Gisteren liet zich een klein meisje met prachtige blonde krulletjes aan mij zien, en in haar eigen ‘kindertaaltje’ vertelde ze mij het volgende:

Er daalde een reiziger op de Aarde neer en dat is een bijzonder iemand, want deze reiziger heeft geen Hemelschip nodig om ergens te komen, Hij materialiseert zich gewoon op de plek waar Hij ook maar nodig is. Hij hoeft dan alleen maar aan die plek te denken, en hop dan is Hij er al.

Eigenlijk kan Hij overal tegelijk aanwezig zijn, want Hij kan zich wel duizenden malen overal op de Aarde zichtbaar maken, en dat doet Hij niet alleen in een menselijke vorm. Nee, Hij kan álle vormen aannemen omdat Hij één van de Oudsten van het Universum is, en omdat Hij ‘in den beginne’ de eerste, bewuste, levende Energie was.

Hij is ook een boodschapper en Hij laat de mensen zien wat ze fout doen. Dat doet Hij met heel veel Liefde en geduld, niet bestraffend, want de mens straft immers zichzelf?!

Soms laat Hij zich alleen als een lichtende Energie zien. Die Energie zie je vanuit je ooghoek voorbij komen en dan krijg je een heel groot geluksgevoel.

Als je door Hem wordt aangeraakt dan verandert alles in je maar ook alles om je heen, en dan mag je tijdelijk met Hem meereizen, en één met Hem worden als een lichtende Energie, en dan laat Hij je voelen dat dát je echte Zijn is.

Door Zijn ‘aanraking’ verandert alles in jou en krijg je zelf ook het vermogen om anderen aan te raken met ‘Het Licht’. Die anderen zullen dit ervaren en het zelf ook willen doen, en zo gaat het verder en verder en verder, en op een gegeven moment is dus iedereen verlicht.

Waar Licht is verdwijnt het Donker. Het Donker heeft de taak om de mensen te leren wat goed en kwaad is. Daarom mogen wij het Donker niet veroordelen. Laten wij dus niet alleen Het Licht, maar ook het Donker eren!’

Na het uitspreken van deze mooie, wijze woorden verdween het kleine meiske weer.

Veel liefs, Ans