Schril contrast

Schril contrast

Er breken tijden aan waarin wij mensen op de Aarde nog vele lessen kunnen leren!

Sommige mensen zijn echter nogal hardleers, zoals bijv. de vele rijken die nog vele lessen nodig blijken te hebben. Hieronder staat het verhaal van een echtpaar waarvan zowel de man als de vrouw geboren was in een rijke familie; van huis uit kenden zij dus geen armoede, dat was iets dat volledig aan hen voorbij ging. In hun prachtige huis hadden zij bedienden die werkten voor een hongerloontje.

Op een avond zat dit stel buiten te genieten van de mooie avond, toen zij aan de hemel een grote ‘ster’ zagen die naderbij leek te komen. Gefascineerd keken ze allebei naar het steeds groter wordende licht, waardoor ze in een soort van trance-toestand geraakten.

Even later voelden de man en vrouw dat ze ‘opgenomen’ werden in die ‘ster’ – wat dus een Ufo bleek te zijn – en hoorden zij een stem die zei: ‘Er dienen lessen geleerd te worden.’

Plotseling stonden ze in een sloppenwijk, ergens in de wereld; het stonk daar verschrikkelijk en er was veel geweld tussen de mensen onderling. De man en vrouw waren heel erg bang, want dit was een wereld die voor hen onbekend was. De mensen uit de sloppenwijk bekeken de vreemdelingen met argwaan en namen hen hun geld en sieraden af. Zonder hun bezittingen, maar vol angst zwierf het echtpaar vervolgens door de stinkende sloppenwijk.

Op een gegeven moment begon het te regenen; de man en vrouw hadden inmiddels honger en  ze waren erg moe, dus zochten ze iets te eten en een veilige plek om te slapen. Zélf hadden zij vroeger altijd de armen der Aarde genegeerd, en nu negeerden de armen hén. Uiteindelijk vielen ze, doorweekt van de regen en met lege magen, ergens buiten in slaap.

Al snel schrokken ze weer wakker van het leven dat in de sloppenwijken al vroeg op gang komt, en werden ze weggejaagd van hun slaapplek. De man en vrouw hadden nog steeds honger maar geen geld om eten te kopen, en op dat moment besloten ze dat ‘mochten zij hier óóit uitkomen, dan zouden ze met hun geld gaan helpen om de armoede in de wereld te bestrijden’.

Plotseling kwam er een oude vrouw naar hen toegelopen en zij gebood hen om met haar mee te lopen. Even later liepen ze een klein hutje binnen waar de oude vrouw hen iets te eten en drinken gaf. De man en vrouw waren intens dankbaar voor deze onbaatzuchtige gift van deze arme, oude vrouw, en ze vielen, oververmoeid als ze waren, in slaap in het kleine hutje.

Maar opeens bevonden zij zich weer in hun eigen vertrouwde omgeving, en je vraagt je waarschijnlijk af of deze rijke mensen iets van deze les geleerd hebben? Jazeker, want niet lang daarna hebben ze veel van hun bezittingen verkocht en het geld besteed aan diverse projecten in de armste gebieden van de wereld.

Déze man en vrouw hebben hun lessen dus geleerd; nu de rest van de rijken der Aarde nog!

Veel liefs, Ans