Lobob

Lobob

Sinds een paar dagen ligt mijn man Frits in het ziekenhuis en de vooruitzichten zijn helaas niet gunstig. Toen ik deze middag aan zijn ziekenhuisbed zat ontstond er plotseling aan het voeteneinde van z’n bed een lichtende Energie, en vanuit die Energie zag ik heel langzaam mijn buitenaardse vriend Lobob verschijnen. Zijn aanwezigheid op astraal niveau maakte mij zó intens blij!

Lobob keek heel liefdevol, maar óók bezorgd naar mijn slapende, zieke man. Ik zag dat hij Frits’ voeten aanraakte, waarna er een energiestroom vanuit Lobob’s handen naar en door Frits’ lichaam op gang kwam. Soms mag er een belangrijke healing plaatsvinden, maar vaak ook niet omdat al beslist is hoe alles in jouw leven zal gaan verlopen.

Lobob keek mij liefdevol aan, waar ik heel emotioneel van werd, want dáár stond mijn buitenaardse vriend als een echte liefdevolle trooster in deze, voor mij zo moeilijke Aardse tijd!

Lobob’s speciale aandacht voor Frits voelde voor mij óók als een soort van dankbetuiging van míjn wezens aan Frits; aan mijn lieve man die áltijd achter mij heeft gestaan bij het verkondigen van de buitenaardse materie!

Veel liefs, Ans