Maandelijks archief: april 2017

Zonnestelsel

Daar stond hij tussen een menigte mensen, Rama Réa. Hij was een buitenaards wezen dat (tijdelijk) op de Aarde verbleef om haar te verkennen, want hij vond deze planeet zó fascinerend en haar natuur zó mooi. Er was hem verteld dat de Aarde een ‘verzamelplaneet’ is waar vele mensen en andere wezens incarneerden in diverse gedaantes en/of creaties.

Rama Réa komt oorspronkelijk van een andere planeet ergens in ons Zonnestelsel (weet dat er in dit Zonnestelsel vele bewoonde werelden zijn). Het buitenaardse ras van Rama Réa is heel liefdevol en intelligent, en heeft het uiterlijk van een kleine octopus, maar het lichaam en uiterlijk van Rama Réa waren nu aangepast; hij had nu een menselijk uiterlijk waardoor hij zich onopvallend tussen de mensen kon bewegen tijdens zijn verblijf hier op Aarde.

Rama Réa keek naar de mensenmenigte om zich heen en dacht: ‘Het Aardse ras is intelligent, hoe kan het dan dat ze zich zo laten manipuleren door een kleine groep mensen?! En waar is de spiritualiteit in de mensen, wat doen ze er mee, deze aankomende Goden? (Ja waarlijk dat zijn ze … aankomende Goden!)’

Rama Réa wist zeker dat als de mensen het Grote Spel, dat momenteel door de elite op Aarde wordt gespeeld, door zouden hebben, en dat als zij hun krachten zouden bundelen, dat dán de ware Goden in de mensen naar boven zouden komen, evenals hun herinneringen vanuit het verre verleden.

Herinneringen van de reizen die ze gemaakt hadden door het Zonnestelsel, waardoor ze al vele lessen hadden geleerd. Op dit moment beleven de Aardse mensen hun laatste moeilijke lessen, en zullen ze moeten leren zich te ontdoen van de ‘slavenrol’ die zij momenteel op de Aarde spelen.

Weet echter dat ooit de rollen zullen worden omgedraaid! De heersers van nu zullen de nieuwe slaven worden – opdat ook zíj zullen leren dat zoiets nooit meer mag gebeuren op de Aarde -, en de mens zal dan de Godenrol van Liefde spelen, want hij heeft inmiddels geleerd dat er gelijkheid moet zijn tussen mens, dier en natuur.

Rama Réa vond de periode die hij op Moeder Aarde mocht doorbrengen een indrukwekkende en leerzame, mooie tijd – hij had hier veel geleerd en inzichten gekregen over o.a. de onderdrukking van de mens -, maar nu was de tijd aangebroken om, met medeneming van het vele leermateriaal voor zijn volk, terug te keren naar zijn eigen wereld tussen de sterren.

Rama Réa nam afscheid met de volgende boodschap: ‘De mens moet begrijpen dat de cirkel van het leven mooi is; dat er geen einde, geen begin, geen toekomst en geen verleden is, en dat alleen het heden belangrijk is. De mens moet begrijpen dat wij allen door die processen – dat leven heet – heen moeten! Mijn verblijf hier heeft mij diep geraakt, en zal mij verder vormen …. dit was míjn les op deze meedogenloze, maar mooie planeet Aarde.’ 

En op dat moment verdween hij.

Veel liefs, Ans

Vrouwelijke energie

Onze Aarde wordt al duizenden jaren overheerst door de mannelijke, seksuele energie. Deze energie wil vechten, overheersen en seks, en wil dat een ieder ondergeschikt is aan die energie. Deze mannelijke energie ligt al vele duizenden jaren als een soort netwerk om de Aarde heen, en houdt hier alles en iedereen in zijn greep. Vrouwen en kinderen worden misbruikt en overheerst door die mannelijke energie, maar niet alleen zij, ook Moeder Aarde wordt al duizenden jaren misbruikt en leeggeroofd door diezelfde energie.

Dit alles is allemaal al begonnen in de tijd van Atlantis! Op dit moment zijn er vele zwarte magiërs vanuit Atlantis geïncarneerd in Amerika met als doel om die mannelijke energie en seksuele onderdrukking in stand te houden.

Een groot gedeelte van de mensheid kan, net als de Aarde, die energie niet langer meer aan, daarom is nú de tijd aangebroken om te gaan werken met de vróuwelijke energie – iets wat de indianenvolken al zo lang doen! Momenteel leven er miljarden vrouwen op de Aarde.

Wij, vrouwen van de Aarde, moeten ons verbinden, en het enige dat wij dan hoeven te doen is ‘Liefde baren’, want daardoor zal de kracht van de mannelijke, seksuele energie langzaamaan verminderen en vervolgens in balans komen met de vrouwelijke energie.

Door het verspreiden van de vrouwelijke Liefdesenergie redden wij niet alleen onszelf maar de gehele Aarde …. en weet dat de Aarde heel belangrijk is in ‘Het Grote Geheel’, want wanneer de energie op onze Aarde verandert dan resoneert en verandert het gehele Zonnestelsel mee!

Veel liefs, Ans

Brandstapel

Een paar dagen geleden kwam ik een, voor mij onbekende, man tegen, maar er ging een schok van herkenning door mij heen toen ik hem zag staan. Op hetzelfde moment kreeg ik ook allerlei verschrikkelijke beelden te zien uit een gemeenschappelijk vorig leven van ons, en in die beelden zag ik dat deze man mijn verrader was in dat vorige leven!

Híj was degene die er in dat leven voor had gezorgd dat ik op de brandstapel kwam omdat ik ‘anders’ was, omdat ik spiritueel was en vele ‘geheimen’ kende, terwijl het enige dat ik in dat leven wilde doen was de natuur en de mensen en de dieren helpen?!

Toen ik diezelfde man nu weer zag staan voelde ik, heel even, een intens diepe haat in mij opkomen, maar ik moest mezelf als het ware corrigeren, want ik wist dat deze man in dít leven die macht niet meer over mij had, en ik bedacht me ook dat hij z’n lessen toch wel geleerd zou hebben?

Ik kwam in gesprek met deze man – die zich overigens totaal niet bewust was van ‘onze connectie’ vanuit een vorig leven. De man vertelde mij dat hij erg eenzaam was, en dat hem het allerliefste dat hij in dit leven had was ontnomen.

Hij zei dat z’n vrouw en hij zó graag kinderen hadden gewild, en dat zijn vrouw meerdere keren zwanger was geweest, maar dat zij die zwangerschappen steeds net niet tot het einde heeft kunnen voldragen, waarna hun zó gewenste baby’s dood ter wereld kwamen. Dat was hen 5 keer overkomen, en tot zijn grote verdriet was, lange tijd ná haar vijfde zwangerschap, ook zijn geliefde vrouw overleden.

Terwijl de man zijn trieste verhaal vertelde ‘zag’ ik voor m’n geestesoog dat al deze 5 door zijn vrouw voldragen kindjes – het waren allemaal meisjes – reïncarnaties waren van de mensen die deze man, net als mij, in een vorig leven op de brandstapel had gebracht, omdat ook zíj ‘anders’ waren!

Dit is een duidelijk voorbeeld hoe er karmische dingen uit een vorig leven opgelost kunnen worden in dit leven.

Ik bemerkte dat mijn haat naar deze man verdween om plaats te maken voor medelijden, dus het Karma tussen deze man en mij loste op dat moment op …. en de 5 voldragen baby’s hadden alleen de ervaring nodig om veel Aardse Liefde te ervaren in een moederschoot.

Veel liefs, Ans

Dag des Oordeels

Afgelopen zondagmiddag kreeg ik de volgende boodschap door:

‘Gelukkig zijn de onschuldigen en de onwetenden, want nimmer zullen de gevaren hen kwellen! Trompetgeschal zal in de hoge Hemelen te horen zijn wanneer ‘de Dag des Oordeels’ aangebroken is. Vuurdraken in het luchtruim zullen dan de Aarde met vuur bespuwen, en de Aarde zal omgewoeld worden, waarna de zeeën land zullen worden.

Een van te voren geselecteerde groep mensen (de elite) heeft zich dan al veilig en wel teruggetrokken in hun ondergrondse paleizen en steden, alwaar zij zich gedurende de natuurrampen zullen schuilhouden – de rest van de bovenaardse mensheid negerend – maar weet dat deze mensen het zonlicht nimmer meer zullen aanschouwen en dat zij uiteindelijk zullen wegrotten in hun ondergrondse steden!

Na lange tijd zal de Aarde ontdaan zijn van alle Karma en schuld, waarna Zij opnieuw geboren zal worden. Vele ‘zilveren vogels’ in het luchtruim zullen de herboren Aarde aandoen om Haar opnieuw te bevolken met gereïncarneerde onschuldigen en onwetenden. Níet de ondergronds gevluchte elite, maar zíj, dit nieuwe Aardse ras zal de Aarde beërven; zíj zullen de Nieuwe Aarde opnieuw bevolken en er nieuw leven scheppen  …. en er zal Vrede zijn op de Aarde.’

Veel liefs, Ans

Paasboodschap

De laatste tijd lieten zich lange, dunne wezens met prachtige gewaden aan mij zien. Deze wezens hadden een kaal hoofd, en de meest liefdevolle ogen die je je kunt bedenken. Ik had geen idee waarom zij zich steeds aan mij lieten zien, maar vanmiddag kreeg ik de volgende boodschap van één van hen door:

Mijn naam is Faelia Faelet; ik ben een zowel mannelijk als vrouwelijk wezen. Ik vraag U mensen om even alles los te laten en diep in Uw hart te kijken om weer te ontdekken en weten wie U wérkelijk bent. En ik vraag U om de taak op U te nemen waar U voor gekozen heeft voordat U incarneerde op deze Aarde.

Weet echter dat ‘het boze oog’ (de Illuminati) wil dat U dit (Uw voorgenomen taak) nimmer te weten zult komen, omdat U allen dan een gevaar kunt vormen voor hún slim uitgedachte plannen! Kom, sta op, en herinner U nu wie U wérkelijk bent!

Het zal een WEDEROPSTANDING zijn om te ervaren wie U wérkelijk bent, want beseft, U allen zijt broeders en zusters van het Licht en hebt de belangrijkste taak nu op Aarde om Moeder Aarde weer in evenwicht te brengen.

Kom, open Uzelf, en weet en herínner U de belofte die U eens hebt afgelegd!

In Liefde groet ik U, Faelia Faelet’

Veel liefs, Ans

Wens van een oude vrouw

Een oude vrouw zat in haar stoel en dacht na over haar leven.  Zij was een goed mens die altijd voor iedereen klaar had gestaan, maar nu was ze erg moe en wist ze dat het einde naderde.

Deze vrouw was altijd geïnteresseerd geweest in de verhalen over ‘andere werelden’, en haar grootste wens was om ooit een keer meegenomen te worden in een ruimteschip, maar helaas, dat was nooit gebeurd, en de kans dat dat nog zou gebeuren was inmiddels verkeken, zo dacht ze. De oude vrouw dommelde weg in haar stoel, maar schrok op toen er opeens een groot Licht in haar kamer verscheen, en vanuit dat Licht ontstond een prachtig Lichtwezen die de oude vrouw met zóveel Liefde aankeek dat ze begon te huilen en stamelend vroeg of hij God was?

Het wezen glimlachte en zei: ‘Nee, ik vertegenwoordig de Liefde en kom U halen. Zo dikwijls heb ik Uw wens gehoord en nu is het zover; ik zal U de dingen laten zien waar U al die tijd van hebt gedroomd.’

Op dat moment leek het net of de oude vrouw niet liep maar zweefde, en even later bevond ze zich, samen met het prachtige Lichtwezen, in een ruimteschip. Daar werd ze hartelijk ontvangen door vele andere Lichtwezens, waarna het ruimteschip opsteeg.

De oude vrouw zag de Aarde steeds kleiner worden, en even later zag ze vele fonkelende sterren aan zich voorbijschieten in de donkere hemel. Het volgende moment ging het ruimteschip weer langzaam terug richting de Aarde, terwijl de wezens haar de schoonheid lieten zien van de natuur op deze prachtige, blauwe planeet.

De oude vrouw vond het zó mooi om te zien dat het haar de adem benam. Opeens zat ze weer in haar stoel in haar eigen huisje.

De vrouw dacht aanvankelijk dat ze deze korte ruimtereis gedroomd had, maar toen zag ze dat het prachtige Lichtwezen in haar kamer stond, die haar vervolgens liefdevol groette, waarna hij verdween.

De grootste wens van de oude vrouw was dus toch nog uitgekomen … nu was ze bereid om te sterven.

Veel liefs, Ans

Het pittoreske, witte dorpje

In een land, een paar uur vliegen hiervandaan, ligt, badend in de zon, een pittoresk wit dorpje; alle huisjes en gebouwen zijn daar wit geschilderd, zo ook het prachtige oude kerkje in het centrum van het dorp. Als je, vanaf de bergen eromheen, naar het dal kijkt en daar dit prachtige, witte dorpje ziet liggen, dan ziet het eruit als een droomdorpje.

De pastoor van het kerkje was een aardige man die behulpzaam en vriendelijk was naar alles en iedereen. Echter, de dorpsbewoners gedroegen zich nogal afstandelijk of terughoudend tegenover de ‘buitenstaanders’ die hun mooie dorpje bezochten, alsof ze iets te verbergen hadden. Het leek wel of dit schattige dorpje een geheim met zich meedroeg?!

Helaas bleek dat ook zo te zijn, want het volgende is daar gebeurd: Geregeld verdwenen er kleine kinderen vanuit dit dorp en haar omgeving, en altijd als er weer een kind vermist werd gingen alle dorpsbewoners, samen met de pastoor, op zoek naar degene die dat op z’n geweten had. Maar nooit werd er een dader of verdwenen kind uit hun dorp gevonden, en dan luidde meneer pastoor de kerkklok voor al die verdrietige ouders en dorpsgenoten.

Op een dag kwam er, na een lange afwezigheid, toch één van die verdwenen kinderen weer terug; hij zag er mager en verwilderd uit en vertelde ontsnapt te zijn?! Daarna vertelde hij z’n dorpsgenoten een verhaal dat zó schokkend was dat niemand hem kon of wilde geloven.

Maar deze jongen kon bewijzen dat hij de waarheid sprak; hij vertelde zijn dorpsgenoten over een grot dichtbij hun dorpje, en legde hen uit waar die ongeveer lag. Na lang zoeken vonden de dorpsgenoten de grot en gingen naar binnen. Wat ze dáár aantroffen was onbegrijpelijk en te gruwelijk voor woorden; overal verspreid zagen ze kinderlijkjes liggen – sommige incompleet! – en de stank in de grot was ondraaglijk!

Toen de dorpsbewoners verder naar binnen liepen zagen zij dat er achterin de grot een kleine tunnel begon die eindigde bij hun prachtige, witte kerkje?! Vol verbijstering hoorden ze van het jongetje dat, op gezette tijden, hooggeplaatste mensen van buiten het dorp in dat kerkje bijeen kwamen. Deze mensen voerden daar dan Satanische rituelen uit waarbij kleine kinderen (seksueel) werden misbruikt, gemarteld en gedood, waarna ze geofferd werden door deze Satan-aanbidders.

Het jongetje vertelde ook dat deze bijeenkomsten in het witte kerkje altijd tijdens volle maan plaatsvonden! De dorpsbewoners wachtten tot het weer volle maan werd, en die nacht gingen zij met brandende fakkels op pad naar de lugubere grot, alwaar ze, via de geheime, ondergrondse tunnel, naar hun kerkje liepen. Voorzichtig en zonder een geluid te maken – opdat ze niet ontdekt zouden worden -openden zij de deur van het kerkje en keken door een kier naar binnen .

Wat de dorpsbewoners toen zagen was onvoorstelbaar! Ze zagen hoe er seksrituelen werden uitgevoerd en hoe kleine kinderen, door de daar aanwezige ‘hooggeplaatste’ volwassenen, werden misbruikt en zelfs geofferd. Tot hun ongeloof en verbijstering zagen ze dat ook hun eigen pastoor meedeed aan die Satanische rituelen!!

Toen de hooggeplaatste figuren merkten dat ze ‘betrapt’ waren wisten ze niet hoe snel ze zich uit de voeten moesten maken. Hoe ongelooflijk, maar géén van deze hooggeplaatste mensen is later opgepakt of veroordeeld, en dat komt doordat een ieder in de hoogste organen van de elite zich schuldig maakt aan dit soort Satanische rituelen, dus houden ze elkaar de hand boven het hoofd.

De dorpsbewoners besloten om de lugubere grot dicht te metselen en er nooit meer over te spreken, alsof er nooit iets gruwelijks was gebeurd in hun mooie, pittoreske dorpje. De vriendelijke pastoor en het prachtige, witte kerkje bleken een grote misleiding te zijn, want in werkelijkheid gebeurden er duistere rituelen op die plek en was het dus een klein stukje hel op de Aarde!

Misschien zijn er mensen die niet kunnen of willen geloven wat ik nu vertel, maar helaas is dit toch een waargebeurd verhaal, en het ergste is dat deze afschuwelijke Satanische rituelen – waarbij o.a. kinderen worden misbruikt – óveral in de wereld gebeuren, en dat al duizenden jaren!

Weet dat de Aarde (nog steeds) wordt geregeerd door Satanisten en Globalisten, en dat zij, vanachter de schermen, alles en iedereen manipuleren; dat dus niet alleen jonge kinderen maar de gehele mensheid door hen wordt misbruikt en onderdrukt.

Het enige dat wij kunnen en moeten doen is Licht brengen op de Aarde, opdat deze vreselijke praktijken voor eeuwig zullen verdwijnen!

Veel liefs, Ans