Maandelijks archief: maart 2018

Belangrijk bericht van Phigalios

Omdat Phigalios’ verhaal nogal lang was heb ik hem opgesplitst in 2 delen; hieronder staat deel 2 van zijn belangrijke boodschap.

‘Weet U, mensen van de Aarde, dat een ieder van U een grote energiebron in zich draagt die sterker is dan alle energiebronnen op Uw Aarde?! En weet U dat die energie, genaamd gedachtekracht, door alles heen kan gaan?! Één gedachte is al voldoende om U naar de plek te brengen waar U wilt zijn. Afstand speelt daarbij geen enkele rol, want weet dat tijd, ruimte en gedachten één zijn.

Beseft de Aardmens ook dat hij, d.m.v. gezamenlijke gedachtekrachten, de Aarde zou kunnen helen (en ook zichzelf)? Daarom vraag ik U mensen om nú – nu het nog kan – massaal Uw gedachtekrachten te gaan gebruiken, en doet U dat in Liefde voor Moeder Aarde en alles wat daar op leeft!

Met Uw positieve gedachten kunt U ook Uw Aardse leiders – die de mensheid al eeuwen bewust in een tijdlus gevangen houden (zie Phigalios 1) – van de Aarde doen ‘verdwijnen’. Zij zullen niet volledig verdwijnen maar verplaatst worden naar andere, veel jongere planeten, alwaar zij – evolutionair gezien – weer helemaal opnieuw zullen moeten beginnen.

Deze leiders hebben in het verleden ‘gespeeld met de tijd’, en dat is heel gevaarlijk! Want het kan gebeuren dat er tijdsbeelden ontstaan uit andere werkelijkheden/dimensies die vervolgens met elkaar verweven kunnen raken. Wanneer dat gebeurt dan kunnen ín die andere werkelijkheden mensen verdwijnen, en velen van hen zullen daar dan ernstig van in de war geraken.

Ondanks dat Uw Aardse leiders wisten dat het erg gevaarlijk was om ‘te spelen met de tijd’ hebben zij dat (uit eigenbelang) tóch gedaan! Zij gebruikten – of beter gezegd mísbruikten – ‘Tijdspoorten’ om naar andere werkelijkheden in de toekomst te reizen, om vanuit de toekomst Kennis te vergaren. Op die manier hebben zij zich technologieën toegeëigend waar de mensheid nog lang niet aan toe was/is (weet dat de kunstmatige intelligentie, waar de mens nu volop mee bezig is, de gehele mensheid kan uitroeien!!).

De Aardse mens staat in het Universum bekend als een zeer leergierig wezen, maar helaas wil hij ook graag veroveren en heersen; dat zit in z’n genen. Als het aan de mens ligt dan zou hij het liefst het gehele Universum willen veroveren om zo over alles en iedereen te kunnen heersen.

Daarom wil ik U het volgende zeggen: Weet dat het einde van het heelal ook een begin is!

In Liefde groet ik U, Phigalios

Dit was voor mij weer een prachtige en leerzame ervaring!

Veel liefs, Ans

Belangrijke boodschap van Phigalios

Een paar dagen geleden verscheen – dmv projectie – een mooi buitenaards wezen in mijn huiskamer. Dit wezen had een aapachtig uiterlijk en droeg een prachtige rode cape met een, rond zijn hoofd gedrapeerde capuchon, en in zijn oorlellen zaten grote, ronde zonneschijven. Dit prachtige wezen keek mij aan met de meest liefdevolle ogen waardoor ik helemaal smolt.

Hij noemde zich Phigalios en vertelde mij het volgende: ‘In een zeer ver verleden heeft mijn volk deze Aarde aangedaan die toen nog woest en onbewoonbaar was. Met onze Kennis hebben wij bepaalde gebieden van de Aarde leefbaar gemaakt. Vervolgens hebben wij dieren van ónze wereld in die leefbare gebieden uitgezet, en daarna de eerste, nog zeer primitieve mensen (die we naar ons eigen beeld geschapen hadden).

Veel later hebben andere ‘Hemelwezens’ hetzelfde gedaan; ook zij hebben mensen geschapen naar hun beeld, en die vervolgens op de Aarde uitgezet. Op die manier werd Uw planeet bevolkt door diverse mensenrassen met verschillende huidskleuren en culturen. Na zeer lange tijd hebben wij de Aarde nu weer aangedaan. Wij zijn zeer ontstemd want Moeder Aarde, die prachtige planeet, is nu intens vervuild en stervende!!

Er zal een tijd komen dat – veroorzaakt door een lichte kanteling van Uw Aarde – grote gebieden van de Aarde geteisterd zullen worden door extreme droogte (omdat daar geen water meer is), terwijl andere gebieden op de Aarde juist overstroomd zullen worden door grote hoeveelheden water. Deze natuurrampen worden mede veroorzaakt door de huidige onbalans tussen Uw technische kennis enerzijds en Uw spiritualiteit anderzijds; de verhouding tussen die twee is niet in evenwicht, en dat komt doordat Uw technische ontwikkeling veel sneller gaat dan Uw spirituele groei.

Weet dat planeet Aarde en zijn bewoners voor een catastrofe staan die veroorzaakt is/wordt door degenen die Uw Aarde al duizenden jaren besturen en beheersen. Zij houden (bewust) Uw beider evolutie tegen door de Aarde en haar bewoners in een soort van ‘tijdlus’ te houden, waardoor alles telkens weer helemaal opnieuw lijkt te beginnen.

Nú is de tijd dat de mensheid massaal spiritueel moet ontwaken, waarna zij zich moet zien los te maken uit die tijdlus waarin zij al zo lang wordt vastgehouden! Niet alleen de mensheid maar ook Moeder Aarde zal weer terug in de tijdstroom moeten komen, en dat proces kan alleen op gang gebracht worden door grote spirituele veranderingen, want alleen zo kan alles en iedereen pas echt veranderen.

Weet U dat alles in het Universum – dus ook planeet Aarde – een specifieke vibratie of toon heeft, en dat al die tonen tezamen een grote, harmonieuze muziekcompositie vormen? Echter, de vibratie of toon van Moeder Aarde is momenteel in disharmonie met die van de rest van het Universum. Vele mensen weten dat alles oorzaak en gevolg is, maar wat niet iedereen weet is dat die wet ook doorwerkt in het Universum; dus alles wat op planeet Aarde gebeurt heeft gevolgen voor het gehele Universum.

Uw zgn. technische kennis of ontwikkeling blijkt geen vooruitgang maar juist een áchteruitgang voor de Aarde te zijn, en vanwege de wet van oorzaak en gevolg houdt deze achteruitgang de evolutie van het gehele Universum tegen! Wij mogen – volgens de Kosmische Wet – niet ingrijpen in Uw Aardse evolutie. De mensheid moet zélf de problemen oplossen die zij op de Aarde heeft veroorzaakt. Maar wij mogen en proberen wel – tezamen met nog vele andere Hemelreizigers – de mensheid te inspireren om tot goede mens- en milieubewuste oplossingen te komen.

Ik aanschouw vele mensen van goede wil op Uw Aarde; mensen die zich met hart en Ziel inzetten voor het behoud/redden van Uw planeet – sommigen van hen zijn zelfs bereid om hun leven daarvoor te geven. Moeder Aarde, die prachtige blauwe diamant, mag niet verloren gaan!!

Weet dat wanneer het U lukt om alles ten goede te veranderen dat U dan uit die eeuwige tijdlus kunt breken om vervolgens in een tijdspróng te belanden, en weet ook dat het gehele Universum dan met U en Uw Aarde mee zal resoneren én evolueren.

Ik hoop dat deze boodschap zijn weg zal vinden.

Ik groet U in Liefde en Wijsheid, Phigalios’

Binnenkort volgt nog een vervolg op deze boodschap.

Veel liefs, Ans

Binnenkort is de wet over orgaandonatie een feit in ons land. Dan is een ieder – tenzij hij/zij zélf anders heeft aangegeven – automatisch orgaandonor na z’n overlijden. Door deze donorwet zal jouw lichaam eigendom van de Staat worden en kunnen zij er mee doen wat zij willen.

Orgaandonatie heeft meerdere gevolgen voor zowel de donor als de ‘ontvanger’ van de organen. Er kunnen mensenlevens door gered en/of verbeterd worden en dat is een hele mooie zaak, maar wat de meeste mensen niet weten is dat het doneren van organen ook spirituele gevolgen heeft!

Wij mensen hebben nl. niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een spiritueel lichaam en een astraal lichaam, en orgaandonatie heeft daar – niet alleen voor de donor maar ook voor de ontvanger – duidelijk invloed op. Ik zal jullie een paar voorbeelden geven.

Wanneer jouw fysieke lichaam (bijna) gestorven is en jouw organen worden daaruit verwijderd dan komt jouw spirituele lichaam incompleet aan in het ‘Voorportaal van de Astrale Wereld’ (doordat een gedeelte van jouw energie is achtergebleven in de organen die jij hebt gedoneerd). Jouw Ziel zal in dat Voorportaal moeten verblijven totdat de ontvanger van jouw organen is gestorven, want dan pas kan de energie van jouw gedoneerde organen weer toegevoegd worden aan de energie van jouw spirituele lichaam, waardoor jouw spirituele lichaam weer helemaal compleet is en jij jouw terugreis naar de Astrale Wereld kunt voortzetten.

Weet ook dat doordat jouw gedoneerde organen verder leven in de ontvanger er ‘veranderingen’ plaats kunnen gaan vinden bij die ontvanger. Die veranderingen worden veroorzaakt doordat jóuw DNA en jóuw ‘herinneringen’ in die donororganen zijn opgeslagen. Daardoor kan de ‘ontvanger’ jóuw dromen gaan dromen, of jóuw favoriete voedsel lekker gaan vinden, maar hij of zij kan ook beïnvloed worden door jóuw karaktertrekken.

Er is nog iets belangrijks wat ik jullie over orgaandonatie wil vertellen: In deze tijd van chaos bestaat er nl. een geheel nieuwe manier om Karma in te lossen, hetgeen erg belangrijk is in deze Eindtijd! Stel dat jij in één van je vorige levens mensen hebt omgebracht. Jij hebt die mensen toen hun leven ontnomen, maar nu kan je hen – dmv het doneren van jouw organen – het leven weer terug geven (het is Karmisch bepaald wie jouw organen krijgen). Zo kan je dus dmv meerdere organen meerdere mensenlevens redden; is dat geen mooie ruil?! Ik vind het in ieder geval een prachtige deal en inlossing van Karma!

In de toekomst zal er een uitvinding worden gedaan waardoor het mogelijk zal zijn om kunstmatig menselijke organen te creëren (dan zullen er dus geen orgaandonaties meer nodig zijn), bovendien zal er een levenselixer worden uitgevonden. Dankzij deze uitvindingen zullen de mensen in de toekomst niet alleen langer leven, maar ook niet meer ziek worden.

Het mooie is dat deze uitvindingen gedaan zullen worden door mensen die in hun vorige leven vele, vele mensenlevens hebben genomen. Deze mensen zullen hun ‘levensreddende’ uitvindingen doen uit Liefde voor de mensheid, en daardoor zal hun Karma volledig worden ingelost!

Veel liefs, Ans