‘s-Hertogenbosch

‘s Hertogenbosch is een prachtige oude stad dat gebouwd is op en rond het water van een paar rivieren die daar samenkomen. Begin deze maand heb ik met een paar vriendinnen een mooie boottocht gemaakt over het labyrint van waterwegen dat door en onder die eeuwenoude stad loopt.

Wat ik tijdens die boottocht voelde is dat deze stad niet ontbonden is van tijd en ruimte, want rond en onder de oude stadsgewelven hangt nl. nog een duister energieveld vanuit het verleden van negatieve emoties als haat, angst, manipulatie, maar ook van dood en verderf. Met name ónder de stad voelde ik op sommige locaties heel duidelijk een bolwerk van kwaad dat z’n weg naar buiten niet kan vinden, waardoor die duistere energie uit het verleden op die plekken is blijven hangen.

Op een gegeven moment voer onze boot onder een kerk door en vooral daar, ónder die specifieke kerk, voelde ik heel sterk de duistere energie van het kwaad, ik kreeg er kippenvel van.
Ik zag en voelde ook dat er onder die kerk nog vele Zielen van overledenen ‘vastzitten’.

Deze Zielen kunnen de weg naar buiten, naar Het Licht, zelf niet vinden. Daarom zou er eigenlijk een ‘spirituele reiniging’, met name onder díe specifieke kerk, plaats moeten vinden, opdat de vele vastzittende overledenen eindelijk bevrijd worden en naar Het Licht kunnen reizen.

Dankzij zo’n speciale ‘reiniging’ zullen dan ook de wateren die bij en onder Den Bosch samenkomen weer vrijelijk kunnen stromen, want op die manier zullen de waterwegen ontdaan worden van alle opstoppingen, en zullen al die eeuwenoude, negatieve emoties, die nu nog steeds rond en onder deze prachtige, oude stad hangen, eindelijk voorgoed verdwijnen ….. en dán zal ‘s Hertogenbosch ‘De Stad Boven Het Licht’ worden!!

Dit ervoer ik allemaal in het ondergrondse labyrint van ‘s Hertogenbosch ….. ik voelde daar heel duidelijk ‘de echo van het verleden’.

Veel liefs, Ans