Maandelijks archief: september 2018

Een groep geleerden kwam bij elkaar om gezamenlijk op zoek te gaan naar ‘De Bron van waaruit alles ontstaat’ – ook wel de Goddelijke Oneindige Bron of Eeuwige Bron genoemd. Hun bijzondere reis en zoektocht werd volledig gefinancierd door ‘de rijken der Aarde’; die waren bereid om veel geld in dit project te stoppen, omdat ze er van overtuigd waren dat deze investering zich duizenden malen zou terug verdienen.

De wetenschappers vertrokken en zochten op de meest afgelegen plekken van de Aarde. Het bleek een avontuurlijk en gevaarlijk project te zijn want hun zoektocht leidde hen vaak naar de meest onherbergzame en gevaarlijke gebieden – de wetenschappers gingen zelfs via ondergrondse, nauwe grottenstelsels diep de Aarde in.

Het kon dan ook niet uitblijven dat er gewonden en zelfs doden vielen, maar ja, ze werden goed betaald en het was voor een goede zaak nietwaar?! Want als zij de ‘Oneindige Bron’ zouden vinden dan zou een ieder daar wel bij varen. Vooral de rijken! Die wreven zich, bij de gedachte aan alleen al hun enorme winst en toekomstige macht, gretig in de handen.

Na jarenlang zoeken in alle uithoeken van de Aarde waren er uiteindelijk nog maar een paar geleerden over van de oorspronkelijke groep. Deze, inmiddels uitgeputte wetenschappers wilden eigenlijk stoppen met hun vruchteloze zoektocht, maar besloten om toch nog één poging te wagen en door te reizen naar een zeer afgelegen gebied, waar nog maar een paar mensen woonden.

Het groepje wetenschappers kwam daar in gesprek met een oude, wijze man, en vertelde hem over hun jarenlange zoektocht naar ‘De Bron van waaruit alles ontstaat’. De wijze man keek hen hoofdschuddend aan en zei:

Ga terug naar Uw huis want die Bron zult U nooit vinden! Die Eeuwige Bron bestaat nl. alleen in Uzelf, in Uw Hart en in Uw Ziel; daar waar ook al Het Weten zich bevindt ….. U allen bent zélf de Eeuwige Bron! Uzelf – en alles wat leeft op de Aarde – bezit de Oneindig Scheppende Kracht!’

De geleerden waren ontgoocheld door dit wijze antwoord, maar ze beseften zich ook dat hun sponsors nooit genoegen zouden nemen met deze verklaring. Daarom besloten ze om hen bij hun thuiskomst te vertellen dat ze de ‘Eeuwige Bron’ niet hadden gevonden en ook nooit zouden vinden omdat die gewoonweg niet bestaat. Ze zouden hun financiers uitleggen dat het mysterie van de ‘Eeuwige Bron’ gewoon een Legende is, die ooit verzonnen was door zgn. wijze mensen.

Gelukkig weten U en ik dat die oude, wijze man wel degelijk de waarheid sprak.

Veel liefs, Ans

Zo’n 4 weken geleden zag ik (in een visioen) een kleine jongen rondrijden op z’n mooie, nieuwe speelgoedtractor die hij die dag voor z’n verjaardag had gekregen. Maar tijdens z’n eerste ritje buiten de tuin ging het vreselijk mis, want het manneke werd gegrepen door een auto en was op slag dood.

Het knulletje zelf had daar helemaal niets van gevoeld of gemerkt. Hij reed regelrecht op z’n nieuwe tractor de Astrale Wereld in, en daar zag hij een lieve Engel in het volle Licht staan. Het jongetje zwaaide naar de Engel en liet Hem vol trots zijn nieuwe tractortje zien.

De Engel zwaaide terug en zei: ‘Wat een mooie tractor heb jij zeg. Zullen wij die samen aan al die kindertjes daar op het veld laten zien?’, en wees naar een groep spelende kinderen verderop.

Natuurlijk wou het knulletje dat, dus daar ging hij – op z’n nieuwe tractor – naar de andere kindjes om fijn met hen te gaan spelen. Deze kindertjes namen het jongetje gelijk onder hun hoede want ze wisten en begrepen dat hij nog maar net overleden was. Allereerst bewonderden ze zijn nieuwe tractor en daarna leerden ze hem, spelenderwijs, vele dingen die gebruikelijk zijn in de Astrale Wereld.

Op een gegeven moment was het jongetje uitgespeeld en vond hij het tijd worden om weer terug naar huis te gaan; hij was immers jarig die dag! De Engel nam het jongetje mee naar zijn Aardse huis en legde hem uit dat hij niet meer terug kon naar z’n Aardse leven omdat hij overleden was, waarna Hij hem het fatale auto-ongeluk zien. Toen begreep het jongetje het allemaal en hij moest vreselijk huilen omdat hij besefte dat hij niet meer bij z’n ouders kon wonen. De Engel troostte het verdrietige kind en vertelde hem dat hij deze Aardse ervaring nog nodig had om van te leren; en het jongetje begreep wat Hij bedoelde.

Zo af en toe gaat dit knulletje nog naar zijn huis op de Aarde om zijn familie – die zo verdrietig is – te troosten, maar daarna keert hij weer terug naar de Astrale Wereld om er weer lustig op los te spelen met de kinderen die daar aanwezig zijn.

Hoe intens verdrietig het verlies van een kind ook is voor degenen die achterblijven, weet dat hun kind en zij die ervaring nog nodig hadden voor hun spirituele ontwikkeling – het was hun eigen, Karmische keuze – om daarna, net als dit kind, verder te leven in de Astrale Wereld tot zij geroepen zullen worden om weer te incarneren op de Aarde (of verder daar buiten).

Veel liefs, Ans

Een paar dagen geleden zag ik dat, op het moment dat ik m’n bed in wilde stappen, mijn slaapkamer werd gevuld met een enorm groot, wit licht. Aangezien dat in mijn (lange) leven al vaker is gebeurd weet ik dat ik die nacht ‘opgehaald’ zal worden door mijn wezens, de Lobobjes. In de regel zie ik dan 2 of 3 wezens in mijn kamer verschijnen die mij vervolgens meenemen naar hun ruimtescheepje. En in dat ruimtescheepje zie ik dan meestal meerdere Aardse mensen die daar, net als ik, ‘onderwezen’ worden door de buitenaardsen.

Maar deze keer verliep het niet zoals ik gewend was. Ik bevond mij wel in een ruimteschip, maar die stond nu op een hele mooie plek in de natuur – dat kan ergens op de Aarde zijn geweest zijn, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.

Onder begeleiding van een Lobobje verliet ik het ruimteschip en zag toen een groot aantal van mijn wezens, de Lobobjes, in een kring staan – ikzelf stond, samen met mijn begeleider, als toeschouwer búiten die kring. In het midden van die kring stond iets dat ‘Het Kwaad’ vertegenwoordigde, en daar schrok ik hevig van. Het wezentje naast mij voelde mijn angst en zei:

Niet bang zijn, want dan versterk je zijn macht; kijk mij aan.’

Ik keek in de prachtige, liefdevolle ogen van het Lobobje waardoor ik m’n angst losliet en weer rustig werd. ‘Het Kwaad’ in die kring liet z’n vele gezichten zien, en probeerde uit de kring te breken om schade aan te richten, net zoals hij dat op de Aarde doet. (Het doel en streven van ‘Het Kwaad’ is om de mensheid in angst en woede te laten leven, waardoor hij zich kan voeden aan de energie van hun angst en boosheid, want dát is de energie waar ‘Het Kwaad’ van leeft.)

Toen zag ik het volgende, wonderschone gebeuren:

De wezens pakten elkaars hand en focusten zich gezamenlijk op ‘Het Kwaad’ middenin hun cirkel. Even later transformeerde de gesloten cirkel van wezens in een Groot Wit Licht waarmee zij ‘Het Kwaad’ dus omringden. Op dat moment hoorde ik zeggen: ‘Liefde en Licht zal ál Het Kwaad overwinnen!

Toen mocht ook ik in die kring van Lobobjes gaan staan, en ik probeerde, net als zij, pure Liefde en Licht uit te stralen, en ik voelde hoe ook wijzelf werden gevuld met Wit Licht en Liefde. Het was heel bijzonder en prachtig om dit, tezamen met mijn Lobobjes, te mogen doen! Langzaamaan gaf Het Kwaad zich over, waardoor het oploste en uit onze cirkel van Licht en Liefde verdween.

Dit is een mooi voorbeeld voor ons mensen om niet kwaad met kwaad te vergelden, maar het met Liefde en Licht te omarmen, want alleen Liefde overwint echt alles! Een prachtige les die overgebracht kan worden naar en door alle mensen van goede wil.

Veel liefs, Ans

Een jong echtpaar was hun hele leven al gefascineerd door alles wat met buitenaardse beschavingen te maken had. Ze lazen en praatten er samen veel over, en hun allergrootste wens was om ooit zelf buitenaardse wezens te ontmoeten. Dan konden ze die wezens laten weten dat ze hun vrienden wilden zijn, en dat ze zich zo graag in dienst wilden stellen van hen. Maar al jarenlang gebeurde er helemaal niets – ze zagen zelfs geen UFO – dus vreesden de jonge man en vrouw dat er nooit een ontmoeting tussen hen en de buitenaardsen plaats zou vinden.

 

Op een avond, ze lagen nog maar net in bed, gebeurde er geheel onverwachts iets bijzonders met hen. Van het ene op het andere moment bevonden zij zich – niet fysiek maar dmv ‘uittreding’ – in een prachtig, groot ruimteschip! In dat ruimteschip werden ze rondgeleid door kleine wezentjes, en maakten ze zelfs een korte ruimtereis door de inktzwarte hemel. De man en vrouw waren intens gelukkig dat ze aan boord waren van dit prachtige ruimteschip, en keken heel gefascineerd naar alles om hen heen en naar de vele verlichte sterren die ze aan zich voorbij zagen schieten. Wat ze wel vreemd vonden was dat dit alles hen allemaal zo bekend voorkwam?!

Na hun ‘ruimtevlucht’ stelde één van de kleine wezentjes zich aan hen voor en zei: ‘Welkom, mijn naam is Raï, wat kan ik voor jullie betekenen?’ Het jonge stel vertelde hem dat ze zo graag voor de buitenaardsen wilden werken op de Aarde. Raï vroeg de man en vrouw wát ze dan zouden willen doen, waarop het stel antwoordde: ‘Alles, want Uw wil geschiedde.’

Maar de mens heeft een vrije wil,’ zei Raï, ‘en daar mogen wij jullie niet in belemmeren. Wij mogen en zullen jullie mensen nooit iets opdragen! Wij zijn Uw vrienden en hopen dat de Aardse mens zal begrijpen dat alleen dat wat vanuit Liefde gebeurt – dus niet vanuit eigenbelang – Uw Aarde en de mensheid naar een hoger niveau kan brengen. Wat U beiden kunt doen is een voorbeeld zijn voor de mensen om U heen en hen inspireren om Het Goede te doen; doe wat Uw hart U ingeeft!

Ga in Liefde en Vrede en hou van álles wat leeft.’

Op dat moment ontwaakten de man en vrouw in hun eigen, vertrouwde slaapkamer. Beiden realiseerden zich dat ze zojuist een gezamenlijke uittreding hadden meegemaakt. En tijdens die uittreding hadden ze buitenaardse wezens ontmoet, en zelfs meegevlogen in hun ruimteschip …… hun allergrootste wens was meer dan uitgekomen!!

De man en vrouw waren ook heel dankbaar voor de wijze raad van Raï. Vanaf dat moment organiseren ze congressen waar gezocht en besproken wordt hoe de mensheid deze Aarde kan redden, en hoe alles eerlijk verdeeld kan worden onder ál haar bewoners. Wat dit echtpaar niet wist was dat zij zelf ooit een van die buitenaardse wezens waren, en dat ze, voordat ze incarneerden op de Aarde, hadden afgesproken om de taak op zich te nemen om te helpen bij het redden van de Aarde …. en het wezen Raï volgt én begeleidt hen daarbij.

Veel liefs, Ans