Nog eenmaal beklom de dominee de kansel in zijn kerk voor z’n allerlaatste preek. Deze dominee was er achter gekomen dat hij z’n kerkgemeente al die jaren had ‘misleid’ en wou z’n kerkgangers nu uitleggen hoe hij tot dat inzicht was gekomen, om vervolgens z’n ambt neer te leggen.

Op een nacht, een paar weken terug, zag deze dominee een enorm groot, wit Licht. In dat ‘Licht van de Waarheid’ zag hij de vele misleidingen en fouten die hij had begaan jegens de mensen van zijn parochie. Al die jaren dat hij hun dominee was had hij hen dmv z’n preken willen waarschuwen en behoeden voor de fouten die de mens gewoonlijk maakt, maar dankzij Het Licht was hij tot het inzicht gekomen dat de mens juist fouten mag of zelfs móet maken, want daar leert hij van, dat hoort bij ‘de Lessen des levens’.

In datzelfde ‘Licht van de Waarheid’ zag de dominee ook z’n eigen fouten; dat hij het denken van z’n kerkgangers al die jaren onbewust had gemanipuleerd door ze tijdens z’n donderpreken hele verkeerde informatie en/of lessen te geven. Toen de dominee dat besefte kreeg hij berouw en werd hij heel erg emotioneel. Hij moest ook huilen omdat hij voelde dat deze fouten hem nu werden vergeven – hij vóelde letterlijk de bevrijding – nu moest hij alleen zichzelf nog vergeven!

Vandaag, in z’n allerlaatste preek, was de dominee heel eerlijk naar z’n kerkgangers; hij vertelde hen wat hem was overkomen en tot welke inzichten hij was gekomen. De dominee was heel liefdevol naar de mensen toe en dat raakte hen diep. Na afloop van de dienst leek het wel of de mensen de kerk dansend verlieten, ze voelden zich heel licht, alsof ook zíj – dankzij het eerlijke verhaal en de wijze woorden van hun dominee – vergeven en geopend waren.

Hun dominee had hen zojuist verteld over Het Goddelijke Licht waarin angst en leugens niet meer konden bestaan. De kerkgangers beseften dat ze zich moesten ontworstelen aan alle oude dogma’s en denkpatronen, en dat ook zij een andere, nieuwe weg in moesten slaan en meer liefdevol moesten zijn.

De mensen kwamen met elkaar in gesprek hierover, ook op internet, waardoor de groep mensen van ‘het nieuwe denken en geloven’ groter en groter werd. Ze organiseerden bijeenkomsten in hun kerk waarin ze vergaderden over hoe ze gezamenlijk konden werken aan een betere, liefdevolle wereld.

Zo zie je maar dat ook dankzij een eerlijke, liefdevolle laatste preek van een dominee de mens kan ontwaken!

Veel liefs, Ans