Maandelijks archief: maart 2017

De vertrekkende Medicijnman

Een Medicijnman was, in vol ornaat, op weg naar een zeer belangrijke bijeenkomst; hij werd voortgestuwd door een heftige storm die zojuist op was komen zetten. Deze Medicijnman had de laatste tijd vele visioenen gehad waarin zijn voorouders hem belangrijke boodschappen doorgaven. In die visioenen verschenen niet alleen zijn recente voorouders vanuit ‘de Eeuwige Jachtvelden’, maar ook voorouders die al heel lang geleden vertrokken waren naar een ‘andere planeet’, naar de oorspronkelijke planeet van zijn natuurvolk.

In z’n visioenen had de Medicijnman het ‘trillen en beven van de Aarde’ gezien, en hij wist dat bij die gebeurtenissen vele mensen zouden omkomen – dit was karmisch al voor hen bepaald – maar hij wist ook dat anderen, net als in het verleden hun voorouders, met ‘vliegende schepen’ zouden worden opgehaald, om op die manier de heftige stormen en natuurrampen op de Aarde te ontvluchten. De Medicijnman wist ook wat zíjn lot of toekomst zou zijn.

Eindelijk kwam de Medicijnman aan op de plaats van bestemming alwaar hij werd opgewacht door vele stamgenoten. Al deze natuurmensen wisten dat hún taak op deze Aarde er op zat, en zij allen wisten waarom zij daar bijeengekomen waren, dus eerden en bedankten zij Moeder Aarde met een afscheidsceremonie.

Plotseling hoorden zij een hoog roterend geluid en zagen zij een enorm groot moederschip boven hen in de lucht …. het was zover. De natuurvolkeren groetten hun geliefde Moeder Aarde en beloofden haar dat als Zij weer ‘tot rust gekomen’ was dat zij dan weer terug zouden keren als haar bewoners. Zo’n tijdelijk vertrek van de natuurvolkeren is in het verre verleden al eerder gebeurd, destijds met achterlating van de Zonnetempels die zij op de Aarde hadden gebouwd. Deze natuurvolkeren keerden dan tijdelijk terug naar hun oorspronkelijke planeet, en pas als alles weer tot rust gekomen was op de Aarde kwamen zij terug.

En dan zeg ik: ‘Deze natuurvolkeren hadden wij moeten eren om hun spiritualiteit, om hun kennis van de Natuur en de kruiden, en om hun enorme kennis van het Universum!’
Maar helaas, de blanke mens is arrogant en stelt zichzelf boven deze wijze natuurvolkeren, terwijl wij zoveel van hen hadden kunnen leren, want zíj zijn de schakel tussen het Universum en Moeder Aarde!

Veel liefs, Ans

De stervende Aarde

Ik zag een groot moederschip vanwaaruit een kleine Ufo, een soort verkenner, naar buiten kwam. Deze kleine Ufo landde op een open plek vlakbij de Oude Maas en de prachtige Grienden, en even later zag ik dat er twee menselijk uitziende wezens uitstapten. Het begon al te schemeren, maar dat was geen probleem voor deze buitenaardsen, want zij hadden apparatuur bij zich waarmee ze alles zichtbaar konden maken, ook in het donker. De twee buitenaardsen namen diverse monsters van de bodem, het water en de lucht. Ze kwamen tot de ontdekking dat de vervuiling erger was dan ze hadden gedacht, en ontsteld zeiden ze tegen elkaar: ‘De gehele Aarde is vervuild, zo ook de mensen, de dieren en de natuur!’

Beide wezens gingen op een bankje zitten en keken over het water naar de lichtjes van de huizen aan de overkant van de Oude Maas, en vol teleurstelling concludeerden ze: ‘Alles wat hier op de Aarde leeft is ziek en op sterven na dood.’ De wezens waren in shock want was dít nou die mooie, blauwe planeet waarover hun voorouders op hún wereld hadden verteld dat het ‘de diamant van het Universum’ was?! Nog vele buitenaardsen willen, net als hen, deze ‘diamant van het Universum’ nog eens bezoeken, maar de wezens zagen nu dat de planeet Aarde helemaal op was, ze kon niet meer. Beiden moesten huilen toen ze keken naar deze prachtige, maar stervende planeet, en ze wisten dat ze níet in mochten grijpen, dat is een Universele Wet!

Deze buitenaardsen wisten dat er in het verleden al vele pogingen waren gedaan om de ‘leiders’ van deze Aarde te overtuigen om te stoppen met hun allesvernietigende vervuilingen. Deze wezens wisten ook dat vele leiders van andere, buitenaardse werelden meerdere malen hadden aangeboden om te helpen bij het opruimen van de vervuiling op de Aarde – bovendien kenden zij goede alternatieven zoals schone energie -, maar de Aardse leiders sloegen dat aanbod af en lieten de buitenaardsen weten dat ze geen ‘inmenging van buitenaf’ op de Aarde wilden.

De buitenaardsen weten ook wie de échte – maar voor het publiek onzichtbare – leiders van de Aarde zijn die achter de vervuiling van de Aarde zitten. En ze hebben aangegeven dat ze weten dat diezelfde ‘onzichtbare leiders’ heel lang geleden opzettelijk de oorspronkelijke trilling van de Aarde hebben veranderd, net zoals ze in de vorige eeuw de stemming van de muziek hebben veranderd van 432 Hertz naar 440 Hertz.

Één van de gevolgen hiervan is dat onze Aarde continu overspoeld wordt door muziek met deze – voor ons negatieve – frequentie, waardoor niet alleen wij mensen, maar ook de natuur beïnvloed wordt en verandert in negatieve zin! De buitenaardsen zijn het erover eens dat zowel planeet Aarde als de aardse muziek hun oude, oorspronkelijke frequentie weer terug moeten krijgen, want alleen dat al zal enorm helend kunnen werken voor Moeder Aarde en alles wat daarop leeft!

Verdrietig stapten de beide wezens weer terug in hun kleine Ufo, waarna zij opstegen naar hun moederschip. Eenmaal aan boord van het moederschip vertelden ze dat ze, getriggerd door de mooie verhalen van hun voorouders, zó verlangd hadden naar hun bezoek aan deze prachtige, blauwe planeet, en dat zij die mooie verhalen ook zélf door hadden willen geven aan hún nakomelingen, maar dat de Aarde in niets meer lijkt op die prachtige planeet uit de legende van voorheen, en dat ze nu overbevolkt, vervuild en stervende is.

Het enige dat deze buitenaardsen nog kunnen doen is hopen dat de mensheid snel tot inzicht mag komen, en dat zij hun Liefde gaan geven aan deze prachtige Moeder Aarde ….. en met een ongelooflijke snelheid schoot het moederschip, met aan boord de twee teleurgestelde bezoekers van de planeet Aarde, het Universum in.

Veel liefs, Ans

Noot van Ans:

Terwijl Anja en ik het stukje tekst over de oorspronkelijke frequentie van de Aarde bespreken liet Lobob mij heel luid en duidelijk die frequentie of toon horen, zó hard dat ik Anja haast niet meer kon verstaan.

Eeuwenoude boom

Een zeer vermogend man had met zijn – op oneerlijke manier verkregen – geld een huis gekocht dat op een klein landgoed lag. Op datzelfde landgoed stond ook een prachtige, eeuwenoude boom. Deze grote, oude boom was getekend door de tijd, en was zó dik dat je hem amper met 3 mensen kon omarmen! Hij was algemeen bekend en geliefd bij de mensen in de buurt, en een ieder die langs hem liep bewonderde de grote, oude boom vanwege z’n enorme uitstraling.

Echter, op een dag was die prachtige boom verdwenen?! De nieuwe eigenaar van dat stukje land had hem – zonder vooraf toestemming aan de boom te hebben gevraagd – gekapt en in kleine stukjes gezaagd, en het hout van deze zo geliefde boom lag inmiddels opgestapeld vlakbij z’n huis te drogen als toekomstig haardhout! Het was voelbaar dat de achtergebleven bomen die rondom deze eeuwenoude boom hadden gestaan in diepe rouw waren.

Toen de mensen van het dorp zagen dat hun geliefde, oude boom – zonder aanwijsbare reden – gekapt was door de nieuwe eigenaar, waren zij verbijsterd en ontsteld, maar vooral heel erg boos. Ze hadden geen goed woord over voor deze man die dit zonder toestemming van de gemeente en zonder respect voor die prachtige boom had gedaan. De mensen probeerden verhaal te halen bij de gemeente, maar die deed helaas niets om deze ondoordachte daad te bestraffen. Weet echter dat geen enkele wandaad tegen mens of natuur ongestraft zal blijven!

Na korte tijd verloor deze rijke man – door ‘verkeerde beleggingen’ – al z’n geld, en meestal is het zo dat als iemand zijn fortuin verliest, dat hij daarmee ook zijn aanzien en vrienden verliest. En inderdaad, de ‘vrienden’ van deze ooit zo rijke man lieten hem nu links liggen. En alsof dat nog niet genoeg was werd z’n vrouw ongeneeslijk ziek en stierf binnen korte tijd. Niet veel later moest de eenzame, berooide man z’n mooie huis verlaten en op straat of bij Het Leger des Heils gaan slapen.

Misschien vragen jullie je af of de Ziel van de oude, door hem omgekapte boom al deze ellende als een soort ‘straf’ had veroorzaakt? Het antwoord daarop is Nee, want, zoals eerder gezegd, straft een verkeerde of foute daad zichzelf! Alleen door inzicht te krijgen in de door jouzelf gemaakte fouten, en door je oprechte, diepe berouw daarover te uiten naar diegene (of datgene) die jij benadeeld hebt, worden de lessen van het leven geleerd.

Op deze wereld zijn er momenteel vele mensen die, door schade en schande, tot inkeer zullen moeten komen, en wij zullen – hoe moeilijk dat soms ook is – moeten proberen hen hun fouten of wangedrag te vergeven …… niet alleen voor hen, maar ook en júíst voor onszelf!

Veel liefs, Ans

Sterrenmensen

Een tijdje geleden was ik ‘s middags nogal moe dus ging ik even op de bank liggen. Ik had nog maar net mijn ogen gesloten toen ik werd opgeschrikt door de deurbel. Normaal gesproken blaft mijn hondje Chua dan en loopt ze nieuwsgierig met mij mee naar de voordeur, maar dit keer was en bleef zij in een diepe slaap?!

Ik opende de deur en voor mij stonden een jongen en een meisje. Ze zagen er allebei heel menselijk uit en waren mooi om te zien. De jongen en het meisje vertelden mij dat ze haast hadden omdat ze ‘de tijdlijn moesten halen’, maar om te kunnen vertrekken moesten ze eerst mijn antwoorden hebben op 3 vragen. Dat vond ik een nogal vreemd verhaal, maar toch zei ik ‘Ok, stel jullie vragen maar’.

Hun eerste vraag was: ‘Wie of Wat is de Hoeder van de Aarde?’, en zonder na te denken antwoordde ik ‘De Heilige Geest’. Toen vroegen ze ‘Wie of Wat wekte alles tot leven op de Aarde?’, daarop antwoordde ik ‘De Heilige Geest, en in samenwerking met de Zon en de regen ontstond de natuur.’ En als laatste vroegen de vreemdelingen ‘Wie vernietigt de Aarde?’, waarop ik – weer snel en zonder nadenken – antwoordde ‘Dat kan alleen de mens maar zijn!’

De jongen en het meisje bedankten mij voor de antwoorden, waarna ze snel wegliepen en ahw voor mijn ogen oplosten (blijkbaar hadden ze hun tijdlijn gehaald). Even later keek ik naar boven en zag ik een groot licht of een soort ster in de lucht. Toen wist ik gelijk dat het geen gewone mensen maar ‘Sterrenmensen’ waren geweest die mij zojuist die vragen hadden gesteld.

Ik vroeg me af of mijn antwoorden wel goed waren want ik moest de 3 vragen heel snel – dus zonder na te kunnen denken – beantwoorden.

Toen ik de huiskamer weer binnenliep zag ik dat m’n hondje nog steeds diep lag te slapen. Dat was heel ongebruikelijk voor haar, dus ik vroeg mij af of dit bijzondere bezoek in ‘het hier en nu’ had plaatsgevonden of in een andere, hogere dimensie?!

Veel liefs, Ans

Aardappelakker

Aardappelakker

Een aardappelboer ging samen met zijn zoon naar z’n akkerland. Het werd tijd om de pootaardappels in de grond te stoppen, maar het had veel geregend de laatste tijd dus gingen ze de akker inspecteren om te kijken of de grond geschikt was om te beginnen met het poten.

Toen ze bij het akkerland kwamen zagen ze, ondanks dat het bewolkt was, boven de akker een enorm vliegend voorwerp in de lucht zweven?! De boer krabde zich achter de oren en vroeg zich af wat dat nou toch kon zijn, want in Ufo’s geloofde hij niet – dat vond hij maar fantasieën van de mensen – toch zweefde er, duidelijk zichtbaar voor beide mannen, iets boven de akker!

Aan de onderkant van dit ‘vliegende voorwerp’ schenen grote lichten naar beneden, en in het schijnsel daarvan zag de boer een soort menswezen in een lichtgevend pak op zijn akker staan, en het leek wel alsof dit wezen daar iets stond op te graven?! Inderdaad, toen de boer goed keek zag hij dat het wezen een kistje uit z’n grond haalde. Ook dit kistje glinsterde, net als het wezen, in de felle lichtbundel van dat ‘hemelse voertuig’ boven hem.

De boer was stomverbaasd en vroeg aan z’n zoon of ze nou allebei gek geworden waren, want er was toch nooit een kistje verstopt op hun akker, dus hoe kwam dat kistje daar dan?! Het buitenaardse wezen wist dat hij werd gadegeslagen door beide mannen; dat was juist de bedoeling van het wezen, want de tijd was rijp om zich te openbaren aan de mens.

Het wezen groette beide mannen, waarna hij – samen met het zojuist door hem opgegraven glimmende kistje – werd ‘opgestraald’ in het hemelse voertuig, waarna deze met een ongelooflijke snelheid wegvloog. De boer en z’n zoon bleven vol verbijstering en ongeloof achter op de verlaten akker ……. van aardappelen poten kwam die dag niets meer terecht.

Beide mannen liepen in gedachten weer terug naar huis en de boer vroeg zich af hoe hij dit aan z’n vrouw moest vertellen. Niemand zou hem geloven toch, behalve zijn zoon natuurlijk, die zei tegen z’n vader: ‘Mooi hè, wat we gezien hebben? Ik denk dat ze uit de toekomst zijn gekomen’, waarna de boer ‘Ja, ja jongen‘ mompelde, terwijl hij zich ondertussen afvroeg of dit allemaal wel waar kon zijn.

Tja, vanaf die dag had deze aardappelboer veel om over na te denken.

Veel liefs, Ans

Lobob

Onderstaande boodschap (met waarschuwing) kreeg ik gisteren door van mijn buitenaardse vriend Lobob:

Alles is frequentie of trilling en ieder menselijk lichaam heeft z’n eigen, specifieke frequentie. Op dit moment wordt er door de elite ‘geëxperimenteerd’ met de frequenties van de mensen, en dat doen ze o.a. via de tv’s, smartphones, tablets e.d.

Door deze manipulaties – dmv negatieve frequenties via die apparaten – worden wij mensen (en vaak ook dieren) bewust uit balans gebracht, en mede door die tijdelijke onbalans veranderen de mensen, en kunnen ze – vaak zonder aanwijsbare reden -opeens heel angstig, geïrriteerd, boos of zelfs agressief worden.

Weet dat dat niet uit jezelf komt! Deze negatieve gemoedstoestanden worden – met opzet en geheel volgens plan -veroorzaakt door het ‘uitzenden’ van die speciale frequenties, waardoor de mensen in onbalans geraken met als gevolg dat er chaos in de wereld ontstaat ….. en laat dát nou precíes de bedoeling zijn van de elite!!

Begrijpen jullie nu hoe gemeen het spelletje wordt gespeeld? Eerst wordt de gehele mensheid – tot de 3e wereld aan toe! – aan die ‘handige’ smartphones e.d. gekoppeld, waarna de elite via die smart-apparatuur de gehele mensheid kan beïnvloeden/besturen dmv. de door hen uitgezonden negatieve frequenties!

Nu jullie weten hoe deze manipulatie dmv frequenties in z’n werk gaat, probeer dan, wanneer je bij jezelf zo’n angstige of negatieve bui voelt opkomen, om dat negatieve – niet bij jou behorende! – gevoel te negeren.
Dat kan je het beste doen door op zo’n moment je smartphone of -tablet weg te leggen en een wandeling buiten in de natuur te gaan maken, want met behulp van Moeder Natuur kom je algauw weer terug in jouw eigen, oorspronkelijke frequentie!

Veel liefs, Ans

De tijd stond stil

De tijd stond stil

Vorige week liep ik ‘s morgens vroeg met mijn hondje Chua buiten en het viel me gelijk op dat er volledige stilte heerste. De wereld om mij heen was doodstil en ik zag nergens beweging; ik zag geen vogels vliegen en hoorde ze ook niet fluiten. Ik zag of hoorde de metro niet voorbijrijden en er reden geen auto’s of fietsen door de straten, zelfs de stoplichten bleven op rood staan!  Wat ik ook heel vreemd vond was dat ik geen andere mensen tegenkwam die, net als ik, altijd om deze tijd hun hond uitlieten?!

Het was en voelde heel vreemd om zo in m’n eentje rond te lopen in een doodstille wereld, en ik vroeg me af of het allemaal wel echt gebeurde of dat ikzelf misschien in de war was? Juist op dat moment kwam er een vreemde, onbekende auto langs – zo’n auto had ik nog nooit eerder gezien. Het was kleiner dan een bus, maar groter dan een auto en het leek wel alsof hij geen wielen had, alsof het voorbij zweefde.

Op dit bijzondere voertuig stond met grote letters het woord REIZEN. Ik stak mijn hand op om te groeten, hetgeen bij ons in het dorp gebruikelijk is, maar er zat niemand achter het stuur, dus ik dacht ‘Waar ben ik nu in ‘s hemelsnaam in beland, wat is dit allemaal?’

Op de terugweg naar huis keek ik door de ramen van de huizen naar binnen, maar ook daar was niemand te zien; werkelijk alles en iedereen om mij heen leek nog te slapen! Toen vroeg ik me af of ikzélf misschien nog sliep en of ik dit alles gewoon droomde, dus kneep ik mezelf hard in de arm, maar dat deed echt pijn!

Toen ik na een half uurtje wandelen bijna thuis was, hoorde ik opeens de vogels weer fluiten, begonnen de metro en de auto’s te rijden en zag ik dat de mensen hun huizen uitkwamen om naar hun werk te gaan of hun hondje uit te laten. Gelukkig, de wereld om mij heen was weer tot leven gekomen, maar die had dus ongeveer een half uur compleet stil gestaan …….. en ik was de enige die dat bewust heeft mogen ervaren.

Zoiets heb ik in het verleden al eerder meegemaakt (dat staat beschreven in mijn boek). Ik woon nl. in het dorpje Poortugaal en dat ligt heel dicht bij de petrochemische industrie ten zuiden van Rotterdam. In deze omgeving worden geregeld Ufo’s gezien, en ík denk dat zij, de buitenaardsen, de tijd soms stilzetten en ingrijpen wanneer daar ‘iets mis gaat’ en er ernstig gevaar dreigt voor de mensen in de omgeving.

Wij mensen hebben geen idee hoe vaak onze buitenaardse vrienden hier op deze Aarde al hebben ‘ingegrepen’ om ons te redden van ernstig dreigend onheil.

Veel liefs, Ans

Autisme

Autisme

In deze tijd zijn en worden er opvallend veel autistische mensen geboren. Ook dit hoort helaas bij een, door de elite van tevoren uitgedacht, plan om de wereldbevolking eronder te houden (autisme wordt mede veroorzaakt door vaccinaties!) Wat de elite echter nooit had gedacht of verwacht is dat er onder autisten vele fenomenen zitten. Heel vaak zijn het hoogbegaafde mensen met bijzondere talenten waarmee de mensheid in de nabije toekomst haar voordeel zal kunnen doen.

Nog een kenmerkende eigenschap van vele autistische mensen is dat zij niet het vermogen hebben om te liegen, of andere mensen om de tuin te leiden. Wij hebben deze speciale mensen dus nodig om ons een lesje te leren in onze leugenachtige wereld (zo zie je maar dat vanuit iets ‘slechts’ toch altijd nog iets goeds kan ontstaan).

Er zijn vele vormen van autisme. In het ergste geval leeft een autistisch iemand hoofdzakelijk ‘in z’n eigen wereldje’, en is het voor de mensen in zijn/haar naaste omgeving moeilijk, of soms onmogelijk, om echt contact met hem/haar te krijgen. Jammer dat deze bijzondere mensen zo gevangen zitten in zichzelf.

Echter, in de toekomst zal er een methode gevonden worden om deze mensen ‘open te breken’ en ze te bevrijden …….. en dan zullen wij allen versteld staan hoeveel wij van déze mensen kunnen leren!

Veel liefs, Ans

Note van Anja: Terwijl Ans en ik bovenstaande tekst bespreken kreeg Ans spontaan nog de volgende boodschap van Lobob door. ‘De Zielen van autisten zijn speciaal ‘aangetrokken’ vanuit ‘Andere Werelden’ om de mensen op Aarde lessen te leren.’