Chaos en de New World Order

Chaos en de New World Order

De chaos die zich momenteel over de gehele wereld verspreidt wordt bewust gecreëerd en gedirigeerd door de aanhangers van de Nieuwe Wereldorde!

De Lichtwerkers en/of mensen die als klokkenluider dienen zullen het zwaar te verduren krijgen, want er is verteld dat er tegenover iedere Lichtwerker of klokkenluider een Judas zal komen te staan. Vooral nu, in deze belangrijke tijd, zijn er vele ‘spionnen’ – zoals bijv. journalisten of sceptici -aangenomen om hun ‘Judasrol’ bewust of onbewust te spelen. En hoe raar het misschien ook klinkt, het zou ook één van je kennissen, je familie, of zelfs je partner kunnen zijn die die Judasrol in jouw leven vervult; net zoals dat in het vroegere Rusland gebeurde, gebeurt dat nu over de gehele wereld.

Wereldwijd is er dus een soort van ‘spionnencultuur’ ontstaan waarbinnen, volgens de aanhangers van de Nieuwe Wereldorde, de ‘andersdenkenden’ en Lichtwerkers in toom gehouden dienen te worden.

Maar een Lichtwerker ben je voor altijd! ……. en niets of niemand zal ons tegenhouden om te doen waar wij voor geïncarneerd zijn! Het is nl. onze taak om Waarheid te scheppen in de vele leugens in de, door het reptielenras bewust gecreëerde, chaos.

Dit duivelse ras zal, in haar angst voor de krachten van ons Lichtwerkers, er werkelijk álles aan doen om ons tegen te werken.

Echter, nog voordat de grote chaos op de Aarde uitbreekt zullen zij, dit reptielenras en hun Illuminati aanhangers, de Aarde willen ontvluchten met medeneming van al hun goud en andere zeldzame grondstoffen, om vervolgens andere werelden te gaan bewonen en ook díe weer volledig uit te buiten.

Maar wij Lichtwerkers en klokkenluiders gaan door om de Waarheid aan het Licht te brengen, want dat is waar wij nú, in deze ‘eindtijd’, voor geïncarneerd zijn!

Veel liefs, Ans