister en ze de weg terug niet meer zullen vinden. Weet ook dat in de Nieuwe Wereld waar wij naar op weg zijn de strijd al is gestreden!’

Nadat ik deze mooie, bemoedigende boodschap had opgeschreven kon ik weer verder genieten van de prachtige film op tv.

Veel liefs, Ans

Bedelend kind

Een paar weken geleden stond er bij een oude vrouw bij mij in het dorp een lief vluchtelingetje van nog maar 6 of 7 jaar oud voor de deur. Het kleine knulletje had een stoffen mandje in z’n hand en drukte op de bel, en toen de vrouw haar deur opende zei hij met z’n allerliefste gezichtje ‘Centjes ….. honger!’ ‘Oh God, oh God, oh kindje, kindje toch‘, zei de oude vrouw, ‘wacht maar even, want niemand mag honger hebben op deze wereld, vooral kinderen niet.’

Mijn dorpsgenote liep naar binnen en maakte voor het jongetje een dikke bruine boterham met een dikke laag roomboter en 2 plakken kaas erop. Blij en trots gaf ze de boterham aan het jongetje en zei ‘Eet er maar lekker van kind.’ Maar in plaats dat het knulletje blij was keek hij heel boos naar de oude vrouw, gooide het brood op de vuile stoep, en schreeuwde ‘Centjes!!‘, waarna hij boos wegliep. De oude vrouw was geschokt door dit gedrag, en met tranen in haar ogen verbrokkelde zij de boterham voor de vogels die er gretig van smulden.

Vroeger zagen wij dit soort bedelende kinderen alleen in het buitenland, en daar zaten/zitten meestal volwassenen mannen achter die deze kleintjes dwongen/dwingen tot het bedelen voor geld. Tussen de vele vluchtelingen die nu massaal naar de rijkere, Europese landen komen zitten hoofdzakelijk mensen met de allerbeste bedoelingen, maar helaas zitten er ook figuren tussen met minder goede bedoelingen zoals bij het bedelende vluchtelingetje.

Dit kleine mannetje heeft nog bij vele mensen in mijn dorp, en ook bij mij, aangebeld met de zielige mededeling ‘Centjes …..honger!!’ Maar laat vooral duidelijk zijn dat dit schattige jongetje niets te verwijten valt, want ook dit arme kind wordt gebruikt en op pad gestuurd door schurken die misbruik maken van andermans goedgevigheid!

Veel liefs, Ans

Nazi Ufo’s

Weet dat Duitsland de allergrootste technologie heeft op deze Aarde, en dan heb ik het niet alleen over hun autotechnologie en huishoudelijke apparaten! Nee, in 1945 hadden de Nazi’s al Ufo’s, maar de technologie van deze Ufo’s hadden zij verkregen in samenwerking met of afgedwongen van buitenaardse beschavingen. (In het verleden zijn er buitenaardsen gedood, puur en alleen om hun technologie te bemachtigen; verschillende keren heb ik met grote afschuw beelden ‘gezien’ waarin kleine buitenaardsen werden gedood en ontleed in Aardse laboratoria)

De Duitsers hebben, zoals gezegd, nog steeds een hoogstaande technologie, en in de afgelopen 70 jaar hebben zij hun Aardse Ufo’s verder doorontwikkeld en verbeterd. Hun ruimteschepen hebben verschillende vormen, waaronder de sigaarvorm. Recentelijk heb ik zo’n ruimteschip boven het dak van de buren gezien; deze sigaarvormige Ufo had aan de onderkant enorme ronde lichten in de kleuren geel en oranje.

Duitsland gedraagt zich nu als het braafste jongetje van de klas, maar laat je niets wijs maken! Duitsland denkt dat zij, samen met o.a. Amerika, de Aarde nu in handen heeft. Toch moeten we ons afvragen wie het momenteel nu écht voor het zeggen hebben op deze Aarde? Dat zijn nl., dankzij hun vele geld en Aardse rijkdommen …… de Joden!

De Duitsers hebben nl., mede door het ombrengen van de vele Joden in de 2e wereldoorlog, monsters geschapen. En voor de Joden is de tijd aangebroken van ‘Oog om oog, tand om tand’, want zo staat het beschreven in hun Thora en onze Bijbel; en hun wraak zal zoet zijn, want het Joodse ras komt oorspronkelijk van Saturnus, de ultieme oorlogsplaneet (zie 15 mei 2016).

Weet echter dat wat zich nu in het klein op onze Aarde afspeelt, dat dat zich ook allemaal in het groot afspeelt in het Universum! Dus laten wij hopen en bidden dat Duitsland alsnog tot inzicht zal komen, en dat zij, met behulp van haar vooruitstrevende technologieën, een rol zal gaan spelen in de Wereldvrede.
Veel liefs, Ans

IJsbeer

Een tijdje geleden zag ik de volgende beelden: Ik zag een kleine familie dat ergens op een afgelegen plek in Alaska woonde. Dit was niet zomaar een familie want deze mensen stonden allemaal in contact met buitenaardsen, en dat kwam doordat ze zelf oorspronkelijk ook allemaal van de sterren afkomstig waren.

Deze Sterrenmensen waren tijdelijk in Alaska gestationeerd om onderzoeken te verrichten, omdat de ijskappen van de Aarde langzaam zullen smelten en verdwijnen. Natuurlijk weten zij de ware oorzaak daarvan; dat komt nl. doordat de Aarde een veranderde baan om de Zon gaat maken, waardoor de Noord- en Zuidpool gaan verschuiven. Deze verschuiving van de Aardas is iets wat eens in de 26.000 jaar gebeurt; het is dus een volkomen natuurlijk proces, met als gevolg dat er wereldwijd klimaatveranderingen optreden, waardoor de temperaturen in bijv. Alaska langzaam zullen stijgen, terwijl het op andere locaties op de Aarde juist kouder zal worden.

De mensheid maakt zich zorgen dat door die klimaatverandering de ijsberen zullen verdwijnen. Dat gebeurt inderdaad, alleen verdwijnen de ijsberen niet door uitsterving, zoals jullie allemaal denken, maar worden ze, dankzij o.a. deze Sterrenfamilie, gered dmv. een ‘tijdelijke evacuatie’. De ijsberen worden eerst door hen gevangen, waarna ze naar ‘andere werelden’ – met hetzelfde koude klimaat als in Alaska – zullen worden gebracht.

Deze Sterrenfamilie heeft inmiddels al nieuwe gebieden op de Aarde uitgezocht waar de ijsberen in de toekomst weer zouden kunnen leven. Zodra de Aarde over enige tijd z’n nieuwe plaats in het grote geheel gevonden heeft, en de natuur weer volledig tot rust is gekomen, dan zullen niet alleen de ijsberen maar álle tijdelijk geëvacueerde dieren weer teruggebracht worden naar de Aarde, en weer worden teruggezet in de voor hen ideale leefgebieden.

Aangezien de verschuiving van de polen op de Aarde een natuurlijk proces is dat, zoals gezegd, eens in de 26.000 jaren voorkomt, zijn dit soort ‘reddingsoperaties’ ook in het verleden al vele keren gebeurd. Weet dat er nu al vele buitenaardsen onder ons zijn met de belangrijke missie om alles wat leeft op deze mooie Aarde te behouden voor de toekomst!

Op het allerlaatst zag ik dat de Sterrenfamilie zich opmaakte voor de terugreis naar hun oorspronkelijke wereld, waarna ze werden opgehaald door een Ufo ……. want hún taak hier op Aarde zat erop.

Veel liefs, Ans

Reizen naar andere werelden

Er zijn mensen die zich misschien afvragen wie of wat Ans Hoornweg is. Ach, ik ben niets ….. maar tóch ben ik alles.

In dit leven op Aarde heb ik geen hogere opleiding of studie gevolgd, maar heb ik altijd opgevolgd wat ‘mijn Weten’ mij ingaf, en dat Weten is oneindig veel meer dan wat er in de Aardse opleidingen geleerd kan worden. Misschien kom je zonder hogere opleiding of studie, maatschappelijk gezien, niet echt ver op deze wereld, maar dat was mijn levensdoel hier ook niet. Mijn missie op Aarde was en is nog steeds om de mensen te informeren dat meerdere werelden in dit Universum bewoond zijn!!

Ik zit niet of nauwelijks op internet, want ik heb mijn eigen internet … mijn Weten! Ben ik dan niet van deze tijd? Nee, ik ben niet van déze tijd maar van álle tijden, want ik reis door het Universum én door alle tijden heen!

Autorijden heb ik nooit geleerd – dat kan best lastig zijn in het dagelijkse leven – maar ‘in de geest’ reis ik heel wat af! Ik reis naar verre werelden en planeten alwaar ik andere mensen of wezens ontmoet. Op die andere werelden wordt een universele taal gesproken die een ieder kan verstaan, nl. de beeldentaal, en bij die beeldentaal, of gedachteoverdracht, kan één beeld wel duizend woorden bevatten!

In de vele levens die ik op deze Aarde en op andere planeten heb geleefd heb ik al veel geleerd, maar ik zal nog vele lessen moeten leren.

Zodra mijn Aardse, geprogrammeerde leven erop zit zal ik mijn reis door het Universum weer vervolgen en mijn ‘oude vrienden’ weer ontmoeten. En samen met hen zal ik dan weer andere, nieuwe werelden aandoen die spiritueel ‘nog niet zo ver’ zijn, om ook de bewoners van díe werelden de lessen van het Universum door te geven.

En zo zal het voor altijd en eeuwig door blijven gaan, want er zijn meer planeten in dit Universum dan dat er zandkorrels in de woestijn zijn!

Veel liefs, Ans

David Rockefeller

In m’n bericht van 1 januari heb ik jullie uitgelegd dat ik mijn verhalen ‘doorkrijg’ door mij te verbinden met het Quantum-veld. Dankzij dit Quantum-veld krijg ik niet alleen van alles te zien, maar kan ik heel soms ook  gesprekken ‘horen’ die elders plaatsvinden. Hieronder beschrijf ik – de door mij opgevangen – flarden van een geheim gesprek dat de elite recentelijk heeft gevoerd of binnenkort nog zal gaan voeren.

De grote heren van de elite hebben voor dit gesprek ook vele afgezanten van de Aardse landen uitgenodigd – weet dat álle daar aanwezige personen de zgn. NWO, oftewel de Nieuwe Wereld Orde, nastreven!

Ik hoorde het volgende zeggen: ‘Als de robottechnologie binnenkort het meeste werk van de mensen gaat overnemen, dan hebben wij geen ‘Aardse slaven’ meer nodig, maar U allen hier aanwezig weet dat zij – de menselijke slaven – lastig uit te roeien zijn. Wij moeten toegeven dat de vele pogingen van onze kant om de huidige menselijke bevolking uit te dunnen tot nu toe niet het beoogde effect hebben gehad.

De zgn. uitbraken van dodelijke virussen zijn gedeeltelijk mislukt, en ook de griepinjecties voor volwassenen en het onvruchtbaar maken van jonge meisjes dmv. vaccinaties hebben niet het door ons beoogde resultaat. Ook de door ons geregisseerde natuurrampen hebben niet het geplande effect gehad. Het uitroeien van de mens gaat ons op dit moment dus niet snel genoeg, daarom rest ons nog één mogelijkheid en dat is het ontketenen van een 3e wereldoorlog, WANT DE AARDE BEHOORT ONS TOE!!

Dat is de reden waarom wij hier nu met U, leiders van vele landen, bijeen zijn want we moeten nú belangrijke beslissingen gaan nemen. Dankzij de verslaving van de mensheid aan hun smartphones, I-pads en andere smart-apparatuur, hebben wij de mensen in slaap kunnen sussen en hebben wij inmiddels bijna de gehele mensheid onder controle. Hiervoor verdienen wij een applaus, want mede dankzij die controle kunnen wij de makke schapen eenvoudig naar de slachtbank brengen, waarna we de Aarde kunnen hergroeperen en verdelen.

Er zal echter wel een beperkt aantal slaven over moeten blijven om straks nog ‘het vuile werk’ op te knappen, en we mogen niet vergeten dat er kinderen nodig zijn voor een nieuw fokprogramma, maar ook om in onze ‘specifieke behoeften’ te voorzien.’

Dit waren maar een paar losse flarden van het geheime gesprek van de elite met de afgezanten van diverse landen …. zó wordt er dus over ons mensen gedacht, gesproken en besloten!

Na het ‘horen’ van al deze uitspraken moest ik gelijk denken aan de mogelijke ‘toekomstbeelden’ die ik als kind al had gezien. Zo’n 70 jaar geleden zag ik, als meisje van een jaar of 4, enorme soldatenlegers voor m’n geestesoog voorbij trekken. Ik zag toen ook dat de elektriciteit wereldwijd was uitgevallen waardoor de gehele Aarde in duisternis was gehuld en alle kernreactoren waren om- en uitgevallen, waardoor er vreselijke ziektes – waaronder atoompest – onder de mensen waren uitgebroken. De hele wereld stond letterlijk in brand, en overal zag ik chaos en angstige, zieke mensen.

Maar ik zag ook vertrekkende Ufo-vloten!

Dit waren echter geen Ufo’s van Buitenaardsen, nee, deze Ufo’s waren gemaakt en bestemd voor de elite van de Aarde! Is het niet erg dat wij mensen dom en onwetend worden gehouden door deze elite, terwijl er hele Ufo-vloten bestaan waarmee zij tijdelijk de chaos op Aarde kunnen ontvluchten?!

Het feit dat ik als klein kind deze beelden kon zien wil zeggen dat dit alles allemaal al is geweest of gebeurd. Het is dus geschiedenis, alleen blijven wij mensen maar in die oude geschiedenis hangen, waardoor het zich dus weer zal kúnnen herhalen. Al deze gebeurtenissen kunnen ons opnieuw te wachten staan als wij mensen niet opstaan en ons met elkaar verbinden waardoor we uit dat verleden kunnen breken.

Weet en besef dat wij, met onze gebundelde krachten, álles kunnen creëeren, en dat die creaties boven alle door de elite gebruikte technieken zullen staan. Weet ook dat wij niet alleen zijn, maar dat wij gesteund worden door vele, vele buitenaardse broeders en zusters. En weet dat álles zich ten goede kan keren en wij gezamenlijk, met onze gebundelde krachten, de elite kunnen overwinnen, want DE AARDE BEHOORT NÍET DE ELITE MAAR ÓNS TOE!! 

Veel liefs, Ans