David Rockefeller

In m’n bericht van 1 januari heb ik jullie uitgelegd dat ik mijn verhalen ‘doorkrijg’ door mij te verbinden met het Quantum-veld. Dankzij dit Quantum-veld krijg ik niet alleen van alles te zien, maar kan ik heel soms ook  gesprekken ‘horen’ die elders plaatsvinden. Hieronder beschrijf ik – de door mij opgevangen – flarden van een geheim gesprek dat de elite recentelijk heeft gevoerd of binnenkort nog zal gaan voeren.

De grote heren van de elite hebben voor dit gesprek ook vele afgezanten van de Aardse landen uitgenodigd – weet dat álle daar aanwezige personen de zgn. NWO, oftewel de Nieuwe Wereld Orde, nastreven!

Ik hoorde het volgende zeggen: ‘Als de robottechnologie binnenkort het meeste werk van de mensen gaat overnemen, dan hebben wij geen ‘Aardse slaven’ meer nodig, maar U allen hier aanwezig weet dat zij – de menselijke slaven – lastig uit te roeien zijn. Wij moeten toegeven dat de vele pogingen van onze kant om de huidige menselijke bevolking uit te dunnen tot nu toe niet het beoogde effect hebben gehad.

De zgn. uitbraken van dodelijke virussen zijn gedeeltelijk mislukt, en ook de griepinjecties voor volwassenen en het onvruchtbaar maken van jonge meisjes dmv. vaccinaties hebben niet het door ons beoogde resultaat. Ook de door ons geregisseerde natuurrampen hebben niet het geplande effect gehad. Het uitroeien van de mens gaat ons op dit moment dus niet snel genoeg, daarom rest ons nog één mogelijkheid en dat is het ontketenen van een 3e wereldoorlog, WANT DE AARDE BEHOORT ONS TOE!!

Dat is de reden waarom wij hier nu met U, leiders van vele landen, bijeen zijn want we moeten nú belangrijke beslissingen gaan nemen. Dankzij de verslaving van de mensheid aan hun smartphones, I-pads en andere smart-apparatuur, hebben wij de mensen in slaap kunnen sussen en hebben wij inmiddels bijna de gehele mensheid onder controle. Hiervoor verdienen wij een applaus, want mede dankzij die controle kunnen wij de makke schapen eenvoudig naar de slachtbank brengen, waarna we de Aarde kunnen hergroeperen en verdelen.

Er zal echter wel een beperkt aantal slaven over moeten blijven om straks nog ‘het vuile werk’ op te knappen, en we mogen niet vergeten dat er kinderen nodig zijn voor een nieuw fokprogramma, maar ook om in onze ‘specifieke behoeften’ te voorzien.’

Dit waren maar een paar losse flarden van het geheime gesprek van de elite met de afgezanten van diverse landen …. zó wordt er dus over ons mensen gedacht, gesproken en besloten!

Na het ‘horen’ van al deze uitspraken moest ik gelijk denken aan de mogelijke ‘toekomstbeelden’ die ik als kind al had gezien. Zo’n 70 jaar geleden zag ik, als meisje van een jaar of 4, enorme soldatenlegers voor m’n geestesoog voorbij trekken. Ik zag toen ook dat de elektriciteit wereldwijd was uitgevallen waardoor de gehele Aarde in duisternis was gehuld en alle kernreactoren waren om- en uitgevallen, waardoor er vreselijke ziektes – waaronder atoompest – onder de mensen waren uitgebroken. De hele wereld stond letterlijk in brand, en overal zag ik chaos en angstige, zieke mensen.

Maar ik zag ook vertrekkende Ufo-vloten!

Dit waren echter geen Ufo’s van Buitenaardsen, nee, deze Ufo’s waren gemaakt en bestemd voor de elite van de Aarde! Is het niet erg dat wij mensen dom en onwetend worden gehouden door deze elite, terwijl er hele Ufo-vloten bestaan waarmee zij tijdelijk de chaos op Aarde kunnen ontvluchten?!

Het feit dat ik als klein kind deze beelden kon zien wil zeggen dat dit alles allemaal al is geweest of gebeurd. Het is dus geschiedenis, alleen blijven wij mensen maar in die oude geschiedenis hangen, waardoor het zich dus weer zal kúnnen herhalen. Al deze gebeurtenissen kunnen ons opnieuw te wachten staan als wij mensen niet opstaan en ons met elkaar verbinden waardoor we uit dat verleden kunnen breken.

Weet en besef dat wij, met onze gebundelde krachten, álles kunnen creëeren, en dat die creaties boven alle door de elite gebruikte technieken zullen staan. Weet ook dat wij niet alleen zijn, maar dat wij gesteund worden door vele, vele buitenaardse broeders en zusters. En weet dat álles zich ten goede kan keren en wij gezamenlijk, met onze gebundelde krachten, de elite kunnen overwinnen, want DE AARDE BEHOORT NÍET DE ELITE MAAR ÓNS TOE!! 

Veel liefs, Ans