Allesomvattende liefde

Allesomvattende liefde

Negativiteit wordt ons continu opgedrongen vanuit hoofdzakelijk de media, zodat wij mensen gaan geloven dat het kwaad zal overwinnen. Op de televisie zijn veel programma’s te zien die ons negatief beïnvloeden, waardoor we boos, verdrietig en murw gemaakt worden.

Veel van dat kwaad wordt bewust gecreëerd door de elite om de negativiteit te voeden. Oorlogen worden in scène gezet, drugs zijn moedwillig onder de mensen gebracht en ook de armoede is door hen, de elite, gecreëerd, waardoor er veel moordenaars, drugs- en sexverslaafden e.d. onder de mensen zijn.

Maar de tegenhanger van al dit kwaad komt eraan, en dat is de ‘Alles omvattende Liefde’! Deze pure Liefde wint langzaam haar terrein terug. Op dit moment wordt de Aarde overspoeld door prachtige ‘Helpers’ vanuit het Universum en de Astrale Wereld, maar ook door vele liefdevolle mensen van de Aarde zelf.

Er werden mij veel beelden getoond van de ongelooflijke goedheid van de toekomstige mens. Zij zullen heel erg begripvol en behulpzaam voor alles om zich heen; zoals wij in een ver verleden oorspronkelijk óók waren, voordat de negativiteit erin gebracht werd.

Wij zullen ons nú op de positiviteit moeten gaan richten, op een liefdevolle wereld die mooi en harmonieus kan zijn; want Liefde is allesomvattend! Als er geen Liefde meer zou zijn, dan zou alles om ons heen zijn geur en kleur verliezen, de bloemen zouden verdorren, de bomen ziek worden, geen vogel zou nog zingen en alle dieren in de zee zouden stil zijn. Zonder Liefde zal Moeder Aarde haar rouwkleed aantrekken en wij onze hoop verliezen.

Maar als wij de Liefde weer toelaten dan komen ál die geuren en kleuren weer terug, de zeedieren en het gezang van de vogels zullen weer hoorbaar zijn en een ieder zal weer hoopvol zijn. Want Liefde is een pure energie, die alles verbindt en alles levend houdt; Liefde is het leven zelf!

Veel liefs, Ans