Dag des Oordeels

Afgelopen zondagmiddag kreeg ik de volgende boodschap door:

‘Gelukkig zijn de onschuldigen en de onwetenden, want nimmer zullen de gevaren hen kwellen! Trompetgeschal zal in de hoge Hemelen te horen zijn wanneer ‘de Dag des Oordeels’ aangebroken is. Vuurdraken in het luchtruim zullen dan de Aarde met vuur bespuwen, en de Aarde zal omgewoeld worden, waarna de zeeën land zullen worden.

Een van te voren geselecteerde groep mensen (de elite) heeft zich dan al veilig en wel teruggetrokken in hun ondergrondse paleizen en steden, alwaar zij zich gedurende de natuurrampen zullen schuilhouden – de rest van de bovenaardse mensheid negerend – maar weet dat deze mensen het zonlicht nimmer meer zullen aanschouwen en dat zij uiteindelijk zullen wegrotten in hun ondergrondse steden!

Na lange tijd zal de Aarde ontdaan zijn van alle Karma en schuld, waarna Zij opnieuw geboren zal worden. Vele ‘zilveren vogels’ in het luchtruim zullen de herboren Aarde aandoen om Haar opnieuw te bevolken met gereïncarneerde onschuldigen en onwetenden. Níet de ondergronds gevluchte elite, maar zíj, dit nieuwe Aardse ras zal de Aarde beërven; zíj zullen de Nieuwe Aarde opnieuw bevolken en er nieuw leven scheppen  …. en er zal Vrede zijn op de Aarde.’

Veel liefs, Ans