Vervanger van God?

Vervanger van God?

Door de eeuwen heen werd ons mensen door de religies voorgehouden dat God alles ziet en weet, dat Hij het weer beheerst en de mensheid ‘straft’ dmv. natuurrampen. Het geloof in God neemt echter af en bijgevolg lopen de kerken leeg, dus de religies en de kerken verliezen hun grip op de mensen. Maar er is iets voor in de plaats gekomen wat de mensheid nu in z’n macht heeft en manipuleert en dat is de computer, oftewel ‘de vervanger van God’. Biechten in de kerk gebeurt niet meer; onze geheimen worden nu toevertrouwd aan de computer (die ál onze berichten en handelingen opslaat).

Heel de mensheid is inmiddels aan de computer (zelfs in de derdewereldlanden hebben de mensen liever een smartphone dan eten!), en dankzij de computer en internet zijn wij mensen nu wereldwijd ‘met elkaar verbonden’.

Maar weten jullie dat er via het internet vele leugens verspreid worden die de mensen allemaal voor zoete koek aannemen?! Dat het weer via de computer gemanipuleerd kan worden, waardoor er natuurrampen in scène gezet kunnen worden?! Dat er via de computer bepaalde frequenties uitgezonden kunnen worden waardoor de mensen agressief worden en in gevecht gaan met elkaar?! Dat wij mensen dus door slechts één druk op ‘de knop’ gemanipuleerd of zelfs volledig ‘uitgeschakeld’ kunnen worden?!

Via de computer en het internet wordt de mensheid opzettelijk ‘in angst’ gehouden, want de negatieve energie die daarbij vrijkomt heeft de elite nodig om te kunnen functioneren ….. en zo heeft ‘de nieuwe God’ dus alles in de hand.

Wanneer wij onder de verdrukking van de elite uit willen komen en écht veranderingen willen, dan zouden wij onze computers uit moeten zetten! Dan zal binnen korte tijd de maatschappij zoals wij die nu kennen volledig veranderen; het huidige geldsysteem zal dan instorten en de vele manipulaties van de elite en de door hen geregisseerde oorlogen zullen dan ten einde komen.

Wanneer de mensen zich losmaken van ‘hun nieuwe God’ de computer, dan zullen zij ontkoppeld worden van het kwaad in de wereld en weer opnieuw kunnen beginnen als vrije mensen in de Nieuwe Wereld!

Veel liefs, Ans