Dualiteit

Dualiteit

Bestaan er in deze tijd wel echte Profeten op de Aarde, of zijn het misschien Hoge Incarnaties die veel Weten in zich hebben? Of zijn het soms charlatans die zich goed hebben ‘ingelezen’, en heel goed zijn in het manipuleren van andere mensen? Feit is echter dat er momenteel weinig écht zuivere Profeten op de Aarde te vinden zijn, en dat komt doordat Zij allen hier niet alleen positief maar óók negatief beïnvloedt worden, waardoor een ieder ‘Zijn eigen Waarheid’ predikt.

Wij mensen hebben allen zowel het goede als het kwade – oftewel de dualiteit – in ons, en dat is normaal, dat hoort bij de Aarde en haar bewoners. Maar er zijn ook mensen en Profeten die uit twee los-van-elkaar-handelende delen bestaan, waarbij de goede kant ‘wonderen’ kan verrichten terwijl de duistere kant dat alles weer volledig ongedaan kan maken. In zo’n situatie weet de ene kant meestal niet eens wat de andere kant doet; we spreken bij zo iemand dan ook niet van de geslepenheid van de Ziel maar van een gespletenheid van die Ziel.

Deze gespletenheid kan zich, juist nú in de eindstrijd tussen Licht en Duisternis, dus ook voordoen bij de Hoge Incarnaties op onze Aarde; zij kunnen dan zowel een Profeet als een duivel in zich hebben! Deze Profeet + duivel vormen tezamen een twee-eenheid in deze personen.

Tóch zijn deze Hoge Incarnaties naar de Aarde gekomen met het doel om de mensheid te leren het goede te doen, want zíj zijn de huidige Profeten op deze Aarde. Maar er zijn sterke duistere machten en krachten die het die Profeten heel moeilijk of zelfs onmogelijk maken om hun spirituele taak uit te voeren, en het gaat pas echt fout met deze zo ‘gevoelige’ Profeten als de donkere kant binnenin hen de overhand krijgt.

De hevige strijd tussen Licht en Donker wordt dus niet alleen op de Aarde (en het Universum) uitgevochten maar ook in de Profeten en de mensheid zelf! En dat zijn de állerzwaarste lessen die op deze Aarde geleerd moeten worden, vooral voor deze Hoge Incarnaties. Alleen met de krachtige hulp van Liefde en Licht kunnen deze Profeten geholpen worden, waardoor die twee-eenheid in hen weer een éénheid zal worden.

Veel liefs, Ans