De tijd stond stil

De tijd stond stil

Vorige week liep ik ‘s morgens vroeg met mijn hondje Chua buiten en het viel me gelijk op dat er volledige stilte heerste. De wereld om mij heen was doodstil en ik zag nergens beweging; ik zag geen vogels vliegen en hoorde ze ook niet fluiten. Ik zag of hoorde de metro niet voorbijrijden en er reden geen auto’s of fietsen door de straten, zelfs de stoplichten bleven op rood staan!  Wat ik ook heel vreemd vond was dat ik geen andere mensen tegenkwam die, net als ik, altijd om deze tijd hun hond uitlieten?!

Het was en voelde heel vreemd om zo in m’n eentje rond te lopen in een doodstille wereld, en ik vroeg me af of het allemaal wel echt gebeurde of dat ikzelf misschien in de war was? Juist op dat moment kwam er een vreemde, onbekende auto langs – zo’n auto had ik nog nooit eerder gezien. Het was kleiner dan een bus, maar groter dan een auto en het leek wel alsof hij geen wielen had, alsof het voorbij zweefde.

Op dit bijzondere voertuig stond met grote letters het woord REIZEN. Ik stak mijn hand op om te groeten, hetgeen bij ons in het dorp gebruikelijk is, maar er zat niemand achter het stuur, dus ik dacht ‘Waar ben ik nu in ‘s hemelsnaam in beland, wat is dit allemaal?’

Op de terugweg naar huis keek ik door de ramen van de huizen naar binnen, maar ook daar was niemand te zien; werkelijk alles en iedereen om mij heen leek nog te slapen! Toen vroeg ik me af of ikzélf misschien nog sliep en of ik dit alles gewoon droomde, dus kneep ik mezelf hard in de arm, maar dat deed echt pijn!

Toen ik na een half uurtje wandelen bijna thuis was, hoorde ik opeens de vogels weer fluiten, begonnen de metro en de auto’s te rijden en zag ik dat de mensen hun huizen uitkwamen om naar hun werk te gaan of hun hondje uit te laten. Gelukkig, de wereld om mij heen was weer tot leven gekomen, maar die had dus ongeveer een half uur compleet stil gestaan …….. en ik was de enige die dat bewust heeft mogen ervaren.

Zoiets heb ik in het verleden al eerder meegemaakt (dat staat beschreven in mijn boek). Ik woon nl. in het dorpje Poortugaal en dat ligt heel dicht bij de petrochemische industrie ten zuiden van Rotterdam. In deze omgeving worden geregeld Ufo’s gezien, en ík denk dat zij, de buitenaardsen, de tijd soms stilzetten en ingrijpen wanneer daar ‘iets mis gaat’ en er ernstig gevaar dreigt voor de mensen in de omgeving.

Wij mensen hebben geen idee hoe vaak onze buitenaardse vrienden hier op deze Aarde al hebben ‘ingegrepen’ om ons te redden van ernstig dreigend onheil.

Veel liefs, Ans