Levenselixer

Levenselixer

Weten jullie dat alles wat hier op Aarde gebeurd een domino-effect veroorzaakt in ons Universum? Dat komt doordat wij allen en ‘alles wat is’ met elkaar verbonden zijn dmv onzichtbare koorden, en ook doordat ons Weten vertegenwoordigd wordt door één groot gezamenlijk Brein.

Maar de tijd breekt aan dat dat ‘Grote Brein’, waar wij mensen dus ook onderdeel van uitmaken, zal moeten veranderen; het moet ahw ‘opgeschoond’ worden, waardoor alle onderlinge vetes, zowel op de Aarde als in het Universum, zullen worden opgeheven.

Deze ‘opschoning’ zal hier op onze Aarde moeten beginnen, waarna dit proces – dmv het domino-effect – het gehele Universum zal kunnen opschonen/zuiveren.

Een paar dagen geleden zag ik voor m’n geestesoog 2 ruimteschepen letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar. Het ene ruimteschip werd bemand door verschillende, goedaardige buitenaardse rassen die zich verbonden hadden in een vredelievende Federatie, en het tegenoverliggende schip behoorde toe aan de oorlogszuchtige buitenaardse rassen met minder goede bedoelingen.

Deze negatieve buitenaardsen hadden tot op heden al vele oorlogen in het Universum in gang gezet, waarbij ze vele Werelden hadden ingenomen en gekoloniseerd om daar hun macht uit te oefenen, dus de wezens van de goedaardige Federatie vertrouwden hen niet echt, maar ze wilden toch nog een allerlaatste poging doen om tot een Vredes-overeenkomst te komen met deze oorlogszuchtige rassen …… en nu was het belangrijke moment van onderhandelen dus aangebroken.

De Federatie wist echter dat het de negatieven eigenlijk niet te doen was om te onderhandelen over de macht en het gezag die zij over de door hen ‘gekoloniseerde’ werelden hadden. Nee, het ging de negatieve rassen er vooral om om het ‘Levenselixer’ – dat de Federatie in haar beheer heeft – in handen te krijgen, omdat dit Levenselixer hen het Eeuwige Leven én de volledige macht over dit Universum zou kunnen geven.

De Federatie had echter een plan uitgedacht om de negatieve rassen hun zin te geven en ze tegelijkertijd definitief ‘uit te schakelen’. Ze nodigden de negatieven uit om bij hen aan boord te komen om te onderhandelen over de teruggave van de door hen ingenomen Werelden en een Vredesakkoord.

Deze onderhandelingen verliepen niet bepaald soepel, maar uiteindelijk kwamen ze tot de volgende overeenkomst:

In ruil voor de teruggave van de vele door de negatieve wezens gekoloniseerde Werelden zouden zij het door hen zo gewenste Levenselixer overhandigd krijgen.

Beide partijen konden zich vinden in dit eindresultaat, en een ieder ging vervolgens tevreden zijns weegs.

Wat de negatieve buitenaardsen echter niet wisten was, dat wanneer zij het Levenselixer tot zich zouden nemen, dat ze dan niet alleen het ‘Eeuwige Leven’ kunnen krijgen, maar dat ze dan ook ‘opgeschoond’ zullen worden, waardoor hun negatieve gedachten over alle vetes in het Universum langzaam uit hun geheugen zullen verdwijnen …. waardoor uiteindelijk alles in het gehele Universum positief zal worden voor álle partijen.

Ook hier op Aarde zijn we aangekomen op een cruciaal punt in de tijd, want het schaakspel is begonnen en alle troeven worden nu uitgespeeld!!
Dit heeft gedeeltelijk te maken met de huidige presidentsverkiezingen in Amerika. Er zullen belangrijke deals gesloten moeten worden, want zij die de Aarde al zó lang ‘bezetten’ zullen proberen om volledige zeggenschap over de gehele Aarde te verwerven…… EN DIT MAG NIET GEBEUREN!!!

Op dit moment is de strijd op zowel de Aarde als in het Universum dus in volle gang, en weet dat er vele, zowel positieve als negatieve buitenaardsen speciaal op de Aarde geboren zijn ivm deze cruciale eindstrijd. En ik kan jullie zeggen dat alles en iedereen in het Universum op dit moment de adem inhoudt, want als het op de Aarde goed verloopt dan zal dat een positief (domino)gevolg hebben voor het gehele Universum!

Wij Lichtwerkers gaan die strijd aan, en weten dat het Licht áltijd de duisternis zal overwinnen. Dus zend jullie Liefde en Licht uit, zo vaak en zoveel je kan, want alleen op die manier kunnen wij het negatieve omdraaien naar het positieve!

Veel liefs, Ans