Gevallen engel

Gevallen engel

Vele Engelen zijn op onze Aarde nedergedaald.  Deze ‘Aardse Engelen’ hebben de taak op zich genomen om dienstbaar te zijn aan ons mensen, en ons te begeleiden bij de lessen die wij op de Aarde willen leren.

De dienstbaarheid van deze ‘Aardse Engelen’ kan echter ten goede maar óók ten kwade worden aangewend. Er zijn nl. ook Aardse Engelen onder ons die, hoe vreemd het ook mag klinken, de weg die bepaalde mensen in hun leven moeten gaan juist zeer bemoeilijken, waardoor die mensen véél zwaardere lessen te leren hebben in dit Aardse leven. Maar die extra zware levens op Aarde dienen een doel, want daardoor kunnen de Zielen van deze mensen nóg dichter bij  hun ‘Volmaaktheid’ komen.

Er zijn echter ook Engelen op de Aarde die hun oorspronkelijke ‘Zijn’ zijn vergeten ….. zij spelen dus ‘onbewust’ hun rollenspel op deze Aarde. Zo zag ik recentelijk een man bij wie ik prachtige Engelenvleugels op de rug zag ontstaan; ik was ontroerd om dat te mogen zien. Helaas heeft deze ‘Aardse Engel’ diverse mensen om zich heen misleid en verdriet gedaan.

Toch moeten wij, hoe moeilijk het misschien ook is, deze Aardse Engel zijn daden vergeven, opdat onze negatieve gevoelens daarover in Liefde over zal gaan. Want hoe teleurgesteld wij ook kunnen zijn in deze ‘gevallen Engel’, voor de betrokken mensen was dit een les om te ‘leren onderscheiden’.

Weet echter dat een gevallen Engel, die negatieve emoties veroorzaakt heeft, deze emoties zelf ooit dubbel en dwars zal ervaren, want dat is zíjn les, opdat ook hij zal begrijpen welke gevoelens en emoties hij bij anderen heeft veroorzaakt……. En wij mensen moeten leren begrijpen dat het Aardse leven een rollenspel is, waarin een ieder zijn van te voren gekozen rol zal spelen.

Veel liefs, Ans