De ommekeer

De ommekeer

De wereld zelf en haar economie is momenteel volop aan het veranderen; er doen zich veel natuurrampen voor en het ene na het andere bedrijf, groot of klein, gaat sluiten. Dit kan je zien als een soort voorbode op de tijd die ons te wachten staat.

Ik hoorde een stem die zei: Wij lijken ons nu te bevinden in de stilte van het hart van een orkaan, maar weet dat de bomen al weten wat er staat te gebeuren. Zij fluisteren dit weten door aan de bossen en de velden, en de dieren zullen als eerste aanvoelen wat er allemaal gaat gebeuren.

Na die stilte zal het nl. lijken of de hel losbreekt en moeten wij schuilen, maar waar? Dat kan dan alleen nog bij elkaar. Alle communicatievormen op de Aarde zullen uitvallen en mens en dier zullen beiden denken blind te zijn, want het zal dagenlang donker om ons heen zijn. En de hemel zal zich vullen met de vele, vele Zielen die dan over zullen gaan.

Ná de enorme chaos en onheilspellendheid van water, vuur en donder zal het uiteindelijk stil worden, en zal alles langzaam zijn nieuwe positie op de Aarde innemen. Weet dat de negativiteit zich dan geuit heeft in al zijn vormen, waarna de Aarde gezuiverd en vrij zal zijn. Een ‘nieuwe wereld’ zal dan gecreëerd worden en een ander tijdperk zal z’n intrede doen. Óók de mens zal weer opnieuw beginnen, zoals hij dat altijd al gedaan heeft, en dan zal de ‘ommekeer van de Aarde’ letterlijk en figuurlijk een feit zijn’.

Veel liefs, Ans