Engel

Engel

In deze tijd zijn er vele Engelen geïncarneerd of nedergedaald op de Aarde om de mensheid te inspireren en bij te staan in haar groeiproces. Sommige van die Engelen zijn hier geïncarneerd om een specifiek persoon/Hoge Ziel bij te staan die een zware, moeilijke taak te vervullen heeft op deze Aarde. Die begeleiding kan goed werken, maar soms ook niet vanwege de vele tegenslagen waar deze Hoge Zielen tijdens hun leven mee te maken krijgen.

In sommige gevallen zal datgene waarvoor Zij op deze Aarde gekomen zijn z’n doel voorbij schieten en is hun opdracht gedoemd te mislukken. Voor zowel de hoge Ziel als zijn of haar begeleidende ‘Engel’ lijkt de taak té zwaar, en lijkt het een onmogelijke opdracht te zijn, waardoor beiden zich zeer ongelukkig voelen. Het kan gebeuren dat daardoor hun symbiose zich ‘losweekt’, waardoor de Aardse wegen van de Engel en de Hoge Ziel zich scheiden.

Beiden zullen dan intens verdrietig zijn, omdat ze de opdracht die ze samen op zich genomen hadden – en elkaar daarin bij zouden staan – níet samen hebben kunnen voltooien. Maar het kan óók gebeuren dat alle tegenwerkingen overwonnen worden en zij hun zware taak hier op Aarde tóch samen af kunnen maken en dan is hun opdracht volbracht! De verbondenheid tussen deze personen blijft bestaan totdat één van hen, of beiden, de Aarde verlaat en overgaat naar de andere dimensie.

Beide Zielen zijn dan weer bevrijd van deze Aardse taak en kunnen dan weer een andere taak, met of zonder elkaar, op zich nemen om te leren hoe het een volgende keer anders en/of beter kan ….. want ‘de lessen’ zullen Eeuwig doorgaan tot de volmaaktheid is bereikt!

Veel liefs, Ans