Maandelijks archief: april 2018

Engelen bestaan

Een oudere vrouw had in haar omgeving al veel mensen verloren en was daardoor een eenzame, stille en nogal trieste vrouw geworden. Ze dacht regelmatig: ‘Waar blijven God en al die Engelen nu? In mijn eenzaamheid en verdriet heb ík nog nooit iets ‘ervaren’. Wat zijn wij mensen toch al die tijd om de tuin geleid, want wat blijft er uiteindelijk over van al die mooie Engelenverhalen? Niets!

Terwijl ze over dit alles bleef nadenken ging de oude vrouw aan het werk in haar tuin waar ze nog veel te doen had. Maar ze lette niet goed op en stapte op de hark die vervolgens keihard tegen haar hoofd knalde. Door die harde klap kreeg ze een duizeling en viel ze op de grond. Het lukte de oude vrouw niet om zelf overeind te komen en ze dacht: ‘Lig ik straks dood in m’n tuintje en is er geen hond die mij hier zal vinden.’

Terwijl ze daar hulpeloos op de grond lag werd het heel licht om haar heen en stond er opeens een Engel voor haar! De Engel lachte haar toe en zei: ‘Kom, geef mij je hand en sta maar op’.
Vol verbazing liet de oude vrouw zich door de Engel overeind helpen, en keek ze in Z’n ogen die zó Liefdevol waren dat ze begon te huilen. Ze kon bijna niet meer stoppen met huilen want ál haar verdriet van al die jaren kwam er op dat moment uit.

De Engel sprak tot haar en zei: ‘Wij zijn niet op te roepen. Jullie roep om ons moet oprecht vanuit het hart komen, maar dan nog is niet gezegd dat Wij aan jullie kunnen verschijnen; het ligt aan de mens zelve, of die Ons toelaat of niet. Wanneer U ons niet kunt aanschouwen dan kunt U ons misschien wél voelen, maar ook daar moet U zich als mens voor openstellen. Weet echter dat U nooit alleen bent! Wij hebben U aanschouwd en Uw verdriet gezien.’

Vervolgens nam de Engel afscheid met een Liefdevolle lach, waarna de oude vrouw, hevig ontdaan door dit alles, weer haar huisje binnen ging.

Haar verwondingen vielen gelukkig erg mee, maar haar ‘ontmoeting’ met de Engel liet haar niet meer los. De vrouw vroeg zich af of dit alles misschien een hallucinatie was geweest, veroorzaakt door de harde klap tegen haar hoofd?

Op dat moment zag ze weer de Liefdevolle ogen van de Engel die haar zojuist had geholpen en toegesproken. En vanaf die tijd wist de vrouw het zeker: Engelen bestaan, want zij had dat persoonlijk mogen ervaren!

Veel liefs, Ans

‘Verdwenen’ vliegtuig

Hieronder staat een boodschap die jullie misschien wel heftig of moeilijk te bevatten zullen vinden. Het gaat over een vliegtuigongeluk dat een paar jaar geleden is gebeurd, maar waarvan de ware toedracht tot nu toe (bewust) geheim werd gehouden voor het volk. Over dat grote geheim heb ik recentelijk het volgende doorgekregen – dat gebeurt niet voor niets!

En omdat nú de tijd is waarin ‘vele waarheden aan het Licht zullen komen’ (= uitspraak van Lobob) moet ik ook deze boodschap met jullie delen.

Ergens op een geheime militaire basis stond, verstopt in een hangar, een vliegtuig (a) met daarin honderden dode passagiers. Al deze mensen waren tijdens hun vliegreis omgebracht dmv gifgas, zodoende waren  hun lichamen nog volledig intact. Zodra alle inzittenden, inclusief de piloten, dood waren is dit ‘spookvliegtuig’ – dmv manipulatie van de automatische piloot – geland op die geheime militaire basis waar ik het eerder over had, en werd dit toestel – inclusief alle overleden inzittenden – ‘verstopt’ in een hangar.

Op hetzelfde moment werd, niet ver van die geheime militaire basis, een zelfde type passagiersvliegtuig (b) neergeschoten. Er waren geen overlevenden. Door de crash waren de lichamen onherkenbaar, dus niet meer te identificeren (geen van de nabestaanden heeft z’n overleden familieleden daarna mogen zien).

Wat bijna niemand weet is dat er tussen de passagiers van dit neergeschoten vliegtuig een groep mensen was die op weg waren naar een zeer geheime missie (zelfs hun directe familieleden wisten niet waar ze naartoe gingen, en wanneer ze weer thuis zouden komen).

Aangezien de lijken van het gecrashte vliegtuig (b) onherkenbaar waren werd er besloten om DNA af te nemen ter identificatie van de stoffelijke resten. Wat echter niemand weet is dat het DNA dat werd afgenomen en onderzocht niet van de lichamen van het gecrashte vliegtuig (b) kwam, maar van de passagiers van het andere vliegtuig (a) dat in de hangar op de geheime militaire basis stond!!! Op die manier werden de passagiersgegevens van vliegtuig a en b moedwillig verwisseld!

Het DNA van de passagiers van vliegtuig a was eerder afgenomen door een groep mensen die daar in het geheim naartoe waren gebracht. Al deze mensen kregen een zwijgplicht opgelegd, want weet dat de geheimen geheim moeten blijven binnen de elitaire kringen.

Weet dat de elite echt alles in het werk stelt om oorlogen te creëren, zo ook nu! En weet dat de regeringen van vele landen een rol spelen in dit grote machtsspel. Maar weet ook dat geen van die geheimen de Aarde kan of zal verlaten, want zodra de tijd rijp is zal de Aarde al die geheimen prijsgeven en alle leugens uitspuwen. Dan zal de elite – en haar aanhang – de benen moeten nemen, want wanneer hun beerput van leugens en bedrog open gaat zal het volk massaal in opstand kunnen komen.

De doden van deze 2 vliegtuigen schreeuwen om de waarheid boven tafel te halen, want dan pas kunnen zij eindelijk opstijgen naar het Licht …… vandaar dat dit verhaal verteld moest worden.

Veel liefs, Ans

Adoptie

Er bestaan vele mensen met een groot hart die, ondanks dat ze zelf al kinderen hebben, ook nog een wees- of pleegkind in hun gezin opnemen. Er bestaan ook mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar van wie het verlangen naar een kindje zó groot is dat zij er één of meerdere uit het buitenland adopteren. Helaas zijn er ook mensen die om hele verkeerde redenen een kind adopteren; mensen die hun pleeg- of adoptiekind(eren) mishandelen en/of misbruiken.

Het kan gebeuren dat geadopteerde kinderen zich niet echt kunnen hechten aan hun nieuwe ‘familie’. Zij blijven zich een ‘vreemde’ voelen binnen dat gezin, waardoor zij erg ongelukkig kunnen worden, en tegen de tijd dat deze ongelukkige adoptiekinderen gaan puberen kan het soms heel erg fout met ze gaan. Zij lopen dan weg van hun ouderlijk huis en gaan bijv. drugs gebruiken waardoor ze in de criminaliteit kunnen belanden.

Wat jullie moeten weten is dat, spiritueel gezien, het in álle adoptie- of voogdijgevallen gaat om het uitwerken van wederzijds Karma. Karma dat is ontstaan in de vorige levens van deze kinderen én hun adoptie-ouders; er vindt dan een soort van ‘Oorzaak en Gevolg’ plaats.

Het klinkt misschien vreemd maar een kind kan in dít leven geadopteerd worden door een ouder die in een vórig leven zijn of haar grootste vijand was. Maar het kan ook andersom gebeuren; dan was het adoptiekind zélf in een vorig leven de grootste vijand van z’n huidige adoptie-ouders, en wordt hij nu, in dit leven, liefdevol opgenomen in het gezin van z’n vroegere ‘slachtoffers’. Mocht de relatie tussen adoptiekind en ouders erg problematisch zijn dan zou regressietherapie meer inzicht kunnen geven in ‘het hoe en waarom’ van hun huidige leven samen.

Natuurlijk kan er ook Karma uitgewerkt moeten worden tussen ouders en hun eigen kinderen. Dat verloopt in de meeste gevallen wel goed, maar toch zijn er ook eigen kinderen die zich, ondanks de bloedband, niet kunnen hechten aan hun ouders, of andersom. Ook in die situaties speelt veelal Karma – oftewel Oorzaak en Gevolg – daar een belangrijke rol in. En hoe moeilijk het soms ook is, maar alléén Liefde en begrip – van zowel ouder als kind – kan dat Karma uiteindelijk oplossen!

Wij allen hebben vele, vele levens op de Aarde en in het Universum gehad, waarin Karma is opgebouwd. Nu is de tijd aangebroken om echt álles op te lossen én te vergeven, opdat wij allen – verlost van al onze ballast uit vorige levens – met een schone lei het Nieuwe Tijdperk in kunnen gaan!

Veel liefs, Ans

Belangrijk bericht van Phigalios

Een paar dagen geleden kreeg ik wederom een boodschap van Phigalios (dit keer liet hij zich niet zien, maar gaf hij onderstaand bericht telepatisch aan mij door).

‘Weet U, Gij mensen die van goede wil zijt, dat U ‘de aankomende Goden’ bent? En beseft U zich dat ook U in het verleden het Universum heeft bereisd, waardoor U al veel Kennis in Uw Weten heeft opgeslagen? Weet U, dat U, in een heel ver verleden, bij de allereerste bewoners van de Aarde behoorde, en dat U nu – in deze chaotische eindtijd – bij de laatsten op de Aarde zult zijn?

(noot van Ans: In de Bijbel staat het al: ‘Vele Eersten zullen de Laatsten zijn’)

De vele lessen die geleerd moesten worden op planeet Aarde waren enorm moeilijk en zwaar, maar houd nog even vol, want de laatste moeilijke – maar evengoed belangrijke – lessen komen er nog aan. Ook díe lessen zult U nog moeten doorstaan, want dán zult U volleerd zijn en klaar om de vele, door U geleerde lessen te onderwijzen op andere, nog primitieve Werelden (Werelden die in hun evolutie ‘lager’ zijn dan Uw Aarde). U zult die lessen met alle Liefde geven – net zoals velen van U dat in een ver verleden ook al hebben gedaan.

Spiritueel zult U zover zijn dat U – om die andere Werelden te bezoeken – géén materiële voertuigen meer nodig zult hebben, want Uzélf zal dan ‘het voertuig’ zijn! Dan zult U nl. als Energieën – dus zonder beperkingen – overal doorheen, en waar dan ook naartoe kunnen reizen. Op die andere Wereld of locatie kunt U zich – in welke vorm dan ook – weer ‘zichtbaar’ maken.

Weet dat U allen het Goddelijke in U draagt! Ja waarlijk, Ú bent de aankomende Goden, dus draag Uw verantwoordelijkheid in Liefde en Wijsheid.

In Liefde groet ik U, Phigalios.’

Veel liefs, Ans