Ans en boomToen ik laatst onder mijn geliefde oude boom zat en contact met haar maakte hoorde ik haar zeggen: ‘Broeders en zusters, – ja, wij zijn broeders en zusters, en door onze sterke verbondenheid met elkaar kan ik tot U spreken in de eeuwenoude taal van gedachteoverdracht – Wij zijn geïncarneerd op Uw planeet om de Aarde en de mensheid te dienen; sommige van ons zijn in Aardse tijden wel duizenden jaren oud. Wij zijn de longen van de Aarde en jullie helpers in nood, ondanks wat U mensen ons, met de vervuiling van deze planeet, aandoet. Het verbaast ons dat U mensen zo respectloos met de natuur omgaan, omdat U denkt het hoogst levende organisme op deze Aarde te zijn.

De Aardmens is nog zo in onwetendheid, want helaas worden wij door velen van U genegeerd en zonder onze toestemming te vragen gekapt, waardoor vele van ons niet eerst ‘uit kunnen treden’ naar hogere dimensies. Zeg of vraag ons vóórdat U ons wilt kappen, want dan geven wij onze toestemming en zegen voor ‘een tweede leven’ als bijv. een stoel of kast in Uw huis, want zo kunnen en willen wij U met alle Liefde dienen.

Groet ons en wij zullen U groeten op het niveau van de eeuwenoude taal van gedachteoverdracht, zoals dat ooit, in den beginne, gebeurde tussen mens en natuur (iets wat de natuurvolkeren nu nog steeds kunnen en ook doen). De mensheid zal weer terug moeten keren naar die eeuwenoude taal, want dan zal hij d.m.v. gedachteoverdracht weer kunnen communiceren, en zich kunnen verbinden, met alles en iedereen om zich heen.

Zo communiceren wij bomen met elkaar maar ook met de vogels, die dit weer beantwoorden met hun vogelgezang, en door de trillingen van hun prachtige gezang groeien wij …… niet alleen wij bomen, maar de gehele natuur!

Deze communicatie hoeft niet altijd in stilte plaats te vinden, want ook de vibraties van de geluiden van bijv. vogels en de andere dieren communiceren met ‘alles om hen heen’, want álle geluiden van en in de natuur zijn bezield! Maar ook de klanken/vibraties van Uw muziek communiceren met alles en iedereen daar omheen. Enkelen van Uw klassieke componisten konden de geluidstonen in hun composities ‘levend’ maken, oftewel bezielen, waardoor hun muziek zó levend en vibrerend werd dat zij Uw (en ons) hart en Ziel beroeren!

Wij bomen houden van de mens, maar de mens mag zich niet verheven voelen boven de natuur, want vele bomen, dieren en zélfs geluiden zijn verder in hun ontwikkeling/trilling dan de mensheid!

Vol Liefde groeten wij U allen.’

Veel liefs, Ans

Ans en boom