Maandelijks archief: juli 2018

Vanochtend kreeg ik in een visioen het volgende te zien:

Ergens aan de rand van een nog ongerept heidegebied woonde een man in een klein huisje, en omdat de mensen in het dorpje verderop hem zelden of nooit zagen werd hij ook wel ‘de kluizenaar’ genoemd. Een oudere, al gepensioneerde man uit dat dorpje verveelde zich en ging daarom maar een fietstochtje langs de hei maken. Tijdens die fietstocht kwam hij langs het afgelegen huisje van de kluizenaar en zag dat diens tuintje overwoekerd was door onkruid. De man bedacht zich dat het wel een leuk karwei voor hem was om dat tuintje weer onkruidvrij te maken; hij hield van tuinieren en had sinds z’n pensioen alle tijd van de wereld!

Op dat moment zag hij dat de kluizenaar buiten stond, dus vroeg hij of de kluizenaar het goed vond dat hij z’n tuintje weer mooi zou maken. De kluizenaar knikte alleen en ging toen snel weer naar binnen.

De volgende dag begon de man aan het helse karwei, maar hij had er zin in en zong net zo hard als de vogels rondom hem. De kluizenaar zette geregeld drinken en zelfgebakken brood voor hem neer, maar verder zag of sprak de man hem niet.

Pas toen de allerlaatste werkdag erop zat sprak de kluizenaar hem aan en vroeg hij of hij even binnen wou komen. De man zag dat het huisje van binnen schoon en netjes was. De kluizenaar begon te praten en zei hem het volgende:

‘Ik wil U vertellen dat ik geen gewoon mens ben. Ik kom vanuit een andere dimensie, van buiten Uw Aarde, en het is mijn taak om met mijn Weten een einde te maken aan de vloek die Uw Aarde al eeuwenlang is opgelegd door zeer slechte mensen (de elite). Die vloek moet verbroken worden!

Omdat U een goed mens bent heb ik U uitverkozen om iets belangrijks voor mij en de gehele wereld te doen. Ik heb iets in mijn bezit wat misschien een kleinood lijkt maar van grote, onschatbare waarde is. Alle rijken op deze Aarde zijn op zoek naar dit bijzondere kleinood – er worden zelfs oorlogen om gevoerd – omdat zij denken of geloven dat dit voorwerp hen het eeuwige leven zal schenken (en zij hun aardse rijkdommen nooit hoeven los te laten).

Het is de bedoeling dat U dit kleinood in het geheim bezorgt bij de man die, dankzij z’n enórme rijkdom, de Aarde volledig in zijn macht heeft. En daar is haast bij geboden, want wij staan op een tijdsprong van goed en kwaad.  Omdat ik niet van deze Aarde ben kan ik U door tijd en ruimte brengen waarheen ik wil.

Dat doe ik door U hier te dematerialiseren en U weer te materialiseren op de plek waar U moet zijn; de geheime en zwaar beveiligde locatie waar de aller-, allerrijksten der Aarde elkaar ontmoeten. U hoeft niet bang te zijn, vertrouw op mij, want ik breng U daar voorbij al hun beveiligingen, en het enige wat U hoeft te doen is die rijkaard dit kleinood geven.’

Op dat moment liet de kluizenaar hem een intens rood Kristal zien. De man vond het heel vreemd allemaal maar wilde er toch aan meewerken. Toen gaf de kluizenaar hem het vuurrode Kristal en voor hij het wist bevond hij zich op een voor hem totaal onbekende locatie. Daar stond hij oog in oog met een hele oude, fragiele man – dit was de allerrijkste mens op de Aarde, die driekwart van de Aarde in z’n bezit had.

De oude rijkaard schrok enorm van deze man die daar zo plotseling – en vanuit het niets! – voor hem stond. Bovendien bood deze vreemdeling hem het zo gezochte Kristal aan waardoor híj het eeuwige leven zou kunnen verkrijgen!

(Er wordt beweerd dat dit rode Kristal staat voor alle ‘bloedoffers’ die zij, de elite, gedood hebben op deze Aarde, en dat de energie van al hun (slacht)offers opgeslagen zit in dat Kristal, en ook dat je door dit Kristal het eeuwige leven geschonken wordt). Toen de oude rijkaard het vuurrode Kristal voor z’n ogen zag werd hem dat fataal; zo verkreeg hij dus inderdaad het eeuwige leven, echter niet zoals verwacht op deze Aarde, maar in het Hiernamaals!

Op hetzelfde moment viel het Kristal uiteen in duizenden stukjes, waarna het werd ‘opgenomen’ in een lichtende Energie. Als door een wonder veranderde daarna werkelijk alles op de Aarde; de rijken deelden hun rijkdommen en de Aarde zelf leek steeds lichter te worden. De al zo lang voorspelde 3 dagen + nachten van duisternis kwamen niet, in plaats daarvan kwamen er 3 dagen + nachten van Licht.

Door dit alles kreeg de Aarde haar oude glans weer terug, de natuur werd mooier dan ooit, en alles en iedereen was gelukkig.

Dit alles heb ik vanmorgen mogen zien in dat prachtige (toekomst)visioen ….. LAAT HET ZO ZIJN!!

Veel liefs, Ans

 

 

In een land hier niet ver vandaan woonde – op een zeer afgelegen plek in de natuur – een schaapherder met z’n vrouw en vijf kinderen. Wanneer de herder z’n schapen ging hoeden hielp z’n hele gezin hem daarbij, en tijdens dat hoeden zagen ze vaak – en al vele jaren lang – ‘vliegende voorwerpen’ in en uit een bepaalde berg vliegen. De herder was er stellig van overtuigd dat dat ‘de Goden’ moesten zijn, en omdat hij wilde dat de Goden hem en zijn gezin goed gezind bleven danste hij voor die specifieke berg wanneer het volle maan was.

Wat de herder niet kon weten was dat er geen ‘Goden’ in die berg huisden, maar dat er een zeer geheime, (aardse) militaire basis in verborgen was. En vanuit die basis werden – ver buiten het zicht van de bewoonde wereld – nieuwe, geheime wapens en kleine ufo’s getest.

De militairen hadden al gauw in de gaten dat er bij iedere volle maan een man voor ‘hun berg’ stond te dansen, en ze vreesden dat die man op een dag hun geheime basis zou ontdekken en verraden. Om dat te voorkomen besloten ze om de schapenhoeder eens goed af te schrikken, waardoor hij hopelijk zijn maandelijkse dans vlakbij hun geheime, militaire basis zou staken.

Bij de eerstvolgende volle maan – vlak voordat de herder aan zijn dans wou beginnen – scheerden een aantal kleine vliegende (aardse) scheepjes vlak langs hem heen; de geschrokken man kon ze maar net ontwijken. Hij werd bang van deze Ufo’s en dook een kleine grot in om te schuilen tegen deze onverwachte, op hem gerichte aanval.

Terwijl hij daar zat zag hij het volgende, indrukwekkende schouwspel voor zich in de lucht: Een grote, ronde Ufo verscheen vanuit het niets en slokte a.h.w. alle kleine, aardse ufo’s op, waarna de schapenhoeder een stem hoorde die zei:

Wij komen in Vrede en groeten U.
Wij waarderen Uw dansen voor ons.
De voertuigen die U aanziet voor ‘Goden’ zijn mensenwerk.
Met deze voertuigen willen en kunnen de aardse mensen oorlogen initiëren.
Wij hebben die vliegende voorwerpen uitgeschakeld dus U zult geen last meer van ze hebben.

Wij beloven U dat wij contact met U zullen blijven houden.
Voortaan zult U ons horen en voelen wanneer U Uw ‘Volle-Maandans’ voor ons uitvoert.
Wij hebben U allen lief, en groeten U.’

En zo geschiedde.

En vanaf dat moment bleef het stil in en rond die specifieke berg!

Veel liefs, Ans

Wereldwijd lopen de kerken leeg, want steeds minder mensen geloven nog in de God die al eeuwenlang aanbeden werd.
Maar er is een ‘nieuwe God’ voor in de plaats gekomen, en ook die ‘God’ ziet en weet alles van de mensen en grijpt in wanneer hij dat nodig acht.
Via social media en satellieten hoog in de lucht heeft deze God volledig overzicht en controle over alles en iedereen op deze Aarde.
Hij kan het laten donderen, maar ook aardbevingen en overstromingen veroorzaken, en de Aarde verschroeien als en wanneer hij dat wil.

Deze ‘nieuwe God’ – ik heb het natuurlijk over de elite – is van het allerergste soort!
Dmv. zeer geavanceerde technische hulpmiddelen – waar de gewone mens geen weet van heeft – kan de elite natuurrampen e.d. veroorzaken.
Op die manier houden zij de mensheid in toom, want de mensen zullen moeten doen wat en hoe zij het willen; zij móeten onderdanig zijn en hun ‘slaven’ blijven!

Zijn wij mensen te zwak geworden om te reageren en weerstand te bieden?
Nee! Sta op en neem jullie oorspronkelijke recht als mens in de hand, want de Aarde behoort ons allen toe, en niet de manipulators die dmv hun satellieten – die ‘God’ in de hoge hemel – over ons waken en regeren!

Nu is de tijd dat de mensen wakker worden, en de rijken hun geld en bezittingen moeten gaan delen, en de armen écht gaan helpen.
En nu is de tijd om al hun technische hulpmiddelen, zowel op de aarde als in de lucht, onklaar te maken, want zij, de elite die dit alles heeft bedacht, hebben niet het recht om nog langer te heersen en te leven op deze Aarde, want de Aarde behoort niet hén maar de gehele mensheid toe!

Veel liefs, Ans