Samen delen

‘Vraagt en U zult krijgen’ zo staat geschreven. Maar waarom wordt ons vragen zo weinig beloond terwijl we álles zouden kunnen krijgen vanuit de Eeuwige Bron waarin alles aanwezig is?

En hoe komt het dat wanneer wij Aardse mensen wél iets vragen, dat de meesten van hen dan alleen iets voor zichzelf vragen terwijl de halve mensheid hongerlijdt?! En dat de mensen, gedreven door hun hebzucht, steeds meer voor zichzelf vragen vanuit die onuitputtelijke bron?! Die mensen worden egoïsten die tegen de minder bedeelden zeggen: ‘Je kunt het toch zélf aan ‘de Bron’ vragen, of moeten wij voor de hele wereld zorgen? Spreek zélf die Bron aan!’

Ikzelf heb van mijn ouders geleerd om liefdevol te delen, en dat geeft niet alleen mij, maar ook degene die ontvangt, een goed gevoel. En het wonderlijke is dat door te geven er weer nieuwe dingen op jouw pad komen; niet persé in materiële maar vaak in spirituele zin, want ‘Wie geeft zal ontvangen’. Op die manier zal de mens steeds onbaatzuchtiger worden.

Weet dat een ieder in zijn Aardse leven de keuze krijgt tussen hebzucht en liefdevol delen …. en de keuze is aan jou!

Veel liefs, Ans