Maandelijks archief: januari 2019

Een jonge vrouw had het, voor haar gevoel, helemaal voor elkaar in haar leven: ze had een goede baan, een eigen huisje en fijne vrienden. Het was een leuke, spontane vrouw, die goed met iedereen overweg kon, alleen kon ze zich ergeren aan mensen die zich met het paranormale bezighielden – dat vond ze maar ‘zwevers’.

Voorál mensen die beweerden Ufo’s te hebben gezien, die vond ze ‘echt niet goed wijs’. Die lachte ze altijd uit, en ze hoopte dat haar dat soort waanzin nooit zou overkomen!

Op een dag zag ze tijdens een wandeling een vreemd soort vliegtuig hoog in de lucht, en het volgende moment straalde er, vanuit dat ‘vliegtuig’, een hele felle lichtstraal naar beneden?! Dat vond de jonge vrouw best wel vreemd, maar verder stond ze er niet bij stil, en even later was dat ‘vliegtuig’ weer verdwenen en was zij het hele voorval alweer vergeten.

Het rare was dat ze daarna niet alleen andermans pijntjes kon voelen, maar ook ‘beelden’ zag van mensen die spoedig zouden sterven. De jonge vrouw maakte zich zorgen, want zoiets voelen en zien is toch niet normaal?

Ze ging naar haar huisdokter, en hij verwees haar door naar een psychiater. Die kon niets bijzonders ontdekken, dus werd er besloten om een hersenscan te maken, maar ook daar waren geen afwijkingen op te zien.

Ondertussen ervoer en ‘zag’ de jonge vrouw steeds meer, en was ze echt bang dat ze gek begon te worden. Ten einde raad besloot ze om dan toch maar eens te kijken of ze antwoorden kon vinden binnen het paranormale circuit.

Ze ontmoette een paragnost die haar bijzondere ervaringen aanhoorde waarna hij de jonge vrouw geruststelde met de woorden:

Je hoeft je geen zorgen te maken want er is niets vreemds met jou aan de hand, en je bent zeker niet gek. Momenteel worden er steeds meer mensen paranormaal ‘geopend’ – net zoals jou blijkbaar is gebeurd – en dat is een goede zaak ivm de tijden die gaan komen.

Als je wilt kan en wil ik jou evt. begeleiden in je ontwikkelingsproces?’

Mede dankzij de hulp van deze paragnost kreeg de jonge vrouw meer inzicht in wat ze allemaal ‘zag’ en ervoer, en kon ze steeds beter omgaan met haar speciale gave.

Opeens herinnerde ze zich het ‘vreemde voertuig’ in de lucht, vanwaaruit een felle lichtstraal naar beneden had geschenen. De jonge vrouw vertelde dat aan de paragnost, waarna hij glimlachte en zei: ‘Ja, zó kan het gebeuren, zo kunnen mensen ook ‘geopend’ worden.

Kennelijk heb jij in dit leven een belofte na te komen die je al vóór je incarnatie hebt gemaakt.Als je wilt kan ik jou snel opleiden opdat ook jíj andere mensen, die dat nodig hebben, verder kunt helpen.’

En zo geschiedde, want de mens zal wakker worden, maar soms is daar wat extra hulp bij nodig.

Veel liefs, Ans

Ergens in een islamitisch land, in een afgelegen, woestijnachtig gebied, liepen twee gesluierde vrouwen. Opeens zagen en hoorden zij een enorme explosie in de lucht, waar ze heel erg van schrokken.

Toen de vrouwen verder liepen zagen ze verderop een heel klein (buitenaards) wezentje in het zand liggen. Voorzichtig tilden ze het wezentje op, verborgen hem onder hun boerka, en liepen snel terug naar hun dorpje, waarna ze hem verstopten in hun huisje.

De vrouwen hadden het wezentje precies op tijd gered, want niet veel later arriveerden er – net buiten hun dorpje en vanuit het niets – een paar legertrucks met militairen. Deze militairen ‘onderzochten’ nauwkeurig de omgeving, en de diverse materialen die zij  daar vonden werden snel ‘opgeruimd’ – oftewel in hun trucks geladen.

Een aantal van de militairen ging naar het bergdorpje om de bewoners te ondervragen. De twee vrouwen waren doodsbang dat die militairen achter hun geheim zouden komen – en dat ze misschien wel gedood zouden worden vanwege hun bijzondere vondst – maar gelukkig konden ze de militairen afwimpelen en bleef het wezentje veilig in hun huisje.

Beide vrouwen hadden het idee dat dit bijzondere wezentje uit de Hemel was gevallen en door Allah gezonden was. Ze spraken af om er met niemand over te praten, zelfs niet met hun eigen mannen.

Gelukkig waren die, samen met alle andere mannen, voorlopig buiten het dorp om hun kudde te laten grazen, daardoor konden de vrouwen hun geheim gemakkelijk voor zichzelf houden.

Zo verstreken de dagen.

Alleen viel het de vrouwen op dat er elke avond vele vreemde lichten aan de Hemel te zien waren. Op zich vonden ze die vele lichten niet bijzonder – die hadden ze al vaker ‘s nachts gezien – maar nu gebeurde dat élke avond, en dát vonden ze wél vreemd. Ze vroegen zich af of die lichten misschien iets met het kleine wezentje te maken kon hebben.

Een paar dagen later namen ze het wezentje ‘s avonds laat mee naar buiten om hem die lichten in de nachtelijke Hemel te laten zien, en opeens, van het ene op het andere moment, was het wezentje verdwenen – hij was ‘opgestraald’ in die nachtelijke Hemel! 

En het bijzondere was dat vanaf dat moment de vreemde lichten ook verdwenen waren.

De dag nadat het buitenaardse wezentje was ‘opgestraald’ zagen de vrouwen dat er kleine plantjes achtergelaten waren in de woestijn, en na een tijdje gaven die plantjes prachtige blauwe bloemen!

Toen de beide vrouwen dat zagen herinnerden zij zich het gezegde dat ‘wanneer er blauwe bloemen bloeien in de woestijn zal alles in de wereld gaan veranderen’.

Deze vrouwen waren een bijzondere ervaring rijker en hadden samen een mooi, dierbaar geheim!

Veel liefs, Ans

In dit blog wil ik een aantal feiten onder de aandacht brengen die heel binnenkort naar buiten zullen komen ….. omdat de tijd rijp is! Velen van jullie weten inmiddels dat onze Aarde geregeerd wordt door de schatrijke elite, en dat zélfs onze wereldleiders moeten buigen voor ‘hen die al het geld beheren’. Deze supermachtige elite zal de komende tijd een ware ‘leugencarrousel’ in gang zetten, dus vele onwaarheden naar buiten gaan brengen.

Weet echter dat de elite het flink benauwd zal krijgen, want hun macht is tanende en zal ooit verdwijnen. Hun machtsverlies zal veroorzaakt worden doordat er binnenkort veel van hun diepste geheimen naar buiten zullen komen.

Geheimen op het gebied van technologie, medische wetenschap, Ufo’s, e.d., die zij de mensheid heel bewust hebben onthouden omdat ze ons ‘dom’ wilden houden, waardoor zij ons meer in hun macht hebben. Naast de rampzalige milieuvervuilingen – allemaal bedacht en uitgevoerd door de elite – zijn ze ook volop bezig om de wereldbevolking te laten slinken.
Dat proberen ze door o.a. virussen uit te zetten, waardoor er wereldwijd miljoenen mensen zullen sterven, waarna zij, de elite, de Aarde denken te beërven.

Maar ik zeg jullie, dat zal ze niet lukken!! (Ik heb al mogen ‘zien’ dat de Aarde uiteindelijk bewoond zal worden door het gekleurde mensenras, samen met de natuurvolkeren; de blanke mens heeft z’n kansen volledig verspeeld)

De Maan is niet zomaar een hemellichaam dat om de Aarde draait, maar een grote, kunstmatige satelliet of ruimteschip dat doelbewust in een baan om de Aarde is gebracht door zeer geavanceerde buitenaardse beschavingen, met de bedoeling om dag en nacht en de getijden op Aarde te creëren.

Ook onze Aarde is, in een zeer ver verleden, door buitenaardse beschavingen gecreëerd – hetgeen beschreven staat in eeuwenoude geschriften – en die buitenaardsen waren de allereerste bewoners van de Aarde. Later hebben zíj de mens gecreëerd.

De astronauten die op of rond de Maan zijn geweest hebben daar toen meerdere Ufo’s waargenomen (na hun terugkomst werden alle astronauten verplicht om een geheimhoudingscontract betreffende hun ‘waarnemingen’ te tekenen).

Tijdens hun Maanmissie kregen ze, via ‘een stem in hun hoofd’, te horen dat ze ‘weg moesten blijven van de maan’, want ‘de mens is nog niet zo ver’, maar helaas hebben wij mensen daar niet naar geluisterd.

Zoals ik in het begin al zei zullen binnenkort veel geheime Kennis en geheimen geopenbaard gaan worden, en de kans is groot dat vele mensen in shock geraken als ze ontdekken hoe geraffineerd ze eeuwenlang zijn voorgelogen door de elite.

Vooral de wereld van de gelovigen zal instorten wanneer zij er achter komen dat álle religies uitgedacht zijn door mensen, met de bedoeling om de mensheid te manipuleren en onderdrukken.

Heel voorzichtig wordt nu, via de media, het idee geopperd dat de buitenaardsen al onder ons zijn – iets wat ik mijn hele leven al heb gezegd! – maar hieronder vertel ik jullie nog een paar wetenswaardigheden waar de elite níet zelf mee naar buiten zal komen.

Weet dat er zo’n 20 landen van de Aarde al jarenlang bezig zijn om Mars te ontginnen, en dat er inmiddels een complete leefgemeenschap op Mars bestaat! En weet dat het géén 9 maanden duurt – zoals ons wordt verteld – om naar Mars te reizen, maar dat ze dat d.m.v. Tijdspoorten in een kwartier kunnen doen!

Weet dat er op meerdere plekken op de Aarde geheime, ondergrondse steden zijn gebouwd die, wanneer de Aarde zich gaat roeren, zullen dienen als ‘vluchthavens’ voor de elite.

En weet dat er ook in Nederland ondergrondse ‘vluchthavens’ gemaakt zijn voor hen die bij de elite horen. Maar, zoals ik eerder zei, krijgt de elite het zo langzamerhand benauwd, want steeds meer mensen worden wakker, en doorzien hun eeuwenlange bedrog.

Hopelijk trekken de mensen geen ‘gele hesjes’ meer aan om te protesteren, want ook die protestacties zijn bedacht door de elite, met de bedoeling om onrust en burgeroorlog te creëren, opdat zij kunnen ‘ingrijpen’ met maatregelen waardoor ze weer een stapje dichterbij hun doel – de Nieuwe Wereldorde – komen.

Weet dat de mensheid nu op een tweesprong staat in deze chaotische Eindtijd van de Aarde, maar weet ook dat WIJ MENSEN ZULLEN OVERLEVEN!

Ter afsluiting wil ik nog een paar belangrijke feiten (géén aannames dus, maar feiten!) op een rijtje zetten, voorafgegaan door Weet dat:

  • de Maan eigenlijk een grote satelliet oftewel ruimteschip is
  • de Aarde gecreëerd is door buitenaardse beschavingen
  • er buitenaardsen onder ons zijn en leven
  • er al heel lang ruimteschepen van Aardse makelij bestaan
  • de elite al heel lang andere hemellichamen bezoekt om die te ontginnen
  • álle belangrijke mensen van de elite gekloond zijn
  • het dankzij ‘Tijdspoorten’ maar 15 minuten duurt om naar Mars te reizen
  • Mars al bewoond is
  • wij mensen moedwillig door de elite onwetend en in de ‘oude tijd’ gehouden worden, door ons dom te houden

Maar weet dat de mens uiteindelijk zal overwinnen!!

Ik wil een ieder die van dit alles op de hoogte is adviseren om DIT NAAR BUITEN TE BRENGEN, want DE TIJD IS RIJP DAT AL DEZE GEHEIMEN GEOPENBAARD WORDEN!

En jullie kunnen daar een steentje aan bijdragen  ……. dus hoort zegt het voort.

Veel liefs, Ans

Jacob Rothschild

Opeens verschenen er twee buitenaardsen tegenover één van de rijkste en machtigste mannen van de Aarde. Deze man was zó extreem rijk dat wanneer hij z’n enorme kapitaal zou verdelen onder alle Aardbewoners een ieder van hen een rijk mens zou zijn, maar helaas kwam het woord ‘delen’ niet voor in zijn woordenboek.

Gedurende zijn lange leven was deze, inmiddels stokoude man de belichaming van het geld zelf geworden, en was hij alleen maar geïnteresseerd in hoe hij alles op de Aarde kon manipuleren d.m.v. geld. Maar nu stonden er dus twee buitenaardsen voor deze oude man.

Het bizarre was dat hij zich op dat moment helemaal niet meer kon bewegen – het leek wel of hij versteend was – hij kon zelfs z’n personeel niet alarmeren?! Wat de oude man niet wist was dat niet alleen híj maar alle mensen in dat gebouw zich totaal niet meer konden bewegen.

De buitenaardse wezens keken de oude man liefdevol aan en zeiden:

‘Wij weten dat U en de Uwen d.m.v. leugens en manipulatie bijna de gehele Aarde in Uw bezit heeft gekregen. Echter, in het Hiernamaals zult U geen profijt hebben van Uw enorme rijkdom, want in het Eeuwige Leven kunt U niets kopen met al Uw geld, en zult U het Eeuwige Leven nooit ervaren zoals U verwacht dat het zal zijn.

Want na dit leven zult U weer helemaal van voren af aan moeten beginnen als een eeneiige cel, en dat is het directe gevolg van Uw intens slechte daden in dit leven jegens de mensheid en de Aarde; dat heet Oorzaak en Gevolg.

Maar, door in Uw huidige leven alsnog één of meerdere ‘goede daden’  te verrichten zult U Uw toekomstige evolutieproces kunnen versnellen. U zou bijv. al Uw geld na kunnen laten aan de armen der Aarde, opdat ook zij voortaan voldoende te eten en een dak boven hun hoofd zullen hebben.

U zou er ook voor kunnen zorgen dat alle ziektes worden uitgebannen of dat de Aarde weer een mooie, schone planeet wordt. De keuze is aan U en de Uwen – aangezien de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid en Moeder Aarde niet geheel en alleen bij U ligt.’

Na deze boodschap waren de wezens even plotseling verdwenen als ze verschenen waren, en werd ‘de betovering’ verbroken, waardoor de oude man en de overige mensen in het gebouw zich weer vrijelijk konden bewegen.

De oude man dacht na over wat hem zojuist was overkomen en gezegd, waarna hij in woede ontstak en zei: ‘Ik laat mij door niets of niemand vertellen wat ik moet doen – waar diegene ook vandaan mag komen – want mijn doel in dit leven is om de gehele Aarde te beheersen: De Aarde behoort mij toe!’

En de oude man – in wie zoveel kwaad vertegenwoordigd was – nam zich resoluut voor dat hij voor niemand zou wijken, zelfs niet voor deze buitenaardse wezens!

Daarmee bezegelde hij z’n eigen lot.

Veel liefs, Ans 

Misschien hebben jullie al eens gehoord van de ‘Federatie van Buitenaardsen’? Dat is een Federatie waarin 9 verschillende Buitenaardse rassen samenwerken om ‘lagere planeten’ te monitoren en begeleiden in hun ontwikkeling.

Aangezien elke planeet zijn eigen evolutie heeft te gaan mogen deze Buitenaardsen wél dingen aanreiken, maar níet ingrijpen in andermans evolutie: dat is een Kosmische Wet!

Deze Federatie van Buitenaardsen houdt ook onze Aarde in de gaten, en wij blijken – vergeleken met andere planeten – het moeilijkst te begeleiden, omdat de Aardse mens, tegen alle adviezen en beter weten in, het liefst z’n eigen zin doet.

Wanneer de situatie op een planeet té gevaarlijk en een bedreiging voor de andere hemellichamen in ons Zonnestelsel wordt, dan geldt de hiervoor genoemde Kosmische Wet niet en krijgen de Buitenaardsen toestemming om wél in te grijpen.

Helaas heeft onze Aarde dat punt bijna bereikt, want in 100 jaar tijd is onze planeet, door toedoen van slechte mensen die het geld aanbidden, zeer, zeer ernstig vervuild, en verkeerd Zij in ernstig gevaar (niet alleen de Aarde is vervuild, maar ook alles wat er op leeft).

Recentelijk kreeg ik, in een visioen, de volgende beelden te zien:

Ik zag grote vrachtwagens af en aan rijden naar een locatie ergens midden in een prachtig natuurgebied om daar hun vrachtladingen met gifafval te dumpen.

Terwijl ze daar bezig waren verscheen er plotseling, vanuit het luchtruim, een enorm groot en fel Licht, precies boven die gifstortplaats. Dat Licht was zó fel dat alle mensen daar aanwezig verschrikt hun handen voor de ogen hielden om niet verblind te raken.

De mannen schrokken nog meer toen ze, vanuit dat verblindende Licht, opeens een stem hoorden die zei:

‘Stop! …… Het is genoeg!!!Alles op Uw Aarde is al zó vervuild waardoor Uw planeet ernstig ziek en in gevaar is.Wij zullen U lichamelijk laten voelen hoe het is om zo ziek te zijn als Uw Moeder Aarde en alles wat daar op leeft.’

En van het ene op het andere moment voelden alle mannen op de stortplaats zich vreselijk ziek worden.

Hun lichamen deden gigantisch veel pijn, want ze kregen niet alleen de pijn van Moeder Aarde te voelen, maar ook die van alle dieren, het water en de natuur. De pijn was zo erg en ondraaglijk dat de mannen smeekten om deze lichamelijke ervaring te stoppen.

De mannen hadden de intentie van deze boodschap begrepen en zeiden nooit meer gif te zullen storten, waarop De Stem zei:

Wij, De Raad van 9, spreken tot U. Wij zijn het Licht, de Liefde en de Waarheid. Aan U is nu de taak om de mensen te vertellen dat er direct gestopt moet worden met deze allesvernietigende praktijken. Gebeurt dat niet dan zal Uw Aarde zich roeren, en wel zó erg dat daarna alles weer helemaal opnieuw zal moeten beginnen op Uw planeet.’

Op dat moment doofde het grote Licht en keken de mannen elkaar beduusd aan. Door deze bijzondere ervaring of les waren de mannen op slag veranderd, en vanaf dat moment vertelden zij overal en aan iedereen – ook via social media – wat zij gezamenlijk hadden ervaren op de gifstortplaats, en het bijzondere was dat een ieder die dit verhaal hoorde of las dezelfde (tijdelijke) pijnervaring kreeg als deze mannen, waardoor ook zij zich bewust werden van de noodzaak om Moeder Aarde te redden.

En wanneer die mensen hun ervaring weer doorvertelden, overkwam hun luisteraar of lezer hetzelfde, enz., enz.

Zo verspreidde deze belangrijke boodschap zich als een lopend vuur over de gehele wereld, en ik hoop van harte dat dat bij zal dragen aan de redding van onze prachtige planeet Aarde!

Veel liefs, Ans

Een man was op de aarde geïncarneerd met de wetenschap dat hij in z’n vorige leven een aantal mensen had verraden, en dat hij die mensen ergens in dit leven weer tegen zou komen voor de vergelding van dat verraad.

In dit huidige leven was hij een goed mens die vol liefde mens en dier hielp waar hij maar kon. De jaren verstreken en inmiddels was hij een oude man die soms ‘oorzaak en gevolg’ van het leven vergat.

Op een middag – hij had net boodschappen gedaan – kwam de oude man een groep luidruchtige jongeren tegen. De jongens liepen dreigend op hem af, hielden hem staande en eisten zijn pinpas.

Nog voor hij dat kon weigeren sloegen de jongelui de oude, weerloze man in elkaar en beroofden hem van zijn pinpas, waarna ze wegrenden, de gewonde man bloedend op de grond achterlatend. Een paar van de mensen die deze gewelddadige beroving hadden gezien belden de politie en 112, en niet veel later werd de gewonde man naar het ziekenhuis vervoerd.

De oude man bleek er slecht aan toe, maar eenmaal in z’n ziekenhuisbed realiseerde hij zich dat die middag de zo lang door hem verwachte vergelding dan toch had plaatsgevonden. Dankzij de beschrijvingen van de getuigen wist de politie gelijk wie de daders waren – deze jongens waren bekend bij de politie, dus werden ze al snel in hun kraag gegrepen.

Aangezien deze jongeren nog meer op hun kerfstok hadden vroeg de politie of de oude man aangifte tegen ze wilde doen. De jongens werden allemaal veroordeeld tot een paar weken taakstraf die zij moesten uitvoeren in een tehuis voor zwaar lichamelijk gehandicapte mensen.

Toen de jongens daar aan de slag gingen verbaasden ze zich over hoe de gehandicapte mensen van dat tehuis in het leven stonden; de meesten van hen waren zo positief ondanks hun zware handicaps, terwijl zijzelf – jonge jongens gezond van lijf en leden – zo ontevreden waren?!

Één van de jongens – degene die altijd op mooie meisjes viel – werd in dat verzorgingstehuis verliefd op een gehandicapte jonge vrouw in een rolstoel. Zij had een dwarslaesie opgelopen door een auto-ongeluk en verbleef tijdelijk in het tehuis om te revalideren.

Na het volbrengen van z’n officiële taakstraf bleef de jongen deze gehandicapte jongedame bezoeken en verzorgen, ook toen ze weer in haar eigen huis woonde, en een tijdje later besloten de twee zelfs te trouwen!

Toen alle jongens hun taakstraf in het verzorgingstehuis hadden volbracht besloten ze om gezamenlijk naar de oude man te gaan die zij destijds hadden mishandeld en bestolen, want dankzij hun taakstraf waren zij tot inkeer gekomen.

Zij hadden oprecht spijt van hun daden, en wilden de oude man hun excuses aanbieden. Natuurlijk vergaf de oude man deze jongens hun domme daad.

Hij had immers de diepere betekenis van dit alles begrepen, want dankzij deze gebeurtenis werden niet alleen zíjn, maar meerdere Karma’s vereffend.

Veel liefs, Ans

Een groep militairen werd, als onderdeel van hun training, gedropt in de bossen. Het weer was slecht die dag want het was best koud en het regende hard. Na een tijdje gelopen te hebben kwamen de militairen erachter dat ze verkeerd genavigeerd hadden; ze bleken van de bedoelde route afgeweken te zijn en dieper het bos ingelopen i.p.v. terug naar hun kazerne!

Het volgende moment hoorden ze meerdere schoten vlak bij hen in het bos? De militairen besloten zich verdekt op te stellen en te kijken wat er precies gaande was.

In eerste instantie zagen ze herten en wilde zwijnen die op de vlucht waren geslagen door de harde knallen, maar toen ze goed keken zagen de militairen dat er kinderen tussen die vluchtende dieren liepen, en dat die kinderen naakt waren?! En het leek wel of ook zij op de vlucht waren en renden voor hun leven?!

De militairen geloofden hun ogen niet en vroegen zich hardop af waarom die kinderen hier zo laat en helemaal naakt in het bos renden ….. dit ging hun begrip echt te boven! Een paar van de kinderen splitsten zich af van de rest en renden naar de militairen die ze verderop hadden zien staan.

De kinderen zagen er gedesoriënteerd uit en trilden over hun hele lijfjes, niet alleen vanwege de kou maar ook van angst en emotie. Snel sloegen de militairen hun warme jassen om de rillende kinderen heen en vroegen hen wat er was gebeurd en waarom ze zo zonder kleren door het bos renden?

De kinderen vertelden dat hen was beloofd dat ze die avond met de jagers mee mochten tijdens een jachtspel. Dat vonden ze natuurlijk heel erg leuk en spannend om aan mee te mogen doen.

Vlak voor hun vertrek naar het bos hadden alle kinderen een lekker drankje gekregen – daar waren ze, eerlijk gezegd, wel een beetje slaperig van geworden – en kregen ze te horen dat ze zich, vóór de jacht zou beginnen, uit moesten kleden, omdat ‘de dieren immers ook geen kleren aanhadden’.

Dat vonden de kinderen best wel vreemd, maar het beloofde een spannend jachtspel te worden waar ze heel graag aan mee wilden doen, dus trokken ze toch maar hun kleren uit. En toen begon eindelijk het spannende jachtspel.

Uitgelaten, maar toch ook wel een beetje bang, renden de naakte kinderen het bos in om zich daar – zoals afgesproken – te verstoppen. Een eindje verderop hoorden ze de grote mensen die meededen aan het jachtspel heel hard lachen, en even later hoorden ze echte schoten?!

Sommige kinderen raakten bij het horen van de eerste schoten in paniek, want het was toch maar een spelletje? Deze kinderen verlieten gelijk hun schuilplaatsen en probeerden te vluchten, maar doordat ze nogal dizzy waren hadden ze geen flauw idee welke kant ze op moesten rennen in dat donkere bos.

Gelukkig hadden ze de militairen zien staan dus renden ze in hun paniek naar hen toe; dat bleek hun redding want bij de militairen waren ze in veilige en goede handen. Nadat ze hun angstige verhaal hadden gedaan verscheen er een groot licht boven de militairen en de kinderen, en dat licht kwam steeds dichterbij.

In eerste instantie dachten de militairen dat het een helikopter was, maar toen zagen ze dat er een prachtige, grote, ronde Ufo boven hen hing. Het volgende moment werden zowel zij als de kinderen ‘opgestraald’ in die Ufo.

In de Ufo werden ze ‘verwelkomd’ door prachtige, mensachtige wezens die hen geruststelden, verwarmden, en te drinken gaven. De wezens vertelden de kinderen dat sommige Aardmensen heel erg wreed zijn, en dat hun daden wreder en wreder werden.

De wezens vertelden de kinderen en de militairen dat ze niet van de Aarde kwamen, maar vanuit het Universum. Vervolgens gaven zij hen een rondleiding in de Ufo.

De buitenaardse wezens gaven hen de keuze of ze op de Aarde teruggezet wilden worden of dat ze bij hen wilden blijven. Ze legden uit dat ze hen dan zouden kunnen opleiden tot ‘helpers op Aarde’; dan zouden deze kinderen en militairen vertegenwoordigers kunnen worden van buitenaardse vredesmissies op Aarde.

Zowel de kinderen als de militairen kozen er voor om bij deze liefdevolle wezens te blijven.

Veel liefs, Ans