Honger naar liefde

Honger naar liefde

Wij allen zijn ontstaan uit één levensvonk die zich vele malen deelde. Ieder vonkje ging zijn eigen leven leiden op de Aarde of ver daarbuiten, maar gezamenlijk bleven ze één.

Wij bestaan dus uit ontelbare vonken en hebben vele levens, die gelijktijdig geleefd worden! Op die manier kunnen de afgezanten van jouw ‘Zielsvonk’ hun lessen leren of juist doorgeven. Het afgescheiden vonkje dat het eerst zijn evolutie voltooit wordt jouw ‘Hogere Zelf’.

Er is verteld dat het leven dat we nu leiden een MANIFESTATIE is van het Karma van een vorig of ander leven. Oorzaak en gevolg spelen hier een rol in, maar niet altijd want soms dalen héle Hoge Zielenvonken, die niet meer hoeven te reïncarneren, tóch af naar de Aarde om ons LESSEN te leren. Zij kiezen van tevoren hun ouders, die ook speciaal voor dit doel incarneren, om gezamenlijk die taak op Aarde te volbrengen.

Deze ‘Hoge Zielen’ kunnen lichamelijk ernstig gehandicapt zijn, maar hun Geest is groot en volmaakt. Zij offeren zich vrijwillig op om de mensheid wakker te schudden en haar lessen te leren in LIEFDE en MEDEDOGEN, want veel mensen snakken naar een stuk brood, maar de meeste mensen snakken naar LIEFDE en MEDEDOGEN!

Veel liefs, Ans