Voor eeuwig verbonden

Voor eeuwig verbonden

In de afgelopen miljoenen jaren is de Aarde door toedoen van diverse buitenaardse rassen keer op keer ‘bevolkt’; steeds opnieuw hebben de buitenaardsen nieuwe ‘beschavingen’ op de Aarde gecreëerd. Zo hebben er in het verleden ooit reuzen, Neanderthalers, maar ook Atlantische en Lemurische beschavingen op deze mooie planeet geleefd.

Maar de buitenaardsen hebben ook diverse inheemse volkeren, zoals bijv. de indianen, als afgezanten van hún ‘Sterrenvolkeren’ op deze Aarde neergezet; vandaar dat de meeste inheemse volkeren een enorme kennis van het Universum hebben! Maar de Aboriginals in Australië beweren dat zíj het eerste, échte mensenras op Aarde waren.

Helaas kwamen er niet alleen goede maar ook slechte ruimterassen naar de Aarde, en daar plukken wij mensen nu nog steeds de wrange vruchten van. Vele buitenaardsen hebben hun religies hier nagelaten, veelal met de bedoeling om ons, hun Aardse slaven, ‘in het gareel’ te houden.

Het ruimteras dat destijds de ‘menselijke slaven’ op Aarde gecreëerd heeft vindt dat wij inmiddels met te veel en dus overbodig zijn, dus willen ze de Aarde nu weer voor zichzelf hebben. Om dat te bereiken zullen ze, in samenwerking met de ‘Aardse elite’, werkelijk álles in het werk stellen om van ons, hun Aardse slaven, af te komen……. daar zal dus geen enkel middel voor worden geschuwd!!

Hoe onze toekomst op Aarde ook zal verlopen, ik mag een ieder van jullie feliciteren, want wij Aardse mensen hebben bijna allemaal buitenaards DNA in ons!! Weet dat wij allen, dankzij hún buitenaardse DNA, terug zullen komen als een spiritueel hoog ontwikkeld mensenras met een enorme Universele kennis!

Universele Kennis die aan ons is overgedragen dankzij de vele buitenaardse wezens die destijds hebben meegewerkt aan de vele ‘experimenten’ op deze mooie Aarde. En weet ook dat dit nieuwe, spirituele Aardse mensenras zelf ook nieuwe volkeren zal gaan creëren op de door hén nieuw ontdekte planeten…….. ja, de geschiedenis herhaalt zich keer op keer!

Veel liefs, Ans