Boeboei

Boeboei

Het wezen Boeboei heeft zich alleen maar aan mij laten zien.
Ik weet verder niets van hem of zijn wereld.