Maandelijks archief: juli 2018

Adoukay

Toen ik, heel vroeg in de ochtend, mijn hondje Chua uitliet zag ik, vlak bij het bos en net boven de grond, een laaghangende ‘mistwolk’ van ongeveer 6 X 6 meter. Nieuwsgierig als ik ben ging ik er gelijk op af, en toen ik de mistwolk binnenliep zag ik daar vijf menselijke schimmen voor me lopen; ze liepen van me weg en natuurlijk liep ik er achteraan.

Opeens zag ik in de verte enorme, zeer oude tempelcomplexen verschijnen. Deze tempels waren volledig overwoekerd door allerlei planten, maar het vreemde was dat hoe dichter ik bij die tempels kwam hoe minder de begroeiing werd – het leek wel of de planten wegsmolten – en niet veel later doemden de kolossale tempels in hun volle pracht en schoonheid voor mij op.

Op dat moment zag ik dat de 5 schimmen, die nog steeds voor mij uit liepen, ook meer vorm hadden gekregen. Het bleken boeddhistische monniken – herkenbaar door hun prachtige oranje/rode gewaden – en gezamenlijk liepen ze één van die tempels binnen. Het leek wel of die monniken zo vanuit de toekomst het verleden inliepen, of was het juist andersom? Ik weet het niet. Ikzelf was alleen maar toeschouwer van dit alles en kon die prachtige tempels niet binnengaan.

Even later zag ik een paar hele jonge monniken die buiten de tempel aan het stoeien en spelen waren met tijgers en leeuwen!! Verbaasd vroeg ik mij af waarom deze jongeren niet werden aangevallen en gedood door deze wilde dieren? Op dat moment hoorde ik een stem die zei: ‘Deze monniken zijn zó Verlicht dat ze alleen maar Licht en Liefde uitstralen waardoor ze nooit gedood kunnen worden door deze dieren. Deze voor jullie ‘wilde dieren’ hoeven niet te doden voor voedsel, omdat ze zich voeden met de energie die afkomstig is vanuit het Licht en de Liefde van deze monniken.’

Gefascineerd stond ik te kijken hoe vertrouwd deze leeuwen en tijgers zich voelden met de jonge monniken, wat een bijzonder en prachtig schouwspel was dat!

Even later vervolgde de stem: ‘Ik ben Adoukay, en wil U vragen om door te gaan met Uw gesprekken met de vogels en de dieren om U heen. Maar blijf ze ook voeden; niet alleen met Uw Liefde, maar ook met het voedsel dat deze dieren nog steeds nodig hebben op Uw Aarde.’

En op dat moment stond ik weer op de plek in het bos vlak bij mijn huis. De mistwolk was opgetrokken en samen met Chua liep ik weer huiswaarts. Vlak bij mijn huis kwam ik een prachtige, lichtrode kat tegen; die had ik nog nooit eerder gezien. Ik had het vermoeden dat het beestje honger had want ze was nogal mager, dus gaf ik haar wat te eten in mijn tuin. Toen ze het schaaltje had leeggegeten keek ze mij dankbaar aan. Ik keek in haar prachtige ogen en vóelde dat ik op dat moment contact had en in de ogen keek van Adoukay, het wezen dat mij zojuist had toegesproken.

Het contact was zó intens dat het voelde alsof wij op dat moment in elkaars Ziel keken …… en dat ontroerde me heel erg.

Veel liefs, Ans

De monniken en de tempelcomplexen heb ik waargenomen in een andere dimensie – die nu steeds vaker door onze Aardse dimensie heen loopt -, maar de poes heb ik nog maandenlang in mijn tuin gezien en verzorgd (zie foto).

Een prachtig, mooi meisje met lang, zwart, golvend haar zat in haar eentje op een stil en verlaten strand. Zij was diep ongelukkig omdat haar vriend, van wie ze heel veel hield, haar had verlaten, en ze had geen enkel idee wat daar de reden van kon zijn. Toen het bijna donker was stond het meisje op en liep de zee in met de intentie om nooit meer terug te keren. Ze voelde het koude water aan haar voeten niet, en liep, in een soort van trance, verder en verder de donkere zee in.

Toen het meisje al tot haar middel in het koude zeewater stond werd ze plotseling verblindt door een groot, helder licht vlak voor haar, en nog geen seconde later bevond ze zich binnenin een groot ruimteschip?! In dat ruimteschip werd ze begroet door vriendelijke, liefdevolle wezens die haar vertelden dat zelfdoding niet de oplossing was voor haar problemen.

De wezens nodigden het meisje uit om naar een scherm te kijken waarop zij haar een filmpje lieten zien van één van haar vorige levens. In dat leven was dat meisje een mannelijk persoon die alleen maar vriendschappen of relaties met anderen aanging uit eigenbelang. Zodra hij had wat hij wilde hebben, dumpte of verliet hij die persoon zonder verder naar hem of haar om te kijken.
Dat hij daardoor vele mensen met groot verdriet achterliet deerde hem totaal niet.

In dat filmpje had het meisje o.a. haar huidige ouders als slachtoffer van haar daden herkend, dus begreep ze gelijk waarom haar ouders haar in dit leven al op jonge leeftijd hadden verlaten waardoor zij in een kindertehuis terechtkwam. Ze begreep nu ook dat de mensen die in dit leven op haar pad kwamen, en die haar al snel links lieten liggen dat dat allemaal mensen waren die zijzelf had benadeeld in dat vorige leven. En nu begreep ze eindelijk ook waarom haar vriend haar had verlaten terwijl ze zoveel van hem hield; dit was allemaal ‘Oorzaak en Gevolg’ van haar eigen handelen!

Even later werd het meisje weer ‘teruggezet’ op het verlaten strand. Ze was de wezens heel dankbaar voor het ‘inzicht’ dat ze haar hadden geschonken, en besloot om vanaf dat moment alleen nog maar mensen te helpen, en zo geschiedde.

De jonge vrouw veranderde zienderogen door alle Liefde die zij (terug)kreeg van de mensen die ze belangeloos hielp ….. en na verloop van tijd ontmoette zij de man van haar leven.

Veel liefs, Ans

Vanochtend kreeg ik in een visioen het volgende te zien:

Ergens aan de rand van een nog ongerept heidegebied woonde een man in een klein huisje, en omdat de mensen in het dorpje verderop hem zelden of nooit zagen werd hij ook wel ‘de kluizenaar’ genoemd. Een oudere, al gepensioneerde man uit dat dorpje verveelde zich en ging daarom maar een fietstochtje langs de hei maken. Tijdens die fietstocht kwam hij langs het afgelegen huisje van de kluizenaar en zag dat diens tuintje overwoekerd was door onkruid. De man bedacht zich dat het wel een leuk karwei voor hem was om dat tuintje weer onkruidvrij te maken; hij hield van tuinieren en had sinds z’n pensioen alle tijd van de wereld!

Op dat moment zag hij dat de kluizenaar buiten stond, dus vroeg hij of de kluizenaar het goed vond dat hij z’n tuintje weer mooi zou maken. De kluizenaar knikte alleen en ging toen snel weer naar binnen.

De volgende dag begon de man aan het helse karwei, maar hij had er zin in en zong net zo hard als de vogels rondom hem. De kluizenaar zette geregeld drinken en zelfgebakken brood voor hem neer, maar verder zag of sprak de man hem niet.

Pas toen de allerlaatste werkdag erop zat sprak de kluizenaar hem aan en vroeg hij of hij even binnen wou komen. De man zag dat het huisje van binnen schoon en netjes was. De kluizenaar begon te praten en zei hem het volgende:

‘Ik wil U vertellen dat ik geen gewoon mens ben. Ik kom vanuit een andere dimensie, van buiten Uw Aarde, en het is mijn taak om met mijn Weten een einde te maken aan de vloek die Uw Aarde al eeuwenlang is opgelegd door zeer slechte mensen (de elite). Die vloek moet verbroken worden!

Omdat U een goed mens bent heb ik U uitverkozen om iets belangrijks voor mij en de gehele wereld te doen. Ik heb iets in mijn bezit wat misschien een kleinood lijkt maar van grote, onschatbare waarde is. Alle rijken op deze Aarde zijn op zoek naar dit bijzondere kleinood – er worden zelfs oorlogen om gevoerd – omdat zij denken of geloven dat dit voorwerp hen het eeuwige leven zal schenken (en zij hun aardse rijkdommen nooit hoeven los te laten).

Het is de bedoeling dat U dit kleinood in het geheim bezorgt bij de man die, dankzij z’n enórme rijkdom, de Aarde volledig in zijn macht heeft. En daar is haast bij geboden, want wij staan op een tijdsprong van goed en kwaad.  Omdat ik niet van deze Aarde ben kan ik U door tijd en ruimte brengen waarheen ik wil.

Dat doe ik door U hier te dematerialiseren en U weer te materialiseren op de plek waar U moet zijn; de geheime en zwaar beveiligde locatie waar de aller-, allerrijksten der Aarde elkaar ontmoeten. U hoeft niet bang te zijn, vertrouw op mij, want ik breng U daar voorbij al hun beveiligingen, en het enige wat U hoeft te doen is die rijkaard dit kleinood geven.’

Op dat moment liet de kluizenaar hem een intens rood Kristal zien. De man vond het heel vreemd allemaal maar wilde er toch aan meewerken. Toen gaf de kluizenaar hem het vuurrode Kristal en voor hij het wist bevond hij zich op een voor hem totaal onbekende locatie. Daar stond hij oog in oog met een hele oude, fragiele man – dit was de allerrijkste mens op de Aarde, die driekwart van de Aarde in z’n bezit had.

De oude rijkaard schrok enorm van deze man die daar zo plotseling – en vanuit het niets! – voor hem stond. Bovendien bood deze vreemdeling hem het zo gezochte Kristal aan waardoor híj het eeuwige leven zou kunnen verkrijgen!

(Er wordt beweerd dat dit rode Kristal staat voor alle ‘bloedoffers’ die zij, de elite, gedood hebben op deze Aarde, en dat de energie van al hun (slacht)offers opgeslagen zit in dat Kristal, en ook dat je door dit Kristal het eeuwige leven geschonken wordt). Toen de oude rijkaard het vuurrode Kristal voor z’n ogen zag werd hem dat fataal; zo verkreeg hij dus inderdaad het eeuwige leven, echter niet zoals verwacht op deze Aarde, maar in het Hiernamaals!

Op hetzelfde moment viel het Kristal uiteen in duizenden stukjes, waarna het werd ‘opgenomen’ in een lichtende Energie. Als door een wonder veranderde daarna werkelijk alles op de Aarde; de rijken deelden hun rijkdommen en de Aarde zelf leek steeds lichter te worden. De al zo lang voorspelde 3 dagen + nachten van duisternis kwamen niet, in plaats daarvan kwamen er 3 dagen + nachten van Licht.

Door dit alles kreeg de Aarde haar oude glans weer terug, de natuur werd mooier dan ooit, en alles en iedereen was gelukkig.

Dit alles heb ik vanmorgen mogen zien in dat prachtige (toekomst)visioen ….. LAAT HET ZO ZIJN!!

Veel liefs, Ans

 

 

In een land hier niet ver vandaan woonde – op een zeer afgelegen plek in de natuur – een schaapherder met z’n vrouw en vijf kinderen. Wanneer de herder z’n schapen ging hoeden hielp z’n hele gezin hem daarbij, en tijdens dat hoeden zagen ze vaak – en al vele jaren lang – ‘vliegende voorwerpen’ in en uit een bepaalde berg vliegen. De herder was er stellig van overtuigd dat dat ‘de Goden’ moesten zijn, en omdat hij wilde dat de Goden hem en zijn gezin goed gezind bleven danste hij voor die specifieke berg wanneer het volle maan was.

Wat de herder niet kon weten was dat er geen ‘Goden’ in die berg huisden, maar dat er een zeer geheime, (aardse) militaire basis in verborgen was. En vanuit die basis werden – ver buiten het zicht van de bewoonde wereld – nieuwe, geheime wapens en kleine ufo’s getest.

De militairen hadden al gauw in de gaten dat er bij iedere volle maan een man voor ‘hun berg’ stond te dansen, en ze vreesden dat die man op een dag hun geheime basis zou ontdekken en verraden. Om dat te voorkomen besloten ze om de schapenhoeder eens goed af te schrikken, waardoor hij hopelijk zijn maandelijkse dans vlakbij hun geheime, militaire basis zou staken.

Bij de eerstvolgende volle maan – vlak voordat de herder aan zijn dans wou beginnen – scheerden een aantal kleine vliegende (aardse) scheepjes vlak langs hem heen; de geschrokken man kon ze maar net ontwijken. Hij werd bang van deze Ufo’s en dook een kleine grot in om te schuilen tegen deze onverwachte, op hem gerichte aanval.

Terwijl hij daar zat zag hij het volgende, indrukwekkende schouwspel voor zich in de lucht: Een grote, ronde Ufo verscheen vanuit het niets en slokte a.h.w. alle kleine, aardse ufo’s op, waarna de schapenhoeder een stem hoorde die zei:

Wij komen in Vrede en groeten U.
Wij waarderen Uw dansen voor ons.
De voertuigen die U aanziet voor ‘Goden’ zijn mensenwerk.
Met deze voertuigen willen en kunnen de aardse mensen oorlogen initiëren.
Wij hebben die vliegende voorwerpen uitgeschakeld dus U zult geen last meer van ze hebben.

Wij beloven U dat wij contact met U zullen blijven houden.
Voortaan zult U ons horen en voelen wanneer U Uw ‘Volle-Maandans’ voor ons uitvoert.
Wij hebben U allen lief, en groeten U.’

En zo geschiedde.

En vanaf dat moment bleef het stil in en rond die specifieke berg!

Veel liefs, Ans

Wereldwijd lopen de kerken leeg, want steeds minder mensen geloven nog in de God die al eeuwenlang aanbeden werd.
Maar er is een ‘nieuwe God’ voor in de plaats gekomen, en ook die ‘God’ ziet en weet alles van de mensen en grijpt in wanneer hij dat nodig acht.
Via social media en satellieten hoog in de lucht heeft deze God volledig overzicht en controle over alles en iedereen op deze Aarde.
Hij kan het laten donderen, maar ook aardbevingen en overstromingen veroorzaken, en de Aarde verschroeien als en wanneer hij dat wil.

Deze ‘nieuwe God’ – ik heb het natuurlijk over de elite – is van het allerergste soort!
Dmv. zeer geavanceerde technische hulpmiddelen – waar de gewone mens geen weet van heeft – kan de elite natuurrampen e.d. veroorzaken.
Op die manier houden zij de mensheid in toom, want de mensen zullen moeten doen wat en hoe zij het willen; zij móeten onderdanig zijn en hun ‘slaven’ blijven!

Zijn wij mensen te zwak geworden om te reageren en weerstand te bieden?
Nee! Sta op en neem jullie oorspronkelijke recht als mens in de hand, want de Aarde behoort ons allen toe, en niet de manipulators die dmv hun satellieten – die ‘God’ in de hoge hemel – over ons waken en regeren!

Nu is de tijd dat de mensen wakker worden, en de rijken hun geld en bezittingen moeten gaan delen, en de armen écht gaan helpen.
En nu is de tijd om al hun technische hulpmiddelen, zowel op de aarde als in de lucht, onklaar te maken, want zij, de elite die dit alles heeft bedacht, hebben niet het recht om nog langer te heersen en te leven op deze Aarde, want de Aarde behoort niet hén maar de gehele mensheid toe!

Veel liefs, Ans